Het Ieperse stadsbestuur zet het licht op groen voor de uitbreiding van de voedselbedeling 't Spoor. Dat is een plek, in hetzelfde gebouw als cultuurcentrum Het Perron, waar mensen die het financieel moeilijk hebben wekelijks etenswaren en verzorgingsproducten kunnen ophalen.
...

Het Ieperse stadsbestuur zet het licht op groen voor de uitbreiding van de voedselbedeling 't Spoor. Dat is een plek, in hetzelfde gebouw als cultuurcentrum Het Perron, waar mensen die het financieel moeilijk hebben wekelijks etenswaren en verzorgingsproducten kunnen ophalen.'t Spoor opent een paar keer per week met een vaste voedselbedeling op vrijdag. Vrijwilligers behartigen de voedselbedeling: zij zetten zich wekelijks kosteloos in om anderen in hun basisbehoeften te voorzien. Winkeliers met overschot op hun stock bevoorraden 't Spoor. Ook producten die bijna 'overtijd' gaan worden door 't Spoor ingevroren en bedeeld. Daarnaast zijn er ook talrijke sponsors die 't Spoor een warm hart toedragen. "De voedselbedeling wordt goed bevraagd en heeft last van een nijpend plaatsgebrek. Daar komt de stad nu aan tegemoet", zegt schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA). "Daarnaast zijn verenigingen en organisaties die zicht inzetten voor mensen in armoede (Tegoare, Uit de Marge, CAW, lokale dienstencentra, Koala) al langer vragende partij voor een vaste stek om mensen op te vangen, te helpen en te begeleiden. Stad Ieper zag een opportuniteit in het deels leegstaande ondernemerscentrum en kocht het leegstaande pand naast 't Spoor aan. Deze ruimte wordt nu verbouwd tot een polyvalente ruimte die via verstelbare wanden kan opgedeeld worden in kleinere delen. Er is ook plaats voorzien voor een kitchenette, douches, een wasmachine en een klein kantoortje voor persoonlijke gesprekken."Alles bijeen kosten de verbouwingen 300.000 euro. Het pand zelf is door het OCMW al aangekocht in september 2017 voor 234.000 euro. "Dit pand heeft voordien nooit een functie gehad en is nog steeds casco. Die ruimte raakt niet aan het ondernemerscentrum en zijn werking", licht Eva Ryde toe, die op termijn ook mogelijkheden voor kinderopvang in het pand ziet. "Op vandaag zit onze Koala-werking in dienstencentrum het Hofland. We willen deze werking verplaatsen naar de Grachtstraat. Koala organiseert activiteiten voor ouders met jonge kinderen. Vandaar dat we de ruimte kindvriendelijk willen inrichten, volgens de normen van kind en gezin, zodat baby's en jonge kinderen daar opgevangen kunnen worden."Verschillende verenigingen zullen de ruimte moeten delen. "De uitbreiding voor voedselbedeling is stockage en exclusief voor hen. Het bureel voor gesprekken wordt gedeeld, alsook de drie gecreëerde polyvalente ruimtes. Met inklapbare wanden is er ook flexibiliteit in grootte van de ruimtes. Bergruimte wordt wel vast toegewezen. Gezien de samenwerkingen nu al onderling, is delen van ruimtegebruik logisch en praktisch.""Mensen in armoede echt helpen kan door hen materieel -bijvoorbeeld met extra voedsel - te steunen zolang ze het moeilijk hebben, maar daar stopt onze taak als stad niet", zegt Eva Ryde. "Met hen op weg gaan, administratief ondersteunen en op maat begeleiden naar een (betere) job, goede huisvesting, opvang,... is pas wat hen echt vooruit brengt. Deze investering geeft op beide pijlers een sterk antwoord, dichtbij de mensen zelf. Samen met de welzijnspartners kijken we uit naar de realisatie." (TOGH)