1. Hilde Crevits (CD&V)

2. Geert Bourgeois (N-VA)

3. John Crombez (SP.A)

4. Kurt Vanryckeghem (CD&V)

5. Bart Dochy (CD&V)

6. Bart Tommelein (Open VLD)

7. Jan Verfaillie (CD&V)

8. Johan Verstreken (CD&V)

9. Jan Durnez (CD&V)

10. Ann Soete (N-VA)

11. Sabine De Bethune (CD&V)

12. Els Kindt (CD&V)

13. Martine Fournier (CD&V)

14. Renaat Landuyt (SP.A)

15.Danielle Godderis-T-Jonck (N-VA)

16. Wilfried Vandaele (N-VA)

17. Francesco Vanderjeugd (Open VLD)

18. Bert Maertens (N-VA)

19. Heidi Vandenbroeke (N-VA)

20. Griet Coppé (CD&V)

Dit is een voorlopige rangschikking gebaseerd op het aantal stemmen dat was geteld omstreeks 22.30 uur.