Het idee om De Leet als centraal plein heraan te leggen, bestaat al langer dan vandaag. Toen Aquafin grote rioleringswerken in de hele binnenstad aankondigde, besliste men om de inrichting van de hele buurt te herdenken: niet alleen De Leet maar ook het Sint-Maartensplein, het Astridpark en de Janseniusstraat.
...

Het idee om De Leet als centraal plein heraan te leggen, bestaat al langer dan vandaag. Toen Aquafin grote rioleringswerken in de hele binnenstad aankondigde, besliste men om de inrichting van de hele buurt te herdenken: niet alleen De Leet maar ook het Sint-Maartensplein, het Astridpark en de Janseniusstraat.In de vorige legislatuur werd hiertoe een plan opgemaakt. Het nieuwe schepencollege voerde daar nu enkele aanpassingen aan door. De belangrijkste wijzigingen betreffen een toename van het aantal parkeerplaatsen en een hertekening van de waterpartijen. Voor het overige blijft het plan ongewijzigd.Burgemeester Emmily Talpe licht toe: "De nieuwe bestuursploeg wil dat De Leet, en bij uitbreiding de volledige binnenstad, bereikbaar is voor iedereen en voor alle vervoersmiddelen. Dat is cruciaal voor de bewoners, handelaars en bezoekers. Op vandaag zijn er op het Vandenpeereboomplein 91 parkeerplaatsen. Volgens het eerste plan zou dit gereduceerd worden tot 21, maar de nieuwe bestuursploeg trekt dit terug op tot 51. Wat betreft het Sint-Maartensplein zou het aantal parkeerplaatsen oorspronkelijk dalen van 97 naar 34. In het vernieuwde plan zullen er ook daar meer parkeerplaatsen voorzien worden, namelijk 61. Concreet worden er dus op deze twee centrale pleinen 47 bijkomende parkeerplaatsen ingetekend."Het gaat om 'verdampbare' parkeerplaatsen. Dat zijn parkeerplaatsen die kunnen verdwijnen: tijdelijk (bijvoorbeeld als er evenementen op het plein plaatsvinden) of permanent mocht dat na grondige evaluatie opportuun blijken. Het stadsbestuur zal de parkeersituatie in de buurt nauwgezet opvolgen na de heraanleg. Om deze verdampbare parkeerplaatsen mogelijk te maken, worden de voorziene ruimtes voor parkeren minimaal aangeduid. Alleen de zones voor mensen met een beperking blijven zeer duidelijk zichtbaar.Er komen ook parkeerplaatsen voor kortparkeerders om 'shop and go' mogelijk te maken. Op die plaatsen kan je maar een korte periode parkeren, de tijd die je nodig hebt om enkele boodschappen te doen. Verder zullen ook voldoende fietsenstallingen worden voorzien.De groene parkzone blijft behouden zoals in het oorspronkelijke plan. De buurt rond de kathedraal en het huidige Astridpark wordt een aanééngesloten groene parkzone, met ruimte voor onder meer spelen, picknicken en uitrusten. Vanuit het park krijg je een mooi zicht op de Sint-Maartenskathedraal.Aan de westzijde van de Leet blijft een waterpartij voorzien, maar de invulling verandert.Burgemeester Talpe: "De waterbakken worden vervangen door een dynamische grondfontein met wisselende waterstralen en kleureffecten. Dat is leuk voor kinderen om in te spelen, en is bijzonder handig als er grote evenementen op de Leet worden georganiseerd. Het plein kan zo immers snel en efficiënt vrij gemaakt worden. Een grondfontein is bovendien ook een pak makkelijker om te onderhouden. Tussen de gevelrij en de waterpartij is er ruimte voor horeca-terrassen en zitbanken."Dit aangepaste plan wil het stadsbestuur aan de Ieperlingen voorstellen op een speciale infomarkt in het Museumcafé op dinsdag 15 oktober. Tussen 18 en 20 uur kan iedereen in het Museumcafé vrij in en uit lopen en er ook alle informatie opvragen. Bewoners zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.Na deze infomarkt wordt het openbare onderzoek opgestart. Door de timing van de rioleringswerken, verloopt alles in een stroomversnelling. Van zodra de vergunningsprocedure beëindigd is, kunnen de werken opstarten. Als alles goed loopt is dat tegen het najaar van 2020. Eénmaal opgestart zullen deze grote werken minstens 2 jaar duren.