Buurtbewoners klagen reeds lange tijd over stof- en geluidshinder en over het niet respecteren van de uren wanne...