Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

De gemeenteraad zit erop

Na bijna 2,5 uur zit de Poperingse gemeenteraad erop. Lees een uitgebreid verslag én reacties in Krant van West-Vlaanderen, Het Wekelijks Nieuws West van vrijdag 4 september.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Christophe Oreel legt eed af

Als laatste punt op de agenda staat de eedaflegging van de nieuwe stadssecretaris op de agenda. Hij wordt onder luid applaus welkom geheten.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Fusie voor Poperinge

N-VA merkt op dat de Vlaamse regering een premie voorziet van 500 euro per inwoner bij vrijwillige fusie van gemeenten. "Zal Poperinge stappen ondernemen in die richting?" Burgemeester Dejaegher: "Het klopt niet dat we door een fusie meer schepenen of raadsleden zullen krijgen. Op dit moment tellen we bijna 20.000 inwoners en dan zou onze stad meer middelen krijgen. Als antwoord op uw vraag of wij een fusie willen ondergaan als lijdend voorwerp? Neen, dit zullen we niet doen. Zelf andere gemeenten overnemen? We zullen alle vragen ernstig overwegen, maar zelf actief op zoek gaan naar partners waarbij we meer te onderhouden waterlopen hebben, te onderhouden kerken, ontmoetingscentra... zonder structureel meer inkomsten? We staan niet te springen daarvoor. Ik vrees ook dat we wellicht geen vragen zullen krijgen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Kunt u thermoplasten toelichten voor KW?"

Schepen van Mobiliteit Marchand licht toe: "Voor de Fietsstraat bij De Werf is het voldoende om te signaleren met borden, maar er komen extra thermoplasten."

De Maesschalck: "Even onderbreken, maar kunt u voor de liveverslaggeving van KW uitleggen wat thermoplasten zijn?"

Schepen Marchand: "Dat is een tekening op de grond, maar die gebrand is in plaats van geschilderd. Verder hebben we nog de aanleg van de fietspaden van Watou en Woesten en daar wil ik me voorlopig tot beperken."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Veiligheid van fietsers

Groen-fractieleider Stephanie De Maesschalck vraagt of het stadsbestuur nog extra inspanningen zal doen om de veiligheid van fietsers te verhogen. Begin deze maand werd de eerste fietsstraat geopend in de stad.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Vragenrondje

Het vragenrondje is begonnen.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Drie extra plaatsen voor asielzoekers gecreëerd"

OCWM-voorzitter Mark Paelinck geeft uitleg over dit punt. "Het OCMW had begin dit jaar 15 opvangplaatsen, waarvan er 5 leegstonden. In juli waren ze alle 15 bezet. We hadden ook acht bufferplaatsen en die hebben we ook ter beschikking gesteld voor de opvang van asielzoekers. Verder hebben we drie extra plaatsen gecreëerd. Na de erkenning van asielzoekers moeten ze geherhuisvest worden naar de privémarkt. Die mensen zullen dan nog niet genoeg Nederlands spreken en kunnen dus geen sociale woning krijgen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Europees probleem"

Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) heeft bedenkingen bij dit agendapunt. "De verkozenen van de EU hebben geen oplossing voor dit probleem. Lokale besturen hebben het zelf al zo moeilijk. Mevrouw De Maesschalck wil het liefst zo veel mogelijk vluchtelingen naar Poperinge halen, gezien de aard van haar job. Ik bedoel daar niets slecht mee, ze komt elke dag in aanraking met het probleem."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Stephanie De Maesschalck (Groen) wil van het stadsbestuur weten welke inspanningen de stad zal leveren voor de opvangen van vluchtelingen in het kader van de asielcrisis. "Als arts bij het asielcentrum in Poelkapelle krijg ik elke dag te maken met dit grote probleem. Zijn er leegstaande woningen, eigendom van de gemeente/het OCMW, die op korte termijn zouden kunnen gebruikt worden als crisisopvang?", aldus de Groen-fractieleider.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Geen structureel leegstandprobleem"

Jurgen Vanlerberghe gaat vervolgens verder: "Er stonden begin dit jaar 54 panden op een totaal van 230 woningen ingeschreven als leegstand, 29 ervan zijn opnieuw geschrapt, 23 zijn opnieuw bewoond of vakantiewoningen geworden. Nog 25 over dus en 22 daarvan hebben een vrijstelling van heffing. Er is dus een leegstand van 3 woningen. In Roesbrugge heerst geen structureel probleem van leegstand. Ben ik to-the-point genoeg?"

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Steekspel tussen Vanlerberghe en Lahaye-Battheu

Midden in zijn betoog richt Jurgen Vanlerberghe zich plots tot Sabien Lahaye-Battheu. "Wat is er mevrouw Battheu?"

Sabien Lahaye-Battheu: "U herhaalt steeds wat de burgemeester en schepen Marchand al gezegd heeft. Ik vraag om meer to-the-point te antwoorden en meer op een beknopte manier."

Jurgen Vanlerberghe: "De kracht van de boodschap is herhaling"

Sabien Lahaye-Battheu antwoordt: "In beperking toont zich de meester"

Jurgen Vanlerberghe pikt in: "Dat het u niet interesseert, is iets anders, maar zijn mijn cijfers niet to-the-point?"

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Schepen Vanlerberghe begint aan nieuw betoog

Schepen van Wonen Jurgen Vanlerberghe geeft als derde en laatste uitleg bij de vragen van Lieven Ryckbosch: "Ik was op vakantie toen u het brandje - het persbericht - gesticht hebt. Dat heb ik gelezen aan een Portugees zwembad. Laat nu echter net de woningmarkt in Roesbrugge aan het heropleven zijn. Ik heb de cijfers bij mij. Een aantal jaar geleden was de situatie niet goed. Nu is er een dubbele premie voor wie wil renoveren in Roesbrugge. Een woning te koop is ook nog geen leegstaande woning. In de dorpskern waren er 20 woningen te koop begin dit jaar, waarvan drie in leegstand. In april waren er zes verkocht en zijn er drie nieuwe bijgekomen. Vandaag staan er 16 woningen te koop en zijn er al 12 verkocht."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Geen goedkeuring voor omleiding"

Schepen van Mobiliteit Pieter Marchand: "Probleem van te veel zwaar verkeer met dicht aaneengesloten verbouwing klopt. We zullen dit bespreken met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). Uw oplossing om een omleiding te voorzien, zal hoogstwaarschijnlijk niet goedgekeurd worden door het AWV, maar we zullen dit bespreken."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Roesbrugge nieuwe zuurstof geven"

Burgemeester Christof Dejaegher is verantwoordelijk voor voetpaden en weginfrastructuur. "We hebben al veel aangedrongen bij de Vlaamse overheid voor voetpaden die kapot zijn gereden door verkeer. Na een gesprek hebben we beslist dat wij de brug over de IJzer zouden herstellen, zij de voetpaden en voorzien van borduur. Ons deel van de afspraak is uitgevoerd, het is nog wachten op hun deel. Verder willen we het bewonersplatform terug op de rails krijgen. Mensen moeten hun schouders eronder willen zetten. De bevoegde schepen zal daar stappen toe zetten. De stad voorziet de komende jaren veel initatieven om nieuwe zuurstof te geven. Roesbrugge moet het civiele centrum van de regio worden, vanuit de jeugddienst zijn initiatieven genomen om de speelpleinwerking opnieuw op te starten. Nieuwe bouwmogelijkheden voorzien we ook, maar het probleem van leegstand moet ook opgelost worden. Voor sluikstorten is een mobiele camera geen zaligmakende oplossing. Het vergt ook veel tijd om die beelden te bekijken. We gaan die locaties aanduiden en er controles houden, tussen de vele andere punten door. Uw oplossing om de vuilnisbakken weg te halen ("vuilnis trekt vuilnis aan") vind ik geen goed voorstel, maar we staan open voor alle oplossingen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

N-VA wil leefbaarheid van Roesbrugge verhogen

Oppositiepartij N-VA wil de leefbaarheid van deelgemeente Roesbrugge aanpakken. Lieven Ryckbosch heeft een presentatie bij en vraagt om de maatregel voor functioneel renoveren opnieuw in te voeren, het bewonersplatform nieuw leven in te blazen, het zwaar wegvervoer door Roesbrugge te herzien, het sluikstorten aan te pakken en een stuk voetpad te herstellen langs de Prof. Rubbrechtstraat.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Moet ik die taks overleggen met elke betrokkene?"

Schepen Jurgen Vanlerberghe: "Die evaluatie is gebeurd op zaterdagvoormiddag. Maandagmorgen is de enige ambtenaar die aanwezig was aangereden met zijn fiets en is nog tot eind november buiten dienst. Dus hebben we geen verslag. U verwacht veel van mij. Moet ik die taks overleggen met elke betrokkene? Het verslag ontbreekt, maar dat verandert niets aan situatie. Het amendement is geen goed idee. Voor mij was het goed zoals het was, maar tijdens de vergadering hebben mensen van de sector zelf mij overtuigt om enkele zaken aan te passen. Vragen waren om een beter gelijk speelveld te hebben voor alle actoren en administratieve overlast te temperen. We kwamen snel tot een overeenkomst dat een forfaitaire heffing tegemoet kwam aan de vragen van de sector. Ik vind het amendement heel arbitrair samengesteld. Ik voel me niet goed bij deze wijze aan politiek doen. Dit is een particulier amendement."

Daarna volgt een heel technische kwestie over hoe groot de bezettingsgraad moet zijn voor welke logiesverstrekker.

Geert Ganne (N-VA): "Bedankt voor het uitgebreide antwoord, we weten dat u daar goed in bent, dat hebben we al gemerkt op de commissievergadering." Schepen Vanlerberghe: "Waar u toch niet luistert naar mij."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Een gemiste kans"

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "We zijn hier niet gelukkig mee, niet voor mezelf, maar voor mensen die er niet bij betrokken zijn geweest. Ik vind dit een gemiste kans."

Geert Ganne (N-VA) beslist om een amendement in te dienen. "Het is een compromisvoorstel waarbij we een andere regeling uitwerken voor de logiesverstrekkers. Het maximumforfait van 750 euro voor vakantiewoningen blijft behouden. Ook kunnen vakantiewoningen en kleinschalige logies, kamers met ontbijt met maximum 3 kamers de reële bezetting blijven doorgeven naar het stad. We hekelen alvast het feit dat er met een select clubje van logieshouders deze wijziging tot stand is gekomen."

Stephanie De Maesschalck (Groen): "We weten niet wie geëvalueerd is, hoe was de vertegenwoordiging in de vergadering?"

Sabien Lahaye-Battheu: "Waar is verslag van die evaluatievergadering?"

Raadslid Ganne vraagt om eventueel de zitting te schorsen om te overleggen.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Punt niet uitstellen"

Schepen van Toerisme Jurgen Vanlerberghe wil het punt niet uitstellen: "Het klopt dat het overleg beter had gekund, daarvoor wil ik geen excuses inroepen. Mensen op het werkveld zijn minder goed geïnformeerd dan ik had gedacht. Moeten we dit uitstellen? Neen, ik denk het niet. Waarom? Deze taks is ingevoerd eind 2013, niet eind 2014. De evaluatie is dus al gebeurd, meer dan een jaar geleden. De volledige sector achter deze taks krijgen, kan niet. Er is toen heel veel overleg geweest en omdat de evaluatie pas in november gefinaliseerd was, hebben we toen beslist om de bestaande regelgeving met een jaar te verlengen. In mei van dit jaar zouden we een nieuwe evaluatie laten plaatsvinden. Die valuatie is door agendaproblemen - niet bij de stad - pas aan het begin van zomervakantie gebeurd. De aanwezigheid van de sector was daarbij niet uitzonderlijk groot. Mijn voorstel aan de raad is om niet in te gaan op vraag tot uitstel.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Logiestaks verhit gemoederen

Het stadsbestuur wil een nieuwe regeling voor de logiestaks van de stad goedkeuren voor de periode 2016-2019. De oppositie gaat niet akkoord. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vraagt om dit punt uit te stellen tot de volgende gemeenteraad. "Er was een evaluatie voorzien voor april 2015. Die heeft echter op zich laten wachten. Er zijn ook heel veel opmerkingen en wat zullen de gevolgen zijn van de nieuwe taks? Er zijn heel veel vragen en onrust in de sector." Geert Ganne wil met N-VA een amendement indienen, maar wacht tot het antwoord op de vraag van Sabien Lahaye-Battheu.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"Niet bezweet aankomen op bestemming"

Open VLD vraagt waarom de stad elektrische fietsen aankoopt en vraagt om bij de aankoop de Poperingse fietsenverkopers niet te vergeten." Schepen Pieter Marchand antwoordt: "We kopen zes fietsen aan, waarvan drie elektrisch. Een aantal vestigingen voor de stad is verderaf gelegen. Ik denk aan Lyssenthoek, het bezoekerscentrum... We willen fietsen nog meer aanmoedigen. Op die manier moeten mensen niet altijd bezweet aankomen op bestemming en dat is iets comfortabeler voor de ambtenaren. De fiesten zullen staan aan het administratief centrum en de technische dienst en worden gekocht bij de Poperingse leverancier."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

De doortocht van Reningelst wordt heringericht

De doortocht van Reningelst wordt heringericht. Danny Lefebvre (Open VLD) vroeg net als op de vorige gemeenteraad naar de timing van de herinrichting.

Burgemeester Dejaegher: "De meeste wegen zijn gewestwegen en de Vlaamse overheid kijkt naar de meest geschikte budgettaire spreiding. We hebben echter een goed gesprek gehad, maar de Vlaamse overheid heeft nog niet gezegd op welk moment de werken zullen starten. Reningelst is ook een beschermd dorpsgezicht. Dat betekent dat het type materialen belangrijk is en daar kunnen prijsverschillen groot zijn. Wordt het bijvoorbeeld natuursteen of printbeton...? Daar zullen nog enkele discussies over volgen en pas daarna kunnen we een schema van werken opstellen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Schoolomgeving Bruggestraat en Heilig Hartstraat wordt heringericht

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) reageert scherp op de herinrichting van de schoolomgeving. "Voor ons is de vorige aanpassing een verloren kost. Vroeger waren er geen problemen, die zijn pas ontstaan sinds jullie de rijrichting gedraaid hebben en een kiss-and-ridezone hebben aangelegd. Of voor raadslid Vanbrabant (Vlaams Belang) de kus-en-rijdzone."

Raadslid Vanbrabant protesteert echter: "Ik heb dat niet gezegd." Sabien Lahaye-Battheu: "Dan zal het uw voorganger geweest zijn die ooit eens geproken heeft over de kus-en-rijdzone, mijn excuses. Nu, die vorige aanpassingen aan de schoolomgeving hebben iets meer dan 50.000 euro gekost. Nu zijn er voortdurend problemen. Ten slotte vragen we of jullie nog altijd van plan zijn een parking aan te leggen op de groene ruimte tussen Bruggestraat en Sint-Janskerk."

Burgemeester Dejaegher: "Ik heb een probleem met wat u stelt. U doet de waarheid niet weinig geweld aan. Voor de aanpassingen was er een problematiek van de gele lijnen. Parkeren voor gele lijnen mag niet en meer dan 10 jaar wad dat een probleem. Verkeer stond tot over het zwembad stil. Het is manifest onjuist dat de problemen te wijten zijn aan het draaien van de rijrichting. Er was ook een beperkte zichtbaarheid voor fietsers. De dag dat we een oplossing voorleggen, zegt u dat het niet goed is. Dat is niet juist, vroeger waren er ook knelpunten, alleen zijn we die vergeten. Het parkeerdossier wordt in een latere gemeenteraad voorgelegd als apart dossier. De Bruggestraat is een geweststraat en de terreinen zijn eigendom van de stad."Sabien Lahaye-Battheu: "Wij hebben een andere mening en blijven bij dit standpunt. We keuren wel de oplossing goed."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

"U slaat de bal mis"

Het stadsbestuur wil een nieuwe geluidsgedempte noodstroomgenerator op aanhangwagen kopen. Stephanie De Maesschalck (Groen) vroeg waarom die aankoop nodig was. "Zal die gebruikt worden voor de ijspiste, vorig jaar waren daar problemen mee."

Burgemeester Dejaegher: "U slaat de bal mis. Deze aankoop is voorbereid door de dienst integrale veiligheid en kadert in problematiek van stroomtekorten in de winter. Als stad hebben we een noodplan en er waren in de winter waarschuwingen voor een algemene black-out. Enkele algemene gebouwen willen we kunnen omschakelen van netstroom naar generatorstroom, bijvoorbeeld om medische redenen. We zullen de generator ook inzetten bij andere evenementen, maar niet bij de ijspiste. Daar was geen probleem op het vlak van stroomtekort."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Christophe Oreel wordt ook OCMW-secretaris

Nieuwe stadssecretaris Christophe Oreel wordt ook OCMW-secretaris. Daarvoor is een beheersovereenkomst goedgekeurd tussen de stad en het OCMW van Poperinge. Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) en Stephanie De Maesschalck (Groen) zijn blij met zijn komst, maar vragen binnen welke termijn er meer samenwerking zal zijn tussen stad en OCMW.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordt dat de stad en het OCMW een tijd geleden het idee hadden om een werkgroep op te richten. "Door het pensioen van de vorige secretaris hebben we afgewacht. Nu willen we dit verder voorbereiden in de mate van het mogelijke van het decreet en de wet. De eerste vergadering met werkgroep heeft intussen plaatsgevonden. Bedoeling is om een tweede beheersovereenkomst op te stellen waarbij we nu al een aantal diensten van stad en OCMW samenbrengen. In de eerste helft van 2016 willen we die tweede beheersovereenkomst voorstellen."

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Laatste gemeenteraad van Lieven Ryckbosch

Charlotte Dewit-Vyvey (N-VA) komt terug vanaf volgende gemeenteraad. In november vorig jaar liet ze zich om studieredenen vervangen door partijgenoot Lieven Ryckbosch. Hij neemt vanavond nog de honeurs waar als N-VA-raadslid. "In de negen maanden als interim-raadslid heb ik liefst twee voorzitters en drie secretarissen meegemaakt. Niet iedereen kan dat zeggen", aldus Ryckbosch.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Nieuwe stadssecretaris Christophe Oreel zit in publiek

De eedaflegging van de nieuwe stadssecretaris Christophe Oreel is pas het laatste punt op de agenda. Hij begint op 1 september en zal de volgende gemeenteraadslid in officiële functie aantreden.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

De raadszaal stroomt stilaan vol

Er rest nog tien minuten voor het begin van de gemeenteraad. De raadszaal in het stadhuis stroomt stilaan vol. Ook het opnieuw talrijk opgekomen publiek neemt plaats. Benieuwd of er vanavond een vrije stoel te bespeuren valt.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Zal Poperinge extra vluchtelingen opvangen?

Stephanie De Maesschalck (Groen) wil van het stadsbestuur weten welke inspanningen de stad zal leveren voor de opvangen van vluchtelingen in het kader van de asielcrisis.

"Zijn er leegstaande woningen, eigendom van de gemeente/het OCMW, die op korte termijn zouden kunnen gebruikt worden als crisisopvang?", aldus de Groen-fractieleider.

Verder vraagt ze of het stadsbestuur nog extra inspanningen zal doen om de veiligheid van fietsers te verhogen.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

N-VA wil leefbaarheid van Roesbrugge verhogen

Oppositiepartij N-VA wil de leefbaarheid van deelgemeente Roesbrugge aanpakken. De partij vraagt om de maatregel voor functioneel renoveren opnieuw in te voeren, het bewonersplatform nieuw leven in te blazen, het zwaar wegvervoer door Roesbrugge te herzien, het sluikstorten aan te pakken en een stuk voetpad te herstellen langs de Prof. Rubbrechtstraat.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Bruggestraat en doortocht Reningelst worden aangepakt

De stad wil de schoolomgeving in de Bruggestraat herinrichten. Het Vlaamse Gewest is wegbeheerder van de Bruggestraat. Om deze schoolomgeving te kunnen herinrichten, moeten de stad en het Vlaamse Gewest een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.

Het stadsbestuur is ook van plan de H. Hartstraat volledig te renoveren. In de H. Hartstraat is er een schooluitgang op minder dan 200 meter van de gewestweg Bruggestraat.

De stad Poperinge en het Vlaamse Gewest wensen ook de doortocht Reningelst aan te pakken. Dit project omvat de herinrichting van de schoolbuurt aan de gewestweg N304 (Baljuwstraat). Het Vlaams Gewest zal ook nog een aantal andere werken uitvoeren om de doortocht te verbeteren.

De stad voert werken uit in de Bettedreef, de Pastoorstraat, de Kriekstraat en de Nedergraafstraat.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Charlotte Dewit-Vyvey keert terug

Nog een nieuw gezicht vanavond wordt Charlotte Dewit-Vyvey (N-VA). In november vorig jaar liet ze zich om studieredenen vervangen door partijgenoot Lieven Ryckbosch.

Vanaf volgende gemeenteraad maakt ze echter opnieuw deel uit van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies en de stedelijke adviescommissie voor mobiliteit en verkeer waarin zij als plaatsvervangend afgevaardigde vertegenwoordigd is.

Jeroen Laseure
door Jeroen Laseure

Manager en onderhandelaar

Christophe Oreel (49) volgt in die functie van stadssecretaris Bernard Roelens op, die eind vorig jaar met pensioen ging. De Poperingenaar haalde het van 18 tegenkandidaten. "Er werd vooral getest op onze kwaliteiten als manager en onderhandelaar", liet Christophe Oreel optekenen in een interview met Het Wekelijks Nieuws West.