"Het is voortaan mogelijk om in ons gemeentehuis op een weekdag in de voormiddag een dergelijk paspoort aan te vragen, dat dan binnen de 4.30 uur kan afgeleverd worden", zegt schepen van Financiën Rudy Rommens (CD&V).
...

"Het is voortaan mogelijk om in ons gemeentehuis op een weekdag in de voormiddag een dergelijk paspoort aan te vragen, dat dan binnen de 4.30 uur kan afgeleverd worden", zegt schepen van Financiën Rudy Rommens (CD&V). "De aanvrager moet dan wel de documenten zelf gaan ophalen bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. De retributie voor een dergelijk paspoort bedraagt wel 310 euro voor een volwassene en 275 euro voor een minderjarige."Mia Vanderhaeghen van Jong-Lendelede onthield zich. "Onze fractie kan akkoord gaan met de té hoge prijzen voor een dringende aanvraag van een internationaal paspoort", zegt "Iemand die dringend of zeer dringend een paspoort nodig heeft, zal daar ook wel een reden voor hebben. Als je voor een onvoorzien overlijden, zware ziekte of andere dringende zaak naar het buitenland moet, dan is het voor Jong-Lendelede niet logisch dat daar de regering of gemeente daarvoor woekerprijzen aanrekent. Het argument dat er dan misbruik zal gemaakt worden, gaat niet op, omdat de basisprijs al meer dan 80 euro bedraagt, wat op zich al een ferme kost is. Een dringende of zeer dringende reden is meestal ingegeven door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis, die door die hoge kost zwaar financieel afgestraft wordt."(IB)