De Ieperse gemeenteraad keurde de inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties in de assets van de distributienetbeheerder en de gemengde intercommunale Gaselwest. "Dankzij deze overeenkomst zullen alle lichtpunten, 7.773 in Ieper, op 12 jaar tijd vervangen worden door ledverlichting", zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (SP.A). "Indien we dit op eigen houtje willen doen zitten dan we op het huidig tempo in 2030 aan 1.479 lichtpunten op 7.773 lichtpunten. In 2020 zullen 1.295 lichtpunten in onze stad al worden vervangen door ledverlichting. Dit is dus een verhoogde start - met een inhaalbeweging - omdat we contractueel hebben bedongen dat ook 2019 meetelt in de 12-jarige afspraak. Aan elk lichtpunt zal er ook, van zodra beschikbaar, een sensor worden bevestigd om te kunnen dimmen."
...