Tijdens de gemeenteraad beslisten de raadsleden dat de op dit moment geldende belasting op de inname van het openbaar domein tijdens nieuw- of verbouwingswerken ook in 2019 zal behouden blijven. Het betreft hier een belasting voor het stockeren van grondstoffen, het plaatsen van bouwwerktuigen, werfketen, containers, enz. De persoon of firma die het openbaar domein inneemt, zal hiervoor vooraf een vergunning via de gemeente moeten krijgen en zal hier een beperkt bedrag voor betalen.

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) gaf nog aan dat het hier vooral een stiptheidskwestie betreft. "We willen met deze belasting voorkomen dat kranen, werfketen of containers langer blijven staan dan nodig is voor het gebruik tijdens de desbetreffende werken."

De raad diende zich eveneens te buigen over de definitieve afschaffing van buurtweg de Plaatsmolenweg (de onverharde weg tussen de Koolskampstraat en de Egemstraat). Burgemeester Ivan Delaere liet echter weten dat het schepencollege beslist heeft om dit dossier stop te zetten. De gemeente wil eerst bijkomende studies laten uitvoeren, niet alleen over de buurtweg, maar rond het hele afstroomgebied tussen de Kauwstraat en de bufferbekkens. Ook plannen voor een eventuele toekomstige verkaveling zullen worden stopgezet.

(JG)

Tijdens de gemeenteraad beslisten de raadsleden dat de op dit moment geldende belasting op de inname van het openbaar domein tijdens nieuw- of verbouwingswerken ook in 2019 zal behouden blijven. Het betreft hier een belasting voor het stockeren van grondstoffen, het plaatsen van bouwwerktuigen, werfketen, containers, enz. De persoon of firma die het openbaar domein inneemt, zal hiervoor vooraf een vergunning via de gemeente moeten krijgen en zal hier een beperkt bedrag voor betalen. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) gaf nog aan dat het hier vooral een stiptheidskwestie betreft. "We willen met deze belasting voorkomen dat kranen, werfketen of containers langer blijven staan dan nodig is voor het gebruik tijdens de desbetreffende werken." De raad diende zich eveneens te buigen over de definitieve afschaffing van buurtweg de Plaatsmolenweg (de onverharde weg tussen de Koolskampstraat en de Egemstraat). Burgemeester Ivan Delaere liet echter weten dat het schepencollege beslist heeft om dit dossier stop te zetten. De gemeente wil eerst bijkomende studies laten uitvoeren, niet alleen over de buurtweg, maar rond het hele afstroomgebied tussen de Kauwstraat en de bufferbekkens. Ook plannen voor een eventuele toekomstige verkaveling zullen worden stopgezet.(JG)