Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Einde van de raadzitting

Nancy Bourgoignie: "Het gaat om een pps-samenwerking, waarbij de stad een aantal zaken heeft vastgelegd. Maar je bent nog altijd samen met een private partner. We wilden onze doelstellingen rond betaalbaarheid niet verliezen. Het gaat niet over het aantal kandidaturen. Het gaat erover dat 14 betaalbare woningen naar Oostendse jongeren gaan."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Fuif voor 300 man

Natacha Waldmann (Groen): "Waarom hanteren jullie dezelfde inkomensgrenzen als bij de sociale huisvesting? De leeftijdsgrens was een beslissing van het schepencollege. Maar blijkbaar hadden jullie al voorzien dat dit geen succes zou zijn. Het geeft aan dat er al een stuk gedacht werd dat de criteria iets te streng waren."

Charlotte Verkeyn (N-VA): "Die administratieve rompslomp is er. Er zijn heel wat dingen die er kunnen uitgelaten worden. Waarom zet men de leeftijdsgrens niet op 35? Daar is er toch ruimte voor - volgens de budgetten. Ik hoop dat u de goeie initiatieven kan blijven verderzetten, maar ik denk niet dat we kunnen tevreden zijn als je een fuif geeft voor 300 man en er komt maar 50 man af. Tijd om te evalueren dus."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Over betaalbaarheid

Nancy Bourgoignie: "De stad heeft een aantal voorwaarden opgelegd. Van de totaal te bouwen 130 woongelegenheden moesten er 26 sociale koopwoningen en 14 bescheiden woningen worden gerealiseerd.

De reglementering van de sociale koopwoning valt onder de Vlaamse overheid. De term bescheiden woning is eigenlijk iets anders. Daar gaat het alleen maar over een maximum bouwvolume. Er wordt dan niet gesproken over betaalbaarheid.

Beide collega's spreken over de betaalbaarheid van bescheiden woningen. Het is dit bestuur dat gezorgd heeft voor de betaalbaarheid ervan. Deze verkoopprijzen hebben wij in de overeenkomst gezet.

In dezelfde overeenkomst staat ook dat het stadsbestuur niet tussen komt in de verkoop. Dan is het logisch dat een gerechtsdeurwaarder werd aangezocht om de toewijzing in goede banen te leiden.

Dat was een bewuste keuze. Ik denk dat onze beleidskeuze door jullie kan worden gevolgd. Wij willen kansen bieden aan Oostendse jonge gezinnen om in Oostende betaalbaar te wonen.

De criteria rond leeftijd en de relatie met de stad en de verplichting om er 10 jaar te blijven wonen, was net om aan Oostendse jongeren de mogelijkheid te bieden om in Oostende te wonen.

De bekendmaking gebeurde via diverse kanalen. 12 kandidaturen werden ontvangen en ontvankelijk verklaard. Na de loting van de bescheiden woningen werden 10 appartementen toegewezen. Van de 14 appartementen zijn er dus 4 niet toegewezen. Van de 12 kandidaten hebben 10 kandidaten dus een woning toegewezen gekregen. Daar was het uiteindelijk om te doen.

U zegt dat er minder kandidaten waren dan verwacht. Ik stel vooral vast dat de doelgroep de kans heeft gekregen om een betaalbare woning in de stad aan te kopen. We zetten dit beleid verder, in koop en in huur."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Administratieve rompslomp

Chartlotte Verkeyn (N-VA): "Wij vinden het herstellen van het gezond sociaal weefsel belangrijk. Daar hoort het aantrekken van jonge gezinnen bij. Het is spijtig dat er maar tien kandidaten zijn voor deze appartementen. Wij stellen ons de vraag hoe dit komt. Ligt het aan de voorwaarden? Er was een ander soort doelgroep dan deze voor de sociale koopwoningen, maar die voorwaarden waren wel dezelfde, vreemd."

"Wat ook gebleken is over de premies is dat veel jonge mensen administratieve rompslomp ervaren als ze de premies aanvragen. Ik denk dat we hier van hetzelfde probleem kunnen spreken."

"Is het niet eens nodig om wat meer publiciteit voor deze maatregelen te maken? Reclame kan nooit kwaad. Ik vraag me ook af wat er gaat gebeuren met de vier resterende appartementen."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Natacha Waldman over toewijzing betaalbare woningen

Natacha Waldman komt tussen over de toewijzing van betaalbare woningen op de site Bootsman Jonsen. "Er komen 110 woningen. De stad streeft naar een gezonde en evenwichtige sociale mix. Het project bestaat uit een groot deel marktcomforme woningen. Er zijn ook 14 bescheiden appartementen waar de stad de prijzen bewust laag houdt en aan jonge mensen de kans geeft om zich in de stad te blijven vestigen. Er bleken minder kandidaten dan verwacht. Vier appartementen werden niet toegewezen. De schepen gaf aan dat ze iets meer respons had verwacht. De woningen zouden kunnen worden toegewezen aan dezelfde doelgroep via een sociale huisvestingsmaatschappij. Daar hebben wij bedenkingen bij. Men wou net een doelgroep aanspreken die geen aanspraak kon maken op een sociale woning. Nu horen we dat het eigenlijk om dezelfde doelgroep gaat. Terwijl we meer een mix hadden verwacht. Wat ziet u als mogelijke reden voor het lage aantal kandidaturen? Is er voldoende promotie naar de beoogde doelgroep geweest? Langs welke kanalen is de promotie gebeurd? Zijn de criteria voor die doelgroep realistisch en haalbaar? Ze moeten jonger zijn dan 30 jaar maar men verwacht dat ze daar 10 jaar blijven wonen. Als 25-jarige weet je niet per se hoeveel kinderen je gaat krijgen en toch ben je met handen en voeten gebonden aan dat appartement. Hoe werd de doelgroep afgebakend? Voldoen de appartementen aan de noden van jonge gezinnen?"

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

De regels van Tommelein

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Waarom duurt het zo lang?

Natacha Waldmann (Groen): "Als ik een muziekinstallatie wil bestellen dan lijkt mij toch niet dat dat drie jaar duurt voor dat er is. Waarom is dat dan zo bij een stadsbestuur?"

Schepen Deblauwe: "Blijkbaar heb je een arsenaal aan specialisten nodig om een goed bestek op te maken. We zitten niet aan drie jaar."

Waldmann: "Ik wil gerust even langskomen om te tonen hoe je iets bestelt."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Geluidsbegrenzer

Maxim Donck: "U zegt dat er geen geluidsbegrenzer nodig is omdat de permanentie er is. Maar blijkbaar werkt het niet. Zo'n begrenzer komt er pas in 2016 heb ik in De Zeewacht gelezen."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Schepen Deblauwe (sp.a): "We hebben veel geïnvesteerd in deze zaal. Het nieuws dat een buur zijn zaak moest sluiten door lawaai verbaasde me. Tijdens de fuif zelf was er een jeugdconsulent aanwezig die me wist te vertellen dat het een goed georganiseerde fuif was zonder problemen."

"Blijkbaar zorgt dub voor diepe bassen waardoor de glazen aan het dansen waren bij de buren. Er was geen interventie door de politie, en heeft ook geen metingen gedaan. Wij stelden wel vast dat ze de geluidsnormen hebben overschreden. We hebben de technici aangespoord om in de toekomst in te grijpen. Een eigen geluidsinstallatie is niet verplicht in de zaal. We moeten aan de grenzen voldoen. Op dit moment werken we aan een bestek voor een mobiele geluidsinstallatie."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Maxim Donck over geluidsoverlast fuifzaal Elysée

Maxim Donck: "De muziek in Fuifzaal Elysée overschreed de wettelijke limieten. Wettelijk is er een limiet van 100 decibel vastgelegd. Een geluidsbegrenzer heeft de zaal niet. Een gemiddelde kostprijs is 599 euro. Een peulschil op het miljoen dat we vandaag al uitgegeven hebben aan de fuifzaal. Gaat u het eigen reglement handhaven? Hoe gaat u adequaat reageren? Wat met de facturen die de uitbater van een aanpalende onderneming naar de stad wil sturen?"

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Vrouwen moeten betalen, mannen niet

Katty Tournoij (Vlaams Belang): "Het gebruik van sanitaire voorziening blijft nog altijd discriminerend voor dames. Vorig jaar op de kerstmarkt, nu op de Paulusfeesten. Waarom is dit zo? Vinden jullie dat de prijs tussen mannen en vrouwen verantwoord is?"

Schepen Vandecasteele (SP.A): "We gaan niet te lang rond de pot draaien. Ik ben een cultuurbarbaar, iedereen weet dat. Als ze zeggen dat Oscar and the Wolf komt, weet ik niet wie dat is."

"Volgens jaar moet er bij een dergelijk evenement beter ingegrepen worden. Wat het onrecht: wij zullen ervoor zorgen dat iedere ongelijkheid weggenomen wordt."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Wouter De Vriendt: "Waar zijn de cijfers?"

Wouter De Vriendt: U zegt dat de parking twee dagen vol heeft gestaan. Er bestaan foto's van een quasi lege parking. Wat zijn de cijfers?"

Jean Vandecasteele: "We doen enquêtes. We gaan het evalueren in september, u kan de cijfers dan krijgen."

Wouter De Vriendt: "Ik vraag de cijfers nu. Juli heb ik opgevraagd. De admininistratie zou die toch moeten hebben."

Jean Vandecasteele: "Als de administratie dat nu moet doen, dan hebben ze geen tijd om andere dingen te doen."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"De randparking is een succes"

Schepen Vandecasteele: "Een van de dingen die ik volgend jaar zal invoeren is een turncircuit: aan de parking in het Bosje zullen er dan ook borden komen. De parking is een succes en heeft twee keer helemaal vol gestaan. Parkings hebben eigenlijk een jaar nodig om succesvol te worden. Jobstudenten werden ingezet om mensen folders uit te delen om hen te wijzen op de parking. Per dag zijn er twee jobstudenten aanwezig."

"Er zijn onderhandelingen lopende met de NMBS. Als zij ons geen toelating geven om aan het station uit te komen, hebben we een probleem. Misschien kunnen we dat openhouden tot de nieuwe parkeertoren er is. Maar als de haven beslist om een nieuwe roro-verbinding in te leggen, verdwijnt de randparking en wordt het gebruikt als kaai."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Randparking

Wouter De Vriendt: "In juli en augustus werd de nieuwe gratis randparking aan het station in gebruik genomen. Hoe evalueert het stadsbestuur de parking? Hoeveel wagens maakten gebruik van de parking? Die randparking bleek niet zo gemakkelijk te bereiken. Een betere signalisatie is nodig. De voorbije zomermaanden was het voor de autobestuurders niet zo duidelijk hoe je de parking moest bereiken. Zo schoot de parking zijn doel voorbij. Wat is de stand van zaken met het elektronisch parkeergeleidingssysteem in Oostende, dat vrije plaatsen vermeldt?"

Katty Tournoij (VB): "De nieuwe randparking is een goed initiatief. Er was eerst wat verwarring rond de voetgangersingang. Die voetgangersingang heeft ook nadelen. Fietsers gebruiken die ook en brengen voetgangers in gevaar. De parking wordt goed gebruikt. Voor toeristen en pendelaars is het een goed initiatief. Het zou interessant zijn om de parking langer open te houden tot de parkeertoren in gebruik kan worden genomen."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Verkeersvrij maken Leopold II-laan

Wouter De Vriendt: "Met 120000 bezoekers is Theater aan Zee een van de grootste evenementen. Maar de verkeerssituatie is niet ideaal. Er is veel wandelverkeer en druk autoverkeer. Het is er echt niet veilig. Een tijdelijke verkeersvrije zone kan een oplossing zijn en een nieuwe dimensie geven aan het schitterende festival. We vragen het stadsbestuur om de opties te onderzoeken. Een duidelijke bewegwijzering hoort daar bij. Het autoverkeer moet zich aanpassen. De tijd dat de auto in de stad regeert, is gelukkig ouderwets. We hebben de plicht om Theater aan Zee maximaal te ondersteunen. We stellen voor om een deel van de Leopold II-laan tijdens het festival voor autoverkeer af te sluiten. Laat ons niet over een nacht ijs gaan. We laten dit ook agenderen op de mobiliteitsraad."

Jean Vandecasteele: "Het college heeft beslist om op Open Monumentendag om ook dat stuk af te sluiten. Het is ook onze eerste leerschool. Ik sta er niet weigerachtig tegenover. De finale oplossing zal toch moeten komen van de heraanleg van het pleintje tegenover de Grote Post. Als het kan geef ik dit een definitieve oplossing."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Regeltjes

Björn Anseeuw: "Ik wil hulde brengen aan collega Bronders. Hij heeft gezegd dat er regeltjes zijn o.a. op stedelijk niveau. Daar hebben we wel vat op. Daar kunnen wel iets mee doen. Ik vind uw tussenkomst bijzonder waardevol."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Praat met de mensen die in aanraking komen met het Economisch Huis"

Bart Bronders (SP.A) : "Er wordt hiel veel gezegd door mensen die van de zaak bitter weinig weten. Het Economisch Huis is opgericht als opvolger van Plassendale. In de vorige legislatuur, toen ik schepen van Economie was, waren we dagelijks bezig met bedrijven aantrekken. U praat er wel veel over, maar u doet dat wellicht niet."

"Soms zijn dat zeer lange onderhandelingen. Ik ben daar nog - in andere hoedanigheden - mee bezig. Er zijn in dit land duizenden regeltjes om het de investeerders niet makkelijk te maken. En dan is men zeer gelukkig dat men een beroep kan doen op het Economisch Huis."

"Alsof al het geld van het Economisch Huis wordt gestopt in hun werking. Ik wil maar zeggen: het is niet fijn alleen over de cijfers te spreken. Maar het is gevaarlijk om mensen en instituties te beoordelen als je dat alleen op papier kan doen. Praat met de mensen die in aanraking komen met het Economisch Huis. Zij zullen bevestigen dat zijn goed hebben gevaren met het Economisch Huis. Schaf dit aub niet af. Dan gaan we 50 jaar terug."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Björn Anseeuw: "Resultaten zijn ondermaats"

Johan Vande Lanotte: "Ik ken geen geruchten over de samenwerking met de bestuurder. Ik kan ze dan ook niet ontkennen of bevestigen."

Björn Anseeuw: "Ik wil aannemen dat u pas nu woensdag wist dat ik de vraag had gesteld. Ik kijk uit naar het antwoord. Maar om met kennis van zaken te kunnen beslissen over deze subsidie had ik het antwoord liever voor deze gemeenteraad had."

"Ik kijk alleen naar de resultaten. Wat specifiek is voor Oostende - u somt altijd nieuwe initiatieven op maar u zwijgt over de stoppers - is dat de netto groeiratio in 2014 negatief was. De resultaten zijn ondermaats."

"Waarom moet die subsidie met die omweg worden uitbetaald? Waarom moet die vzw nu winst maken? U hebt gesaneerd in 2014 maar bent ermee begonnen half weg in het jaar toen ik aan de alarmbel had getrokken."

Collins Nweke: "Wij hebben altijd geloofd in het hoopvol verhaal van het Economisch Huis. Enkel vinden wij dat men op een efficiëntere manier kan werken. Op dit ogenblik is dat niet het geval. Wij zullen dat blijven zeggen, tot het verandert."

"Volgens de documenten die we hebben, was de handelsmissie slecht voorbereid. De reden voor een handelsmissie is deals afsluiten. Het is een mislukkig, anderhalf jaar na die handelsmissie moeten we dat toch erkennen."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Negatieve sfeer over Economisch Huis is niet correct"

Burgemeester Vande Lanotte: "Ik heb woensdag opdracht gegeven om die facturen te bezorgen. Ik wil eerst even duidelijk maken dat je met mensen uit economisch Oostende moet praten om het nut van het Economisch Huis duidelijk te maken. Negatieve sfeer over het Economisch Huis uitstrooien is niet correct."

Johan Vande Lanotte overloopt enkele verwezenlijkingen van het Economisch Huis:

- Er lopen 41 concrete nieuwe dossiers over het aantrekken van nieuwe bedrijven

- Het Economisch Huis is bezig met de realisatie van het Masterplan voor de luchthaven. Er zijn gesprekken over nieuwe bestemmingen, zowel voor passagiers als voor vracht

- De jobmarketeer helpt werzoekenden in samenspraak met de VDAB

- Met Unizo is er afgesproken om een actieplan te maken rond starters

- Het centrummanagement dat werd opgestart in 2014 is een succes

- Het aantal faillissementen in Oostende is stabiel in vergelijking met vorig jaar

- Uit een audit blijkt dat ook de visserij een kerntaak is van het Economisch Huis

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Economisch Huis Oostende

Collins Nweke (Groen): "We vragen hierbij de stemming en we gaan ons onthouden. Onze verwachting dat het Economisch Huis een efficiëntere werking op poten zou zetten, is nog niet ingevuld. We zijn tot deze vaststelling gekomen na evaluatie van de door hen georganiseerde internationale handelsmissie van maart 2014. Dat kostte bijna 54.000 euro. Resultaten? Tot op vandaag 0. Er is onduidelijkheid over de boekhouding van 2014."

"Er doen stille geruchten de ronde dat er een einde komt aan de samenwerking met de gedelegeerde bestuurder van het Economisch Huis. Economische partners en Oostendenaars hebben alle belang bij duidelijke correcte informatie. Kunt u dan ook deze geruchten ontkrachten of bevestigen?"

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Groot-Oostende?

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Geen inzage

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Economisch Huis onder vuur

Björn Anseeuw (N-VA): "Net zoals in augustus vorig jaar moeten we opnieuw beslissen over de uitbetaling aan het Economisch Huis. Ik heb dit jaar dezelfde documenten als vorig jaar opgevraagd en heb niet alles gekregen. Dat is niet aanvaardbaar. Ik roep de voorzitter op om te zorgen dat de rechten van de gemeenteraadsleden bewaakt zijn."

"In 2014 heeft dat Economisch Huis plots - na jaren verlies - winst gemaakt. Waarom houden we dan toch nog vast aan dat immens subsidiebedrag van 1 miljoen euro? Er is toch iets grondig fout."

"De balans en de jaarrekening van de AGSO geeft geen getrouw beeld meer van de jaarrekening. Dat is onwettig. Waarom werken we hieraan mee? Aan het verdoezelen van de financiële malaise van de stad. U wil per se 1 miljoen euro per jaar weggooien aan het Economisch Huis. En daarmee lapt u de ene regel na de andere aan uw laars."

"U kan het Economisch Huis opdoeken en alles integreren in de diensten van de stad. Het economisch weefsel van de stad verschraalt alleen maar, de werkloosheid blijft torenhoog. Zie de realiteit onder ogen. Ze is niet fraai, maar is het gevolg van het beleid van de afgelopen decennia."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Dierenasiel

Sofie Cloet (Groen): "Het stadsbestuur beslist hier om een erfpacht te vestigen voor het dierenasiel Blauw Kruis in het Maria-Hendrikapark. Wij ondersteunen dit omdat dit het voortbestaan van het asiel in Oostende verzekert. Het Blauw Kruis doet al sinds 1950 lovenswaardige inspanningen om honden en katten die in de steek gelaten worden door hun baasjes op te vangen en zet zich ook in voor de strijd tegen de broodfok. Dan is er ook nog een specifieke vraag vanuit het dierenasiel. Zij zijn al jaren vragende partij om een stuk aanpalend braakliggend terrein dat nu toebehoort aan de groendienst in te kunnen richten als extra hondenloopweide. De groendienst maakt geen gebruik van deze ruimte. Het zou een echte ruimtewinst zijn voor de dieren in nood maar ook de verzorgers die dagelijks instaan voor hun welzijn. We vragen ons dan ook uitdrukkelijk af of het stadsbestuur tegemoet wil komen aan deze vraag."

Johan Vande Lanotte: "Die vraag is ons effectief gesteld. Maar de groendienst kan het voorlopig niet afstaan. De uitbreiding wordt dus beperkt met wat er hier voor ligt."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Oprichting Kwaliteitskamer

Werner Verbiest (N-VA): "Onze fractie is verheugd dat er een Kwaliteitskamer wordt opgericht. We hebben we vragen bij de bepalingen. Op 24 maart kondigt de schepen de oprichting aan. Aan deze gemeenteraad, vijf maanden later, wordt gevraagd die werking goed te keuren van 1 september tot 31 december. Waarom deze korte periode?"

"Op jaarbasis wordt in de documenten een eerloon per jaar van 100.000 euro voorzien. Dit wordt nu al voor die vier maanden voorzien. Hoe heeft men dit bepaald? Is de financiële jaarprognose voor dit jaar realistisch? We vragen de stemming."

Schepen Claeys (Open VLD): "Waarom heeft het zo lang geduurd? De administratieve afhandeling. Er moet een goed dossier zijn dat door verschillende personen moet goedgekeurd worden. De periode? Er is 100.000 euro ingeschreven voor dit jaar. Moet dat opgedaan worden? Neen. Dat is niet enkel ereloon: er is een voorzitter en zes leden, om tweewekelijks te vergaderen. De korte termijn is een opportuniteit. In december stoppen we daar niet mee, maar we kunnen het beter definieren. Ik vind het goed dat jullie meegaan in dit project."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Verhoging zitpenningen

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Nieuwe straatnamen

Er zijn twee nieuwe straatnamen in Oostende aan de verkaveling 't Baanhof: Fuutstraat en Smientstraat.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Wouter De Vriendt: "Zeer bizar"

Wouter De Vriendt: "Wat een lokale democratie kost, dat doe je in overleg. Ik vind de manier waarop Björn Anseeuw hier is tussengekomen, zeer bizar. Dit is een discussie die je als politicus nooit kan winnen. Een gemeenteraadslid uit mijn fractie die hard werkt, houdt er netto 100 à 150 euro netto aan over. Zij mogen niet uitgemaakt worden voor mensen die verkwisten, die het niet waard zijn. Dit moet ook eens gezegd worden."

Björn Anseeuw: "De rangen sluiten zich. Ik heb altijd mijn opmerkingen gegeven. Collega De Vriendt, u was daar bij. Ik heb nooit gezegd dat gemeenteraadsleden profiteurs zijn. De vergoeding is en blijft symbolisch. Maar waarom moet dat 20.000 euro meer kosten? Ik stel mij alleen de vraag hoe Oostende daar nu beter van zal worden?"

Bart Tommelein: "Meneer Anseeuw, de enige symboliek die u hier wil uithalen is dat de presentiegelden worden aangepast de dag dat er een nieuwe burgemeester is. Ik vind dat triestig."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Opslag

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Jeugdraad wordt uitgenodigd

Aan de start van de gemeenteraad organiseerde de jeugddraad een actie waarbij ze de nieuwe burgemeester vroegen om de Oostendse jeugd au serieux te nemen.

Burgemeester Johan Vande Lanotte heeft net besloten om de jeugdraad uit te nodigen voor een gesprek.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Bart Tommelein: "Politiek spelletje"

Bart Tommelein tegen Björn Anseeuw: "U bent hier een politiek spelletje aan het uitvoeren. Als u zegt dat de vorige legislatuur kwistig is omgesprongen met presentiegelden, dan weet u niet waarover u spreekt. Als u een voorstel hebt dat redelijk is, doe mij dan dat voorstel. Laat ons samen de handen in elkaar slaan en dit te verwezenlijken voor Oostende. Doe mij het voorstel. Maar doe het niet achter mijn rug."

Björn Anseeuw: "Ik vind het spijtig dat u mij persoonlijk aanvalt. Ik had u al gezegd dat ik niet gewonnen ben voor de verhoging van de presentiegelden. De eseentie is: op welke manier wordt de stad beter van een hoger presentiegeld? Dat is mij nog altijd een raadsel."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Budget

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Björn Anseeuw: "Zot omgesprongen met presentiegelden"

Björn Anseeuw: "We nemen hier een beslissing die impact heeft op het OCMW en dat heeft u hier over het hoofd gezien. Het is nog altijd goedkoper dan de vorige legislatuur? Dat betekent dat je dan bijzonder zot bent omgesprongen met presentiegelden. Laat ons afspreken, als het inderdaad meer kost, dat we de presentiegelden opnieuw doen zakken. Maar laat ons vergelijken met de situatie van vandaag en niet met de vorige legislatuur."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Minder dan de vorige legislatuur"

"Ik ben geen voorzitter van het OCMW. Hier wordt die beslissing niet genomen. In dit akkoord tussen de facties heb ik geen akkoord gemaakt dat het OCMW automatisch moet volgen. Voor de rest ga ik er niet op in. We verschillen van mening", zegt Bart Tommelein.

John Crombez (SP.A) reageert: "De kost van de werking van de gemeenteraad en commissies is altijd minder dan de vorige legislatuur. Het is niet budgettair neutraal, maar het zal minder kosten. Hadden we het ons gemakkelijk willen maken hadden we het beter aan het begin van de legislatuur gedaan."

Sara Casteur (Open VLD): "Als je het uitrekent - ik denk ongeveer 40.000 euro - is het nog altijd minder dan vorige legislatuur."

OCMW-voorzitter Vanessa Vens: "De zitpenningen van het OCMW zullen mee stijgen. Dat is een automatisme."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

OCMW-raden

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Björn Anseeuw: "Het gaat van kwaad naar erger"

Björn Anseeuw: "De opmerkingen die u niet heeft gehoord, heb ik anderhalf jaar geleden al gemaakt. U hebt het over de commissies. De meerkost is op zich geen probleem. Maar u verzwijgt meer dan 18.000 euro meerkost voor de gemeenteraad. Dat ik enkel namens mezelf zou spreken, klopt niet. Ik spreek namens mijn fractie. Geen enkel lid van mijn fractie is van mening veranderd. Dit is niet nodig. De werking zal niet beter worden. Toen ik anderhalf jaar geleden hetzelfde standpunt heb ingenomen, was ik geen parlementslid. Die persoonlijke aanval is totaal onterecht."

"Heeft men nagedacht bij de impact bij het OCMW? Voor wie het nog niet wist, Hun presentiegelden zijn dezelfde als die van ons. Dat komt er nog eens bij. Het gaat van kwaad naar erger."

"Dit is onverantwoord in deze Oostendse context omdat het geen enkele verbetering zou opleveren."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Zitpenningen

Bart Tommelein: "Al wat u hier zit te vertellen heb ik deze week op het overleg met de fractieleiders niet gehoord. De nieuwe burgemeester heeft met deze beslissing niets te maken. Ik vind het jammer dat u dit in de schoenen van het schepencollege en burgemeester wil schuiven. Nu zijn er trouwens geen 9 commissies meer, maar drie. Wij willen efficiënter werken."

"De vergoedingen voor de zittingen zijn niet overdreven. We gaan over tot de maximale vergoeding bepaald door het decreet. Ik denk niet dat hoeveel de raadsleden verdienen de essentie is van de politieke discussie die we nu in Oostende moeten voeren."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Over de verhoging van de presentiegelden

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Björn Anseeuw: "Presentiegelden worden hier nog geen klein beetje verhoogd"

Björn Anseeuw over de verhoging van de presentiegelden: "Een goede vriend koopt zijn verjaardagsgeschenk doorgaans zelf. Klinkt vreemd. Dit is wat hier exact ter goedkeuring voor ligt. Een voorstel om onze presentiegelden te verhogen en nog geen klein beetje. Het zou om een budgetneutrale operatie gaan. Maar hoe kan je de gemeenteraadsleden meer geven zonder dat het de stad meer kost? Een toverformule waar veel mensen al lang naar hebben gezocht. Meestal bleek het klinkklare onzin te zijn. Bedoeling is om het aantal raadscommissies te verminderen. Waardoor het geld daarvoor kan stijgen. Dan zijn er nog de gemeenteraadszittingen zelf. Als je als actief gemeenteraadslid je uren optelt, dan is die vergoeding niet meer dan symbolisch te noemen. Nu merken we een stijging van 30%. We veranderen de regels dus zo dat we 20.000 euro meer uitgeven en we noemen dat budgetneutraal. Het is rekenkunde waarvoor wij bedanken. Ik vraag de stemming over dit punt. Als een van de eerst genomende beslissingen onder de nieuw gekroonde keizer kan dat tellen."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Presentiegeld gemeenteraad

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Bedanking door politie

Korpschef Caestecker: "Ik wil me nog even richten tot Jean Vandecasteele. U bent 18 jaar burgemeester geweest van de stad, maar ook ons bestuurlijk hoofd. Niet alleen van rechtswege, maar met hart en ziel. Namens 320 personeelsleden van de lokale politie bedank ik u."

Jean Vandecasteele: "Voor de laatste keer: Zijn er mensen die de aanwezigheid van de korpschef vereisen? Nee, dan wens ik u een pretting weekend."

De gemeenteraadsleden applaudiseren.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Christiaan Verougstraete: "Zijn er in Oostende mensensmokkelaars aan het werk?"

Christiaan Verougstraete: "Mensensmokkelaars ondernemen pogingen om via de kusthavens transitillegalen naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In Nieuwpoort zou er een poging zijn geweest, in IJmuiden werden illegalen aangetroffen. Zijn er in Oostende mensensmokkelaars aan het werk? Worden speciale en extra maatregelen tegen mensensmokkel voorzien? Wat houdt het noodplan voor de kustgemeenten in? In welke mate is er al een gesprek geweest met de federale overheid voor de extra subsidiëring van de camera's?"

Zonechef Philip Caestecker: "We hebben contact gehad met de collega's van de scheepvaartpolitie. De informatie van mensensmokkelaars zouden gebaseerd zijn op heel los zand. Dat moet sterk gerelativeerd worden."

"De scheepvaartpolitie wist mij te vertellen dat er in Oostende maar 2 incidenten gekend zijn met transitillegalen."

"Tussen de scheepvaartpolitie en de verscheidene jachthavens is er dagelijks overleg."

"Op 10 september is er overleg voorzien tussen de korpschefs van de kustgemeenten, de directeur-coördinator van de federale politie en een aantal diensten."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Onderwijs en drugs

Krista Claeys (CD&V): "Drugbeleid heeft verschillende facetten. Een daarvan is onderwijs. Leren nee zeggen wordt al aangeleerd in het lager. Eigenlijk doen wij een continue actie. In alle scholen is er een drugbleidsplan. Daarnaast hebben we ook een brochure voorgesteld. De scholen kunnen ook heel wat gratis middelen ter beschikking krijgen. We hebben ook een stuurgroep drugbeleid, met verschillende werkgroepen. Wij zitten vaak samen met die mensen."

"We hebben ook een forum Positief Uitgaan. Daarbij hebben we een debat met jongeren van de laatste twee jaren secundair onderwijs. Met de politie kaarten we verschillende thema's aan op een informele manier."

"Ja, de cijfers stijgen van het MSOC. Maar ik vind dat een positieve evolutie. Zo hebben ze meer kansen. Ook de kinderen van drugsverslaafden worden begeleid."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Zonechef: "29 dealers aangehouden"

Zonechef Philip Caestecker antwoordt: "Wat betreft het comazuipen hebben we de nodige maatregelen genomen op het einde van het schooljaar. We hebben geen noemenswaardige problemen vastgesteld. We kunnen niet stellen dat er een merkbaar drankprobleem is. Dat lijkt goed onder controle. Er zullen altijd wel mensen zijn die de grenzen van hun eigen kunnen aftasten."

"Tot op vandaag hebben we 29 dealers aangehouden. We concentreren ons op het dealen, op de netwerken. We laten de gebruikers evenwel niet links liggen."

"We hebben doorgedreven controles gedaan tijdens festiviteiten. In die context hebben we 208 pv's opgesteld tijdens de zomer, pv's ten opzichte van gebruikers."

"De onmiddellijke inningen zijn we nog aan het bekijken. Een probleem is dat de wetgeving dat niet toelaat voor het gebruik en bezit van drugs."

"De skatepiste houden we in de gaten. We hebben daar deze zomer geen negatieve ervaringen gehad. Stadsdiensten en OHK leveren daar schitteren werk."

"We kunnen voldoende controles houden. We moeten natuurlijk prioriteiten stellen en evenwichten vinden tussen problematieken. We slagen er in om die evenwichten te vinden."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Groen bedankt Jean Vandecasteele

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Ferryverbinding: ja of nee?

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Drugs en alcohol in Oostende

Patrick De Vyt (Vlaams Belang): "Elk jaar stijgt het bezoekersaantal van de drank-en drugsverslavingsarts in Oostende met 10%. Onze fractie heeft er altijd voor gewaarschuwd dat deze dienst een aantrekkingspool is voor verslaafden. Het is al langer geweten dat er veel gebruikers zijn in de Velodroom. Wij ijveren voor een verplichte ontwenning van drie maanden, veel beter dan foldertjes en bierviltjes."

Hij heeft heel wat vragen: "Hebben we op het einde van vorig schooljaar te maken gehad met compazuipen? Is er een probleem bij de jeugd op festivals? Zijn er veel gebruikers en dealers opgeapkt deze zomer? Waren er vaststellingen aan de velodroom? Zijn er acties gepland in de scholen?"

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Raming?

Björn Anseeuw: "Dat vind ik een beetje gemakkelijk. Het gaat niet over personeel. Een raming, daar hebben we recht op."

Burgemeester Vande Lanotte: "Je zal tussen de 17 en de 20 miljoen eindigen. We hopen op 15."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Jeugdraad op gemeenteraad

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Maximumprijs voor politiekantoor

Björn Anseeuw (N-VA): "Is er al een bestek opgemaakt? En welk budget wordt er voorzien? Wanneer zal het klaar zijn?"

Burgemeester Johan Vande Lanotte: "Eind 2017 maar dat zal niet simpel zijn. We hebben een maximumprijs maar hoog die is houden we voor ons."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Huurcontracten politie

Björn Anseeuw (N-VA) in verband met de huurcontracten voor de politie. "Het ging om een tijdelijke oplossing voor maximum twee jaar. De huurprijzen worden nu verhoogd, elk jaar met 10% en dat is niet min. Wat zijn de concrete plannen voor de huisvesting van ons politiekorps?"

Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A). "We zullen daar een aanbesteding doen. Het politiekantoor mag niet te ver van het centrum komen. Omdat het in de buurt van het station zou kunnen komen, moeten we de renovatie van het station afwachten. Maar binnenkort kunnen we met de aanbesteding van start gaan. We financieren dat vanuit het autonoom gemeentebedrijf."

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Economisch Huis

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Wat speelt mee bij de beslissing over een nieuwe ferrylijn?

De kersverse burgemeester reageert: "Het businessplan is ons nog niet voorgelegd en er zijn dus nog geen financiële garanties. Ondertussen is er een confidentialiteitsverklaring getekend door de afgevaardigd bestuurder en op maandag 31 augustus is er een eerste vergadering over businessplan en financiën."

"Ik moet wel zeggen dat de verantwoordelijke duidelijk heeft gemaakt dat de persaandacht de zaak niet heeft geholpen."

Volgende elementen spelen volgens Vande Lanotte mee om te beslissen of er al dan niet een ferrylijn komt:

- Financiële impact voor AGHO op korte en lange termijn

- Werkgelegenheid in de haven en in de stad

- Veiligheidsgaranties in de terminal

- Veiligheid buiten de terminal, voornamelijk de problematiek inzake transitillegalen

- Kostprijs stadsbestuur

- Impact op politiezorg

"Er is een hele reeks vergaderingen voorzien: met de initiatiefnemers, transportbedrijven, vakbonden... Er is een plaatsbezoek geweest in Zeebrugge, info wordt opgevraagd over Hoek van Holland en Duinkerke. Volgende week vergaderen we met de minister van Binnenlandse zaken. In het beste geval is er volgende week meer info, maar mogelijk is er een langere termijn nodig."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Wouter De Vriendt (Groen): "Oostende verdient een voltijdse burgemeester"

Wouter De Vriendt (Groen) richt zich tot burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A): "We moeten alles doen om de kwaliteit van leven in Oostende te verbeteren, om jonge mensen aan te trekken. Er ligt enorm veel werk op de planken. De Oostendenaars verdienen een voltijdse burgemeester. Voor ons kan het niet dat u de job van burgemeester nog een tijd wil combineren met een job als parlementslid. Een kapitein kan niet op twee schepen tegelijk staan."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Verontschuldigd

Manu Beuselinck, Hina Bhatti en Charly Whyllie zijn verontschuldigd. Yves Miroir zou wat later komen.

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Björn Anseeuw wil agendapunt uitstellen

Björn Anseeuw (N-VA) wil punt 36 van de gemeenteraad - over het Economisch Huis - verdagen. "Niet alle documenten die ik had opgevraagd heb ik ontvangen. Daarom vraag ik om dit punt te verdagen. Als gemeenteraadslid hebben we het recht om ons werk goed te doen. Inzagerecht hoort daarbij."

Bart Tommelein antwoordt dat dit punt gewoon behandeld zal worden.

Burgemeester Johan Vande Lanotte reageert : "Dat duurt even, en volgende week zullen die documenten er zijn. Maar die documenten hebben geen betrekking op dit dossier."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

KW.be had de eer om Johan Vande Lanotte als eerste te mogen interviewen

Johan Vande Lanotte in zijn eerste interview als burgemeester van Oostende: "Er zullen nog dingen gebeuren waar je van zal opkijken" Lees het volledige interview van onze journalist Hannes Hosten met kersvers burgemeester Vande Lanotte!

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Jean Vandecasteele dankt voor de mooie woorden

"Bedankt voor deze mooie woorden", aldus Jean Vandecasteele.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Christian Verougstraete (VB): "Veel succes"

Christian Verougstraete (VB): "Inhoudelijk zijn we tegenstanders maar ik wens u veel succes voor de toekomst."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Björn Anseeuw (N-VA): "Veel respect voor Jean Vandecasteele"

Björn Anseeuw: "We betuigen met de fractie N-VA respect voor u als burgemeester. We kennen elkaar nog niet zo lang. Uw inzet is opvallend, ik heb daar veel respect voor. We zijn het inhoudelijk niet altijd eens, maar het is mijn ervaring dat u zich altijd aan afspraken hebt gehouden. Het is leuk samenwerken met u geweest als burgemeester. Dat zal waarschijnlijk niet veranderen nu u schepen bent."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Ook bedankingen van Groen

Ook bedankingen voor Jean Vandecasteele waren er van Wouter De Vriendt namens Groen. Blijf gaan voor een beter Oostende.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Voorzitter Bart Tommelein: "Politieke mijlpaal"

Voorzitter Bart Tommelein opent met een toespraak."We maken een bijzonder moment mee, een politieke mijlpaal, historisch moment in de geschiedenis van Oostende. 18 jaar stond Jean Vandecasteele aan het roer van de stad. Zijn politieke loopbaan gaat stuk verder in de tijd."

"Dit is geen afscheidsbrief van mij. Uw taak is nog niet volbracht. Hij blijft deel uitmaken van de bestuursploeg. En blijft verantwoordelijk voor belangrijke bevoegdheden."

Als bedanking krijgt Jean Vandecasteele bloemen van de gemeenteraad.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

De handtekening is gezet

Het is zover. Daar waar het vandaag allemaal om draait in Oostende. Johan Vande Lanotte heeft officieel de eed afgelegd als burgemeester van Oostende bij gouverneur Carl Decaluwé.

Foto HH
© Foto HH
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Interpellaties

Enkele oppositieraadsleden hebben ook een lijstje interpellaties klaar staan.

Wouter De Vriendt (Groen) heeft een vraag over het verkeersvrij maken van de Leopold II-laan tijdens Theater aan Zee. Ook wil hij een evaluatie van de nieuwe randparking aan het station en een stand van zaken van de parkeergeleiding in Oostende.

Ook Katty Tournoij (Vlaams Belang) houdt een interpellatie over de extra parking aan de Camerlinckstraat. Verder wil ze het ook nog hebben over sanitaire voorzieningen bij grote evenementen.

Haar partijgenoot Patrick De Vyt (Vlaamse Belang) heeft een vraag in verband met een drank-, drug- en verslavingsarts in Oostende.

Christian Verougstraete (Vlaams Belang) houdt een interpellatie over de mogelijke verschuiving van de problematiek van transitillegalen van Calais naar de Oostendse haven en jachthavens.

Maxim Donck (N-VA) zal het hebben over de geluidsoverlast veroorzaakt in fuifzaal de Elysée.

En Natacha Waldmann (Groen) stelt zich vragen in verband met de toewijzing van betaalbare woningen op de site Bootsman Jonsen.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Opinie over de burgemeesterwissel

Er is werk aan de winkel voor Johan Vande Lanotte want "het is lang niet zeker dat de socialisten aan de macht blijven in Oostende". Lees de opinie van onze journaliste Gillian Lowyck.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Nog meer op de agenda van de gemeenteraad

Uiteraard staan er nog andere punten op de agenda van de gemeenteraad. De interventiepolitie krijgt twee wagens voor de dienst verkeershandhaving. Er wordt de goedkeuring gevraagd voor het wegentrace voor het sociaal woonproject tussen de Stuiverstraat en de Rietmusstraat. En twee nieuwe straten binnen de verkaveling 't Baanhof wachten op de goedkeuring voor de namen Fuutstraat en Smientstraat.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Politiek Oostende maakt zich op voor gemeenteraad

Intussen maakt politiek Oostende zich ook stilaan op voor de gemeenteraad van vanavond. Op die gemeenteraad neemt Jean Vandecasteele ontslag als burgemeester en Johan Vande Lanotte als schepen. Daarna volgt de akteneming van de benoeming van Johan Vande Lanotte tot burgemeester en de benoeming van Jean Vandecasteele tot schepen.

GL
© GL
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Met deze wissel tillen we Oostende naar een hoger niveau"

De ochtendmeeting samengevat:

Bij de aankondiging voor het zomerreces maakte de wissel heel wat ophef los. Er kwam zelfs een extra gemeenteraad die heel geanimeerd verliep. "Voor ons voelde het natuurlijk aan, maar we moesten het wel uitleggen aan de mensen. Ik wilde geen ruzie meer maken voor iets wat ik niet wil, en ik wou me vooral concentreren op de zaken die ik nodig vond", aldus de 59-jarige Vandecasteele. Hij keert terug naar zijn eerste liefde, als schepen van Openbaar Domein.

"De wissel is in perfecte afspraak gebeurd. Wij zijn een goed team. De eerste die ons uiteen wil trekken, loopt hier nog niet rond", vult Vande Lanotte aan. "We zullen allebei op de beste positie zitten. Voor het tweede deel van de legislatuur willen we na een goede besparingsronde opnieuw investeren. Dat is het enige dat zal voelbaar zijn."

Vismijn

Vande Lanotte wil de komende weken inzetten op het afronden van het dossier rond de nieuwe vismijn en de verhuis van de Vlaams Instituut voor de Zee. Hij wil ook dat de Oostendenaar meer participeert in de stad.

Vandecasteele wil dan weer focussen op de brandweerhervorming, mobiliteit en de vernieuwing van het station. "Daar zal ik nu meer tijd voor hebben."

Westerover en Oosteroever

Jean Vandecasteele wil ook werk maken van een vaste verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Westeroever en Oosteroever, dus over de havengeul. "600.000 mensen per jaar nemen de veerboot. Dat toont aan dat er nood is aan een verbinding tussen de twee entiteiten", aldus Vandecasteele.

Hij zal het schepencollege voorstellen een internationale wedstrijd uit te schrijven. "Het kan gaan om een tunnel, brug, kabelbaan, ... Ik heb daar een idee rond, maar ik vraag liever raad aan internationale specialisten. Het mag alleszins de havenactiviteiten niet hinderen", aldus Vandecasteele.

Hij blijft wel realistisch over de haalbaarheid. "Maar de beide stadsdelen verbinden zou een meerwaarde zijn", besluit hij.

De tandem kijkt ook al naar de volgend gemeenteraadsverkiezingen in 2018. "Ik zal trekken, Jean zal duwen", zei de nieuwe burgemeester. "Met deze wissel tillen we Oostende naar een hoger niveau", klinkt het.

Deze middag gaat Vande Lanotte naar Brugge, om de eed af te leggen bij de gouverneur. Aan de eedaflegging gaat traditioneel een kort gesprek vooraf, waarin de gouverneur vooral het belang van het nood- en interventieplan onderstreept.

Je zal het hier allemaal live kunnen volgen.

GL
© GL
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Nieuw bloed kan geen kwaad"

We gingen ook langs bij de Oostendenaren en vroegen hoe zij tegenover de burgemeesterwissel staan. Je leest hun reacties in De Zeewacht (p18-21)

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Zwanenzang van Vande Lanotte"

In De Zeewacht reageren ook oppositieleden op de burgemeesterwissel.

Björn Anseeuw (N-VA): "De vraag is als Johan Vande Lanotte een echte burgemeester zal worden of zich zal gedragen als een minister bevoegd voor Oostende"

Wouter De Vriendt (Groen): "Oostende verdient een voltijdse burgemeester"

Jean-Marie Dedecker (LDD): "Dit is de zwanenzang van Johan Vande Lanotte"

Lees hun reacties in De Zeewacht, nu verkrijgbaar in de winkel of klik hier

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Hij zal het zeker kunnen"

John Crombez mag uiteraard niet ontbreken in ons dossier rond de burgemeesterwissel.

Lees het in De Zeewacht, nu verkrijgbaar in de winkel of klik hier

kw
© kw
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Aangespoeld"

Ook Bart Tommelein laat zijn licht schijnen op de burgemeesterwissel. Lees het in onze lokale editie De Zeewacht, nu verkrijgbaar in de winkel of klik hier

kw
© kw
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Reactie Yves Miroir

Vandaag in De Zeewacht: onze redactie pakt uit met een special rond de burgemeesterwissel. Daarin ook reacties van vooraanstaande Oostendenaren.

Lees het dossier in De Zeewacht, nu verkrijgbaar in de winkel of klik hier

kw
© kw
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Wie doet wat?

Vande Lanotte neemt als burgemeester de bevoegdheden politie, lokale economie en toerisme op zich.

Vandecasteele gaat voor openbare werken, brandweer en personeel.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Nieuwe vismijn

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Een weekend per maand

Jean Vandecasteele: "Een weekend per maand zal ik doen wat ik wil. Ik zal niet minder werken, maar ik neem meer tijd voor mezelf."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Vande Lanotte zoekt heil in facebook

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Samen in kabinet

Jean Vandecasteele en Johan Vande Lanotte zullen een kabinet delen. Op de eerste verdieping van het stadhuis nemen ze samen heel wat lokalen in. Griet Boedt, huidige kabinetschef van Vandecasteele, wordt kabinetschef van Vande Lanotte.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Vandecasteele duwt, Vande Lanotte trekt

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

"Ik ga zelfs naar het voetbal"

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Onafscheidelijk duo

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

"Ik ga voor 90 procent"

Jean Vandecasteele maakt na 18 jaar burgemeesterschap plaats voor collega Johan Vande Lanotte : "Het is nu tijd voor nieuwe dingen. Johan zal dat goed doen als burgemeester. 100 procent van wat ik wil doen zal niet lukken maar ik ga voor 90 procent"

GL
© GL
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Burger meer betrekken in stadsbeleid

Gillian Lowyck
door Gillian Lowyck

Vaste verbinding tussen Oosteroever en centrum

Op de persconferentie rond de burgemeesterswissel pakt Jean Vandecasteele uit met een opmerkelijk initiatief: hij lanceert een oproep naar (inter)nationale studiebureaus om een vaste verbinding te realiseren tussen de Oosteroever en het centrum.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Het duo is gearriveerd

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Wachten op Johan Vande Lanotte