Bij aanvang van de zitting liet de CD&V-oppositie weten dat ze niet akkoord ging met de notulen van de vorige zitting. Toen wilden ze niet stemmen over de punten negen en tien, maar dat stond nu anders vermeld : als een onthouding. Voorzitter Dirk Debaere (N-VA) zei dat men enkel ja, neen o...