Het Oostends bestuursakkoord: ambitieus of nietszeggend?

We vroegen het oordeel van drie mensen uit het middenveld over het bestuursakkoord. Zij trokken hun conclusies uit de 356 statements. Is dit het ambitieuze akkoord waar de onderhandelaars het voor houden? Of is het zo nietszeggend als de Stadslijst vindt?

Krista Claeys, Björn Anseeuw, Bart Tommelein en Wouter De Vriendt. © BELGA

“Wij zijn kritisch-positief”

Het Oostends bestuursakkoord: ambitieus of nietszeggend?
© GLO

“Wij zijn kritisch-positief”, zegt Ivy Goutsmit, coördinator van FMDO, de koepel van verenigingen voor mensen met een migratieachtergrond. “Het waren spannende tijden voor ons, zeker toen de N-VA op het Kopstukkendebat letterlijk zei dat de subsidie voor FMDO zou geschrapt worden. Maar de laatste weken groeide het vertrouwen, ook door contacten met mensen die bij de onderhandelingen betrokken waren.”

“Wij hadden een goede samenwerking met het vorige bestuur. Nu zal het er sterk van afhangen wie onze schepen wordt. Er staan zaken in waar we nog serieus over moeten praten. Natuurlijk is kennis van het Nederlands belangrijk, maar dat gaat niet voor iedereen even vlot. Op dat vlak mis ik wel wat nuance en begrip. Er wordt veel verwacht van onze achterban, maar ik lees niet hoe bijvoorbeeld leerkrachten of politiemensen met interculturaliteit moeten omgaan.”

“Maar ik zie ook heel veel positiefs: aandacht voor verenigingsleven, voor vrijwilligerswerk, voor mensen met een migratieachtergrond. Verenigingen mogen ook hun eigen identiteit behouden. Wij blijven kritisch, maar stellen ons positief op. Als onze achterban niet voldoende tot haar recht komt, zullen we reageren. Maar we willen nu mee vooruit.”

“Niet slecht, maar onvoldoende”

Het Oostends bestuursakkoord: ambitieus of nietszeggend?
© HH

Johan Bultiauw was kandidaat op de Groen-lijst, maar verzette zich altijd tegen een coalitie met de N-VA. En nu hij het resultaat van de coalitieonderhandelingen ziet, is hij nog altijd niet overtuigd. “Niet alles is slecht, maar ik vind het onvoldoende”, zegt hij.

“Het is allemaal zo vaag: ‘we onderzoeken’, ‘we evalueren’… Je kan er alle richtingen mee uit. Maar de uren waarop je ‘s zomers met je hond op het strand kan lopen, die staan dan weer concreet vermeld. Ik lees weinig over de economische mogelijkheden van de haven, over humanitaire hulp aan transmigranten als de ferry er komt… Dat is heel zorgvuldig vermeden om het akkoord niet te kelderen”, vermoedt Johan.

“Een doorgroeihuis voor daklozen? Dat bestaat nu al in Huize Gerard en het housing first-project. Een groot compliment dus voor de vorige beleidsploeg. Over permanente nachtopvang lees ik geen woord. Maar andere dingen zijn dan weer ongelooflijk ambitieus. Oostende klimaatneutraal? Als hen dat lukt in zes jaar, dan kruip ik door het stof om sorry te zeggen. Maar het lijkt me utopia. Nee, ik zou dit akkoord niet hebben goedgekeurd. Heel belangrijke sociale zaken mis ik. Andere dingen zijn dan weer buitengewoon, maar niet haalbaar.”

“Wij zijn kritisch-positief”

Het Oostends bestuursakkoord: ambitieus of nietszeggend?
© GLO

“Wij zijn kritisch-positief”, zegt Ivy Goutsmit, coördinator van FMDO, de koepel van verenigingen voor mensen met een migratieachtergrond. “Het waren spannende tijden voor ons, zeker toen de N-VA op het Kopstukkendebat letterlijk zei dat de subsidie voor FMDO zou geschrapt worden. Maar de laatste weken groeide het vertrouwen, ook door contacten met mensen die bij de onderhandelingen betrokken waren.”

“Wij hadden een goede samenwerking met het vorige bestuur. Nu zal het er sterk van afhangen wie onze schepen wordt. Er staan zaken in waar we nog serieus over moeten praten. Natuurlijk is kennis van het Nederlands belangrijk, maar dat gaat niet voor iedereen even vlot. Op dat vlak mis ik wel wat nuance en begrip. Er wordt veel verwacht van onze achterban, maar ik lees niet hoe bijvoorbeeld leerkrachten of politiemensen met interculturaliteit moeten omgaan.”

“Maar ik zie ook heel veel positiefs: aandacht voor verenigingsleven, voor vrijwilligerswerk, voor mensen met een migratieachtergrond. Verenigingen mogen ook hun eigen identiteit behouden. Wij blijven kritisch, maar stellen ons positief op. Als onze achterban niet voldoende tot haar recht komt, zullen we reageren. Maar we willen nu mee vooruit.”

“Een beetje zoals Vande Lanotte”

Het Oostends bestuursakkoord: ambitieus of nietszeggend?
© ML

“Ik zie positieve zaken, zoals de aanpak van armoede die ik wel een goede strategie vindt”, aldus Georges Allaert, Oostendenaar en emeritus hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de Universiteit Gent. “Maar ik mis een totaalvisie op lange termijn. Dit zijn allemaal wensen, streefdoelen, maar het algemeen kader ontbreekt. Dit is geen mobiliserend project waar de Oostendenaar kan achter staan. Wat mij betreft, moet Oostende van Stad aan Zee uitgroeien tot een zeestad, die het hele sociale, economische, ecologische… beleid op de zee afstemt. Dit is een waslijst aan projecten, een compromistekst tussen vier partijen, maar ik haal hier niet uit waar ze naartoe willen met Oostende. Johan Vande Lanotte ging ook een beetje zo te werk. Ik zie geen consensus rond de haven of de luchthaven. Wat mobiliteit betreft, zie ik geen stadsregionale visie. We moeten ook naar de randgemeenten kijken, want een nieuwe fusie komt er vroeg of laat toch. En je lost beter eerst de verkeerssituatie aan de buitenrand op voor je aan de binnenstad begint. Maar dat is wat hier gebeurt. Ook een fundamenteel ruimtelijk plan vind ik niet terug. Dat kan wel nog komen, maar het zit er nu niet in. Ik pleit voor een burgerplatform, een denkgroep, die verder werkt aan een totaalvisie.”

“Niet slecht, maar onvoldoende”

Het Oostends bestuursakkoord: ambitieus of nietszeggend?
© HH

Johan Bultiauw was kandidaat op de Groen-lijst, maar verzette zich altijd tegen een coalitie met de N-VA. En nu hij het resultaat van de coalitieonderhandelingen ziet, is hij nog altijd niet overtuigd. “Niet alles is slecht, maar ik vind het onvoldoende”, zegt hij.

“Het is allemaal zo vaag: ‘we onderzoeken’, ‘we evalueren’… Je kan er alle richtingen mee uit. Maar de uren waarop je ‘s zomers met je hond op het strand kan lopen, die staan dan weer concreet vermeld. Ik lees weinig over de economische mogelijkheden van de haven, over humanitaire hulp aan transmigranten als de ferry er komt… Dat is heel zorgvuldig vermeden om het akkoord niet te kelderen”, vermoedt Johan.

“Een doorgroeihuis voor daklozen? Dat bestaat nu al in Huize Gerard en het housing first-project. Een groot compliment dus voor de vorige beleidsploeg. Over permanente nachtopvang lees ik geen woord. Maar andere dingen zijn dan weer ongelooflijk ambitieus. Oostende klimaatneutraal? Als hen dat lukt in zes jaar, dan kruip ik door het stof om sorry te zeggen. Maar het lijkt me utopia. Nee, ik zou dit akkoord niet hebben goedgekeurd. Heel belangrijke sociale zaken mis ik. Andere dingen zijn dan weer buitengewoon, maar niet haalbaar.”

“Wij zijn kritisch-positief”

Het Oostends bestuursakkoord: ambitieus of nietszeggend?
© GLO

“Wij zijn kritisch-positief”, zegt Ivy Goutsmit, coördinator van FMDO, de koepel van verenigingen voor mensen met een migratieachtergrond. “Het waren spannende tijden voor ons, zeker toen de N-VA op het Kopstukkendebat letterlijk zei dat de subsidie voor FMDO zou geschrapt worden. Maar de laatste weken groeide het vertrouwen, ook door contacten met mensen die bij de onderhandelingen betrokken waren.”

“Wij hadden een goede samenwerking met het vorige bestuur. Nu zal het er sterk van afhangen wie onze schepen wordt. Er staan zaken in waar we nog serieus over moeten praten. Natuurlijk is kennis van het Nederlands belangrijk, maar dat gaat niet voor iedereen even vlot. Op dat vlak mis ik wel wat nuance en begrip. Er wordt veel verwacht van onze achterban, maar ik lees niet hoe bijvoorbeeld leerkrachten of politiemensen met interculturaliteit moeten omgaan.”

“Maar ik zie ook heel veel positiefs: aandacht voor verenigingsleven, voor vrijwilligerswerk, voor mensen met een migratieachtergrond. Verenigingen mogen ook hun eigen identiteit behouden. Wij blijven kritisch, maar stellen ons positief op. Als onze achterban niet voldoende tot haar recht komt, zullen we reageren. Maar we willen nu mee vooruit.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.