De laatste gemeenteraad van de legislatuur was er meteen één onder politieke hoogspanning. Nadat het punt vorige maand verdaagd werd, stond nu wel het bestek voor de heraanleg van de Leet op de agenda. Nochtans had toekomstig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) op de vorige gemeenteraad gevraagd om het punt over te dragen naar de volgende legislatuur, waardoor haar nieuwe coalitie met SP.A en N-VA de mogelijkheid zou krijgen om meer parkeerplaatsen te voorzien op het Ieperse centrumplein. "Idealiter stond dit dossier niet op de agenda, want ik herhaal met klem dat dit stellig géén beslissing is om te nemen in een periode van lopende zaken. Het plan van de Leet mag dan wel al in vergevorderd stadium zitten, dit kun je bezwaarlijk een 'lopende' zaak heten. Ik verwijs ook even naar het nieuwe gegeven sedert de vorige gemeenteraad door een aantal omwonenden beroep werd aangetekend tegen de vergunning die op het project zit; wat betekent dat de kans zeer reëel is dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd."

"Maar goed het is jullie beslissing om dit nu toch te agenderen", vervolgt Talpe. "Dan probeer ik te roeien met de riemen die ik heb. Na overleg met de personen die instaan voor de opmaak van het bestek, heb ik het constructieve voorstel gedaan om het bestek aan te passen. Niet met concrete wijzigingen aan het project, daar zullen we ons de komende maanden over beraden, maar wel een aanpassing die het risico minimaliseert dat een wijziging na de aanbesteding aanleiding zou kunnen geven tot een schadevergoedingseis van de aannemer. Voor alle duidelijkheid, we spreken hier over één zinnetje toevoegen bij de potentieel te wijzigen posten: 'enkel op bevel van leidend ingenieur'. De burgemeester weet heel goed hoe het zit, het waren trouwens de stadsingenieur en Arcadis die zelf dit voorstel hebben gedaan. Als we dat zinnetje opnemen in het bestek dan kan de aannemer op die post geen forfaitaire schadevergoeding van 10% eisen ingeval van een wijziging naderhand. Belangrijk want dit zou 'verloren' geld zijn, geld van de Ieperlingen dat we door het raam gooien dus."

Geen parking, maar water

Jan Breyne (CD&V) reageerde als fractieleider namens CD&V: "Wij hebben al gesteld wat voor ons belangrijk is. Alle inspraakprocedures werden doorlopen, het voorstel wordt door adviesraden ondersteund en alle deelaspecten die al op de gemeenteraad kwamen werden consequent door een meerderheid goedgekeurd. Inhoudelijk is het een goed plan: onder andere meer stadsgroen met 30 % en een aantrekkelijk stadspark achter de kathedraal. De nieuwe coalitie hanteert het vage begrip 'een toegankelijk binnenstad', maar dat is water en vuur verzoenen. Dat maakt ons wantrouwig. Wij willen niet dat Ieper op verkeersgebied blijft stilstaan. Wij willen dan ook glasheldere garanties van Talpe dat de waterpartijen niet vervangen worden door parkeerplaatsen. Indien die er is, dan zijn wij bereid om andere vormgeving van waterpartijen te steunen. Dus: wij willen niet die zin in de post over de waterpartijen."

"We willen garanties dat de waterpartijen niet vervangen worden door parkeerplaatsen"

"Ik heb een gemengd gevoel bij het voorstel", repliceerde Talpe. "Voor wat hoort wat, past niet als het over de centen van de Ieperlingen gaat. U hoeft niet te vrezen dat we het plan op de kop zetten. Dat is paniekzaaierij. U kunt van ons niet verwachten dat ik al zwart op wit engagementen neem over die waterpartijen. Die ene zin verhindert gewoon dat er meerkosten zouden moeten betaald worden. Dat zou niet ter discussie moeten staan. Ik kan alleen maar concluderen dat jullie een politiek spel spelen. Ik hoop oprecht dat dit niet het geval is."

Ook schepen Dominique Dehaene (CD&V) wilde zijn zegje doen: "Ik had me nochtans voorgenomen om niet tussenbeide te komen, maar ik hoor met stijgende verbazing en ergernis van alles geponeerd worden. We willen ons zeer constructief opstellen, maar we willen geen carte blanche geven. Dit plan is zeer breed gedragen. Van mensen die nu nog dingen willen veranderen, hebben wij ook informeel felicitaties gekregen. U spreek over extra kosten. Dat is een terechte bezorgdheid. Als dit dossier deze maand op de agenda staat, dan is zo omdat het zo vergevorderd is dat elke aanpassing, zowel inhoudelijk als qua timing, ook een kostprijs heeft. De andere betrokken partijen zitten ook de wachten op ons."

Ook Jan Breyne (CD&V) wilde van geen wijken weten en vroeg de stemming over het bestek dat voorligt.

Gemeenteraadvoorzitter Jan Vercammen (N-VA) ging even zijn boekje te buiten door te wijzen op de potentiële gevolgen van de stemming. Dat leidde tot oproer bij de meerderheidsbanken. Jan Delie (N-VA) formuleerde dan maar het standpunt van N-VA: "Iedereen zal begrijpen dat N-VA in een serieuze spreidstand zitten. Ik denk dat we ook veel gewicht moeten geven aan de nieuw verkozen die ook breed gedragen zijn. Dat gewicht is even zwaar die er geweest is in de inspraakprocedure. N-VA zal zich dan ook onthouden."

Uiteindelijk wordt het oorspronkelijke bestek goedgekeurd met 19 ja-stemmen, 5 onthoudingen, 8 tegenstemmen.

De laatste gemeenteraad van de legislatuur was er meteen één onder politieke hoogspanning. Nadat het punt vorige maand verdaagd werd, stond nu wel het bestek voor de heraanleg van de Leet op de agenda. Nochtans had toekomstig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) op de vorige gemeenteraad gevraagd om het punt over te dragen naar de volgende legislatuur, waardoor haar nieuwe coalitie met SP.A en N-VA de mogelijkheid zou krijgen om meer parkeerplaatsen te voorzien op het Ieperse centrumplein. "Idealiter stond dit dossier niet op de agenda, want ik herhaal met klem dat dit stellig géén beslissing is om te nemen in een periode van lopende zaken. Het plan van de Leet mag dan wel al in vergevorderd stadium zitten, dit kun je bezwaarlijk een 'lopende' zaak heten. Ik verwijs ook even naar het nieuwe gegeven sedert de vorige gemeenteraad door een aantal omwonenden beroep werd aangetekend tegen de vergunning die op het project zit; wat betekent dat de kans zeer reëel is dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.""Maar goed het is jullie beslissing om dit nu toch te agenderen", vervolgt Talpe. "Dan probeer ik te roeien met de riemen die ik heb. Na overleg met de personen die instaan voor de opmaak van het bestek, heb ik het constructieve voorstel gedaan om het bestek aan te passen. Niet met concrete wijzigingen aan het project, daar zullen we ons de komende maanden over beraden, maar wel een aanpassing die het risico minimaliseert dat een wijziging na de aanbesteding aanleiding zou kunnen geven tot een schadevergoedingseis van de aannemer. Voor alle duidelijkheid, we spreken hier over één zinnetje toevoegen bij de potentieel te wijzigen posten: 'enkel op bevel van leidend ingenieur'. De burgemeester weet heel goed hoe het zit, het waren trouwens de stadsingenieur en Arcadis die zelf dit voorstel hebben gedaan. Als we dat zinnetje opnemen in het bestek dan kan de aannemer op die post geen forfaitaire schadevergoeding van 10% eisen ingeval van een wijziging naderhand. Belangrijk want dit zou 'verloren' geld zijn, geld van de Ieperlingen dat we door het raam gooien dus."Jan Breyne (CD&V) reageerde als fractieleider namens CD&V: "Wij hebben al gesteld wat voor ons belangrijk is. Alle inspraakprocedures werden doorlopen, het voorstel wordt door adviesraden ondersteund en alle deelaspecten die al op de gemeenteraad kwamen werden consequent door een meerderheid goedgekeurd. Inhoudelijk is het een goed plan: onder andere meer stadsgroen met 30 % en een aantrekkelijk stadspark achter de kathedraal. De nieuwe coalitie hanteert het vage begrip 'een toegankelijk binnenstad', maar dat is water en vuur verzoenen. Dat maakt ons wantrouwig. Wij willen niet dat Ieper op verkeersgebied blijft stilstaan. Wij willen dan ook glasheldere garanties van Talpe dat de waterpartijen niet vervangen worden door parkeerplaatsen. Indien die er is, dan zijn wij bereid om andere vormgeving van waterpartijen te steunen. Dus: wij willen niet die zin in de post over de waterpartijen.""Ik heb een gemengd gevoel bij het voorstel", repliceerde Talpe. "Voor wat hoort wat, past niet als het over de centen van de Ieperlingen gaat. U hoeft niet te vrezen dat we het plan op de kop zetten. Dat is paniekzaaierij. U kunt van ons niet verwachten dat ik al zwart op wit engagementen neem over die waterpartijen. Die ene zin verhindert gewoon dat er meerkosten zouden moeten betaald worden. Dat zou niet ter discussie moeten staan. Ik kan alleen maar concluderen dat jullie een politiek spel spelen. Ik hoop oprecht dat dit niet het geval is."Ook schepen Dominique Dehaene (CD&V) wilde zijn zegje doen: "Ik had me nochtans voorgenomen om niet tussenbeide te komen, maar ik hoor met stijgende verbazing en ergernis van alles geponeerd worden. We willen ons zeer constructief opstellen, maar we willen geen carte blanche geven. Dit plan is zeer breed gedragen. Van mensen die nu nog dingen willen veranderen, hebben wij ook informeel felicitaties gekregen. U spreek over extra kosten. Dat is een terechte bezorgdheid. Als dit dossier deze maand op de agenda staat, dan is zo omdat het zo vergevorderd is dat elke aanpassing, zowel inhoudelijk als qua timing, ook een kostprijs heeft. De andere betrokken partijen zitten ook de wachten op ons."Ook Jan Breyne (CD&V) wilde van geen wijken weten en vroeg de stemming over het bestek dat voorligt.Gemeenteraadvoorzitter Jan Vercammen (N-VA) ging even zijn boekje te buiten door te wijzen op de potentiële gevolgen van de stemming. Dat leidde tot oproer bij de meerderheidsbanken. Jan Delie (N-VA) formuleerde dan maar het standpunt van N-VA: "Iedereen zal begrijpen dat N-VA in een serieuze spreidstand zitten. Ik denk dat we ook veel gewicht moeten geven aan de nieuw verkozen die ook breed gedragen zijn. Dat gewicht is even zwaar die er geweest is in de inspraakprocedure. N-VA zal zich dan ook onthouden."Uiteindelijk wordt het oorspronkelijke bestek goedgekeurd met 19 ja-stemmen, 5 onthoudingen, 8 tegenstemmen.