Inbreuk op milieuwetgeving in Kortrijk? Dan krijg je boete uit… Brugge

Matti Vandemaele (Groen): "We zetten met dit plan zeker stappen vooruit, maar er zijn ook mankementen." © AN
Annelies Nollet

In Kortrijk wordt er onvoldoende gecontroleerd op inbreuken op de milieuwetgeving. Althans dat beweert gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen). Volgens hem heeft de stad wettelijk nood aan twee milieuambtenaren of -agenten die het recht hebben om processen-verbaal op te stellen als ze inbreuken op de milieuwetgeving vaststellen.

Dat kan gaan van sluikstorten en geluidsoverlast, tot dierenwelzijn en inbreuken op bouwvoorschriften. Daarnaast pleit Matti Vandemaele ook voor meer en strengere controles. “Het hebben van regels en het opleggen van voorwaarden is een ding, maar er moet ook op worden toegezien dat mensen die regels volgen”, zegt hij. “De stad schiet nu meestal pas in actie als er een klacht binnen loopt. We doen dus echt het minimum, maar dat werkt niet. Vergelijk het met verkeersveiligheid. Zou er iemand tevreden zijn als we alleen nog sensibiliseren en geen boetes meer uitschrijven voor dingen als overdreven snelheid? Ik heb het gevoel dat de stad van veel inbreuken op de milieuwetgeving op de hoogte is, maar gewoon niet in actie schiet.”

Vacature staat open

Schepen van Milieu, Bert Herrewyn, geeft hem deels gelijk. Op dit moment is het namelijk zo dat noch de stad, noch politiezone Vlas iemand in dienst heeft die een proces-verbaal mag opmaken of een boete mag uitschrijven omtrent een inbreuk op de milieuwetgeving. Er zijn wel een aantal ambtenaren aan de slag die inbreuken kunnen vaststellen. Zo zit er op de afdeling stedenbouw iemand die zich voltijds bezighoudt met bouwvergunningen en heeft ook de politie een leidinggevend agent in dienst voor ‘handhaving’, een deel van haar tijd gaat naar milieu. Bovendien is de politiezone dringend op zoek naar een agent die vaststellingen in het veld wil doen, de vacature daarvoor staat op dit moment open.

Schepen van Milieu, Bert Herrewyn:
Schepen van Milieu, Bert Herrewyn: “Nochtans weten onze mensen heel goed wat wel en niet kan. Maar de wet is nu eenmaal de wet.”© AN

Er is maar een probleem, geen van die mensen mag processen-verbaal opstellen of boetes uitschrijven. Daarvoor moet iemand van de Vlaamse Overheid speciaal vanuit Brugge komen. “Dat is inderdaad een enigszins absurde situatie”, geeft schepen Herrewyn toe. “Dat komt omdat onze mensen geen opleiding milieutoezicht hebben gevolgd. Het duurt een tot twee jaar om dat diploma te behalen, enkel dan mag je boetes uitschrijven. Nochtans weten onze mensen heel goed wat wel en niet kan. Maar de wet is nu eenmaal de wet.”

Het duurt een tot twee jaar om diploma te behalen, enkel dan mag je boetes uitschrijven – Bert Herrewyn, schepen van Milieu

De korpschef en de schepen broeden dan ook op een oplossing. “Ten eerste hopen we dat we voor de openstaande functie bij de politiezone iemand kunnen aanwerven met een diploma milieutoezicht. Ten tweede slaan we ook de handen in elkaar met intercommunale Leiedal. Zij zouden eventueel iemand aanwerven die in de verschillende steden en gemeenten in onze regio aan de slag kan.”

Prioriteiten stellen

De schepen bevestigt ook nog dat er op dit moment vooral gereageerd wordt op klachten. “En dan werkelijk op alle klachten, daar sta ik op”, benadrukt hij. “Spontane controles bestaan op dit moment, maar ze zijn zeldzamer. Eens we de nodige mensen op de juiste plaats hebben, willen we ook daar verandering in brengen. We zijn nu aan het bekijken waarop we zullen focussen. Groenschermen en verhardingen bijvoorbeeld zijn twee zaken waarop in de toekomst zeker spontaan gecontroleerd zal worden. Al wil ik wel benadrukken dat iedereen controleren onmogelijk is. Dan heb je nooit personeel genoeg. In eerste instantie stellen we dus vertrouwen in de mensen. Maar we zijn ook niet naïef natuurlijk, daarom stellen we prioriteiten”, besluit hij.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.