Wim Aernoudt verraste de provincieraad met een aantal onthullingen tijdens de bespreking van de vierde begrotingswijziging voor 2017."In een vorige provincieraad hebben we extra werken goedgekeurd die zich opdrongen na het aantreffen van grote hoeveelheden oorlogsmunitie tijdens terreinwerken voor de aanleg van het nieuwe provinciedomein IJzerboomgaard. Hierbij werd het terrein opgedeeld in verschillende zones, al naargelang de toekomstige bestemming in het provinciedomein. Voor de toekomstige kampeer...