"De tarieven werden al sinds 2001 niet meer gewijzigd", stelt sportschepen Els Kindt (CD&V). "De verhogingen komen neer op ongeveer een indexering. Onze tarieven liggen ook onder het gemiddelde van de omliggende gemeenten. De tarieven zijn zelfs niet voldoende om de kost van elektriciteit en water te dekken. We hebben de sportverenigingen wel de garantie gegeven dat de tarieven de komende zes jaar niet opnieuw zullen verhoogd worden."
...