Veerle Billiau (Groen) deed haar tussenkomst naar aanleiding van de algemene vergadering van afvalintercommunale IVVO op 18 juni. "In het containerpark in Ieper mag je al sinds jaar en dag asbest vrij en onverpakt komen dumpen in een asbestcontainer. Het gaat volgens het verslag over zo'n 118 ton per jaar", zegt Veerle Billiau. "In het jaarverslag van IVVO valt dan ook te lezen deze praktijk niet kan, en dat door de milieu-inspectie werd aangeraden om de 'zak asbest maximaal te sluiten, uitgezonderd bij afgifte van asbesthoudende materialen'. We lezen ook dat er een subsidie is aangevraagd bij OVAM voor bronophaling van asbest in bi...