De meerjarenplanning 2020-2025 is opgebouwd uit zes krachtlijnen die aansluiten op de bestuursnota die het stadsbestuur begin dit jaar lanceerde. "In het meerjarenplan wordt de koppeling gemaakt tussen budgetten en effectief beleid", zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "Dit is geen gemakkelijke opdracht geweest. De bestuursnota 'Nieuwe tijden voor Ieper bevatte maar liefst 205 concrete acties. Wij zijn bijzonder trots dat we daar ongeveer 90 % van zullen kunnen realiseren de volgende legislatuur. Maar ook vanuit de stadsdiensten werden we gewezen op een aantal onvermijdelijke investeringen, kosten en renovaties. Daarnaast werden we geconfronteerd met enkele onverwachte financiële uitdagingen en dan vooral de vaststelling dat het stedelijk zwembad dringend aan vernieuwing toe is."
...