"We hebben gekozen voor de studiebureaus AVA Partners en Arter Architects", vertelt Philip Bolle (SP.A), schepen van Patrimonium. "De werken zullen een grote invloed hebben op de stadsfinanciën. We schatten dat het totaalplaatje de Ieperling zo'n 6.645.000 euro zal kosten. Dat is een serieuze hap uit ons budget, maar de Ieperling is trots op zijn stad en op de Lakenhallen. We kunnen het gebouw niet zo maar laten verloederen." Het vorige stadsbestuur keurde het dossier voor de werken vorig jaar goed. "Als we het d...

"We hebben gekozen voor de studiebureaus AVA Partners en Arter Architects", vertelt Philip Bolle (SP.A), schepen van Patrimonium. "De werken zullen een grote invloed hebben op de stadsfinanciën. We schatten dat het totaalplaatje de Ieperling zo'n 6.645.000 euro zal kosten. Dat is een serieuze hap uit ons budget, maar de Ieperling is trots op zijn stad en op de Lakenhallen. We kunnen het gebouw niet zo maar laten verloederen." Het vorige stadsbestuur keurde het dossier voor de werken vorig jaar goed. "Als we het dossier in 2018 goedkeurden, werden de werken nog voor 80 procent door de overheid gesubsidieerd. We moesten toen dus beslissen of we het zouden doen of niet, want de subsidies zouden verminderen. Gelukkig heeft het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid genomen.""De renovatiewerken zijn opgedeeld in vijf fases. In een eerste fase renoveren we het Belfort en daarna komt het Nieuwerck. De derde fase bestaat uit de renovatie van de kant aan de Neermarkt. Vervolgens renoveren we de helft van de kant aan de Coomanstraat en een stuk van de achterkant van de Lakenhallen. Eindigen doen we met de renovatie van de rest van de achterkant. De derde fase kan wel voor problemen zorgen, omdat binnenkort ook de heraanleg van de Leet op het programma staat. Dan kunnen we geen steigers plaatsen op de Coomanstraat. We zullen beide werkzaamheden op elkaar moeten afstemmen."Een renovatie van de gebouwen is noodzakelijk. "De torens beginnen af te brokkelen dus hebben we er netten over gehangen om te vermijden dat er brokstukken naar beneden vallen. De Belforttoren is er het slechtst aan toe. Dat komt grotendeels door de wederopbouw in de jaren '20. De toren bestond voor de oorlog voor een groot stuk uit hout. Na de oorlog was er weinig hout voor handen, dus gebruikte men hout dat niet genoeg gedroogd was. Daar dragen we nu de gevolgen van, want dat hout vertoont barstjes, wat voor onstabiliteit kan zorgen. Daarnaast leven er veel kevers in de toren. Die beestjes zorgen voor gaten in het hout. Een ander probleem is het gewapend beton. Het ijzer in het beton zorgt ervoor dat het beton openbreekt en ook dat zorgt voor onstabiliteit." Volgens de schepen zullen de werken geen gevolgen hebben voor het Yper Museum, dat in de Lakenhallen gevestigd is. "Aangezien het gaat om renovatiewerken, zal er weinig geluidsoverlast zijn. Bovendien zijn er in het gedeelte van het Yper Museum al isolatiewerken uitgevoerd en werd het dak daar al vernieuwd. De impact van de renovatie op het museum zal dus miniem zijn."(HD)