Heuvelland onderzoekt mogelijkheid om OC in kerk van Kemmel onder te brengen

De kerk van Kemmel. © TOGH
Tom Gheeraert

Op de gemeenteraad in Heuvelland bevestigde schepen Wieland De Meyer dat er een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd over de eventuele herbestemming van de kerk van Kemmel.

Het was CD&V-fractieleider Bernard Heens die tijdens de vragen en antwoorden vroeg wat de bedoeling was van een studie over de herbestemming van de kerk van Kemmel. “Die studie is klaar en ik heb de resultaten kunnen inzien”, zei Bernard Heens (CD&V).

“Er wordt onder meer gesuggereerd om de voorgevel te openen. Er zou ook een nieuw dak moeten komen zodat de steunpilaren kunnen verwijderd worden. Verder wordt ook gewag gemaakt van een polyvalente zaal in de kerk en de aanleg van een kerkplein tussen de kerk en het bezoekerscentrum. Ook de mogelijkheid voor een fietsverbinding via de Reningelststraat komt aan bod. Het prijskaartje is niet min: 2,87 miljoen euro voor herbestemming van de kerk en 465.000 euro voor de omgevingswerken. Het huidige bezoekerscentrum heeft echter nood aan een atelierruimte en een projectieruimte voor 70 mensen, maar in de studie wordt daar niet op ingegaan. Wat gaat het gemeentebestuur nu doen met deze studie, die 19.360 euro heeft gekost?”

Weer van nul beginnen

“Het gaat om een haalbaarheidsstudie over de herbestemming van de kerk van Kemmel die gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid”, antwoordde schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

“Er wordt onderzocht of het haalbaar is het ontmoetingscentrum van Kemmel en dubbel gebruik met het bezoekerscentrum onder te brengen. Er wordt dus enkel bekeken welke opties mogelijk zijn en wat de financiële consequenties zijn van de verschillende pistes. Er zijn een viertal opties opgesomd, maar het is niet de bedoeling dat een van die opties zeker genomen wordt. We hadden beloofd om de mensen van de kerkfabriek als eerste de resultaten van de studie te tonen. Dan is het de bedoeling om weer van nul te beginnen en een plan op te maken met de betrokkenen en mensen van het dorp.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.