"De Maloulaan is aan één zijde volledig geasfalteerd tot aan de stam van de bomen", haalde Sam Vancayseele (Groen) aan op de Ieperse gemeenteraad van maandagavond. "Door de werken aan de Fochlaan werd de laan destijds heringericht als wegomleiding. Sinds de werken gedaan zijn, werd de verk...

"De Maloulaan is aan één zijde volledig geasfalteerd tot aan de stam van de bomen", haalde Sam Vancayseele (Groen) aan op de Ieperse gemeenteraad van maandagavond. "Door de werken aan de Fochlaan werd de laan destijds heringericht als wegomleiding. Sinds de werken gedaan zijn, werd de verkeerssituatie in de Maloulaan hersteld, maar de inrichting is na de werken niet veranderd. Als bij wonder hebben de bomen de droge zomer overleefd. Vanuit Groen stellen we ons dan ook volgende vragen: Wordt de Maloulaan nog heringericht en zo ja: wanneer? Is het mogelijk om in de tussentijd ruimte vrij te laten rond de bomen?"Schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune erkende dat de zuilvormige eiken in de Maloulaan in het kader van een tijdelijke oplossing met asfalt werden omgeven. "De bomen worden op heel regelmatige basis gecontroleerd", aldus Goudeseune. "De eiken vertonen geen conditieverlies. Indien het zou blijken dat omwille van diktegroei meer ruimte nodig is, dan zullen we plaatselijk aanpassingen uitvoeren."Een paar bomen ontwikkelden geen volwaardige recht opgaande stam. "Deze groei heeft echter niets te maken met de omgeving waarin ze staan, maar eerder met de ontwikkeling van het plantgoed zelf. Deze blijven toch behouden tot we een nieuwe aanleg voorzien. En wat de heraanleg van de Maloulaan betreft is dit onderwerp voor de meerjarenplanning die aan deze gemeenteraad nog moet voorgelegd worden", besloot Ives Goudeseune. (TOGH)