“Het cordon sanitaire is nu het probleem van de N-VA”

© Davy Coghe
Redactie KW

Zes weken lang trekt Krant van West-Vlaanderen naar de Wetstraat. We brengen telkens een partijvoorzitter samen met een West-Vlaams kopstuk van die partij voor een uitgebreid gesprek over de nationale én de lokale politiek, hun onderlinge band en hoe ze straks West-Vlaanderen willen veroveren.

“Wij hadden thuis totaal geen band met het Vlaams Blok, mijn familie had geen affiniteit met politiek.” Toch raakte Stefaan Sintobin als veertienjarige jongen politiek geïnteresseerd. Heel bewust koos hij voor een engagement binnen het Vlaams Blok. “Ik heb daar in mijn naaste omgeving veel miserie mee gehad. De Sintobins hadden een klinkende naam in de streek. NeSintobin bij ‘t Vlaams Blok, dat was een schande.” Veertig jaar later is Stefaan nog even overtuigd van zijn keuze.

Ook partijvoorzitter Tom Van Grieken had af te rekenen met tegenkanting. “Mijn ouders hebben het moeilijk gehad met mijn politieke overtuiging. Sommigen vinden het nodig om ons moeder daarover aan te spreken. Dat zijn dan de zogenaamde verdraagzamen. Ze veroordelen ons omdat we een andere mening hebben. Over meningen gesproken… Ik ben lid van Natuurpunt. Hun ledenblaadje is het meest rechtse boekje dat in mijn brievenbus valt. Dat gaat de hele tijd over het verwijderen van vijandige exoten.” (lacht)

Hoe belangrijk is West-Vlaanderen voor het Vlaams Belang?

Stefaan Sintobin: “We zitten in 13 gemeenteraden en hebben 20 lokale mandatarissen. In de grote steden zijn we aanwezig: Oostende, Brugge, Kortrijk, Roeselare… Op het platteland ligt het sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen moeilijker. Maar we hebben wel dertig afdelingen in onze provincie en er zijn nog een aantal andere West-Vlaamse gemeenten waar we een contactpersoon hebben. Zo proberen we meer afdelingen te structureren en te organiseren. Het enthousiasme is bij veel mensen aan het terugkeren, dat voel ik. Het moet ons doel zijn om na oktober zeker te zijn van minstens een zetel in zoveel mogelijk West-Vlaamse gemeenten.”

Wie zijn jullie kiezers in West-Vlaanderen? Is dat een ander kiespubliek dan in Antwerpen?

Tom Van Grieken: “Veel nationale politici maken de fout om West-Vlaanderen als een geheel te behandelen. De provincie is minder homogeen dan je zou denken. Kortrijk verschilt fundamenteel van Roeselare. Een stad als Brugge heeft andere noden dan Oostende. En ook de gemeenten die daartussen liggen verdienen een beleid op maat.”

“Pol Van Den Driessche is al vaker veranderd van partij dan dat ik verhuisd ben” – Stefaan Sintobin

Stefaan Sintobin: “Ook daar moet je een onderscheid maken tussen de steden en het platteland. Onze steden hebben te kampen met de grootstedelijke problematiek: instroom van vreemdelingen, islamisering… Als ik merk dat er ook in Brugge Arabische lessen worden gegeven, dan wil ik toch reageren. Tijdens het Iftarfeest (het verbreken van het vasten tijdens de ramadan, red.) in Brugge stonden politici van alle partijen te drummen om mee op de foto te gaan aan de Magdalenakerk. Zelfs de meest vrijzinnigen.”

Mocht de moslimgemeenschap u uitnodigen, gaat u dan naar de Iftar?

Stefaan Sintobin: “Nee. Dat is een privézaak. Ik ben katholiek opgevoed, leef in een westerse maatschappij. Is het mijn taak om als politicus de islam in de kijker te zetten, puur om stemmen te ronselen? Van mij mogen die mensen privé doen wat ze willen, maar als maatschappij moeten we onze eigenheid bewaren. De islam is niet compatibel met onze samenleving. Gescheiden zwemmen? Halal middageten op school? Komaan zeg!”

Tom Van Grieken: “Dat laatste is trouwens ook tegen de West-Vlaamse commerce. Er zitten nogal watvarkenskwekers in uw provincie.”

Zijn er dan geen gematigde moslims?

Tom Van Grieken: “Wellicht wel. Maar er is geen andere dan een letterlijke interpretatie van de Koran. Van zodra moslims een meerderheid vormen in onze steden, stelt het probleem zich. Het is wereldvreemd om te zeggen dat er geen problemen zijn met de islam. Beetje bij beetje neemt de islamisering toe. En wat die Brugse politici op het Iftarfeest betreft: stonden zij ook op de eerste rij tijdens het paasfeest?”

Stefaan Sintobin: “We moeten opletten. De moskee in Sint-Andries is te klein voor de 7 à 800 moslims die er op vrijdagnamiddag komen bidden. Het is misschien nog niet zo erg als in Antwerpen, Mechelen of Gent, maar ik geloof dat het moment nu gekomen is om beleidsmatig actie te ondernemen. Ik wil dat Brugge Brugge blijft. En er zijn veel Bruggelingen die daar zo over denken. In de stad zijn er de afgelopen maanden een aantal incidenten geweest die enkele jaren geleden ondenkbaar waren. Het gaat heel snel. Ik denk aan de meisjesbende Zehbi’s aan het station en de problematiek van de transmigranten in Zeebrugge. Waarom wordt geen werk gemaakt van de effectieve opsporing van illegalen? De weerslag op de badstad Zeebrugge is immens. Je moet daar eens gaan wandelen: confronterend, hoor. Het stadsbestuur moet ervoor zorgen dat er geen aanzuigeffect wordt gecreëerd. Minder vreemdelingen aantrekken binnen een wettelijk kader is perfect mogelijk.”

Burgemeester Landuyt kreeg net de kritiek dat hij de transmigranten te hard aanpakte.

Stefaan Sintobin: “Ja, vanuit linkse hoek. Landuyt zegt: we moeten blijven dweilen. We moeten helemaal niet blijven dweilen, we moeten de kraan dichtdraaien! Vraag eens aan de inwoners van Zeebrugge of de stad haar verantwoordelijkheid neemt. Oudere mensen durven daar ‘s avonds niet meer buiten. Mijn voorstel: een gesloten centrum in de kuststreek waar illegalen opgevangen worden in afwachting van hun uitwijzing. Daar wil ik mijn schouders onder zetten. Ook Oostende zal met het openen van de ferrylijn mogelijk het slachtoffer worden van de problematiek. Het kan niet dat mensen zonder papieren hier kunnen blijven ronddwalen zonder zich wettelijk in orde te stellen.”

© Davy Coghe

Tom Van Grieken: “Dat is de meest humane oplossing. Je kan het niemand kwalijk nemen dat ze een beter leven willen uitbouwen. Ik begrijp dat. Mensen in de illegaliteit laten terugkeren helpt niemand vooruit. Ze worden het slachtoffer van huisjesmelkers, mensenhandelaars en andere criminelen. Vaak is een streng beleid het meest humane beleid. Hetzelfde geldt voor mensen die asiel aanvragen. Ze worden opgevangen in open asielcentra en tegen het moment dat ze nattigheid voelen, verdwijnen ze van de radar. Wie wordt daar beter van? Niet die mensen en niet onze maatschappij. Laks zijn en eindeloos procedures rekken is veel inhumaner. Denk aan al die kinderen die hier jarenlang opgroeien, naar school gaan, in de jeugdbeweging zitten… Tuurlijk zijn het drama’s wanneer ze uitgewezen worden. De procedures moeten korter, dat is gewoon menselijker.”

Stefaan Sintobin: “Binnen de zes maanden moeten mensen een definitieve beslissing krijgen: blijven of terugkeren. Alleen zo bied je hen zekerheid. En bij positief advies moet er echte integratie volgen. Geen Arabische lessen, maar lessen Nederlands.”

Tom Van Grieken: “Ik zal u eens uitleggen hoe onze democratie werkt. Onze volksvertegenwoordigers stemmen wetten in het parlement. Die gelden voor iedereen, ongeacht de afkomst. Ik vind het waanzin dat voor moslims een uitzondering gemaakt werd rond onverdoofd slachten. Regels zijn regels. Dat geldt ook voor een voetbalmatch. Pas als je het eens bent over de regels kan je spelen. Niet als één persoon – om geloofs- of andere redenen – midden in de match denkt dat het leuker is om de bal de hele tijd met de handen vast te nemen. Er is toch ook niemand die zijn eigen verkeersregels begint toe te passen omdat die beter zouden zijn? Wie hier wil rijden, moet zich naar de regels schikken, anders krijg je accidenten. Stel je voor dat alle Britten hier plots links beginnen te rijden. In het verkeer snapt iedereen dat. Als het over de islam gaat, dan zijn er kronkels, uitzonderingen, vreemde wendingen.”

Toch, ik denk niet dat veel West-Vlamingen wakker liggen van de islam. Zijn andere lokale thema’s niet belangrijker?

Tom Van Grieken: “Je mag de mensen niet te veel gerust proberen te stellen. Wanneer ik in Kortrijk of Oostende kom, zie ik daar wat ik tien jaar geleden in Antwerpen zag. Ik denk dat in Brugge ondertussen 1 op 3 van de pasgeborenen een anderstalige achtergrond heeft. Dan mogen we echt niet langer treuzelen. Beter voorkomen dan genezen. Vergeet niet dat grootstedelijke problematiek veel verder reikt dan multiculturaliteit en de bijhorende samenlevingsproblemen. In West-Vlaanderen is veel verdoken armoede. Dat gecombineerd met de West-Vlaamse mentaliteit om niet met je problemen te koop te lopen, is problematisch. Achter sommige deuren spelen zich schrijnende verhalen af.”

Wat moet er dan anders? Hoe pakt u dit aan?

Tom Van Grieken: “Wij zijn van oordeel dat onze sociale zekerheid een kostbaar goed is. Dat niet houdbaar is als je het wil openstellen voor de hele wereld. Het model dat de linkse partijen voorstellen om het OCMW van de hele wereld te spelen, is onbetaalbaar. Dat ziet iedereen met een beetje gezond verstand. Wat de N-VA voorstelt, met de facto open grenzen maar met besparingen op die sociale zekerheid, is voor ons onaanvaardbaar. Op wie gaan we besparen? Op onze ouderen? Ik gruwel van de schrijnende nieuwsverhalen uit rusthuizen van de jongste maanden. Mensen die hun hele leven hard gewerkt hebben, laten wij verkommeren. West-Vlamingen hebben een gezonde arbeidsethos. Ze werken keihard, betalen zoveel belastingen. En wat krijgen ze er op het einde van de rit voor terug? Daar schieten we als maatschappij tekort.”

“”Toch onvoorstelbaar dat een West-Vlaamse minister-president het beter vindt om bussen in Spanje te bestellen dan hier bij onze eigen mensen?” – Tom Van Grieken

Stefaan Sintobin: “Ook het toewijzen van sociale woningen moet anders. Het maakt mensen kwaad en gefrustreerd. Ze staan jarenlang op een lijst voor een sociale woning. En dan moeten ze vaststellen dat een asielzoeker hier arriveert en onmiddellijk gebruik kan maken van alle mogelijke sociale voorzieningen. Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat ze woedend worden?”

Krijgen lokale mandatarissen binnen jullie partij voldoende ruimte om andere thema’s dan Vlaamse onafhankelijkheid en de migratieproblematiek op de agenda te plaatsen?

Tom Van Grieken: “Die thema’s vormen de corebusiness van onze partij. Logisch dat Stefaan ze aankaart. Mocht Kristof Calvo niets over ecologie zeggen, hij zou niet in de juiste partij zitten. Maar onze politici mogen verschillende thema’s op de agenda zetten. Al is er bij alle West-Vlamingen en bij uitbreiding alle Vlamingen één gevoel dat overheerst: mensen willen dat hun gemeente hun gemeente blijft, dat ze er zich thuis en veilig voelen. Dat de belastingen die ze betalen in hun voordeel worden gebruikt. Ik denk dat het Vlaams Belang dat gevoel heel goed naar voren brengt.”

Vindt u gemakkelijk mensen die het verhaal van uw partij willen uitdragen?

Tom Van Grieken: “Het voordeel van onze mensen is dat ze supergeëngageerd zijn. Wie een lidkaart koopt, doet dat niet zomaar, maar omdat het hem of haar heel hoog zit. Je emmer moet vol zitten, voor je beslist: ik kies voor het algemeen belang en niet voor mijn eigen belang. Ik denk dat dat onze sterkte is.”

Door het cordon sanitaire weten jullie politici dat ze ervoor kiezen om zelf nooit beleid te voeren.

Tom Van Grieken: “Het cordon sanitaire is niet ons probleem, maar is nu het probleem van de N-VA geworden. Ze geven af op de linkse partijen. Maar de lijst met alternatieven om mee te besturen wordt kleiner en kleiner. Pol Van Den Driessche sluit ons in Brugge bij voorbaat uit. N-VA wil verandering, maar is gedwongen om samen te werken met de traditionele partijen. Waarvoor staat die kracht van verandering nog? Ze beloven veel, ook goeie zaken, maar krijgen die niet gerealiseerd.”

Stefaan Sintobin: “Overal zie je onnatuurlijke coalities om toch maar het Vlaams Belang eruit te houden. Ik zeg klaar en duidelijk dat ik in Brugge verantwoordelijkheid wil opnemen. Niemand mag mij verwijten dat ik sta te roepen aan de zijlijn. Ik wil de mening van mijn kiezers vertegenwoordigen en ben bereid met alle partijen te praten. Natuurlijk is het als politicus frustrerend dat ze je uitgestoken hand wegslaan. Na 30 jaar in de partij heb ik ondertussen een olifantenvel. Wakker lig ik daar niet meer van. Ik ben er vanuit de oppositie wel in geslaagd om thema’s op de agenda te plaatsen. Als andere partijen nu uitspraken durven te doen over islamisering, veiligheid en identiteit, dan is dat dankzij ons.”

© Davy Coghe

Tom Van Grieken: “Jammer dat het bij uitspraken blijft. Qua daden blijft het uitermate stil. N-VA is de partij van de retoriek. Hoeveel moskeeën heeft Liesbeth Homans al erkend? De instroom van asielzoekers is onder Theo Francken groter dan onder Maggie De Block. Ik denk dat wij over veel thema’s kunnen lezen en schrijven met andere partijen, maar zij zeggen bij voorbaat nee.”

Meneer Sintobin, u heeft in Izegem ooit het voorstel gekregen om van partij te veranderen, in ruil voor een schepenmandaat. Waarom heeft u toen nee gezegd?

Stefaan Sintobin: “Ik blijf bij mijn overtuiging. Ik ben en blijf trouw aan Vlaams Belang.”

Tom Van Grieken: “Als ze ons verwijten dat we trouw en consequent ons partijprogramma volgen, dan pleit ik schuldig.”

Is verhuizen van Izegem naar Brugge consequent?

Stefaan Sintobin: “Mijn vrouw is Brugse, mijn zoon gaat al drie jaar in Brugge naar school. Ik voel me echt thuis in de stad. Vooral de politici van de andere partijen maken er een probleem van. Pol Van Den Driessche is al vaker veranderd van partij dan dat ik verhuisd ben. Iedereen van de hele wereld is welkom in Brugge: asielzoekers, migranten… laat maar komen. Maar ho, als er iemand uit Izegem naartoe verhuist…”

“Iedereen van de hele wereld is welkom in Brugge: asielzoekers, migranten… Maar ho, als er iemand uit Izegem naartoe verhuist…” – Stefaan Sintobin

Tom Van Grieken: “Als dat het laatste argument is, is het zielig gesteld, hoor. Natuurlijk heb ik de verhuis van Stefaan naar Brugge toegejuicht. Een bekend gezicht in Brugge is een troef voor de partij. Voor de Bruggelingen ook. Laat ons eens praten over de problemen waar zij wakker van liggen.”

Stefaan Sintobin: “Wie twijfelt aan mijn engagement voor Brugge, kijkt beter naar de andere nationale kopstukken. Ik denk dat ik in het Vlaams Parlement de meeste Brugse dossiers volg. Eigenlijk zouden we met alle Brugse politici moeten samenzitten op basis van inhoud. Met verenigde krachten dossiers op tafel leggen. De Bruggelingen verdienen dat. Mijn voorstel: regelmatig hier overleggen over de partijgrenzen heen. Als alle Brugse politici in Brussel samen op tafel zouden kloppen over de haven van Zeebrugge of over het stadiondossier, zouden we meer bereiken. De manier waarop dat stadiondossier jaar na jaar blijft aanslepen is waanzin. Ik ga regelmatig mee met Club Brugge op verplaatsing naar het buitenland. Nog nooit heb in zo’n armtierig stadion gezeten als het onze. Als supporter schaam ik mij tegenover bezoekers uit andere Europese steden.”

Tom Van Grieken: “Stefaan heeft het in het parlement opgenomen voor de werknemers van Bombardier. Toch onvoorstelbaar dat een West-Vlaamse minister-president het beter vindt om bussen in Spanje te bestellen dan hier bij onze eigen mensen?”

© Davy Coghe

Stefaan Sintobin: “Ik ben verkozen in het Vlaams Parlement met 5,1 procent van de stemmen, net de kiesdrempel. De uitslag in Brugge was toen absoluut niet goed, maar juist genoeg om verkozen te worden. In de gemeenteraad van Izegem had ik een goede stem, en ik denk dat mijn stem in Brugge nog zwaarder zal wegen. Wij willen vanuit de steden de heropstanding van onze partij in West-Vlaanderen realiseren.”

Meneer Van Grieken, met uw voorzitterschap zette Vlaams Belang een iets gematigder toon in. Is het niet frustrerend dat figuren als Filip Dewinter keihard blijven uithalen?

Tom Van Grieken: “Filip Dewinter zou zichzelf niet zijn zonder een straffe uitspraak af en toe. Hij is een trouwe partijsoldaat en past de richtlijnen toe. Ik heb twee regels. Eén: we bekampen een politiek systeem en niet het individu. Iemand die hier het geluk zoekt, moet niet geviseerd worden, wel het systeem dat dat toelaat. Twee: we moeten kordaat zijn en scherpe uitspraken doen, maar niet te plat, of onze boodschap raakt ondergesneeuwd. We zijn geen stalinistische partij. Filip Dewinter moet geen koorknaapje worden. Je moet in die stedelijke politiek in Antwerpen nu eenmaal iets krassere taal gebruiken om gehoord te worden.”

Stefaan Sintobin: “Merk jij een verschil tussen de uitspraken van Filip Dewinter en van Theo Francken? Ik steun de vernieuwing van onze voorzitter ten volle. De stijl verandert overal, ook bij Filip Dewinter. Maar hij moet zichzelf kunnen blijven.”

Tom Van Grieken: “Het is misschien zijn West-Vlaams kantje.” (lacht)

Tanguy Veys viel vorige week wel uit de gratie van jullie partij. Was zijn stijl in Blankenberge te agressief?

Stefaan Sintobin: “Hij kon zich niet vinden in het vernieuwingstraject. De inhoudelijke politieke invulling was soms ver weg. Hij speelde op de man en viel collega-politici en de Blankenbergse politie voortdurend aan. Dat is niet de stijl waarvoor wij willen staan. Je mag hard zijn, maar niet persoonlijk worden. Wij hebben daarop het initiatief genomen om de samenwerking te stoppen en de nieuwe partijlijn duidelijk te volgen.”

Hoe werkt de vernieuwings- en verjongingsoperatie in de rest van de provincie?

Tom Van Grieken: “Hou Kortrijk in de gaten. Lijsttrekker Wouter Vermeersch zal daar verbazen. Ik ken hem uit mijn studententijd: een politiek talent. Immanuel De Reuse in Roeselare is ook sterk bezig. En in Bredene is plots een jonge geëngageerde kerel opgestaan, Jordy Jacobs. Hij brengt schwung in zijn afdeling. Als kleine partij moeten we bescheiden blijven, maar we willen wel vooruit gaan. Na de verkiezingen moet onze stem luider klinken dan nu.”

“Je moet in die stedelijke politiek in Antwerpen nu eenmaal iets krassere taal gebruiken om gehoord te worden” – Tom Van Grieken

Vinden jullie voldoende vrouwen?

Stefaan Sintobin: “Veel partijen moeten inspanningen doen om hun lijst te vullen. Het loopt in Brugge momenteel redelijk goed. Pas in maart zullen we met de eerste namen naar buiten komen. Ik wil zowel Yves Buysse als Arnold Bruynooghe terug in de gemeenteraad krijgen en daarnaast een of twee sterke vrouwen. Hoe meer hoe liever.”

Heeft uw zoon Jonathan politiek talent?

Stefaan Sintobin: “Zeker. Hij is geëngageerd. Bezorgd om bepaalde trends in de maatschappij. Als hij wil, krijgt hij van mij zeker een plaats op de lijst. Wellicht is hij dan de jongste Brugse kandidaat, hij is net 18 geworden.”

Meneer Sintobin, u staat bekend als een harde werker, een man met dossierkennis, consequent… Pas na dertien jaar in het Vlaams Parlement werd u voor het eerst geïnterviewd voor Villa Politica. Hoe gaat u het Brugse podium veroveren naast namen als Landuyt en Van Den Driessche?

Stefaan Sintobin: “In dat interview met Linda De Win noemde ze mij een van de hoofdrolspelers in het Vlaams Parlement. Ik weet niet wat de kiezer het liefst heeft: iemand die overal staat te springen om in beeld te komen of iemand die het werk doet waarvoor hij goed betaald wordt?”

© Davy Coghe

Tom Van Grieken: “Stefaan is een stevig debater. Hij wordt onderschat door zijn tegenstanders. Geloof mij: als hij in de Brugse gemeenteraad zit, zal hij er zorgen voor peper en zout.”

Een mooi compliment. Wat zijn de positieve eigenschappen van uw voorzitter, meneer Sintobin?

Tom Van Grieken : “Heb je nog een pagina extra?” (lacht)

Stefaan Sintobin: “Tom heeft moed. Na de vorige verkiezingen was het niet evident om op te staan en de partij in handen te nemen. Als jonge gast van 27 heeft hij dat met veel enthousiasme gedaan. Hij brengt een nieuwe vibe, maar luistert ook. Tom zal nooit spreken voor hij info heeft ingewonnen. Een pluim voor de manier waarop hij die vernieuwings- en verjongingsoperatie heeft ingezet.”

Hebben jullie een goede band?

Stefaan Sintobin: “We zien elkaar elke maandag in het partijbestuur. En tussendoor horen we elkaar. We hebben misschien wel een andere stijl.”

Tom Van Grieken: “Ja: ik weeg meer af en probeer naar de middenweg te zoeken. Stefaan is recht door zee. Klikt het niet dan botst het.”

Hebt u ook een band met West-Vlaanderen, meneer Van Grieken?

Tom Van Grieken: “De mooiste vakanties heb ik aan de kust doorgebracht. Ik heb er in de horeca gewerkt. Elk jaar ging mijn familie een maand naar Heist. Toen ik wat ouder werd, was na een week al mijn geld op. Met het reclameblaadje in de hand speurde ik zoekertjes af. Zonder enige werkervaring mocht ik uiteindelijk in een volkscafé beginnen. Als jonge gast was ik mij er niet van bewust dat veel West-Vlamingen vooroordelen hebben tegenover Antwerpenaars. Ik begon te werken, zag werk, deed keihard mijn best. Na een maand klonk het aan de toog: Alle Antwerpenaars zijn dikkenekken, maar Tom is ne goeien. Dus ik ga me als Antwerpenaar nu niet te veel in West-Vlaanderen moeien. Onze lokale mensen gaan dat goed doen.”

(Ilse Naudts & Olivier Neese)

De opinie van professor Herwig Reynaert over Vlaams Belang leest u hier.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.