Met de bevraging polst het stadsbestuur naar de opinie van de Ieperlingen over thema's als de kwaliteit van de fiets- en voetpaden, open ruimte, groen in de stad, toerisme, mobiliteit, veiligheid, het openluchtzwembad en het inspraakbeleid zelf.

De stad zal de resultaten achteraf bekendmaken. De actiepunten die passen binnen het beleid en de financiële mogelijkheden van de stad kunnen opgenomen worden in het meerjarenplan. Burgemeester Emmily Talpe wil de burger in de toekomst meer inspraak geven. "'Kvraagetaan... de Ieperlingen' is de eerste stap in ons inspraakbeleid waar we de komende jaren werk van willen maken. We moeten een vertrouwensband met de burger opbouwen, want de kloof tussen politiek en burger is vaak groot."

Vanaf 14 februari kan je de Kvraagetaanbevraging invullen via www.ieper.be/bevraging, maar alle Ieperse gezinnen krijgen binnenkort ook een papieren versie in de brievenbus. Die formulieren kan je indienen in speciale Kvraagetaanbrievenbussen in alle ontmoetingscentra, ook in de deelgemeenten. Het stadsbestuur hoopt met deze publieke liefdesverklaring heel wat Ieperlingen te bereiken en te horen.

(HD)