Ook de nieuwe provincieraadsvoorzitter is overigens van Poperinge, wat bij oudgediende Kurt Ravyts de gevleugelde woorden ontlokte dat de Westhoek niet langer onder een stolp zit, zoals vroeger in deze raad wel eens werd beweerd.

De zitting begon met een beetje vertraging, want er was deze ochtend behoorlijk wat file op de snelweg vanuit het zuiden. Het is nog oud-voorzitter Eliane Spincemaille die de zitting opent in een veel te grote raadszaal. Haar laatste présence, want in de nieuwe provincieraad is ze niet verkozen. Het wordt overigens een vergadering op een drafje, want om 11 uur moet iedereen al in het Provinciaal Hof zijn voor de Rede van de Gouverneur.

Eerste punt is het onderzoek en de geldigverklaring van de geloofsbrieven. Hiertoe wordt per district een mini-commissie gevormd en wordt de zitting een goeie tien minuten geschorst. Daarna volgt per district de voorlezing door resp. Martine Vanbrabant (Vlaams Belang), Tom Willems (SP.A) en Ruben Strobbe (CD&V). Hieruit leren we alvast dat de Raad voor Verkiezingbetwistingen de verkiezingsuitslag pas op dinsdag 4 december heeft goedgekeurd, de reden waarom deze zitting van vorige maandag naar vandaag werd verdaagd. Er waren overigens geen klachten ingediend. We krijgen ook te horen welke verkozenen niet zullen zetelen :

In het district Brugge zijn dat Hendrik Bogaert (CD&V, opvolger Ruben Strobbe), Pol Van Den Driessche (N-VA, opvolger Isabelle Vandenbrande) en, verrassend, Vicky Reynaert (SP.A, opvolger Tom Willems). Voor Vicky blijkt de combinatie met haar schepenambt in Beernem en haar uitdagende job bij de Vlaamse overheid té zwaar.

In het district Kortrijk-Roeselare-Tielt verzaken Bart Tommelein (Open VLD, opvolger Martine Vanryckeghem) en Koenraad Degroote (N-VA, opvolger Johan De Poorter)

In het district Oostende-Westhoek ten slotte verzaakt enkel John Crombez (SP.A) aan zijn mandaat. Zijn opvolgster wordt Bieke Moerman. Opmerkelijk hier is dat Sabien Battheu wél zetelt, zij zette een punt achter haar carrière in het federale parlement om vanaf vandaag gedeputeerde te worden. Hierdoor valt wel Charlotte Castelein, jarenlang vaste waarde bij Open VLD in deze provincieraad, uit de boot.

De eedaflegging

De eedaflegging van de raadsleden gebeurt in alfabetische volgorde. Om geen accidentjes te hebben wordt de tekst van de eedformule ook nog eens in het groot geprojecteerd vooraan in de zaal. Wim Aernoudt van N-VA mag openen, Tom Willems van SP.A is de laatste in de rij van 35, want Wouter Vermeersch van Vlaams Belang is er niet. Hij zal zijn eed afleggen in de volgende zitting, op 20 december. De enige verspreking berust bij de voorzitster, die het eerst even heeft over de heer Dominiek Sneppe, maar dit nieuw verkozen raadslid van Vlaams Belang is wel degelijk een vrouw.

De fractieleiders dan. Voor CD&V wordt dit Els Kindt uit Lichtervelde, voor SP.A Simon Bekaert uit Tielt. Bij N-VA blijft het Kristof Pillaert uit Hooglede, bij Vlaams Belang Kurt Ravyts uit Zuienkerke en bij Groen ook opnieuw Gerda Schotte uit Brugge. Kleine verrassing bij Open VLD : fractieleider wordt niet Piet Vandermersch maar wel Anthony Dumarey, die enkele dagen geleden bij de provinciegouverneur ook de eed aflegde als nieuwe burgemeester van Oudenburg.

Christof Dejaegher nieuwe voorzitter

Zijn collega-burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) van Poperinge wordt de nieuwe voorzitter van de provincieraad, dat was al eerder bekend gemaakt. Uit de inleidende toelichting van provinciegriffier Geert Anthierens leren we dat hij de enige voorgedragen kandidaat was. In zijn maidenspeech dankte de nieuwe voorzitter uitdrukkelijk zijn voorganger Eliane Spincemaille. "We kunnen haar gerust de moederkloek van deze provincieraad noemen, met een heel grote bekommernis voor al haar kuikens. Nooit overdreven streng maar wel heel rechtvaardig, en met een grote zin voor overleg. Ik wens haar veel geluk in haar verdere leven en veel succes met haar nieuwe politieke uitdaging, in haar thuisgemeente Zwevegem."

9 of 11 bureauleden ?

In de installatievergadering worden traditioneel ook de leden van het bureau verkozen. De bedoeling is dat dit er, de voorzitter inbegrepen, 11 worden in plaats van de vroegere 16. Maar Groen vindt dit, gezien de halvering van de provincieraad, te veel en wil dit beperkt zien tot 9. Gerda Schotte : "Dit lijkt ons een logisch getal : één iemand per fractie, en daarnaast nog een voorzitter, ondervoorzitter en een secretaris. Bovendien is het in alle andere provincies ook ongeveer zoveel." N-VA sluit zich bij dit voorstel aan, Vlaams Belang kondigt aan zich te zullen onthouden. Bart Naeyaert (CD&V) verdedigt de keuze voor een bureau van 11 : "Dit weerspiegelt en respecteert beter de verhoudingen en evenwichten in deze raad, en geeft aan de bureauleden ook intern een groter draagvlak naar de rest van de fractie toe."

Het amendement van Groen wordt verworpen met een nee van de voltallige meerderheid en een onthouding van Vlaams Belang: het bureau bestaat dus uit 11 leden en wel de volgende : voorzitter Christof Dejaegher (CD&V), ondervoorzitters Hilde Decleer (CD&V), Simon Bekaert (SP.A), Anthony Dumarey (Open VLD) en Kristof Pillaert (N-VA), secretarissen Luc Vannieuwenhuyze (CD&V), Bieke Moerman (SP.A) en Martine Vanryckeghem (Open VLD) en de leden Els Kindt (CD&V), Gerda Schotte (Groen) en Kurt Ravyts (Vlaams Belang).

Tot slot van de zitting legt de nieuwe deputatie de eed af. Hierover moet niet worden gestemd, de raad moet alleen maar akte nemen. Het was overigens ook al lang geen verrassing meer wie de nieuwe gedeputeerden worden : Bart Naeyaert uit Torhout, Jean de Bethune uit Kortrijk, Sabien Battheu uit Poperinge en Jurgen Vanlerberghe, eveneens uit... Poperinge !

Ook de nieuwe provincieraadsvoorzitter is overigens van Poperinge, wat bij oudgediende Kurt Ravyts de gevleugelde woorden ontlokte dat de Westhoek niet langer onder een stolp zit, zoals vroeger in deze raad wel eens werd beweerd.De zitting begon met een beetje vertraging, want er was deze ochtend behoorlijk wat file op de snelweg vanuit het zuiden. Het is nog oud-voorzitter Eliane Spincemaille die de zitting opent in een veel te grote raadszaal. Haar laatste présence, want in de nieuwe provincieraad is ze niet verkozen. Het wordt overigens een vergadering op een drafje, want om 11 uur moet iedereen al in het Provinciaal Hof zijn voor de Rede van de Gouverneur.Eerste punt is het onderzoek en de geldigverklaring van de geloofsbrieven. Hiertoe wordt per district een mini-commissie gevormd en wordt de zitting een goeie tien minuten geschorst. Daarna volgt per district de voorlezing door resp. Martine Vanbrabant (Vlaams Belang), Tom Willems (SP.A) en Ruben Strobbe (CD&V). Hieruit leren we alvast dat de Raad voor Verkiezingbetwistingen de verkiezingsuitslag pas op dinsdag 4 december heeft goedgekeurd, de reden waarom deze zitting van vorige maandag naar vandaag werd verdaagd. Er waren overigens geen klachten ingediend. We krijgen ook te horen welke verkozenen niet zullen zetelen :In het district Brugge zijn dat Hendrik Bogaert (CD&V, opvolger Ruben Strobbe), Pol Van Den Driessche (N-VA, opvolger Isabelle Vandenbrande) en, verrassend, Vicky Reynaert (SP.A, opvolger Tom Willems). Voor Vicky blijkt de combinatie met haar schepenambt in Beernem en haar uitdagende job bij de Vlaamse overheid té zwaar. In het district Kortrijk-Roeselare-Tielt verzaken Bart Tommelein (Open VLD, opvolger Martine Vanryckeghem) en Koenraad Degroote (N-VA, opvolger Johan De Poorter)In het district Oostende-Westhoek ten slotte verzaakt enkel John Crombez (SP.A) aan zijn mandaat. Zijn opvolgster wordt Bieke Moerman. Opmerkelijk hier is dat Sabien Battheu wél zetelt, zij zette een punt achter haar carrière in het federale parlement om vanaf vandaag gedeputeerde te worden. Hierdoor valt wel Charlotte Castelein, jarenlang vaste waarde bij Open VLD in deze provincieraad, uit de boot.De eedaflegging van de raadsleden gebeurt in alfabetische volgorde. Om geen accidentjes te hebben wordt de tekst van de eedformule ook nog eens in het groot geprojecteerd vooraan in de zaal. Wim Aernoudt van N-VA mag openen, Tom Willems van SP.A is de laatste in de rij van 35, want Wouter Vermeersch van Vlaams Belang is er niet. Hij zal zijn eed afleggen in de volgende zitting, op 20 december. De enige verspreking berust bij de voorzitster, die het eerst even heeft over de heer Dominiek Sneppe, maar dit nieuw verkozen raadslid van Vlaams Belang is wel degelijk een vrouw.De fractieleiders dan. Voor CD&V wordt dit Els Kindt uit Lichtervelde, voor SP.A Simon Bekaert uit Tielt. Bij N-VA blijft het Kristof Pillaert uit Hooglede, bij Vlaams Belang Kurt Ravyts uit Zuienkerke en bij Groen ook opnieuw Gerda Schotte uit Brugge. Kleine verrassing bij Open VLD : fractieleider wordt niet Piet Vandermersch maar wel Anthony Dumarey, die enkele dagen geleden bij de provinciegouverneur ook de eed aflegde als nieuwe burgemeester van Oudenburg.Zijn collega-burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) van Poperinge wordt de nieuwe voorzitter van de provincieraad, dat was al eerder bekend gemaakt. Uit de inleidende toelichting van provinciegriffier Geert Anthierens leren we dat hij de enige voorgedragen kandidaat was. In zijn maidenspeech dankte de nieuwe voorzitter uitdrukkelijk zijn voorganger Eliane Spincemaille. "We kunnen haar gerust de moederkloek van deze provincieraad noemen, met een heel grote bekommernis voor al haar kuikens. Nooit overdreven streng maar wel heel rechtvaardig, en met een grote zin voor overleg. Ik wens haar veel geluk in haar verdere leven en veel succes met haar nieuwe politieke uitdaging, in haar thuisgemeente Zwevegem."In de installatievergadering worden traditioneel ook de leden van het bureau verkozen. De bedoeling is dat dit er, de voorzitter inbegrepen, 11 worden in plaats van de vroegere 16. Maar Groen vindt dit, gezien de halvering van de provincieraad, te veel en wil dit beperkt zien tot 9. Gerda Schotte : "Dit lijkt ons een logisch getal : één iemand per fractie, en daarnaast nog een voorzitter, ondervoorzitter en een secretaris. Bovendien is het in alle andere provincies ook ongeveer zoveel." N-VA sluit zich bij dit voorstel aan, Vlaams Belang kondigt aan zich te zullen onthouden. Bart Naeyaert (CD&V) verdedigt de keuze voor een bureau van 11 : "Dit weerspiegelt en respecteert beter de verhoudingen en evenwichten in deze raad, en geeft aan de bureauleden ook intern een groter draagvlak naar de rest van de fractie toe."Het amendement van Groen wordt verworpen met een nee van de voltallige meerderheid en een onthouding van Vlaams Belang: het bureau bestaat dus uit 11 leden en wel de volgende : voorzitter Christof Dejaegher (CD&V), ondervoorzitters Hilde Decleer (CD&V), Simon Bekaert (SP.A), Anthony Dumarey (Open VLD) en Kristof Pillaert (N-VA), secretarissen Luc Vannieuwenhuyze (CD&V), Bieke Moerman (SP.A) en Martine Vanryckeghem (Open VLD) en de leden Els Kindt (CD&V), Gerda Schotte (Groen) en Kurt Ravyts (Vlaams Belang).Tot slot van de zitting legt de nieuwe deputatie de eed af. Hierover moet niet worden gestemd, de raad moet alleen maar akte nemen. Het was overigens ook al lang geen verrassing meer wie de nieuwe gedeputeerden worden : Bart Naeyaert uit Torhout, Jean de Bethune uit Kortrijk, Sabien Battheu uit Poperinge en Jurgen Vanlerberghe, eveneens uit... Poperinge !