Ieperse gemeenteraad niet unaniem voor nieuwe verdeelsleutel brandweer

Emmily Talpe, burgemeester van Ieper en voorzitter van hulpverleningszone Westhoek. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Op de Ieperse gemeenteraad lag de nieuwe verdeelsleutel van de hulpverleningszone ter goedkeuring, maar oppositiepartijen Ieper2030 en CD&V onthielden zich. Zo heeft burgemeester en voorzitter van de hulpverleningszone Emmily Talpe geen unanieme goedkeuring in eigen stad om druk te zetten op de kustgemeenten, die eerder al lieten verstaan niet akkoord te gaan met de verdeelsleutel.

De dotaties van de achttien gemeenten aan de hulpverleningszone Westhoek zorgen al meer dan vijf jaar voor verdeeldheid. In 2015 werd er een verdeelsleutel overeengekomen, maar die wilden de kustgemeenten (De Panne, Koksijde en Nieuwpoort) vorig jaar niet langer goedkeuren, hoewel daarvoor unanimiteit nodig is. Het resultaat was dat de gouverneur de wettelijke criteria moest toepassen, maar dat leverde een sleutel op waarmee de meeste gemeenten in het hinterland niet akkoord konden gaan.

Studie Arch

Om uit de impasse te geraken stelde de zoneraad het externe studiebureau Arch aan om een verdeelsleutel uit te dokteren op basis van het principe ‘je betaalt voor wat je krijgt’ en de interventies van de afgelopen drie jaren. Vorige week maakte burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde in deze krant echter al bekend dat de kustgemeenten niet van zinnens was om die verdeelsleutel goed te keuren, aangezien zij aanzienlijk meer zouden moeten betalen. Steden en gemeenten in het hinterland zoals Ieper zouden minder moeten betalen.

Lastig dossier

Desondanks stelde de zoneraad toch voor om de nieuwe verdeelsleutel naar de gemeenteraden te brengen. Op de Ieperse gemeenteraad waren oppositiepartijen Ieper2030 en CD&V echter niet happig om hun ja-stem te geven aan het voorstel. “Dit blijft een lastig dossier, maar volgens ons is het niet aan de gemeenteraad om de verdeelsleutel te bepalen. Daarom zullen wij ons onthouden”, zei fractieleider Nancy Six van Ieper2030.

Bittere pil

Ook Katrien Desomer (CD&V) zei dat haar fractie zich om die reden zal onthouden. “De studie is zinvol omdat die aantoont dat we op termijn objectief te veel zullen betalen”, aldus Desomer. “Aan de andere kant is het inderdaad niet aan deze gemeenteraad om die verdeelsleutel te bepalen, maar aan de zone. We blijven ervoor pleiten om te proberen die op één lijn te krijgen. Anders zal dit een financieel bittere pil zijn om te slikken.”

Gewicht in de schaal

“Het is een heel complex dossier dat al een heel traject heeft doorlopen, met een versnelling in de loop van 2021”, reageerde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), die ook voorzitter is van de hulpverleningszone Westhoek. “Op 27 oktober hebben we in de zoneraad de beslissing genomen om naar de gemeenteraden te gaan met het onderzoek van het studiebureau. Dit hoeft inderdaad niet. De beslissing moet op de zoneraad genomen worden, maar we vonden het toch wel extreem belangrijk in deze dat we vanuit de gemeenteraden mee het gewicht in de schaal kunnen leggen om net te hameren op die eerlijke en objectieve verdeelsleutel. Ondertussen hebben een zevental gemeenten dit voorstel al naar hun gemeenteraad gebracht, waar het – dacht ik – met unanimiteit door iedereen werd goedgekeurd. Op vandaag is het belangrijk dat we met zoveel mogelijk gemeenteraadsleden deze objectieve maatstaf gaan valideren. Ik vind het dan ook jammer dat niet iedereen het mee goedkeurt, want ik denk dat wel een krachtig signaal zou zijn. Maar goed, een onthouding is nog altijd geen neen-stem.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.