Inspraak stuurt masterplan Vroonhofsite Poperinge bij

Bewoners mochten hun opmerkingen en suggesties geven m.b.t. de Vroonhofsite. © MD
Redactie KW

Mede op vraag van de bewoners van het Rekhof stuurt de stad het in opmaak zijnde masterplan voor de Vroonhofsite bij. De ondergrondse parkeergarage komt niet onder het Huis van het Kind, zoals eerder voorzien, maar wel onder de podiumzaal. “Dit nieuwste concept heeft een grote impact op de mobiliteit in en vooral rond de site maar biedt anderzijds ook veel meer voor- dan nadelen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De geslaagde inspiratiemarkt op 7 en 8 februari lokte ongeveer 500 geïnteresseerde bezoekers waarvan het overgrote deel één tot anderhalf uur de eerste plannen en ideeën becommentarieerde en een pak suggesties gaf. Studiebureau VELD en het stadsbestuur gingen ondanks de vele beperkingen door de coronacrisis aan de slag met al die ideeën en suggesties en werkten een totaalconcept uit voor de hele site.

Zoals beloofd koppelden studiebureau en stad terug met een eerste versie van het plan in juni. “De coronacrisis liet geen massa-evenement toe waarop de stad opteerde voor een combinatie van een webinar (vlot in real time gevolgd door tientallen Poperingenaars en later nog honderden keren afgespeeld), een driedaagse expositie met alle plannen in de gotische zaal van het stadhuis én een bespreking van het volledige masterplan in alle adviesraden, bewonersplatforms en andere inspraakorganen”, zegt CD&V-schepen Loes Vandromme.

Gesprek

“De webinar, de plannen en de expo konden op bijzonder veel bijval rekenen. Er waren zo goed als uitsluitend positieve reacties op de inhoudelijke invulling en de ruimtelijke invulling van de volledige site. Enkel het luik mobiliteit kreeg hier en daar kritische bemerkingen, vooral vanuit het Rekhof, een aanpalende straat. Bij de verdere uitwerking van de plannen voelde de stad ook al dat het nog niet helemaal perfect zat”, vult de burgemeester aan.

“Door de coronacrisis was het onmogelijk om in het voorjaar met een aantal belangrijke partijen zoals bijvoorbeeld de buurtbewoners in dialoog te gaan. Na de tweede inspraakactie in juni zochten en vonden we een manier om de grieven van de bewoners van het Rekhof te horen. De straat zelf suggereerde om een delegatie samen te stellen die namens de hele straat in gesprek zou gaan met de stad. Basis voor dat gesprek was een uitvoerige brief met een opsomming van alle opmerkingen en suggesties vanuit het Rekhof”, vertelt Loes Vandromme.

Aangepaste plannen

Buurtbewoner Mathieu Castelein kreeg van de hele straat het mandaat om als woordvoerder op te treden. Tijdens de vergadering op 18 augustus lichtten een viertal bewoners hun grieven en opmerkingen toe. Het schepencollege kon een aantal zaken verduidelijken en enkele misverstanden rechtzetten maar luisterde vooral naar de vele bekommernissen rond de mobiliteit: de ondergrondse parkeergarage onder het Huis van het Kind zou voor zeer veel verkeersbewegingen zorgen rond de huizen in het zuidelijke deel van het Rekhof.

“We voelden zelf al dat de verkeerssituatie in en om het zuiden van de toekomstige Vroonhofsite nog niet goed zat. Gewapend met de kritiek vanuit het Rekhof gaven we het studiebureau VELD de opdracht om de piste van een ondergrondse parkeergarage onder de podiumzaal te onderzoeken. In een zeer krappe tijdspanne van nauwelijks twee weken tekende het studiebureau deze nieuwste plannen uit. De Rekhofdelegatie kwam en zag de nieuwe plannen op 2 september en was vol lof over deze belangrijke bijsturing”, aldus burgemeester Christof Dejaegher.

Minder belasting

Bij een afweging van het originele plan en de bijgestuurde versie blijkt dat er veel meer voor- dan nadelen zijn voor de bijsturing.

Het belangrijkste voordeel is dat de mobiliteit rond de site logischer in elkaar zit. Het merendeel van het gemotoriseerd verkeer komt via de Ieperstraat de stad binnen en rijdt via het Vroonhof de ondergrondse parkeergarage in (en uit). Op die manier wordt het Rekhof veel minder belast.

Bij het Huis van het Kind resten slechts 13 bovengrondse parkeerplaatsen voor o.a. het personeel en voor de bezoekers. De verkeershinder van die slechts 13 auto’s zal zeer beperkt zijn voor de inwoners van het zuidelijke deel van het Rekhof, temeer omdat die bewegingen vooral overdag gebeuren tijdens de openingsuren van het Huis van het Kind.

Fietskade

Door het beperkte aantal parkeerplaatsen en de schrapping van de parkeergarage onder het Huis van het Kind wordt de fietskade tussen de Deken de Bolaan en het Vroonhof nog veel autoluwer, wat de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers nog verbetert.

Voor auto’s is er nu slechts één ontsluiting van de Vroonhofsite wat toegangscontrole enzovoort vergemakkelijkt. De parkeergarage volgt de voetafdruk van de academie en de podiumzaal, wat een positief effect heeft op de bouwrationaliteit en bouwkost.

De groene speeltuin bij het Huis van het Kind kan op volle grond, wat zorgt voor een betere waterhuishouding en minder verharding.

Een ondergrondse parkeergarage onder de academie en de podiumzaal biedt het enorme voordeel dat alle bezoekers van beide instellingen vlot vanuit de garage met de lift in enkele seconden in de foyer of in de zaal/de academie belanden (zonder een verplichte wandeling, in weer en wind, op de Vroonhofsite).

Ten slotte, en dat is ook zeer belangrijk, wordt de ondergrondse parkeergarage onder de podiumzaal enkele jaren vroeger gebouwd. Hierdoor is er meteen een oplossing voor de extra auto’s die de academie en de podiumzaal mogelijk aantrekken.

Beperkte nadelen

De nadelen zijn eerder beperkt maar toch ook opgelijst: er is beperkt bijkomend verkeer in de Ieperstraat en de Grote Markt. De meeste bewegingen voor de Vroonhofsite zijn echter ‘s avonds of in het weekend en komen dus niet in conflict met drukke momenten in de binnenstad zoals begin- en einduren van scholen of de vrijdagmarkt.

Er is nog steeds een ontsluiting nodig via het Rekhof, maar slechts voor 13 bovengrondse parkeerplaatsen. Mogelijk is er een bijkomende technische en financiële complexiteit voor een parkeergarage onder een podiumzaal. Op de site zijn er in totaal 113 parkeerplaatsen voor auto’s, in plaats van 120 in het oorspronkelijke plan. Het aantal fietsstallingen (170) blijft wel gelijk.

De bijkomende studie – gegroeid vanuit inspraak en participatie – maakt het masterplan dus zoveel sterker. Daarvan is iedereen intussen overtuigd. Bedoeling is om deze bijsturing in de eerstkomende weken te communiceren aan de diverse inspraakorganen. Het masterplan staat ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad van maandag 28 september“, besluit de burgemeester. (AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.