Ieper blijft ondanks corona investeren in nieuw zwembad en nieuw OC Dikkebus

Voor het eerst in 2021 kon de Ieperse gemeenteraad op 5 juli nog eens fysiek samenkomen in de aula van AC Auris. (Foto TOGH)
Voor het eerst in 2021 kon de Ieperse gemeenteraad op 5 juli nog eens fysiek samenkomen in de aula van AC Auris. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

De coronacrisis heeft voorlopig amper invloed op de geplande investeringen in Ieper. Dat blijkt uit een aantal meerjarenplanaanpassingen die de gemeenteraad maandag goedkeurde. De vondst van middeleeuwse Ieperlingen tijdens de werken aan de Leet zorgt daarentegen wel voor een financiële kater van 2,5 miljoen euro.

Voor het eerst dit jaar kon de Ieperse gemeenteraad nog eens fysiek samenkomen. Dat gebeurde in de aula van het stadhuis in plaats van de raadszaal. “De coronacijfers gaan nog steeds de goed kant op in Ieper. Ondertussen heeft 88% van de bevolking een eerste prikje gekregen. Meer dan 50% is al volledig gevaccineerd”, gaf burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) mee. De gemeenteraadsleden moesten wel heel de tijd hun mondmasker aan houden en er was geen publiek toegelaten. De gemeenteraad werd wel live gestreamd.

Voorzichtige inkomstdaling

Op de agenda stonden een aantal aanpassingen van meerjarenplannen, niet alleen van Stad Ieper en OCMW Ieper, maar ook van AGB Musea Ieper en AGB Vauban. De oppositie wikte en woog de cijfers. “Door de vertraging van vele uitgaven en nog stabiele inkomsten, geïnd voor corona, lagen er vorige maand goeie cijfers op tafel”, analyseerde Miguel Gheysens (CD&V). “Maar kijken naar de toekomst is veel moeilijker. Vrijdag kondigde Vlaanderen nog een bedrijfseconomisch tekort aan van 13 miljard euro, en 2,3 miljard minder ontvangsten. Hopelijk zien we dergelijke cijfers in onze rekeningen niet terug. Een voorzichtige inkomstdaling in 2022 met een kleine 2 miljoen euro zou de weerspiegeling moeten zijn van wat corona aan minopbrengsten teweegbrengt, maar is dit realistisch genoeg? Globaal zien we weinig grote verschuivingen en nieuwigheden in deze meerjarenplanaanpassingen. Moeten we nog ontwaken uit corona, of is waakzaamheid voor toenemende inflatie en grote mondiale economische verschuivingen een domper op de feestvreugde?”

Archeologisch onderzoek

Nancy Six (Ieper2030) moest even slikken toen ze zag dat er voor het archeologisch onderzoek bij de werken aan de Leet een aanpassing is van de voorziene 500.000 euro naar 3 miljoen euro. “Dat het budget voor het archeologisch onderzoek destijds veel te laag werd ingeschat is een misser van formaat die zich hopelijk in de toekomst niet meer zal herhalen. Wie een beetje onze stadsgeschiedenis kent, moet weten dat er onder de grond tal van sporen uit het verleden zullen opduiken van zodra je begint te graven. Dat het nu voorziene bedrag finaal wellicht nog niet zal volstaan, is zorgwekkend. Want niemand weet hoeveel lijken er nog uit de kast zullen vallen, letterlijk en figuurlijk in dit geval. We hopen en rekenen er daarom op dat er vanuit Vlaanderen een financiële tegemoetkoming kan komen.”

Sociale zaken

Sam Vancayseele reageerde namens Groen overwegend positief op de meerjarenplanaanpassingen. “De nodige investeringen in infrastructuur en natuur het voorbije jaar waren zeer welkom. Toch is er ook een keerzijde, zo zien we dat er ondertussen oudere bomen zullen worden gerooid aan de wieltjesgracht en dat de afstemming en communicatie van de werken beter kon. We denken ook dat de investeringen in het OC Dikkebus een mooie toekomst zullen geven aan het dorp en haar verenigingen. We hopen dat de sociale zaken in de pijplijn kunnen worden uitgevoerd, want volgens de gemeentemonitor geeft 18% van de Ieperlingen aan niet rond te komen op het einde van de maand. Wij zijn nu vooral benieuwd hoe de uitrol van het mobiel sociaal huis er zal uitzien.”

Schuldgraad

Toch is Vancayseele ook ongerust over de stijgende schuldgraad. “We begonnen bij 26 miljoen, 742 euro per Ieperling, en zouden nu eindigen op 50 miljoen en 1.429 euro per Ieperling. Dit is quasi een verdubbeling. We weten nog niet het volledige effect van de crisis en vinden het daarom verontrustend dat er geen bijpassing komt op de investeringen. We weten dat de belastinginkomsten en exploitatie-inkomsten zullen dalen, enige voorzichtigheid is dus op z’n plaats.”

Leningen

“We hebben resoluut gekozen om alle investeringen die in het begin van de legislatuur vooropgesteld werden door te voeren”, reageerde schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA). “Dat was het voornaamste doel van deze meerjarenplanaanpassing. Wat de stijgende schuldgraad betreft, betwijfelen we of het wel zover zal komen. Als je kijkt naar de leninglast, dan is die al gedaald met 9,5 miljoen euro ten opzichte van het begin van de legislatuur. Onze schuldgraad is nog steeds lager dan het gemiddelde van andere steden in onze cluster. Bovendien is nu het moment om te lenen. Het is dan ook logisch dat er leningen aangegaan voor grote investeringen zoals de herinrichting van de Leet en de vernieuwing van het zwembad.”

Erfgoed Vlaanderen

Schepen Philip Bolle (Vooruit) wees erop dat de 3 miljoen euro die in de meerjarenplan voorzien wordt voor archeologisch onderzoek op de Leet een voorlopige schatting is. “We nemen onze verantwoordelijkheid, maar een goed zicht op wat er allemaal opgegraven zal worden hebben we nog niet”, aldus Bolle. “Er zijn wel al proefputten gemaakt en op basis daarvan werd de rekensom gemaakt van het aantal lichamen die respectvol geborgen moeten worden. Zo kwamen we aan een cijfer van 2,5 tot 3 miljoen euro. Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat Vlaanderen hierin tussenkomt. Ondertussen hebben we al samen gezeten met Erfgoed Vlaanderen. De deur werd daar niet dichtgegooid en er werd afgesproken om samen naar oplossingen te zoeken, maar concrete zaken zijn er nog niet uit de bus gekomen.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.