De installatie van de nieuwe gemeenteraad van Komen-Waasten vanavond is gerust een historisch moment te noemen : na meer dan 65 jaar absolute meerderheid wordt het katholiek gezinde Action nu naar de oppositie verwezen door de vorming van een eerder onverwachte meerderheid, waarbij de liberalen het voortouw hebben genomen maar Ecolo de beslissende factor was. MCI sloot zich als dé burgerlijst graag aan bij dit initiatief dat de grote vernieuwing moet betekenen. Vernieuwing die absoluut wordt belichaamd door de figuur van de nieuwe burgemeester : Alice Leeuwerck, boordevol ambitie en met haar bijna 28 jaar de tweede jongste burgemeester van Wallonië.

Kersvers burgemeester Alice Leeuwerck krijgt een knuffel van Chantal Bertouille, haar grote mentor. Op de voorgrond Philippe Mouton van Ecolo, voor de gelegenheid keurig in het pak. © Walter Vandenberghe

Het eerste deel van de installatievergadering werd nog geleid door Marie-Eve Desbuquoit van Action, die tot vandaag de dienstdoende burgemeester was in afwezigheid van Gilbert Deleu en in het nieuwe college ook eerste schepen is. Het was ook nog in haar handen dat de 24 andere gemeenteraadsleden de eed moesten afleggen, zij deed dat op haar beurt ten overstaan van Clémentine Vandenbroucke, tweede schepen.

Alle 25 de eedafleggingen verliepen overigens rimpelloos en zonder enige hapering, ook al is de formule een hele mond vol : Je jure fidelité au roi, obéissance à la constitution et aux droits du peuple Belge. (Jawel, in Wallonië zijn ze nog trouw aan de koning...) Waarna telkens applaus, in het geval van Alice Leeuwerck opnieuw aanhoudend.

Daarna volgde de eedaflegging van de schepenen. In Komen-Waasten als gemeente met een bijzonder statuut worden die rechtstreeks aangeduid op basis van de verkiezingsuitslag, weliswaar volgens de verdeelsleutel D'Hondt, die de grote partijen nog meer bevoordeelt. Zo komt het dat Action als oppositiepartij toch drie van de vijf schepenzetels binnenrijft : Marie-Eve Desbuquoit legde de eed af als eerste schepen, Clémentine Vandenbroucke als tweede schepen en Jean-Jacques Pieters als vierde schepen. Alice Leeuwerck (Ensemble) werd voorlopig ingezworen als derde schepen en Philippe Mouton (Ecolo) als vijfde schepen.

En dan kwam het spannendste moment van heel de avond : aangezien Alice Leeuwerck nog niet bij de provinciegouverneur werd uitgenodigd om de eed af te leggen als burgemeester, moest de gemeenteraad bij stemming beslissen welke schepen er zou worden aangeduid als dienstdoend burgemeester. De stembus ging rond, waarna de briefjes werden geteld en daarna een voor een voorgelezen. Aanvankelijk weerklonk erg vaak 'Marie-Eve Desbuquoit', maar uiteindelijk was het toch Alice Leeuwerck die het pleit won met 13-12 : de perfecte weerspiegeling van de nipte meerderheid waarmee de nieuwe ploeg aan de slag gaat, niemand had zich vergist.

Waarna Didier Soete (Ensemble) nog de eed kon afleggen als schepen in vervanging van Alice Leeuwerck.

Daarna sprak de nieuwe (voorlopig dienstdoende) burgemeester de zaal toe, en waren er ook nog korte toespraken van José Ryckebosch (Action), Philippe Mouton (Ecolo), Florence Dekimpe (MCI) en David Werquin van PS.

De schepenen van het verliezende kamp hebben het nog altijd moeilijk met hun nederlaag : Jean-Jacques Pieters, Marie-Eve Desbuquoit en Clémentine Vandenbroucke © Walter Vandenberghe

De nieuwe gemeenteraad van Komen-Waasten ziet er als volgt uit :

Meerderheid :

Ensemble : Alice Leeuwerck, Didier Soete, Chantal Bertouille, André Gobeyn, Myriam Lippinois, Eric Devos en Johanna Moeneclaey.

Ecolo : Philippe Mouton, Frank Efesotti, Peggy Delbecque en Sylvie Vancraeynest

MCI : David Kyriakidis en Florence Dekimpe

Oppositie :

Action : Marie-Eve Desbuquoit, Clémentine Vandenbroucke, Jean-Jacques Pieters, José Ryckebosch, Vincent Bataille, Didier Vandeskelde, Gael Ooghe, Marion Hof, Charlotte Gruson, Jean-Baptiste Lindeboom en Stéphane Dejonghe.

PS : David Werquin

Het nieuwe schepencollege, met vlnr. Jean-Jacques Pieters, Clémentine Vandenbroucke, algemeen directeur Cédric Vanysacker, Marie-Eve Desbuquoit, (rechtstaand) dd. burgemeester Alice Leeuwerck, Philippe Mouton en Didier Soete, met achter zich de liberale gemeenteraadsleden André Gobeyn en Chantal Bertouille. © Walter Vandenberghe
De installatie van de nieuwe gemeenteraad van Komen-Waasten vanavond is gerust een historisch moment te noemen : na meer dan 65 jaar absolute meerderheid wordt het katholiek gezinde Action nu naar de oppositie verwezen door de vorming van een eerder onverwachte meerderheid, waarbij de liberalen het voortouw hebben genomen maar Ecolo de beslissende factor was. MCI sloot zich als dé burgerlijst graag aan bij dit initiatief dat de grote vernieuwing moet betekenen. Vernieuwing die absoluut wordt belichaamd door de figuur van de nieuwe burgemeester : Alice Leeuwerck, boordevol ambitie en met haar bijna 28 jaar de tweede jongste burgemeester van Wallonië.Het eerste deel van de installatievergadering werd nog geleid door Marie-Eve Desbuquoit van Action, die tot vandaag de dienstdoende burgemeester was in afwezigheid van Gilbert Deleu en in het nieuwe college ook eerste schepen is. Het was ook nog in haar handen dat de 24 andere gemeenteraadsleden de eed moesten afleggen, zij deed dat op haar beurt ten overstaan van Clémentine Vandenbroucke, tweede schepen. Alle 25 de eedafleggingen verliepen overigens rimpelloos en zonder enige hapering, ook al is de formule een hele mond vol : Je jure fidelité au roi, obéissance à la constitution et aux droits du peuple Belge. (Jawel, in Wallonië zijn ze nog trouw aan de koning...) Waarna telkens applaus, in het geval van Alice Leeuwerck opnieuw aanhoudend.Daarna volgde de eedaflegging van de schepenen. In Komen-Waasten als gemeente met een bijzonder statuut worden die rechtstreeks aangeduid op basis van de verkiezingsuitslag, weliswaar volgens de verdeelsleutel D'Hondt, die de grote partijen nog meer bevoordeelt. Zo komt het dat Action als oppositiepartij toch drie van de vijf schepenzetels binnenrijft : Marie-Eve Desbuquoit legde de eed af als eerste schepen, Clémentine Vandenbroucke als tweede schepen en Jean-Jacques Pieters als vierde schepen. Alice Leeuwerck (Ensemble) werd voorlopig ingezworen als derde schepen en Philippe Mouton (Ecolo) als vijfde schepen.En dan kwam het spannendste moment van heel de avond : aangezien Alice Leeuwerck nog niet bij de provinciegouverneur werd uitgenodigd om de eed af te leggen als burgemeester, moest de gemeenteraad bij stemming beslissen welke schepen er zou worden aangeduid als dienstdoend burgemeester. De stembus ging rond, waarna de briefjes werden geteld en daarna een voor een voorgelezen. Aanvankelijk weerklonk erg vaak 'Marie-Eve Desbuquoit', maar uiteindelijk was het toch Alice Leeuwerck die het pleit won met 13-12 : de perfecte weerspiegeling van de nipte meerderheid waarmee de nieuwe ploeg aan de slag gaat, niemand had zich vergist.Waarna Didier Soete (Ensemble) nog de eed kon afleggen als schepen in vervanging van Alice Leeuwerck.Daarna sprak de nieuwe (voorlopig dienstdoende) burgemeester de zaal toe, en waren er ook nog korte toespraken van José Ryckebosch (Action), Philippe Mouton (Ecolo), Florence Dekimpe (MCI) en David Werquin van PS.De nieuwe gemeenteraad van Komen-Waasten ziet er als volgt uit :Meerderheid :Ensemble : Alice Leeuwerck, Didier Soete, Chantal Bertouille, André Gobeyn, Myriam Lippinois, Eric Devos en Johanna Moeneclaey.Ecolo : Philippe Mouton, Frank Efesotti, Peggy Delbecque en Sylvie VancraeynestMCI : David Kyriakidis en Florence DekimpeOppositie :Action : Marie-Eve Desbuquoit, Clémentine Vandenbroucke, Jean-Jacques Pieters, José Ryckebosch, Vincent Bataille, Didier Vandeskelde, Gael Ooghe, Marion Hof, Charlotte Gruson, Jean-Baptiste Lindeboom en Stéphane Dejonghe.PS : David Werquin