Huurtarieven Lichterveldse sportaccommodatie stijgen

Redactie KW

De raad besliste om de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodatie op het sportcentrum te verhogen. Oppositiepartij SOMM had bedenkingen bij die verhoging.

“De tarieven werden al sinds 2001 niet meer gewijzigd”, stelt sportschepen Els Kindt (CD&V). “De verhogingen komen neer op ongeveer een indexering. Onze tarieven liggen ook onder het gemiddelde van de omliggende gemeenten. De tarieven zijn zelfs niet voldoende om de kost van elektriciteit en water te dekken. We hebben de sportverenigingen wel de garantie gegeven dat de tarieven de komende zes jaar niet opnieuw zullen verhoogd worden.”

Thijs Deklerck (SOMM) kon zich niet vinden in de tariefverhoging. “De huurtarieven voor het sportcomplex werden inderdaad al enige tijd niet meer aangepast”, aldus het raadslid. “Dat op zich mag echter geen reden zijn voor een tariefverhoging. We missen onderbouw bij de motivering om de tarieven aan te passen. Zo wordt aangehaald dat de tarieven erg laag zijn in vergelijking met omliggende gemeenten, maar vergelijkende tarieven ontbreken.”

“Ook het advies van de sportraad mankeert bij de motivering. Daarnaast werd ook geen nacalculatie van de exploitatie van het sportcentrum voorzien die aantoont dat de tariefstijging te verantwoorden is door stijgende uitgaven. De tariefstijgingen lopen per uur op tot 33 procent. De stijging van de jaarlijkse huur wordt voor Lichterveldse sportverenigingen wel geplafonneerd tot 250 euro. Het valt te vrezen dat de stijgingen zullen doorgerekend worden in de lidgelden. Het zijn namelijk vooral de sportclubs zonder eigen kantine die door de tariefstijging getroffen worden. We hebben verder ook bedenkingen bij het lagere huurtarief voor commercieel gebruik van de bovenzaal van het sportcentrum.”

“Onze tarieven werden vergeleken met die van de andere gemeenten die aangesloten zijn bij burensportdienst MIVOS”, repliceerde schepen Kindt. “Er is een positief advies van het dagelijks bestuur van de sportraad rond de tariefaanpassing. De verhoging is een pure indexeringsaanpassing. Het is niet de bedoeling om in de zakken van de sportverenigingen te zitten, anders hadden we de tarieven niet 18 jaar zo gelaten. Sportverenigingen kunnen overigens voordeelkaarten kopen in de kantine. Wat de bovenzaal betreft, is er geen onderscheid voor de tarieven tussen commercieel gebruik en gebruik door verenigingen.”

(BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.