"Wat mij momenteel het meest ergert in de gemeente is het feit dat er geen werk gemaakt wordt van het maaien van graskanten en bermen. En dat zorgt voor levensgevaarlijke toestanden voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. Nochtans hebben we bij de gemeentelijke technische dienst twee grote maaimachines, maar die worden nooit gebruikt. De drie deelgemeenten zouden om beurten aangepakt moeten worden, elk jaar één. Dat is een gedeelde bevoegdheid met mijn collega Bram Coppein, maar ik wil er zeker werk van maken. Desnoods kruip ik zelf op zo'n maaier. Het zal ook zorgen voor veel nettere dorpen. En tijdens de winter moeten de grachten gekuist worden. Ook daar is bij de bevolking veel gezaag over, terecht. Als landbouwer was ik gedurende twintig jaar zelfstandige en ik wil altijd dat het een beetje vooruit gaat."
...

"Wat mij momenteel het meest ergert in de gemeente is het feit dat er geen werk gemaakt wordt van het maaien van graskanten en bermen. En dat zorgt voor levensgevaarlijke toestanden voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. Nochtans hebben we bij de gemeentelijke technische dienst twee grote maaimachines, maar die worden nooit gebruikt. De drie deelgemeenten zouden om beurten aangepakt moeten worden, elk jaar één. Dat is een gedeelde bevoegdheid met mijn collega Bram Coppein, maar ik wil er zeker werk van maken. Desnoods kruip ik zelf op zo'n maaier. Het zal ook zorgen voor veel nettere dorpen. En tijdens de winter moeten de grachten gekuist worden. Ook daar is bij de bevolking veel gezaag over, terecht. Als landbouwer was ik gedurende twintig jaar zelfstandige en ik wil altijd dat het een beetje vooruit gaat.""Op 21 januari beginnen de werken in de Poperingestraat in Woesten. Meteen 'mijn' eerste grote dossier, waarvoor ik al een aantal vergaderingen bijwoonde met de aannemer, het studiebureau, de architect en mensen van de nutsleidingen. De werken zullen anderhalf jaar duren en verlopen in twee fasen.""De eerste fase betreft het stuk tussen de Warandestraat en café De Zon aan de N8. Tegenover de Warandestraat wordt een pomp in de grond gestoken die ervoor moet zorgen dat het rioleringswater naar de collector gestoken kan worden. Die eerste fase zou af moeten zijn tegen het bouwverlof. Wie vanuit Poperinge komt, zal moeten omrijden via Omloop Zuid en de Kleine Elverdingestraat tot aan de N8 in Woesten. Vanuit Woesten zal men via de Warandestraat naar Poperinge moeten rijden, telkens via eenrichtingsverkeer. De tweede fase behelst het stuk tussen de Warandestraat en de wijk De Wippe aan de Burgweg. Voorlopig staan tijdens deze legislatuur geen andere grote werken op stapel, met uitzondering van de bijbouw bij De Sceure voor het nieuwe gemeentehuis.""Op landbouwgebied wil ik, met de steeds extremere weersomstandigheden, ijveren voor de aanleg van bufferbekkens voor de opvang van het o zo kostbare regenwater. Bij droogte kunnen landbouwers daar water optrekken om op de velden te sproeien. Er worden immers steeds meer groenten gekweekt. En het kan dienen als bluswater. Bovendien kan het overstromingen voorkomen. Qua locatie denk ik aan een laaggelegen perceel ergens in Oostvleteren, nabij de Poperingevaart. Verder vallen veel taken weg voor de schepen van Landbouw: er is geen schattingscommissie meer en ook geen landbouwtelling meer.""Met de prachtige parkbegraafplaats in Oostvleteren zijn we nu volledig af van alle problemen op dat gebied. In de drie deelgemeenten is het niet meer mogelijk om nog een kelder te bespreken", aldus de schepen. "In verband met mobiliteit blijft het zwaar verkeer in Oost- en Westvleteren een groot probleem. Maar hoe moet je dat aanpakken? De zone 30 in Westvleteren is nu wel zeer duidelijk aangegeven, maar volgens mij is dat over een te lange afstand."(AHP)