Tijdens de jongste gemeenteraad interpelleerde Groen het schepencollege omtrent hun opinie in het Ventilus-dossier. De Vlaamse Regering zette het licht op groen voor het planproces voor een hoogspanningslijn van 380.000 volt, die de energie van windmolenparken voor de kustlijn het binnenland in moet voeren. "Met Groen staan wij uiteraard achter het idee om van fossiele brandstoffen af te stappen, maar wij plaatsen terecht vraagtekens b...

Tijdens de jongste gemeenteraad interpelleerde Groen het schepencollege omtrent hun opinie in het Ventilus-dossier. De Vlaamse Regering zette het licht op groen voor het planproces voor een hoogspanningslijn van 380.000 volt, die de energie van windmolenparken voor de kustlijn het binnenland in moet voeren. "Met Groen staan wij uiteraard achter het idee om van fossiele brandstoffen af te stappen, maar wij plaatsen terecht vraagtekens bij het bovengronds traject dat netbeheerder Elia ook in Zedelgem voorstelt", stelde raadslid Martine De Meester. "Als gemeenteraad moeten we een duidelijk standpunt innemen waarmee we de belangen van de bewoners van onder meer de Faliestraat en Moubekevallei verdedigen."Het gemeentebestuur heeft een adviserende rol in dit dossier en vreest ervoor dat zo'n hoogspanningslijn volledig een halt kan toeroepen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Naessens stelt dat door de groene stroom het energielandschap de laatste jaren nu eenmaal sterk gewijzigd is. "Als gemeente stel ik voor dat we spoedig met neutrale deskundigen samenzitten om tegen eind juni op zoek te gaan naar alternatieven voor het traject dat Elia voorstelt. We moeten daartoe eensgezind argumenten op tafel leggen. Misnoegde inwoners mogen naar het gemeentebestuur, maar bovenal ook online naar de Vlaamse Overheid een officiële klacht sturen."Door de mogelijke schade voor de gezondheid en het leefmilieu, wil de actiegroep van de Moubekevallei uit voorzorg zoveel mogelijk een bovengronds traject weren. De hogere kosten om hoogspanningslijnen ondergronds te leggen wegen niet op tegen de nadelen van een bovengronds tracé, klinkt het. De infomarkt die Elia op zes juni in de Groene Meersen organiseert, wil iedereen concreet zicht en inspraak bieden in het Ventilus-project. Raadslid Stijn Timmerman (CD&V-Nieuw) verduidelijkte dat er echter ook ná juni nog tijd is om bezwaren aan de Vlaamse Overheid te richten. Het openbaar onderzoek dat dient om bezwaren te uiten volgt immers nog na de huidige onderzoeksfase." "Vanuit het gemeentebestuur zullen wij in elk geval ons advies naar alle Zedelgemnaars in alle openheid communiceren", besloot burgemeester Annick Vermeulen het debat.(HV)