Het blijft rommelen binnen de Damse CD&V. Ondanks een absolute meerderheid slagen de Damse christendemocraten er maar niet in de eendracht in eigen rangen te bewaren. Na het onverwachte plotse ontslag van schepen Marc Mus, het aangekondigde einde van de politieke loopbaan van schepen en OCMW-voorzitter Inge Bisschop én het ontslag van gemeenteraadslid Caroline Debaut uit de fractie krijgt de Damse CD&V een nieuwe tegenslag te verwerken.
...

Het blijft rommelen binnen de Damse CD&V. Ondanks een absolute meerderheid slagen de Damse christendemocraten er maar niet in de eendracht in eigen rangen te bewaren. Na het onverwachte plotse ontslag van schepen Marc Mus, het aangekondigde einde van de politieke loopbaan van schepen en OCMW-voorzitter Inge Bisschop én het ontslag van gemeenteraadslid Caroline Debaut uit de fractie krijgt de Damse CD&V een nieuwe tegenslag te verwerken. Gemeenteraadslid Kelly De Sutter uit de Moerkerkse wijk Den Hoorn kondigde op de jongste gemeenteraad namelijk aan dat ook zij ontslag neemt uit de CD&V fractie en voortaan verder zetelt als onafhankelijk gemeenteraadslid. De ooit zo stabiele en grote christendemocratische meerderheid in de Uilenspiegelstad begint dus toch wel stevige barsten te vertonen. "Ik kan mij de laatste tijd niet meer vinden in de werking van de partij en de afspraken die op een democratische manier gemaakt worden binnen de fractie maar naderhand toch onder druk van de partijleiding gewijzigd worden in aanloop naar de gemeenteraad", zegt Kelly De Sutter. "Ik ben het beu om ja te knikken onder druk. Ik zal nu ook wel kritiek krijgen van de partij - in die zin dat het allemaal komt na het verschijnen van een kritisch interview dat ik gaf maar in dat bewuste interview ben ik opgekomen voor de belangen voor de Moerkerkenaars en helemaal niet voor mezelf want dan had ik duidelijk beter gezwegen." Raadslid De Sutter verwijst hiermee naar een interview dat ze enkele maanden geleden aan onze krant gaf en waarbij ze zich kritisch uitliet over de volgens haar nauwelijks democratische werking van de partij en het feit dat de op een na grootste deelgemeente Moerkerke volgens haar stiefmoederlijk behandeld wordt.Zo hekelde ze het feit dat Moerkerks schepen Marc Mus niet werd vervangen en er zo niet langer een Moerkerkenaar vertegenwoordigd is in het College van burgemeester en schepenen. Onrechtstreeks verwijst ze ook naar de erg tumultueus verlopen vorige gemeenteraad waarbij onenigheid binnen CD&V openlijk naar buiten kwam omwille van geschonden afspraken rond verdeling van mandaten waarbij volgens haar Moerkerke finaal opnieuw misdeeld werd. "Ik blijf dan ook bij mijn standpunt dat Moerkerke in de steek gelaten wordt. Dat het toekennen van de titel van ere-schepen van onze voormalige Moerkerkse schepen Marc Mus opnieuw niet op de agenda van de gemeenteraad staat, is daar eens te meer een bewijs van. Dus na 18 jaar lid van CD&V waarvan 9 jaar als gemeenteraadslid dien ik, weliswaar met pijn in het hart, want ik vind toch dat ik mij altijd goed heb ingezet en mij constructief heb opgesteld, ik geef mijn ontslag als CD&V-gemeenteraadslid en wens verder te zetelen als onafhankelijke raadslid." Kelly De Sutter stond bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog op de tweede plaats van de CD&V-lijst en is, onder meer als dochter van de voormalige populaire schepen Ronny De Sutter, toch een bekende figuur in de streek. In de drukbevolkte wijk Den Hoorn is ze het politieke aanspreekpunt voor heel wat mensen. Dat ook zij nu de vertrouwde CD&V stal verlaat lijkt toch een veeg teken voor de partij en voor burgemeester, boegbeeld en lijsttrekker Joachim Coens.(PDV)