Tijdens de jongste gemeenteraad interpelleerde Groen het schepencollege omtrent hun opinie in het Ventilus-dossier. De Vlaamse Regering zette het licht op groen voor het planproces voor een hoogspanningslijn van 380.000 volt, die de energie van windmolenparken voor de kustlijn het binnenland in moet voeren. "Met Groen staan wij uiteraard achter het idee om van fossiele brandstoffen af te stappen, maar wij plaatsen terecht vraagtekens b...