Buurtbewoners klagen reeds lange tijd over stof- en geluidshinder en over het niet respecteren van de uren wanne...

Buurtbewoners klagen reeds lange tijd over stof- en geluidshinder en over het niet respecteren van de uren wanneer er water mag opgepompt worden. De burgemeester heeft het probleem aangekaart bij de provincie, die reeds een elektrische pomp installeerde die minder lawaai maakt. Hij beloofde dat er een talud zal worden aangelegd langs de zijde van de Randweg zodat stof- en geluidshinder drastisch beperkt worden. Verder zal het verboden zijn om nog op die site containers te wisselen of zijn voertuig te parkeren. Het terrein zal eveneens verhard worden.(LB)