Ieper en Poperinge ruziën over vorming één grote woonmaatschappij in zuidelijke Westhoek

Schepen van Huisvesting en voorzitter van Ons Onderdak Philip Bolle. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Een poging om tot één woonmaatschappij te komen in de zuidelijke Westhoek is volgens de Ieperse schepen van Huisvesting Philip Bolle (Vooruit) mislukt omdat Poperinge halsstarrig weigert om in zee te gaan met Ons Onderdak. Ook de andere buurgemeenten sluiten zich liever aan bij De Mandel. Enkel Mesen gaat met overtuiging mee in de plannen van Ons Onderdak.

De Ieperse gemeenteraad kreeg voor de deadline van 31 oktober het dossier over de regiovorming van de sociale huisvestingmaatschappijen voorgeschoteld. “Een belangrijk dossier voor de toekomst voor Ons Onderdak”, bond Katrien Desomer (CD&V) de kat de bel aan. “De bedoeling om tot één woonactor per gemeente of bij uitbreiding per regio te komen lijkt ons alvast een goed idee. Zoals het nu voorligt, lijkt het dat voor wat betreft de zuidelijke Westhoek er geen sprake zal zijn van één maatschappij. Integendeel, behalve Mesen die duidelijk de voorkeur voor Ons Onderdak uitsprak, lijken onze aanpalende buren niet geneigd mee te gaan in dit verhaal.”

De fractieleider van CD&V reconstrueerde vervolgens hoe het dossier in de soep draaide. “Op 9 juni was er een eerste overleg met de werkgroep ‘één woonmaatschappij Westhoek’. Daar werd al snel duidelijk dat niet iedereen op één lijn zat. De schepen laat in het verslag optekenen dat hij ontgoocheld is in de houding van de Mandel en het afschermen van het gebied. Op 18 juni werd op het burgemeestersoverleg een mogelijke fusie van de Mandel met Ons Onderdak voorgesteld.”

Geen impact op dienstverlening

Volgens Desomer heeft de schepen tekortgeschoten. “Het kan niet anders dan dat dit gaat over een gebrek aan vertrouwen”, aldus Katrien Desomer. “Als Ons Onderdak finaal alleen zou achterblijven dan zal dit geen impact hebben op de dienstverlening. We maken ons meer zorgen over de financiële situatie op termijn. Er is steeds een gezond evenwicht geweest tussen investeringen in koopprojecten en verbouwen van het bestaande patrimonium met de opbrengsten van de koopprojecten. Als we verplicht zullen zijn als maatschappij terug te plooien binnen onze stadsgrenzen dan zal het aantal koopprojecten op termijn afnemen. Waardoor er ook minder geld zal zijn om te investeren in de renovatie van het bestaand patrimonium.”

Gedwongen huwelijk

CD&V vraagt dat de schepen onderhandelt met de buurgemeenten én met de Mandel. “We pleiten niet voor een fusie maar willen ook niet verweesd achterblijven. En als het tot een gedwongen huwelijk zou komen met de buurgemeenten omdat de minister de afwijking niet zou goedkeuren, dan is het aan te raden dat u nu reeds de plooien probeert glad te strijken. Misschien kan u starten met buurgemeente Langemark-Poelkapelle. Nu zij dezelfde coalitiemeerderheid hebben vindt u misschien daar een partner. Na het brandweerdossier, het dossier rond het landschapspark is dit nu de derde keer dat jullie falen in jullie rol als trekker van de Westhoek, als verbinder tussen de gemeenten”, besloot Katrien Desomer.

Geen plan B of C

“Als alle gemeenten van de zuidelijke Westhoek zich loyaal achter de Vlaamse regering hadden gesteld, dan zouden wij vandaag een maatschappij kunnen vormen van ongeveer 2.850 woningen. Dat is perfect doenbaar. Daarvoor heb je enkel de wil nodig van iedereen die zich in dat gebied bevindt”, reageerde schepen Philip Bolle (Vooruit). “We gaan een kat een kat noemen. We stellen vast dat de gemeente Poperinge van meet af aan geen plan B of C had, maar alleen een plan A en dat was aansluiten bij huisvestingsmaatschappij De Mandel. Dat is een probleem want zij voldoen niet aan de basisvoorwaarde van aaneengesloten te zijn. Poperinge grenst niet aan een gemeente die behoort tot het werkingsgebied van De Mandel. Wij hebben dat gezegd en hen verwelkomd in de constructie in de zuidelijke Westhoek, maar gaandeweg hebben wij gemerkt dat de houding van Poperinge verstrakte en dat onze argumenten er niet toe deden.”

Tactiek van de fusie

“Dan is men beginnen de tactiek van een fusie toepassen en heeft Poperinge steun gezocht. Ik ben daar niet absoluut niet gelukkig mee. Eerst hebben ze Vleteren aan zich gebonden. Vleteren, die als kleine plattelandsgemeente die nogal wat dienstverlening krijgt van grote broer, dat kan ik nog enigszins begrijpen. Wat ik veel minder kan begrijpen is dat ze Heuvelland mee in het bad hebben getrokken. Daar zijn er op vandaag nul woningen van De Mandel. Dit heeft niks meer te maken met de vorming van een woonmaatschappij, maar alles met een andere partner die alles op alles zet om zijn of haar zin te krijgen. Ons Onderdak heeft uiteindelijk gezegd: wij leggen de beslissing zoals voorzien in handen van de Vlaamse overheid.”

Vertrouwen in de toekomst

De schepen wees er nog op dat ook zonder de buurgemeenten Ons Onderdak levensvatbaar is. “In de nieuwe constructie heeft Ons Onderdak 1.393 wooneenheden in Ieper, daar komen er nog eens 77 bij van Mesen. Dat zijn er in totaal 1.470, dus ruim boven de vereiste 1.000 woningen. Dat is nog altijd een behoorlijke grote woonmaatschappij die zeer mooie dingen kan doen. Ik heb dus alle vertrouwen in de toekomst.”

Vaudeville

De schepen eindigde nog met een sneer naar Katrien Desomer. “Blijkbaar heeft u vanuit CD&V bijzonder weinig invloed op de burgemeester van Poperinge, noch op de raadsleden van Zonnebeke die allemaal tot uw strekking behoren”, aldus Bolle, die ook de buurgemeenten een veeg uit de pan gaf. “In de vaudeville en het showspel dat ik de laatste maanden heb gezien, waarbij dossiers aan elkaar gekoppeld worden die absoluut niets te maken hebben met de woningmaatschappijen, vergeten sommige gemeenten dat die huurder op de eerste plaats moet komen. Als ik dan zie dat gemeenten opteren om aan te sluiten bij De Mandel, dan kan ik alleen vaststellen dat de huurders die op vandaag heel nabij zijn, in het vervolg dubbel zoveel afstand zullen moeten afleggen naar hun woonmaatschappij. Dit zijn pijnlijke zaken om vast te stellen.”

“Eerlijk standpunt ingenomen”

“Ik heb absoluut geen goesting om via de media enige polemiek daarover te voeren”, reageert burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) van Poperinge. “Oorspronkelijk deden wij het voorstel om de piste te onderzoeken dat Ons Onderdak en De Mandel fusioneren. Dan krijgen we een sterke, grote en financieel slagkrachtige huisvestingsmaatschappij. Het antwoord op dat voorstel was ‘neen’. Dat is het. De motieven waren vaag tot nietszeggend. Het is niet de bedoeling om ruzie te maken met Ieper, of om wat dan ook van spelletje te spelen. We hebben een eerlijk standpunt ingenomen, met drie gemeenten samen. Het heeft gewoon met de objectieve situatie te maken. Wie is hier het grootst? Wie is in Vleteren het grootst en wat is de mening van Heuvelland? Dat is ons vertrekpunt geweest. Wij kiezen voor De Mandel omdat De Mandel hier vier keer zo groot is als Ons Onderdak. Wij hebben ons standpunt bijgestuurd, in die zin dat wij akkoord gingen met Zonnebeke om te pleiten voor een fusie. Je hebt dan geen overdracht van patrimonium, voor de huurders verandert er niets en voor de gemeenten krijg je een slagkrachtige woonmaatschappij met voldoende medewerkers en financiële middelen. Maar als men niet wil, dan wil men niet. De discussie moet aan de onderhandelingstafel gebeuren en dat werd niet gedaan. Er is nooit enige uitnodiging tot gesprek, nooit enige gemotiveerd voorstel, of wat dan ook, gekomen. Als de Ieperse schepen hoopt om dit recht te trekken door zich kwaad te maken of iemand te beschuldigen, ik denk dat dit niet terecht is en om die reden zal ik daar ook niet verder op ingaan.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.