Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Het zit er op!

De laatste gemeenteraad van 2016 was er eentje van net iets meer dan vier uur. Wij laden de batterijen op voor de eerste van 2017. Prettige feesten en tot volgend jaar!

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Verbeteringspremie voor woningen krijgt een ruimer kader

Het reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen wordt aangepast. Belangrijk is dat de inkomensgrens tot 60.000 euro wordt opgetrokken op het volledige grondgebied van de stad. "Dit om jonge gezinnen en tweeverdieners naar Izegem te halen", legt schepen Lothar Feys (N-VA) uit. "Daarnaast willen we uiteraard onze woningen verbeteren. 37 procent van de Izegemse woningen zijn er slecht aan toe en dertien procent daarvan zijn echt zware investeringen nodig."

Daarnaast stelt schepen Feys om de aankooppremie af te schaffen. "Die is niet doorslaggevend in de keuze van woonplaats en woonst. We willen eerder verder fors investeren in verbetering van woonkwaliteit en vooral op dat vlak eigenaars financieel ondersteunen. Zo komt er 70.000 euro extra budget vrij." Wie in 2016 een huis aankocht, heeft echter nog tot maart 2017 de kans om een aankooppremie aan te vragen.

Het binnenbrengen van de facturen moeten nu binnen de vijf jaar binnengebracht worden. "Dit voor administratieve vereenvoudiging."

Deze aanpassing wordt de wereld ingestuurd via het stadsmagazine Izine. "Er komt ook een infomoment in de Huisvestingsdienst en ook op de stedelijke website zal het nieuws bekend gemaakt worden."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Vrijstelling radio-amateurs wordt geschrapt

In het belastingsreglement op plaatsen van masten en pylonen wordt de vrijstelling voor radio-amateurs geschrapt, meldt schepen Tom Verbeke.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Begroting wordt uiteindelijk goedgekeurd

De begroting voor 2017 krijgt groen licht en een pak van de 31 voorstellen worden meegenomen door de meerderheid. Goed nieuws voor iedereen aan de tafel van de gemeenteraad, met andere woorden.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Het laatste punt: de Izegemse winkelbon

Het allerlaatste punt van de 31 voorstellen: waarom geen Izegemse winkel- of cadeaubon invoeren. "Er zijn voorbeelden in de regio genoeg over hoe dit kan georganiseerd worden."

Schepen Tom Verbeke (N-VA): "Unizo had ooit een dergelijke winkelcheque en met de stad namen wij die af om cadeau te doen. Spijtig genoeg heeft Unizo beslist om die cheque stop te zetten omdat die zijn doel voorbij schoot."

Nu heeft de stad zich geëngageerd om de Citie App te implementeren. "Op een andere manier wordt zo ook de trouw van de klanten aan Izegemse handelaars beloond en wordt ook de bekendheid van onze winkeliers vergroot. Nu willen we eerst dit concept uitrollen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Herfstmuziekfestival weer invoeren?

Onder de 31 punten ook een pleidooi om het Herfstmuziekfestival opnieuw in te voeren.

"We zullen Isotopia herijken", legt schepen Kurt Grymonprez (SP.A) uit. "Op die manier willen we ervoor zorgen dat wie vroeger toeschouwer was tijdens het Herfstmuziekfestival, tijdens de volgende editie van Isotopia ook zijn gading zal vinden."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

"Inderdaad snel samenzitten met kerkbesturen"

Gerda Mylle (CD&V) pleit voor een visieplan om de toekomst van de Izegemse kerkgebouwen te realiseren. "Dat is zeker nodig, want in de toekomst zullen nog meer kerken in onbruik raken."

Schepen Tom Verbeke (N-VA) onderschrijft die gedachte. "Een waardevol voorstel. We moeten inderdaad snel samenzitten met de bevoegde kerkbesturen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

"Niet ridiculiseren, aub"

Peter Defreyne vraagt gemeenteraadsvoorzitter Piet Seynaeve - Geert Bourgeois is ondertussen vertrokken - om de voorstellen met de nodige sérieux te behandelen. "Gelieve dit niet te ridiculiseren", aldus Peter Defreyne, nadat Piet Seynaeve stelde dat er "alweer een punt binnen is".

"Wanneer we geen voorstellen lanceren, krijgen we volledig terecht kritiek. Nu stellen we 31 punten voor. Laat ons dit in waardigheid doen."

Voorzitter Seynaeve: "Daar mag u van op aan."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Het gaat vooruit...

Al dertien voorstellen passeerden de revue, met telkens gebalde antwoorden. Rode draad: de meeste voorstellen van CD&V, N-VA en Open VLD vindt de meerderheid waardevol of worden op vandaag al uitgerold.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Na een kleine pauze weer van start

Even een korte plas- en rookpauze ingelast, maar nu gaan de raadsleden er weer tegenaan. Op de agenda: de rest van de 31 voorstellen van de drie oppositiepartijen.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

En het antwoord van burgemeester Bert Maertens

Het antwoord van de burgemeester op de voorstellen kan u hier lezen.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Samenvatting van de 31 voorstellen

We verwijzen u graag door naar ons webstuk van vorige week, waar u de belangrijkste speerpunten uit de 31 voorstellen van Open VLD, CD&V en Groen kan lezen, via deze link.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Punt per punt...

De 31 voorstellen worden nu punt per punt besproken. We maken ons op voor enkele ellenlange - en soms ook nutteloze - discussies.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Het 'monstervoorstel' van Groen, CD&V en Open VLD: Stefaan Sintobin schiet uit zijn krammen

Peter Defreyne neemt bij monde van zijn eigen partij CD&V, Open VLD en Groen het woord. "Wij dienen 31 voorstellen in die het budget van 2017 een compleet ander beeld geven. Die zullen de stad trouwens amper iets kosten."

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) heeft stevige vragen bij de gang van zaken. "Het voorstel van deze andere oppositiepartij is puur amateurisme. Elke partij mocht zijn ding doen en ik ben ervan overtuigd, mocht ik dit ingediend hebben, dat ze zelfs niet zou mogen besproken worden. Dit past hier totaal niet, want sommige voorstellen zijn totaal niet onderbouwd."

"Dankzij dit voorstel zijn er nog twee oppositiepartijen: het Vlaams Belang en de rest. Vooral CD&V voelt zich moeilijk in de oppositie. Zij willen zo snel mogelijk weer in de meerderheid, graag met hulp van Open VLD. Zij azen al langer op een schepenzitje. Wat Groen wil, is me niet duidelijk. Ze zaten eerst in de meerderheid en liepen daarna over naar de oppositie."

En Sintobin is op dreef: "Ook de meerderheid is een gedwongen huwelijk. Niet enkel CD&V wil N-VA zo snel mogelijk uit de meerderheid, ook jullie eigen coalitiepartner SP.A wil dit. En dan schiet er maar één mogelijkheid over en dat zijn wij. Dus, beste N-VA, zorg voor een historisch moment en doorbreek het cordon sanitaire."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Stefaan Sintobin: "Koop kasteel Blauwhuis niet!"

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) pleit voor het niet aankopen van kasteel Blauiwhuis. "Doe dit alsjeblieft niet. Iedereen weet dat het kasteel serieus wat renovatiekosten nodig heeft. We zullen onszelf flink wat ellende op de hals halen. De stadsdiensten er in onder brengen zou ook geen goeie oplossing zijn. Dat zou het leven uit het centrum deels wegtrekken."

"Laat ons eerder focussen op het kasteel Wolvenhof en daar eerst een concrete invulling aan te geven."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

"De enige echte oppositie"

Even tussendoor zet Stefaan Sintobin de puntjes op de i, nadat Vlaams Belang niet uitgenodigd werd door de rest van de oppositie...

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Geen Cambio, wel buren die auto met elkaar delen

Het Cambioverhaal staat al even op de agenda, beseft ook Kurt Himpe. "Je kan zelf met de stad een auto delen, je hebt Cambio en je hebt buurtinitiatieven. Daarbij lenen mensen hun auto aan aan anderen uit. Dit laatste is steeds meer in opmars."

"Cambio heeft ook nadelen. De auto moet altijd proper zijn en dat komt ten laste van de stad. Cambio is ook een engagement van vier jaar. Als het project tegenvalt, dan zijn alle kosten voor de stad."

"We willen autodelen stimuleren, maar kiezen ervoor om eerder buurtinitiatieven ondersteunen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Kurt Himpe: "Save Charter kost amper budget."

Een snipverkouden mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA) komt nog terug op het SAVE Charter. "De meeste acties van het charter hebben amper een financiële impact. U noemde het charter al een flauw beestje, maar alle betrokkenen zijn enthousiast."

"We willen onze beloftes wel nakomen en zetten zeker al in op nazorg vanuit de stad. Wie iemand verliest in een verkeersongeval, willen wij met de stad zo goed mogelijk begeleiden. Dat kost ons niks, maar zorgt ervoor dat de mensen weten dat ze geholpen kunnen worden. Ik denk daarbij aan de maaltijddienst van het OCMW. Kleine zaken, maar ze kunnen een grote hulp betekenen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

60.000 bloembollen in de grond

Milieuschepen Nadia Staes (SP.A) bevestigt dat er ruim 200.000 euro voorzien is voor extra groen in de stad. "Een deel zal ook naar de Site Rebry gaan. De voorbije jaren hebben we al tal van inspanningen gedaan en momenteel zijn we bezig met een inhaalbeweging. De afgelopen weken hebben we in de hele stad bloembollen gepland: 60.000 in totaal. In de Reperstraat wordt ook een groen lint aangeplant."

"Wat staat er nog op de planning? De aanpak van de rotondes aan Delhaize en in de Baronstraat in Emelgem. Daar gaat de betegeling er uit en komt er groene beplanting in de plaats. Ook de verbindingsweg naar Eperon d'Or wordt gerealiseerd en de groenzone in de Jan Breydelstraat op de Bosmolens wordt opnieuw bekeken. Daarvoor werken we samen met het PTI van Kortrijk. Zij maken het ontwerp, wij leggen aan."

"In de Lindewijk zijn dan weer bomen verwijderd omdat die de weg naar de garages vernielden. Nu komen er nieuwe bomen. Er komt ook een insectenhotel met bijvriendelijke bloemen. Ook aan de volkstuintjes in Emelgem komt er een dergelijke thuis voor insecten."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

"Park van kasteel Blauwhuis moet in loop van 2017 opengesteld worden"

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) weerlegt de kritiek op Visie 2030. "In mei kregen we de opdracht om de voorstellen te realiseren of in gang te zetten. Het gaat onder andere over het kasteel Blauwhuis, de site Baertshof en het testen van het knippen van enkele straten."

Wat het Baertshof betreft, zijn we al in gang geschoten. Drie bureaus hebben meegestreden voor de opmaak van een masterplan, maar daar volgen eind januari meer details over."

"We hebben ook al de koppen bijeen gestoken met het Agentschap Wegen & Verkeer over een aantal dossiers, ook over de ontsluiting van de bedrijvenzone aan de Ambachtenstraat en de bijhorende by-pass aan de Abelestraat. AWV onderzoekt dit maar wil dit koppelen aan een studie rond de rotonde aan de Leenstraat. Dit is al een druk punt en straks komen er nog eens 300 woningen bij aan De Mol. Die zullen deze rotonde ook moeten gebruiken. AWV beseft dit en wil hier gerichte maatregelen kunnen nemen."

Bert Maertens reageert ook op de kritiek rond het kasteel Blauwhuis. "We zijn al een tijdje met succes met de eigenaars aan het spreken rond een samenwerkingsovereenkomst. Wij willen een passende privé-invulling van het kasteel, gekoppeld aan een openbaar park. Dit moet op zeer lange termijn zo blijven. Er staat nu geen bedrag in het budget ingeschreven omdat wij hier niet van plan zijn om hiervoor te betalen. Normaal zullen we op erg korte termijn tot een akkoord komen. Schrijf maar op: in de loop van 2017 moet het park van kasteel Blauwhuis opengesteld kunnen worden."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Marktstraat: heraanleg is zeker voor najaar 2017

Schepen van Financiën Tom Verbeke: "Ik wil vooreerst reageren op collega Defreyne. U blaast warm en koud. U looft ons omdat we spaarzaam zijn, maar zegt tegelijkertijd dat we te weinig investeren. Dat strookt niet. Wat de Marktstraat betreft, ik zag in 2011 ook al een dergelijk plan. Ik kan u verzekeren dat de heraanleg in het najaar van 2017 zal plaatsvinden. Dat kan ook al eerder, maar de handelaars willen dat de werken na het bouwverlof zullen gebeuren. Daar hebben wij oren naar."

"U mag ook niet vergeten dat er in 2013 al 2,5 miljoen euro 'op het apparaat' bespaard hebben, om zo de toekomst voor de jaren nadien te waarborgen. We besparen dus zeker niet op externe partners. En het OCMW is al zeker geen externe partner."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Groen: "Te kleine investering voor meer groen in de stad."

Filip Lombaert (Groen): "Wordt Cambio in 2017 uitgevoerd? De eerste gesprekken dateren van 2015. In 2016 was er een bespreking met de directeur van Cambio en zou er in juni een infovergadering komen. Die is er niet gekomen. Daar was in 2016 6.000 euro voor voorzien, maar er is nog geen euro van uitgegeven."

"Een ander punt is meer groen in het handelscentrum en de wijken. Ook N-VA was laaiend enthousiast over dit punt. In de oorspronkelijke begroting van 2014 tot 2019 was daarvoor 800.000 euro voorzien. De eerste jaren is daar geen cent van besteed, maar intussen zijn we ruim halfweg de legislatuur en zijn de bedragen fel bijgesteld. Dit was vorig jaar gezakt naar 600.000 euro en nu valt te lezen dat er al 120.000 euro uitgegeven zou zijn. Dan hebben we nog drie jaar om 480.000 euro om te investeren. Wat zijn de concrete plannen daaromtrent?"

"Misschien wordt al het geld wel opgepot om het kasteel Blauwhuis aan te kopen?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Vlaams Belang: "Waar is 800.000 euro voor Marktstraat?"

Filip Buyse (Vlaams Belang): "Het financieel profiel van onze gemeente houdt beperkingen in. Daar moeten jullie inderdaad rekening houden. Maar waarom vertellen jullie bijvoorbeeld dat er nominaal meer dan 600.000 euro inkomsten aan belastingen waren?"

"Ik hoor ook erkenning voor de zuinigheid van het OCMW. Daarvoor feliciteer ik de huidige en oud-voorzitter. De schuld loopt ook niet op. Maar mag ik er u aan herinneren dat er via Farys een kunstgreep werd uitgevoerd voor de realisatie van de nieuwe sportsite."

"Jullie leveren zeker inspanningen om investeringen te realiseren. Het omgekeerde beweren zou een leugen zijn. Maar toen ik las dat er in de Marktstraat in 2017 800.000 euro zou geïnvesteerd worden, ging ik daar naar op zoek in het budget. Ik heb die echter niet teruggevonden. Komt die er met een budgetswijziging?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

SP.A: "Zaaien naar de zak"

Marc Vanlerberghe neemt het woord voor SP.A. "We moeten zaaien naar de zak. 2017 heeft geen uitschieters, maar er wordt wel goed werk geleverd. De oppositie heeft veel 'goestjes'. Wel, dat hebben wij als meerderheid ook, maar je kan niet alles willen. Misschien dat jullie samenkomst een eerste stap is naar een nieuwe partij, wie zal het zeggen..."

"Maar waardevolle voorstellen zijn altijd welkom. Mijn persoonlijk verlangen is om de Korenmarkt niet langer als de autosnelweg van Izegem-Centrum te zien."

"We moeten ook het OCMW bedanken om met 300.000 euro minder hetzelfde werk te leveren."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

CD&V: "Wat met het kasteel Blauwhuis?"

Peter Defreyne (CD&V) klinkt iets gematigder. "In de tussenkomsten die ik de voorbije jaren rond de begroting heb gemaakt heb ik enkele fundamentele bezwaren gegeven. Die hebben wij nog altijd. We merken nog altijd te weinig investeringen en te weinig ambitie voor onze stad."

"In mei werden de conclusies van Visie 2030 voorgelegd. Dat zou de basis zijn van alles wat volgt. Er werden twee voorstellen weerhouden, waaronder de plannen met het kasteel Blauwhuis. Indien er geen private overnemer zou gevonden worden, dan zou de stad engagement nemen. Het kasteel staat ondertussen twee à drie jaar leeg en in de voor ons liggende begroting vind ik hier ook niks over terug."

Een tweede punt volgens Peter Defreyne is de uitwerking van het SAVE Charter. "In de begroting vind ik geen enkele extra maatregel voor verkeersveiligheid terug. U stelt ook dat de heraanleg van de Marktstraat in 2017 zal plaatsvinden, maar mag ik u er aan herinneren dat wij daar al in 2014 op gehamerd hebben. Blijkbaar is de heraanleg pas voor het najaar 2017 of zelfs begin 2018 voorzien. Dat vinden wij jammer."

"Als Izegem een centrumstad wil zijn, dan moet er meer geïnvesteerd worden. Zo zijn er geluiden om Isotopia anders in te vullen omdat er te veel geld uitgegeven wordt voor niet-Izegemnaren. Maar is dat net niet de bedoeling? Door dergelijke evenementen te organiseren, lok je volk naar je centrum."

"Wij krijgen ook de indruk dat jullie besparingen opdringen aan derden: verenigingen, OCMW... Maar op eigen werking wordt er niet bespaard. Wij stemmen daarom tegen deze begroting."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

N-VA haalt de loftrompet boven

N-VA heeft niks dan lof voor het budget van volgend jaar, klinkt het bij monde van Arne Allosserie. Hij herhaalt in zijn betoog zowat alle punten die Tom Verbeke aanhaalde.

"Het vergt een consequente aanpak van het dagelijks bestuur, maar vooral ook de inzet van alle stadsdiensten om deze resultaten te bereiken. We wensen dan ook uitdrukkelijk alle medewerkers van de stad te danken voor de dagelijkse ondersteuning, om de beleidsvisie van deze meerderheid in de praktijk om te zetten.""Het wordt opnieuw een jaar waarop we als N-VA verantwoord aan de gashendel draaien en met gepaste snelheid op ons doel afgaan. Voor N-VA geen beleid waarin iedereen zijn pleziertje krijgt en de schuldenlast oploopt. Met N-VA wél een vooruitziend beleid, waarbij we de centen op orde hebben, waarbij we onze dienstverlening en infrastructuur versterken en waarbij we de toekomst van deze mooie stad verstandig maar ambitieus vorm geven."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Leenstraat aanpakken, vereniging voor bedrijventerreinen, bewakingscamera's...

Groen in de stad wordt volgend jaar ook belangrijk. "We zullen alle rotondes aanpakken en er komt een groene verbinding tussen Eperon d'Or en het stadscentrum. We willen ons eigen groenpatrimonium verrijken met bloembollen."

Op vlak van Financiën wordt de schuld verder afgebouwd. "De opcentiemen verhogen we niet. De dotatie voor het OCMW gaat iets naar beneden, zonder de dienstverlening in gedrang te brengen."

Het afscheidsgebouw in de Reperstraat wordt ook gerealiseerd en het oud gemeentehuis in Emelgem krijgt een nieuwe bovenzaal. "Daar plannen we een stevige renovatie."

In de Leenstraat worden de snelheidsremmende maatregelen geïmplenteerd en in het stadhuis komt een nieuwe deur tussen het oude gedeelte en Meilief."

Er komen ook enkele handelskernversterkende maatregelen. "De Marktstraat wordt in 2017 opnieuw aangelegd, dat is zeker. En via een subsidie zullen we concrete acties doen om ons handelsleven aan te zwengelen."

Voor de bedrijventerreinen in Izegem komt er een vereniging die het management op zich zal nemen. "Zo worden alle bedrijven onder één koepel vererenigd en kunnen ze samen nadenken over een betere mobiliteit en beeldkwaliteit. Denk maar aan groen in de zones en het uitzicht van de bedrijven zelf."

Er komen ook twee extra camera's in de Marktstraat om die helemaal te coveren.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Wat gebeurt er in Izegem in 2017?

Waar iedereen op zit te wachten: wat zal er in Izegem gebeuren, volgend jaar?

"Er komt een nieuw onthaal aan de sporthal, zodat de sportdienst beter te bereiken is. In 2017 wordt het nieuwe Krekel-Zuid opgebouwd, want in januari zullen we de eerste steen leggen van het nieuwe complex. In Emelgem zullen we de infrastructuur aanpakken. We plannen ook een studie rond de toekomst van ons stedelijk zwembad. Volgend jaar moeten we daar de resultaten van kunnen bekijken."

Ook op jeugdvlak wordt er niet stilgezeten. "In 2017 wordt de site Rebry volledig aangelegd, met speeltoestellen en alles wat erbij hoort. En eens het buurtgebouw op de Bosmolens in het voorjaar afgewerkt is, zullen we daar ook speelpleinwerking organiseren. Zo trekken we onze lijn van decentralisatie door. We plannen ook een inhaalbewegingen om alle speelpleinen up to date en veilig te maken."

Ook op cultuur verandert er een en ander. "Eperon d'Or zullen we eindelijk kunnen openen. De werken lopen volgens planning en de opening nadert met rasse schreden. Daarnaast willen we de collectie van de bibliotheek verder uitbouwen. Daarvoor hebben we 112.000 euro gereserveerd. Ook de programmatie van De Leest blijft belangrijk. Daarvoor hebben we 210.000 euro klaarliggen, net als dit jaar."

Izegem roept ook een thesiswedstrijd in het leven voor studenten die (delen van) Izegem meenemen in hun eindwerk. "We willen ook het buddysysteem voor inburgering verder uitbouwen."

Tom Verbeke benadrukt dat Izegem feestelijkheden zal blijven organiseren en ondersteunen. "Zo hebben we 57.000 euro veil voor het Wereldfestival."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Schepen Verbeke doceert verder...

Na de Izegemse 'omgeving' is het de beurt aan de evenwichten in het budget... Voer voor wiskundigen en statistici.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

We zijn aan het budget toe

De hoofdmoot voor vanavond: de budgetbespreking voor 2017 en de meerjarenplanning tot 2019. Schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA) schraapt alvast zijn keel...

"Laat ons eerst de 'omgeving' bekijken. Het grote kader ligt al sinds 2014 vast. Toch is er veel nieuws onder de zon. De tax shift van de federale regering heeft voor Izegem een groot gevolg. Daardoor heft de stad Izegem 550.000 euro minder personenbelasting in 2017. De opcentiemen op onroerende voorheffing bezorgen ons dan weer 123.000 euro extra inkomsten. Dat heeft te maken met het kadastraal inkomen."

De belasting op reclamebladen - een gemeentelijke maatregel - zal volgend jaar 50.000 euro minder opleveren.

Tom Verbeke gaat ook dieper in op hoe financieel Izegem er uit ziet. "We hebben een werkloosheidsgraad van amper 4,1 procent. Bijzonder laag is dat. Daarnaast moet 0,57 procent van de Izegemnaren beroep doen op een leefloon. Dat is hoger dan het gemiddelde, ondanks onze lage werkloosheid."

Het gemiddeld inkomen van de Izegemnaar bedraagt 30.442 euro. "Daar zitten we ook opnieuw onder het gemiddelde. Dat heeft te maken met het feit dat onze stad veel eenoudergezinnen telt."

Het kadastraal inkomen per Izegemnaar ligt op 524 euro. "Referentiegemeentes klokken af op bijna het dubbele en ook het provinciaal gemiddeld ligt 20 procent hoger."

De aanvullende personenbelasting ligt op 7 procent. "Daarmee zitten we in de middenmoot. Komt daar 1 procent bij dan halen we ruim 1 miljoen euro extra inkomsten op, of 38 euro per inwoner."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Samenwerkingsovereenkomst voor ondersteuning van natuur en landschap

Er komt een samenwerkingsovereenkomst voor ondersteuning van natuur en landschap met de provincie West-VLaanderen. "Zowel de stad als de provincie willen samenwerken om kleine landschapselementen te ontwikkelen en te promoten. "Tot nu toe was er een afzonderlijke werking die gedeeltelijk overlappend was", aldus milieuschepen Nadia Staes (SP.A).

"Dit was ook niet gebiedsdekkend voor het volledige buitengebied van Izegem. Voor de aanleg biedt deze overeenkomst een meerwaarde op vlak van expertise en nazorg en uiteraard het feit dat de samenwerking gebiedsdekkend is, is natuurlijk ook een pluspunt."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Politiebegroting: personeelskosten dalen

In de politiebegroting voor 2017 gaan de personeelskosten iets naar beneden. "Er wordt qua personeelsinzet gestreefd naar zo weinig mogelijk overuren", zegt de burgemeester. "Alleen bij bijvoorbeeld terreurdreiging en grenscontroles is dit nog mogelijk."

"Het beste nieuws is dat we de dienstverlening zullen kunnen versterken. Zo komt er een onbemand flitscameratoestel en wij moeten tegelijk een kleine 40.000 euro minder toelage betalen. We hebben immers geen gedetacheerde federale pollitiemensen moeten inzetten, door de terreurdreiging. Er is ook een vacature uitgeschreven voor een deradicalseringsambtenaar. Er was één geschikte kandidaat, maar die zei op het nippertje af. Zo is er ook een uitgavepost minder."

De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 3.423.678 euro, de investeringstoelage 163.497 euro.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Budget voor brandweerzone Midwest in 2017 onder de loep

Het eerste punt behandelt het budget voor 2017 van de brandweerzone Midwest. "Onze dotatie wijzigt niet ten aanzien van de meerjarenplanning", aldus burgemeester Bert Maertens (N-VA). "De personeelsuitgaven stijgen wel met vijf procent, maar die zijn integraal toe te wijzen aan de stijging van de personeelskosten. Er zijn immers een vijftigtal nieuwe vrijwilligers aangeworven. Die moeten allemaal een opleiding volgen. Op die manier kunnen we ook de nakende pensioneringsgolf bij de brandweerzone Midwest opvangen."

"Een tweede element is dat de loonkost van de beroepsbrandweerlui stijgen door de aanwerving van twee beroepsofficieren. Nu wordt de commandant bijgestaan door drie beroepsofficieren. Er is nood aan zeker één extra kracht. De tweede officier wordt opgenomen omdat de zonecommandant in de eerste helft van 2017 met pensioen zal gaan."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Minuut stlte

Gemeenteraadsvoorzitter Geert Bourgeois (N-VA) opent de zitting met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Berlijn.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Wat doet Stefaan Sintobin (Vlaams Belang)?

Open VLD, CD&V en Groen nodigden Vlaams Belang niet uit toen ze hun 31 voorstellen op papier plaatsten. Tot groot ongenoegen van Stefaan Sintobin. "Vanaf nu heb je in Izegem twee oppositiepartijen: Vlaams Belang en een samenraapsel van de rest."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Klaar voor 'schaduwbegroting'?

Hoe zal de meerderheid de 31 voorstellen van oppositiepartijen Groen, CD&V en Open VLD vanavond ontvangen? Die stelden ze op naar aanleiding van de bespreking van de begroting voor 2017.

"Die is volgens ons iets te mager en kan met enkele eenvoudige en goedkope ingrepen makkelijk aangevuld worden", klinkt het. De meest in het oog springende voorstellen: een bon in het leven roepen voor singles, de negatieve drugsreputatie van Izegem aanpakken, het Herfstmuziekfestival in ere herstellen en winkelnocturnes organiseren."

De meerderheid liet bij monde van burgemeester Bert Maertens (N-VA) al weten dat ze de insteken van de oppositie waardevol vindt. "Altijd goed als iedereen meedenkt in het belang van Izegem", zei hij. "Maar de meeste vanhun voorstellen hebben we al uitgevoerd of staan in stelling."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

In een notendop

© IG Roularta