Jullie namen in oktober 2018 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe hebben jullie die campagne beleefd?

Jordy: "Dat was een sprong in het onbekende. De huisbezoeken waren een goede les. Zo leer je nieuwe mensen kennen en hun bezorgdheden. Het is schrijnend om te zien hoeveel armoede er nog is."
...

Jordy: "Dat was een sprong in het onbekende. De huisbezoeken waren een goede les. Zo leer je nieuwe mensen kennen en hun bezorgdheden. Het is schrijnend om te zien hoeveel armoede er nog is." Edouard: "Bij het campagne voeren werden wij goed ondersteund door de partij. Je werd betrokken bij alle evenementen, er werden borden geregeld, ..."Thibault: "Wij zijn met Groen geen budgettaire hoogvlieger. Daardoor moesten we met beperkte middelen werken."Jordy: "Mezelf meer profileren. Als jongere is dat soms moeilijk." Lotte: "Je moet zelf ook veel initiatief nemen." Edouard: "En vooral zelfvertrouwen hebben en je durven volledig te smijten."Thibault: "Misschien is het daar bij ons fout gegaan. Op 8 stemmen na missen we een derde zetel. Achteraf blijf je dan wel wat mijmeren. Wij hebben ons te veel gefocust op social media terwijl we meer huisbezoeken hadden moeten doen."Jordy: "Toch zijn huisbezoeken niet alles. Wij hebben er op het laatste moment te veel gedaan. Ook buiten de campagne moeten we meer naar de mensen gaan en luisteren." Lotte: "Ik ben toch al vaak naar wijkfeesten geweest, maar als jongere is het soms moeilijk om je direct tussen de volwassenen te begeven."Thibault: "Oudere mensen zien ons vaak nog als kinderen. Ze zeggen dat misschien niet, maar je merkt dat aan hun gedragingen." Jordy: "Als ze bijvoorbeeld iets vragen over een lokaal probleem, dan merken wij dat we bepaalde dossiers nog moeten leren kennen. Nu kunnen we ons verder inwerken." Edouard: "Ik denk vooral dat je bij een eerste deelname moet rekenen op je eigen netwerk. De komende jaren moet je dat dan verder uitbouwen."Jordy: "Ik was tevreden van mijn score. Ik dacht bij mezelf: ken ik zelf zoveel mensen. Maar ik had nooit gedacht om verkozen te raken." Edouard: "Het hangt ook van partij tot partij af. Bij CD&V had je ook nog een aantal oude kopstukken, waardoor je als jongere op zo'n lijst veel stemmen moet behalen om verkozen te raken." Lotte: "Ik had ook niet verwacht om verkozen te raken. Mijn ouders krijgen nog kindergeld, dusja. Met de partij zagen we de verkiezingen vooral als een leerschool naar de toekomst." Thibault: "Bij Groen is het toch een andere benadering. Een 2de plaats is voor ons al een strijdplaats. Ik wist dat ik quasi geen kans had om verkozen te raken. Toch wou ik mij vol smijten om Groen meer impact te geven in Ieper. Het blijft jammer dat we naast een derde zetel grepen, ook naar de coalitievorming toe." Thibault: "Het is soms niet toegankelijk genoeg. Als jongerenvoorzitters moeten wij die drempel verlagen. Ik ga nu spreken voor mezelf, maar in het secundair onderwijs heb ik nooit les gekregen over wat politiek is en hoe het werkt." Lotte: "De basis moet uitgelegd worden, maar een leerkracht mag zijn voorkeur nooit overdragen. Wij als jongerenvoorzitters zitten ook in een bubbel van gelijkgezinden. Daardoor onderschatten we waarschijnlijk dat veel jongeren totaal niet geïnteresseerd zijn." Lotte: "Dat is een eeuwige zoektocht. Als voorzitter moet je gemakkelijk aanspreekbaar zijn." Jordy: "Als je jongeren warm wil maken voor de politiek, doe je dat ook om leden te werven. Daar moeten we ons soms durven overzetten. Als je ze kan prikkelen en ze gaan dan toch voor een andere partij, het zij zo. Jongeren moeten hun eigen keuze kunnen en durven maken." Edouard: "We kunnen dat doen door naar elkaars activiteiten te gaan en daar in dialoog te gaan. Spreken en luisteren is wel een mooie samenwerking." Lotte: "Of samen een quiz organiseren? In een debat geloof ik niet meer doordat iedereen gewoon debatfiches afleest." Jordy: "Met Jong CD&V mogen wij eigen standpunten innemen. Maar iedereen van ons heeft bij het maken van de partijkeuze gekozen voor de moederpartij en niet specifiek voor de jongerenpartij. Je kan er intern je mening geven en zo wegen op de partijlijn. Als de partij dan een standpunt inneemt, moet je dat ook verdedigen." Lotte: "Ik zie daarnaast nog een dualiteit. Ik zie ons vooral als een verlengstuk van onze nationale jongerenpartij. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor ledenwerving. Dat is onze belangrijkste taak. Vaak gebeurt dat spontaan op straat."Thibault: "Of je ziet op social media iemand die er sterk mee bezig is. Dan stuur je die een bericht en vraag je hem of haar om eens langs te komen. Die directe aanpak werkt." Lotte: "Het blijft wel een grote stap van een partij te ondersteunen tot zelf lid worden. We hebben veel sympathisanten, maar zichzelf engageren blijkt soms moeilijk. Ze denken vaak dat het veel inhoudt, maar wij blijven hameren op die laagdrempeligheid." Jordy: "Dat ik vijf minuten te laat was, zegt veel. Je moet een evenwicht zoeken en prioriteiten stellen. Als nieuwe leden mij vragen wat ik van hun verwacht zeg ik duidelijk: je kiest hoever je jou engageert."Lotte: "Mijn studies blijven mijn absolute prioriteit. Mijn ondervoorzitter Brecht Lottegier werkt al en neemt tijdens de week meer de leiding over. Zo vullen we elkaar goed aan." Thibault: "Onze vergaderingen noemen we toogpraat. Dan vervangen we twee uur dat we toch op café zitten door een vergadering. Wij proberen vrije tijd te laten overgaan in politiek. Die laagdrempeligheid is belangrijk." Edouard: "Als raadslid heb ik iedere week een aantal verplichte vergaderingen. Politiek en sociaal leven lopen soms door elkaar, maar daar heb ik geen probleem mee. Als je het niet graag doet, hou je het niet vol."Thibault: "Daar is er geen tijd voor." Lotte: "Mijn ex is een sos, maar ik kan er mee leven." Edouard: "Alleen binnen de coalitie mag het dus." (lacht)Lotte: "Ik trek de grens bij tsjeven." (lacht)Edouard: "Nee, ik laat die discussies op Facebook bewust links liggen. Dat is niet het ideale middel om daarop in te gaan. Ik vind het leuker om te discussiëren op café."Lotte: "Op Twitter ga ik een discussie nooit uit de weg, maar dat blijft mijn privé sociale media. Nieuwkomers vragen wij nooit om hun accounts daarvoor te gebruiken. Doordat ik het debat aanga, krijg ik soms wel veel kritiek."Jordy: "Met sommige mensen is het moeilijk spreken omdat ze niet open staan voor discussie. Je kan dan reageren met het account van de partij. Ik post ook niet veel politieke standpunten op Facebook, anders zouden sommige vrienden mij defrienden." (lacht)Thibault: "Ik blijf wat weg van de discussies, maar ik gebruik het heel basic. Ik zeg altijd: beter enkele posts van politieke evenementen op je tijdlijn dan dronken foto's van in Gent."Lotte: "Het eerste jaar is altijd wat afwachten. Het meerjarenplan gaat veel duidelijk maken. Qua communicatie zit het wel goed."Jordy: "Het is vooral aftasten. In de eerste gemeenteraden was de sfeer toch anders. Iedereen moest zijn weg nog wat zoeken. Voor CD&V was het gewoon beginnen vanaf nul." Edouard: "Na de zomervakantie is de sfeer toch verbeterd. Het is een nieuw huwelijk. De partijen omarmen elkaar, maar soms is het even geven en nemen. De burgemeester is wel meer aanspreekbaar dan de vorige."Thibault: "Vanuit de oppositie heb ik het gevoel dat we vanuit Groen ook welkom zijn voor dialoog. Er is een nieuwe vibe met de coalitie. Ook zijn er meer jongeren en dat vind ik positief." Jordy: "Ik merk dat ze social media meer gebruiken, bijvoorbeeld om beslissingen sneller te verspreiden." Edouard: "Het nieuwe stadsbestuur wil die braindrain bijvoorbeeld echt counteren. Ook de jeugdraad moet verder uitgebouwd worden tot een neutraal adviesorgaan." Thibault: "Ik denk dat ze vooral in dialoog moeten gaan met de jeugd en vragen wat zij willen. Wij hopen alvast dat er een nieuw skatepark komt." Edouard: "Dat de Vage stopt, is geen goed nieuws. Dat is een café waar jongeren zich thuis voelen." Thibault: "De Paljas is nog altijd niet overgenomen. De Vage is nog een groter pand dus het gaat niet simpel worden. Wat is de toekomst van de Vismarkt? Dat is iets om niet licht over te gaan. Hoe willen we dat beter en veiliger maken voor de jeugd?"Lotte: "Je mag de Vismarkt niet afschrijven." Jordy: "Het mag sowieso niet verloren gaan."" Edouard: "De laatste maanden zijn er een aantal incidenten gebeurd. Met de heraanleg wordt er geïnvesteerd in duidelijke camerabewaking. Ik voel er mij alvast niet onveilig." Thibault: "Ik ga liever naar het JOC. Ik vind de sfeer er beter, maar ook veiliger. Als ik 's nachts naar de vismarkt ga voel ik mij onveilig." Lotte: "Ik vind het net goed dat er spreiding is." Thibault: "Het is belangrijk dat de Vismarkt blijft bestaan. Nu heb je nog maar één echt feestcafé. Er moet dringend een oplossing komen. Als het uitdooft gaan de jongeren uitgaan naar Poperinge of Kortrijk." Lotte: "Je gaat er precies al vanuit dat het niet gaat overgenomen worden."Jordy: "Misschien komt er sneller een nieuwe overnemer dan gedacht." (Op het moment van verschijnen was de beheerder AB Inbev in onderhandeling met drie kandidaat-overnemers, red.)Jordy: "Ik wil me de komende twee jaar volledig smijten als jongerenvoorzitter. Daarna zien we wel." Lotte: "Ik wacht nog wat af, maar als ik zie hoeveel juristen een politiek mandaat uitvoeren. Dat prikkelt mijn ambities wel." Edouard: "Het is allemaal snel gegaan voor me. Misschien engageer ik mij nog bij Jong Open VLD in de provincie, maar de focus ligt nu op mijn mandaat als gemeenteraadslid." Thibault: "Ik wil Jong Groen verder uitbouwen en dan zien we later wel." (SD)