Ieperse CD&V pleit onder meer voor aanwerving eventmanager in relanceplan

Peter De Groote licht een aantal voorstellen van het relanceplan toe aan de aanwezige ondernemers en geïnteresseerden. (Foto TOGH)
Peter De Groote licht een aantal voorstellen van het relanceplan toe aan de aanwezige ondernemers en geïnteresseerden. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

CD&V Ieper stelde dinsdagavond haar ‘Toekomstplan voor de Ieperse middenstand’ voor. De oppositiepartij lanceert daarin verschillende voorstellen, van de aanwerving van een eventmanager, tot de bestrijding van duiven, van de invoering van wederkerig bonnensysteem tot een tegemoetkoming in de eerste maand huur voor starters.

Het waren fractieleider Katrien Desomer en gemeenteraadslid Peter De Groote van CD&V die in de Yperley meer uitleg gaven bij het relanceplan. “Dit plan gaat uit van drie krachtlijnen: een toekomstplan door en voor de Ieperse ondernemers, voor groot-Ieper en elke ondernemer mee met zijn tijd”, zegt Katrien Desomer. “Daarbij lanceren we verschillende voorstellen rond acht thema’s: versterking van de dienst Economie en het Centrummanagement, inspraak, een aantrekkelijke, sfeervolle en groene stad, samenwerking, digitalisering, leegstand, evenementen en toerisme.”

Centrum- en eventmanager

De partij die tot 2018 telkens de burgemeester leverde in Ieper pleit onder meer voor het aanwerven van een extra centrum- en eventmanager in de schoot van de dienst Economie. Er is ook grote bezorgdheid over het dalende winkelaanbod in de deelgemeenten. “Naast de specifieke taken voor het centrum moet ook dringend ruimte gecreëerd worden binnen het takenpakket van de dienst Economie voor de ondersteuning van de ondernemers in de rand en de deelgemeenten. Het aantal handelszaken gaat daar gestaag achteruit en nadert in sommige deelgemeenten een kritiek punt”, aldus Katrien Desomer. “In andere dorpen verdween de laatste buurtwinkel ondertussen. Ook daar is een taak weggelegd om vanuit het bestuur samen met de lokale partners na te denken over heractivering van, op zijn minst, een basisaanbod.”

Duivenoverlast

Peter De Groote brak dan weer een lans voor een subsidie voor gevelreiniging en de aanpak van de overlast door duiven. “Dit probleem kan op een diervriendelijke manier aangepakt worden”, aldus De Groote. “De duivenpinnen blijken na enkel jaren niet het gewenste resultaat te leveren, maar verleggen enkel het probleem. Misschien kan Ieper leren van de aanpak in andere steden. Onder meer in Kortrijk experimenteert men met het schudden van duiveneieren om een sterke stijging van de duivenpopulatie tegen te gaan.”

Katten- en/of vredesmonument

Volgens De Groote ontbreekt het beeld van Ieper als Vredes- en Kattenstad nog te veel in het straatbeeld. Een monument of letterconstructie met de letters van onze stad ‘Ieper’ met duidelijke verwijzing naar één van deze thema’s (of beide) kan zeker een plaats vinden op de vernieuwde Leet of omgeving.”

Bonnensysteem

In het thema ‘samenwerking’ komt het voorstel om iemand van de dienst Toerisme af te vaardigen in het Centrummanagement en de raden voor lokale economie, en de lancering van een wederkerig bonnensysteem. “Wanneer klanten bijvoorbeeld net voor een nader te bepalen bedrag hebben uitgegeven in een kledingzaak, ontvangen zij een bon ter waarde van één koffie in de nabijgelegen horecazaak”, legt Peter De Groote uit. “Omgekeerd kunnen klanten van een horecazaak op hun beurt ook een kortingsbon krijgen om te gebruiken in bijvoorbeeld een kledingzaak. Zo verzekeren we een doorstroom van klanten tussen handelaars en horeca.”

Digitaal winkelcentrum

Andere opvallende voorstellen zijn onder meer de installatie van een promotiehut aan het station of het Jan Yperman Ziekenhuis, de lancering van een digitaal winkelcentrum (waarin de webshops van de Ieperse handelaars gebundeld worden), laatavondopeningen, een Tiktok-parcours en instagramkaders en het uitdelen van promotieflyers door jobstudenten aan de kust of in Noord-Frankrijk.

Leegstand

Een heikel punt in Ieper is momenteel de leegstand. Zo haalde de aanwezige juwelier Stefaan Vandromme uit de Boterstraat aan dat heel wat leegstaande panden in zijn winkelstraat heel snel een verloederde indruk nalaten. “Ook de woningen op de verdiepingen boven de winkels. Het is echt schrijnend en ik weet niet hoe dat probleem opgelost zal geraken. Sommige woningen zijn zodanog gedregradeerd dat ik niet zie hoe die nog op een rendabele manier opgeknapt kunnen worden.”

Promotie pop-upconcepten

Om de leegstand tegen te gaan wil CD&V onder meer dat het stadsbestuur voor starters de eerst maand huur voorschiet. “Indien de zaak langer dan 2 jaar op dezelfde locatie blijft, wordt dit bedrag zelfs volledig kwijtgescholden”, legt Peter De Groote uit. “Verder moeten we ook buurtwinkels en pop-upconcepten promoten. Door handelaars die door wegenwerken minder goed bereikbaar zijn de kans te geven zich tijdelijk te vestigen in leegstaande panden kunnen deze ondernemers de voor hen moeilijke periode misschien beter overbruggen.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.