Infosessies van stad floppen in Waregem: “Gruwelijk te laat”

Burgemeester Kurt Vanryckeghem slaat mea culpa over de bevraging: "Zes, twaalf en achttien jaar geleden waren de resultaten net hetzelfde: nauwelijks interesse of belangstelling." © DJW
Redactie KW

De Waregemnaars liggen niet echt wakker van het lokale beleid. Ze vinden het blijkbaar niet interessant om zelf voorstellen te leveren of suggesties te doen die mee bijdragen aan de opmaak van het beleidsplan 2019-2025. Dat blijkt alvast uit de heel geringe opkomst van de vijf infosessies die vorige week op evenveel locaties zouden plaatsvinden. Die werden door gebrek aan belangstelling teruggeschroefd naar drie.

“Waregem was gruwelijk laat met de enquête. Daar hadden ze toch al in begin van de legislatuur mee moeten starten”, zegt Inge Vandevelde van Groen. “Bij de buren van Zwevegem en Harelbeke waren ze daar al maanden eerder mee bezig. Bij ons zijn die sessies in de eerste week van juli, wanneer iedereen zich al aan het focussen is op de jaarlijkse vakantie. Niet te verwonderen dat je daarvoor geen publiek vindt. En de vragenlijst die eraan vooraf ging, hadden ze toch beter nog wat vroeger moeten verdelen of via de website laten invullen.”

Het stadsbestuur durfde geen moedige stellingen voor te leggen

“Over de vragen zelf hebben we toch ook onze bedenkingen. Die werden heel suggestief opgesteld, zodanig zelfs dat het antwoord dat je gaf niet anders dan evident kon zijn. Maar het was daarentegen wel positief dat de Waregemnaar ideeën en voorstellen kon aanleveren. Dat is goed. Hoewel: als je dan vaststelt dat er vijf vaste thema’s zijn, zonder dat bijvoorbeeld het meest prangende over mobiliteit er expliciet bij staat, dan moet je daar ook wel vragen bij stellen. Nu was het allemaal veel te veel verspreid over de vijf onderwerpen heen.”

Inge Vandevelde:
Inge Vandevelde: “Waregem was gruwelijk laat met de enquête.”© DJW

Michiel Vandewalle (N-VA) stipt aan dat er voorlopig geen sprake is van echte inspraak en participatie. “De lage opkomst en interesse voor de sessies was te wijten aan de aard van de vragen. Het stadsbestuur durfde geen moedige stellingen voor te leggen aan haar inwoners. Het zijn valse stellingen die suggestief voorgelegd werden. Voor onze fractie is dit een gemiste kans. Daarenboven is het jammer dat de oppositie geen inspraak had in het opstellen van de stellingen. Je had kunnen vragen naar een autoloze zaterdagmarkt, naar opwaardering van de Zuidboulevard met winkeltjes, het verkeer rond de dekenale kerk met het lussenplan en betere fietsvoorzieningen. Maar neen, dus. Zulke vragen werden niet gesteld”, stelt Michiel Vandewalle.

Doorzichtig

De evaluatie van SP.A ligt in het verlengde van de andere oppositiepartijen. “De bevraging was amateuristisch en niet representatief omdat slechts enkele honderden Waregemnaars deelnamen aan de bevraging”, meent raadslid Tom Demunter. “Maar de partij is wel blij dat het stadsbestuur ons eerste programmapunt overnam dat gaat over participatie van de bewoners. We dachten zelfs aan een visie- en adviesgroep van bewoners, jaarlijks door loting aangeduid. De vraagstelling is al te evident, vaak tendentieus, suggestief zelfs en gaat ook over zaken die al beslist zijn: beveiligingscamera’s en vernieuwing markt. Het was een doorzichtige en halfslachtige poging om te kunnen zeggen dat de bevolking bevraagd werd over het beleidsplan. De hele aanpak verrast mij niet. Tijdens een debat net voor de verkiezingen van vorig najaar ging het over de CD&V-visie over inspraak. Het antwoord was even naiëf als veelzeggend: “De inwoners hebben inspraak, ze mogen om de zes jaar gaan stemmen”.

Niet verrast

Tegelijk organiseerde het schepencollege een online-enquête en schriftelijke bevraging die wel resultaat opleverde met in totaal achthonderd ingevulde formulieren. De thema’s waren: veiligheid, betaalbaar wonen, welzijn, leefbaarheid en kernversterking. Burgemeester Kurt Vanryckeghem is niet verrast over het resultaat. “Zes, twaalf en achttien jaar geleden waren de resultaten net hetzelfde: nauwelijks interesse of belangstelling”, aldus Kurt Vanryckeghem.

“De Waregemnaars liggen daar blijkbaar niet wakker van. Toch waren de naar drie teruggeschroefde sessies wel bijzonder interessant. Zij leverden heel wat concrete zaken op. Wie allemaal aanwezig waren? Misschien tegen de honderd aan in totaal, waarvan zeker een vierde lokale politici en leden van de diverse politieke partijen. De schriftelijke en online-enquêtes overtroffen wel onze verwachtingen. De antwoorden en suggesties bevestigen wat wij vooraf al wisten en ook van plan waren. Nu gaan we de komende maanden werken aan het beleidsplan.” Dat plan wordt eind dit jaar voorgesteld aan de gemeenteraad.

Schepen van Informatie Pietro Iacopucci voegt eraan toe dat de stad zeker verder inzet op digitalisering en verdere ontsluiting van alle mogelijke informatie. In die zin wordt er gedacht aan de ontwikkeling van een stadsapp. (Jan Decock)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.