Ichtegemse bestuursploeg stelt nieuw beleidsplan voor: “Openheid naar de bevolking toe”

De Bruwiersite zal onder meer plaats bieden aan gemeentelijke diensten en aan een socio-cultureel centrum. © foto Coghe
Redactie KW

Na meer dan een half jaar heeft de nieuwe bestuursploeg van Ichtegem het beleidsplan klaar. Dat werd donderdagavond, na het ter perse gaan van deze krant, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Grote dossiers zijn de vernieuwing van de dorpskern van Ichtegem en de Bruwiersite.

De kogel is door de kerk, het lang verwachte beleidsplan van het nieuw gemeentebestuur is er en werd aan de gemeenteraad van donderdag 4 juli onder de slogan ‘Ichtegem Inspireert’ ter goedkeuring voorgelegd. Het plan, dat bepaalt wat het bestuur wil verwezenlijken tussen nu en 2025, wordt aan de bevolking voorgesteld op maandag 8 juli om 19 uur in sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem. Evelien Vanwalleghem, presentatrice van Radio 2 West-Vlaanderen, zal de gesprekken in goede banen leiden.

“De slogan ‘Ichtegem Inspireert’ moet je interpreteren in twee richtingen”, zegt burgemeester Jan Bekaert (W. I. T.). “In de eerste plaats zetten we resoluut in op openheid naar de bevolking toe, we gaan dus extra aandacht besteden aan communicatie met de inwoners van Groot-Ichtegem. Daarnaast mikken we ook op participatie van de bevolking. Het komt erop neer dat Ichtegem een inspirerende gemeente wordt waarbij de bewoners het bestuur inspireren en het bestuur er alles zal aan doen om de burger te inspireren. Bij elk project willen we de bevolking van bij het begin betrekken en zorgen we voor inspraak.”

Online participatie

“Communicatie en participatie wordt de rode draad van het huidig bestuur, zo komen er gloednieuwe adviesraden en wordt de werking van de bestaande adviesraden geoptimaliseerd. Maar meest in het oog springend op het vlak van participatie is wel dat we een gloednieuw online participatietool lanceren. Het wordt actief vanaf 8 juli en daar kan iedereen zijn of haar ideeën kwijt. Andere vormen van inspraak blijven bestaan – we denken hierbij aan de bestaande adviesraden – of worden toegevoegd. Zo komt er een burgerraad, een welzijnsraad en voor onze ondernemers een adviesraad voor lokale economie, landbouw en handel.”

Doelstellingen per beleidsdomein

Daarnaast staan er in het plan per beleidsdomein, zoals milieu, veiligheid en mobiliteit heel wat concrete doelstellingen opgesomd. Grote dossiers worden aangepakt zoals de vernieuwing van de dorpskern in Ichtegem en de Bruwiersite.

“Op de Bruwiersite willen we een aantal gemeentelijke diensten samenbrengen en een socio-cultureel centrum uitbouwen. Er komt een polyvalente zaal, met foyer en moderne bar waar evenementen tot 400 deelnemers kunnen plaatsvinden. Het is het antwoord op de verzuchting dat het CC De Ster te klein en onaangepast is. Het lokaal dienstencentrum zal ook naar de nieuwe Bruwiersite verhuizen. In het gebouw van de Ster wordt de bibliotheek van Ichtegem ondergebracht. Ook het nieuwe jeugdcentrum aan de Bruggestraat zal er komen. Woningen voorzien we niet op de site Bruwier. Wat het huis Mahieu in Eernegem betreft, zijn we door de klassering als onroerend erfgoed met handen en voeten gebonden. De renovatie van het volledige huis zou handenvol geld kosten en het is onduidelijk welke bestemming we er nadien aan zouden kunnen geven. Het is dan ook evident dat we daar niet zomaar geld gaan tegenaan gooien. We zullen overleggen met het agentschap onroerend erfgoed om na te gaan wat er kan gedeclassificeerd worden. Aan alle beleidsdoelstellingen hangt natuurlijk een prijskaartje, en bovenal willen we dat de gemeente financieel gezond blijft. We gaan ook de gemeentebelasting hervormen, maar daarbij gelden twee grote principes: een begroting in evenwicht en geen stijging van de belastingen. Het volledige beleidsplan werd uitgeschreven in een brochure die vanaf 5 juli op de website www.ichtegem.be valt na te lezen. Je kan ook een exemplaar afhalen in het administratief centrum of het gemeentehuis.”

(Rudi Ilegems)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.