Inwoners Heuvelland moeten honderd euro betalen om geveltuintje te mogen planten

© Getty Images/iStockphoto
Tom Gheeraert

Op de gemeenteraad van maandagavond in Heuvelland werd het reglement op geveltuintjes goedgekeurd. De oppositie hekelde de belemmeringen die in het reglement staan.

Behalve de voorstelling van de jaarrekening 2016 had de gemeenteraad in Heuvelland van maandagavond weinig om het lijf. Toch was er discussie toen het reglement op geveltuintjes aan bod kwam. Een geveltuin is een strook begroeide openbare ruimte die gelegen is voor een huis en onderhouden wordt door de bewoner van dat huis. Dikwijls gaat het om klimplanten zoals blauweregen. Geert Debergh van oppositiepartij CD&V stelde enkele heikele punten vast. “Om te beginnen is het jammer dat er in het reglement heel wat taalkundige fouten staan. In het aanvraagformulier staat zelfs ‘de inwoners van Ieper’. Is dit een eerste voorbode van een fusie?”, grapte Geert Debergh over een passage in het reglement, dat klaarblijkelijk gekopieerd werd van dat van Ieper.

Belemmeringen

“We vinden het geen slecht initiatief dat er een reglement opgemaakt werd om de gevels in onze gemeente te vergroenen, maar ik zie in dit reglement heel wat belemmeringen waardoor de kans klein is dat die doelstelling hiermee zal behaald worden”, vervolgde Geert Debergh. “Ten eerste lees ik dat de beheerder van de geveltuin een forfaitair bedrag van 100 euro aan de gemeente moet betalen als hij ook maar één tegel uitbreekt. Bovendien wordt het plantvak aangelegd door de gemeentelijke diensten op kosten van de beheerder, maar nergens in het reglement staat hoeveel dat moet kosten. Ook de bepaling dat de beheerder verantwoordelijk is voor alle ongevallen als gevolg van de geveltuin en de regel dat de aanvraag iedere vijf jaar moet hernieuwd worden, zal mensen afschrikken om aan een geveltuintje te beginnen.”

Geen obstakel

Schepen van Milieu Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen) was niet opgezet met de kritiek. “Je bent het in het belachelijke aan het trekken en er een karikatuur van aan het maken“, sneerde hij naar Geert Debergh. “We kozen ervoor om een reglement op te stellen en een retributie te vragen zodat mensen weten waaraan ze beginnen en het goed doen. We stelden vast dat sommige mensen plantbakken aanvroegen, maar dan niets plantten. Dan moeten de gemeentediensten een paar keer langskomen om het onkruid weg te doen en in enkele gevallen zelfs de plantenbakken weer weg te halen. Met dit reglement willen we zulke toestanden vermijden. Voor mensen met groene vingers die het echt menen, is een retributie van 100 euro geen obstakel.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.