De gemeente wil in de toekomst vaker gaan werken met tijdelijke, project- of themagebonden raden in plaats van een aantal traditionele raden. "Dat moet ervoor zorgen dat we meer mensen kunnen betrekken als het engagement duidelijker is", zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

De partij zet sedert 2012 sterk in op inspraak. "Vorige legislatuur hadden we alle traditionele adviesraden, en daarnaast ook nog werkgroepen, inspraakvergaderingen en enquêtes De participatie raad is iets nieuws om de inspraak nog te versterken." Zowel CD&V Heuvelland als N-VA Heuvelland reageerden positief. Tijdens de eerste samenkomst van de raad zal alvast gezocht worden naar een beter klinkende naam.

(MD)