Hoe gezond zijn de Torhoutse stadsfinanciën?

Hamvraag: zal de stad geld genoeg hebben om alle grote projecten, zoals de komende stadskernvernieuwing, probleemloos te financieren? © JS
Johan Sabbe

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag werd de stedelijke jaarrekening 2018 toegelicht. Schepen Joost Cuvelier (CD&V) zei dat de stadsfinanciën blaken van gezondheid, maar oppositielid Koen Sap (N-VA) was het daar niet mee eens. “Met het oog op wat er in de voorziene projecten geïnvesteerd moet worden, is de financiële toestand ontoereikend”, sneerde hij. Bertrand Vander Donckt van de andere oppositiepartij Groen daarentegen loofde de positieve financiële toestand van de stad.

Een van onze grote bekommernissen is waken over de financiële gezondheid van onze stad”, aldus schepen van Financiën Joost Cuvelier. “We kiezen er al jaren voor om de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd te laten en vooral te besparen op de werkingskosten. Ook proberen we de personeelskosten strikt te beheersen. En dat loont, zoals uit de jaarrekening van 2018 blijkt.”

Schuldenlast in zes jaar met een derde verminderd

Joost Cuvelier: “De personeelskosten zijn binnen het vooropgestelde budget gebleven. We klokten af op 9 miljoen euro. We hebben daarnaast in 2018 voor 4,3 miljoen euro geïnvesteerd. In het kader van onze prioritaire doelstelling ‘mobiliteit voor de zwakke weggebruiker’ pompten we geld in het onderhouden van de trottoirs en het realiseren van betere fietsinfrastructuur. We investeerden ook in onze tweede prioritaire doelstelling ‘waterbeheersing’. In dat verband denk ik aan de verbreding van de Gaverbeek tussen de Groenhovestraat en de Kersouwkensstraat en het rioleringsdossier in de Parkstraat en de Bollestraat. Andere grote projecten waren onder andere de aanleg van een tweede voetbalveld in kunstgras, de realisatie van de nieuwe natuurbegraafplaats Stiltepark De Warande, een nieuwe vloer voor de stedelijke sporthal en het verbouwen van de schuur van de stedelijke kinderboerderij.”

“We hebben voor ruim 1,8 miljoen euro kapitaal afgelost, wat de totale uitstaande schuld eind 2018 terugbracht tot een dikke 20 miljoen euro. Per inwoner betekent dat een openstaande schuld van iets minder dan 990 euro. We hebben in 2018 geen nieuwe leningen aangegaan en dit al voor het zesde opeenvolgende jaar. Bij de start van de legislatuur 2013-2018 bedroeg de uitstaande schuld nog boven de 30 miljoen euro. We hebben de voorbije zes jaar de schuldenlast met meer dan 10 miljoen verminderd. Met een derde dus. Het gevolg is dat we extra ruimte hebben om te investeren de komende jaren.”

“Jullie bouwen met het stadsbestuur luchtkastelen”

Raadslid Koen Sap (N-VA) sprak andere taal. “Vooreerst swingen de kosten voor het personeel de pan uit”, zei hij. “In 2017 waren ze al met bijna 5 % gestegen en nu komt er nog eens 7,5 % bij. Concreet was die stijging 375.000 euro van 2016 naar 2017 en is ze ruim 600.000 euro van 2017 naar 2018. Maar nog veel erger is dat de voorziene investeringen voor de komende jaren totaal onmogelijk zijn met een maximumcapaciteit van 4 miljoen euro per jaar. Hoe gaan jullie dat allemaal betaald krijgen? Ik denk onder meer aan de heraanleg van de Noordlaan, de aankoop van het ex-Aveve-gebouw voor de kinderopvang op Don Bosco, de aankoop van de site Pollet in de Hofstraat, het verwerven van de site Thor in de Industrielaan, de eventuele aankoop van het domein ‘s Gravenwinkel in de Fraeysstraat en uiteraard de grootscheepse stadskernvernieuwing.”

“Daarvoor is er de komende vijf jaar alles samen een budget van maximum ‘maar’ 20 miljoen euro voorhanden, wat veel te weinig is om dat grote pakket te realiseren. Jullie bouwen luchtkastelen!”

Voorzitter van de gemeenteraad Hilde Crevits (CD&V) reageerde dat de discussie specifiek over de jaarrekening 2018 ging en niet over het toekomstige budget. Ze vroeg Koen Sap om zich aan het voorliggende agendapunt te houden.

Bevolking geen rad voor ogen draaien

Bertrand Vander Donckt (Groen) daarentegen verheugde zich erover, zo zei hij, dat Torhout financieel gezond is. Hij zwaaide ei zo na zelfs met het wierookvat. Maar… hij uitte tegelijkertijd zware kritiek op het feit dat financiële middelen die voorzien waren voor een betere fietsinfrastructuur gebruikt werden voor andere doeleinden, zoals de aankoop van een flitspaal. “Zoiets klopt totaal niet en dus zullen we de jaarrekening niet goedkeuren”, reageerde hij. “U mag de bevolking gaan rad voor ogen draaien.”

Groen stemde tegen, N-VA onthield zich. De CD&V/SP.A-meerderheid keurde de jaarrekening goed.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.