Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Tot de volgende keer

Hier eindigt de gemeenteraadszitting vanuit een stilaan broeierige seminariezaal in het stadskantoor. Gelukkig was water onze bondgenoot. Dank voor het meevolgen!

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Zaal Centrum huren als muziekhuis

Paul Dieryckx (SP.A) alludeert op het artikel dat vorige vrijdag over het parochiaal complex Centrum in De Weekbode verschenen is. "In de pers konden we lezen over de intentie van het stadsbestuur om zaal Centrum van de vzw Parochiale Werken te huren en te gebruiken als muziekhuis voor de plaatselijke verenigingen. Op zich lijkt ons dat een goede en noodzakelijke oplossing te zijn, maar jammer dat de gemeenteraad dit via de media dient te vernemen."

Schepen Lieselotte Denolf (CD&V): "We zijn inderdaad aan het kijken om de harmonieën uit de nood te helpen, maar de onderhandelingen zijn nog niet ver gevorderd. We kunnen er nog niet veel over kwijt, want er is nog niets definitief beslist. Het plaatje moet volledig kloppen."

Paul Dieryckx (SP.A) verwijst ook naar de Facebook-pagina van schepen van Brandweer Rita Dewulf. Daarop is te zien dat commandant van de brandweerzone Filiep Dekiere en de Torhoutse postoverste Bernard Diopere het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid overhandigd krijgen door een delegatie van het College van Burgemeester en Schepenen. "Dat verdienstelijke mensen gehuldigd worden, is normaal, maar dat de gemeenteraad nergens van weet, is niet normaal", sneert de socialist.

Burgemeester Krisstof Audenaert (CD&V): "Excuses dat we u niet verwittigd hebben voor wat de hulde van de brandweerlui betreft."

Paul Dieryckx (SP.A) blijft op dreef en verwijst naar de babyspeciaalzaak Evadorable die recent in de Rijselstraat van start is gegaan. Die ruime winkel wordt gerund door de jonge Eva D'Hondt uit Roeselare. "Eerst werd er haar mondeling een starterspremie van 5.000 euro beloofd", aldus Paul. "Maar nadien werd dat geld toch geweigerd, omdat ze in de Rijselstraat buiten de gereglementeerde zone valt. Hoe zit de vork aan de steel?"

Burgemeester Audenaert: "We zullen het reglement in de toekomst nog aanpassen zodat dergelijke nieuwe handelszaken toch wat steun kunnen ontvangen. Maar dat staat nog niet helemaal vast. Nu hebben we gewoon het reglement gevolgd. Beloften hebben we alvast niet gedaan."

Foto JS
© Foto JS
Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Studenten laten blokken in openbare gebouwen

Paul Dieryckx (SP.A) vraagt om openbare gebouwen, zoals het stadskantoor, het woonzorgcentrum, bepaalde kerken en het cultuurcentrum de Brouckere, open te stellen voor blokkende studenten. "Ik vind dat een onderwijsstad als Torhout niet kan achterblijven ten opzichte van andere gemeenten, waar tal van initiatieven in die zin genomen worden. Studeren in groep wordt almaar meer als positief ervaren."

Schepen Lieselotte Denolf (CD&V): "De stadsbibliotheek wordt opengesteld en dat volstaat."

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Ellen de Brabander (N-VA): "In de Zwevezelestraat is het al jaren heel gevaarlijk, zeker bij het begin en het einde van de lessen van de basisschool van de wijk De Goede Herder. En ook in de Zwaluwstraat wordt er momenteel veel te snel gereden. Kan er iets aan gedaan worden?"

Schepen Eddy De Ketelaere (CD&V): "In elke wijk krijgt de hoofdstraat het hard te verduren. Er zal meer politiecontrole komen. Liever niet direct verkeersremmers."

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Stad laat duizend huisdierstickers drukken

Na de tussenkomst van Bertrand Vander Donckt (Groen) in de vorige raadszitting laat schepen van Brandweer Rita Dewulf (CD&V) weten dat de stad duizend huisdierstickers zal bestellen. Dag gebeurt via het kabinet van minister Ben Weyts, die ter zake initiatief genomen heeft. Ze worden geleverd in de eerste week van augustus en zullen gratis te bekomen zijn aan het onthaal in het stadskantoor. Met zo'n sticker kan de eigenaar van huisdieren aangeven hoeveel dieren er zich in zijn of haar huis bevinden. Opdat ze gered zouden kunnen worden bij brand, weliswaar pas nadat alle mensen in veiligheid zijn gebracht.

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Angst voor onveilige waterpartijen op Amazoneplein

Paul Dieryckx (SP.A) komt tussen over het heraangelegde Amazoneplein dat zondag heropend werd. "Ik vrees voor een gevaarlijke situatie als gevolg van de aanwezige bufferbekkens. Het plein oogt mooi met reliëfs, nieuwe aanplantingen en waterpartijen, maar lang niet alle buurtbewoners zijn tevreden. Sommigen betreuren het verdwijnen van het vroegere voetbalveldje en velen zijn bang voor onveiligheid door de vier bufferbekkens. Iedereen weet dat dergelijke waterpartijen gevaarlijk zijn op een plaats waar kinderen spelen. Meermaals werden al verdwaalde voetballen door kinderen uit het water gevist en tijdens de vrieskou waagden enkelen zich zelfs op het dunne ijs. En recent werd er gezwommen, wat uiteraard verboden is. We begrijpen dat de wijk die bufferbekkens nodig heeft in het kader van de waterhuishouding, maar we maken ons ernstige zorgen over de veiligheid. Overweegt de stad bijkomende veiligheidsmaatregelen?"

"Het gaat niet om bufferbekkens, maar om natte zones", antwoordt schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V). "Het is de bedoeling om bij hevige regenval het water tijdelijk op te vangen dat vroeger naar de omliggende tuinen stroomde, omdat het plein hoger lag dan die tuinen. Alle natte zones, dus ook de grootste aan het terras, zullen droog komen te staan tijdens de zomer."

"Er is zeker rekening gehouden met de veiligheid van kinderen. De natte zones zijn voorzien van oevers met een geleidelijke overgang qua diepte. Daardoor kunnen kinderen niet zomaar vanaf de rand in het water vallen. De rechte overgang van het terras naar de natte zone is dan weer beveiligd door een aarden talud van een meter breed. Maar door de waterstand was het nog niet mogelijk om die tot in detail af te werken. Concreet: mocht een kindje toch van het terras vallen of stappen, dan kan het maximum in 10 cm water terechtkomen. Sowieso blijft het de verantwoordelijkheid van de ouders om op hun kinderen te passen."

"Wat het voetballen betreft: het vroegere voetbalveldje is er nog altijd, maar doordat het nu omringd wordt door heuveltjes, lijkt het visueel kleiner geworden, al is dat alleen maar schijn. De afstand tussen de nog te plaatsen doelen zal even groot zijn als vroeger. Geen paniek, dus! De bermen zorgen er nu zelfs voor dat de ballen niet meer ver kunnen wegrollen."

Paul Dieryckx: "In 10 cm water kan een kindje ook verdrinken, hoor. Dat is recent weer ergens gebeurd. Ik zou deze verantwoordelijkheid niet willen dragen. Het is op jullie rekening dat er geen beveiliging is."

Schepen Eddy De Ketelaere (CD&V): "Ik woon er vlakbij en merk dat kleine kinderen er altijd onder begeleiding zijn, wat normaal is uiteraard! Ik zie dus evenmin problemen."

Elsie Desmet: "Toen er een tijdje geleden in het water gezwommen werd, wat niet mag, stonden de ouders er trouwens bij. De ouders dienen in elk geval hun verantwoordelijkheid op te nemen."

Er zal sowieso nog advies gevraagd worden aan Kind & Samenleving.

Foto JS
© Foto JS
Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Kritiek op 'te vroege' heraanleg paden op oud kerkhof

Ward Baert (N-VA) uit kritiek op het vroegtijdig heraanleggen van de paden op de oude begraafplaats aan de Bruggestraat. "Ik vind het een schromelijke vergissing dat u de paden hebt laten heraanleggen vóór er een behoorlijke restauratie van de grafmonumenten heeft plaatsgevonden. Vrachtwagens, kranen en betonmolens zullen de door u zo geprezen halfverharding in de kortste keren aan flarden rijden. Welke monumenten er voor welke prijs en door wie gerestaureerd zullen worden, blijft intussen een open vraag. Wie zal bereid zijn financieel op te draaien voor een of ander ver familielid dat nog vóór de Eerste Wereldoorlog in 'Thourout' overleden is? Een totaalplan is er niet, maar de stad is alvast begonnen met de werkzaamheden die het laatst hadden moeten plaatsvinden: het herstellen van de paden."

"Twee firma's hebben uiteindelijk hun prijs opgegeven voor de door u op pakweg 88.000 euro geschatte uitvoering. De ene komt uit op 120.000 euro, de andere op 78.000 euro. Hoe komt het toch dat die tweede het zo merkwaardig veel goedkoper kan fiksen dan de eerste?"

"Ook bedenkelijk is dat er besloten werd om geen boordstenen te plaatsen. Is het in een nat en onstabiel gebied wel wijs die boordstenen, die er volgens de ontwerpers nodig zijn, weg te laten? Bovendien werden de rechterkant bij het binnenkomen via de Sint-Jozefstraat en de uiterste kant naast het voetbalveld De Velodroom niet vernieuwd. Daar liggen nochtans de graven waar de meeste bezoekers langskomen..."

Schepen Elsie Desmet (CD&V) schept duidelijkheid. "De paden die heraangelegd werden, bevinden zich in het beschermde deel. De zijpaden verkeerden in zulke slechte toestand dat sommige zo goed als onbegaanbaar geworden waren. Nog langer wachten om te herstellen, was echt geen optie. Intussen is in het beschermde deel de heraanleg van de hoofdpaden in halfverharding en van de zijpaden in grindgazon afgewerkt. Het aanbestedingsdossier betrof enkel die paden en niet deze van het niet-beschermde deel."

"In het dossier waren er inderdaad aanvankelijk boordstenen voorzien. Het advies van de deskundige en ervaren aannemer was echter om geen boordstenen te voorzien, omdat het gebruikte materiaal geen boordstenen vraagt."

"In het niet-beschermde deel aan de kant van De Velodroom bevinden er zich naast grindgazonpaden nog vier asfaltpaadjes. Eentje is in goede staat. De andere drie zullen we op termijn omvormen tot grindgazonpaden."

"Tegen eind oktober hopen we op de definitieve goedkeuring van het beheerplan. Concreet wil dit zeggen dat de premieaanvragen voor het herstellen van grafzerken dan kunnen starten. Parallel loopt intussen het onderzoek naar de cultuurhistorische en erfgoedelementen van de individuele grafmonumenten. Dat onderzoek werd toegewezen aan Anne-Mie Havermans, die jarenlange ervaring heeft in het inventariseren en bestuderen van funerair erfgoed in Vlaanderen. Zij werkt nauw samen met de plaatselijke heemkundige kring Het Houtland."

Ward Baert: "Boordstenen of niet? Dat zal een welles-nietesspelletje blijven. Ik denk hoe dan ook dat het onkruid er heel snel opnieuw de kop zal opsteken."

Foto JS
© Foto JS
Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Gunstig advies voor actieplannen brandweerzone

De gemeenteraad verleent gunstig advies voor de actieplannen 2018 op het vlak van risicobeheersing, uitrusting, bedrijfsvoering, operaties en vorming van de brandweerzone 1, waartoe Torhout behoort. De voorwaarde is dat de kosten de kredieten niet overschrijden die in de begroting van de hulpverleningszone voorzien zijn.

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Stad huurt parking achter station voor 877,50 euro per jaar

Het concessiecontract voor het terrein van het vroegere recyclagepark langs de Guido Gezellelaan is op 31 december 2017 ten einde gelopen. Toen was het perceel al omgevormd tot een ruime stedelijke parking. Met (terugwerkende) ingang van 1 januari 2018 wordt er een nieuwe concessieovereenkomst voor de duur van negen jaar afgesloten met de NMBS, die eigenaar is, tegen een jaarlijkse prijs van 877,50 euro, te betalen door de stad. Dat bedrag zal elk jaar geïndexeerd worden.

Eva Maes (N-VA) wil weten welke afspraken er bestaan over de andere gronden nabij het station, zoals de parking aan de overzijde van de vroegere feestzaal 't Bourgondisch Hof.

Bertrand Vander Donckt (Groen): "Waarom zo laat die concessieovereenkomst? We zijn al bijna juni... Waarom is er trouwens nog geen bodemattest verleend? Graag ook de weg van het station naar het stadscentrum meenemen in het verhaal van de stadskernvernieuwing, net zoals deze parking."

Schepen Eddy De Ketelaere (CD&V): "Deze parking is wel degelijk meegerekend in de stadskernvernieuwing. Dus zal hij belangrijker worden dan nu."

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V): "Cruciaal is de vlotte onderdoorgang onder de sporen. Die is ons in de toekomst door de NMBS beloofd."

Schepen Elsie Desmet (CD&V): "Het bodemonderzoek is lopende. Dat bodemattest zal dus in orde komen. Wat de parking tegenover de vroegere feestzaal 't Bourgondisch Hof betreft: ook die is eigendom van de NMBS, maar staat volledig los van de concessie waarvan er nu sprake is."

Foto JS
© Foto JS
Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Terrein speelpleintje De Goede Herder in erfpacht voor vijftig jaar

De stad heeft sinds 21 april 2004 een gebruiksovereenkomst met vzw Parochiale Werken Decanaat Torhout voor het perceel grond langs de Herderstraat dat dienst doet als speelpleintje. Het terrein bevindt zich achter de gebouwen van vrije basisschool Ten Parke en zaal Sparrenhove. Naast het terrein staat het lokaal van scoutsgroep Sint-Rembert van de wijk De Goede Herder. De gebruiksovereenkomst wordt nu omgezet in een zakelijk recht onder de vorm van een erfpacht voor de duur van vijftig jaar en dit tegen 776,86 euro per jaar.

Paui Dieryckx (SP.A) wil weten waarom dit alles in één erfpachtregeling zit met de Scholengroep Sint-Rembert en de scoutsgroep. Hij had gehoord dat het speelpleintje vooral door vbs Ten Parke gebruikt wordt...

Foto JS
© Foto JS
Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Stad koopt deel van oude spoorwegbedding De Groene 62

De provincie West-Vlaanderen is eigenaar en beheerder van de oude spoorwegbedding De Groene 62, ingericht als fietsverbinding tussen Torhout en Oostende. Maar de provincie wil af van het gedeelte tussen de Sint-Jozefstraat en de Bruggestraat, dat enkel een lokaal karakter heeft als trage weg en niet aansluit op de rest van het traject. Ze is vragende partij om de eigendom en het beheer van het genoemde stuk over te dragen aan de stad, die daarop ingaat. De verbinding sluit namelijk aan bij een aantal ontwikkelingen in de directe omgeving die zullen gebeuren in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij VLM via het landinrichtingsproject Groenhove Vrijgeweid. De aankoop is voorzien voor de prijs van 12.720 euro, hetzij 1,50 per m², waarvan de helft gesubsidieerd wordt via het project Groenhove Vrijgeweid.

Eva Maes (N-VA) heeft haar bedenkingen. "We vinden het met N-VA uitstekend dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op vlotte, aangename en gebruiksvriendelijke fietsverbindingen", zegt ze. "Maar de stad had beter kunnen onderhandelen met de provincie. Aangezien de fietsverbinding tussen de Aartrijkestraat en de rotonde aan de Noordlaan er niet zal komen, heeft het bewuste stukje trage weg voor de provincie geen enkele waarde meer en hoeft ze nu zelfs niet meer voor het onderhoud in te staan, wat voor de stad een meerkost betekent. Ook zullen er aanpassingen moeten gebeuren aan de helling aan de kant van de Sint-Jozefstraat, tenzij die strook een onderdeel wordt van een nieuw cyclocrossparcours. Het zou wél een mooie deal geweest zijn mocht de provincie gratis afstand hebben gedaan van dat stukje oude spoorwegbedding."

Paul Dieryckx (SP.A) wil weten welke ontwikkelingen er in de directe omgeving zullen gebeuren in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij VLM.

Schepen Elsie Desmet: "De provincie was vragende partij om te verkopen, maar we hebben erop aangedrongen om de bewuste fiets- en wandelverbinding eerst te renoveren en ze dan pas te kopen. We hebben dus wél hard onderhandeld. Die renovatie door de provincie is intussen gebeurd. We kopen met 50% subsidies en betalen netto voor het pad dus maar 6.360 euro en dit voor een oppervlakte van 8.480 m². Op die manier wordt tegen een heel voordelige prijs een mooie en veel gebruikte trage weg, plus een waardevol stukje natuur, eigendom van de stad."

Elsie Desmet: "Die 'ontwikkelingen' hebben te maken met de VLM die eigenaar van zones in de directe buurt is. Er wordt onder andere een boomgaard gecreëerd plus beschermd natuurgebied. Er komt later ook een stukje fietssnelweg, graag tot aan de Pottebezemstraat."

Schepen Eddy De Ketelaere (CD&V): "Ook de fikse helling aan de Sint-Jozefstraat zal aangepast worden, zodat iedereen er vlot op en af kan. Wat voor ons, jonge gasten, natuurlijk nu al geen enkel probleem is." (lacht)

Eddy is de ouderdomsdeken van het College van Burgemeester en Schepenen. Hij neemt eind dit jaar afscheid van de politiek.

Foto JS
© Foto JS
Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Nieuwe straatnamen: Wijnendaleveld en Knotwilgenstraat

De aan te leggen straat in de verkaveling tussen de Wijnendalestraat, de Karperstraat en het bos d'Aertrycke zal Wijnendaleveld heten. De bewuste straat geeft uit op de Wijnendalestraat. De naam verwijst naar het aloude Wijnendaleveld, een plaatsnaam die in voege was van 1551 tot ongeveer 1785.

Op de wijk Don Bosco zal de aan te leggen straat in de verkaveling tussen de Pastoriestraat en de Beukenstraat dan weer de Knotwilgenstraat heten. Die zal uitmonden op de Pastoriestraat. Typisch voor de wijk Don Bosco zijn de straatnamen die naar bomen genoemd zijn.

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Reglement recyclagepark wordt aangepast

Nu hebben nabestaanden het recht om drie maanden na een overlijden een badge voor het recyclagepark te vragen. MIROM verdubbelt die periode voortaan tot zes maanden en dus wordt het huishoudelijk reglement van het Torhoutse recyclagepark in die zin aangepast. De badge is voortaan voor zes maanden geldig.

Schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V) bedankt raadslid Ward Baert (N-VA) voor het nalezen van het reglement op taalfouten.

Laatstgenoemde hoopt dat inwoners van Sint-Henricus in de toekomst ook op het recyclagepark van Lichtervelde zullen terechtkunnen.

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Diploma geen noodzaak meer voor aanwervingen

Het stadsbestuur wil mensen met ervaring en talent die geen specifiek diploma hebben, voortaan toch de kans geven om aan aanwervingsexamens deel te nemen. Tot nu toe was het bezit van een passend diploma een noodzaak. Momenteel is de stad op zoek naar zowel een deskundige ruimtelijke ordening als een deskundige milieu. De kandidaten dienen ofwel om het even welk bachelordiploma te hebben plus twee jaar relevante werkervaring. Ofwel, als die ervaring er niet is, over een functierelevant bachelordiploma te beschikken. Ofwel geen diploma te hebben, maar vijf jaar relevante werkervaring te kunnen voorleggen en te slagen voor een niveau- en capaciteitstest.

"Het niveau van het examen zal sowieso hoog blijven", aldus schepen van Personeel Lieselotte Denolf (CD&V). "We hechten vooral belang aan de kennis en de vaardigheden van de kandidaten. Of ze die opgedaan hebben tijdens hun studies - met een diploma tot gevolg - of via ervaring op de werkvloer, doet voor ons vanaf nu minder ter zake. Wie zijn kennis via ervaring heeft verzameld, krijgt ook een kans."

Paul Dieryckx (SP.A) wil weten wat er precies bedoeld wordt met 'relevant'. Hij vindt het geheel van de voorwaarden onduidelijk geformuleerd.

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Drie uitzendingen WK voetbal op de Markt

De eerste drie matchen van de Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland worden live uitgezonden op een groot scherm op de Torhoutse Markt: op maandag 18 juni om 17 uur tegen Panama, op zaterdag 23 juni om 14 uur tegen Tunesië en op donderdag 28 juni om 20 uur tegen Engeland. Daarvoor werkt de stad samen met de horecazaken op de Markt. De gemeenteraad keurt de veiligheidsmaatregelen goed. Iedereen mag trouwens gratis naar de matchen komen kijken. Wel zonder vuurwerk en rugzakken...

Bertrand Vander Donckt (Groen): "Wie betaalt wat? En wie organiseert?" Ook Ellen de Brabander (N-VA) wil dat weten.

Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V): "De stad organiseert, maar iedereen van de horeca op de Markt betaalt zijn deel. Dat is weliswaar maar een beperkt stuk van de kosten. De vorige keren is het privé organiseren van dergelijke uitzendingen niet echt van een leien dakje gelopen. En dus doen we het nu liever zelf met de stad."

Ellen (lachend): "Toch niet enkel vanwege de verkiezingen die naderen?"

Foto JS
© Foto JS
Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Leerlingen vieren einde schooljaar

Er worden door de politie veiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van de traditionele eindejaarsviering van de leerlingen van het secundair onderwijs na de examens. Die feestelijkheden hebben op vrijdagmiddag 22 juni in en om de Stationsstraat plaats. Dit keer onder de noemer 'Summer Check Inn'.

Ruben Vangheluwe (Groen) vraagt om herbruikbare bekers te gebruiken in plaats van wegwerpbekers. Zo is er minder pasticvervuiling, zegt hij.

Mieke Verduyn (CD&V): "Het is de avond van de Nacht van West-Vlaanderen!"

Burgemeester Audenaert (CD&V): "Er zullen geen problemen zijn in combinatie met de Nacht. Herbruikbare bekers? Kunnen we eens laten onderzoeken."

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Twee verontschuldigingen

Zijn verontschuldigd: de SP.A-raadsleden Rik Hoste en Martine Vanwalleghem.

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Algemeen directeur Tom Vandenberghe nog met vakantie

Algemeen directeur (lees: stadssecretaris) Tom Vandenberghe is nog met vakantie. Hij wordt vanavond vervangen door directeur Ruimte An Wostyn.

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Wat met de nieuwe paden op de oude begraafplaats?

Nog een belangrijk agendapunt vanavond: hoe zit het met de nieuw aangelegde paden op de oude begraafplaats aan de Bruggestraat? En wat met het restaureren van de vervallen grafmonumenten? We horen het vanaf 19 uur...

Foto JS
© Foto JS
Johan Sabbe
door Johan Sabbe

Weinig punten op de agenda

Met twaalf punten op de agenda van de openbare zitting plus twee vragen en voorstellen van de oppositie lijkt het een relatief korte gemeenteraadszitting te zullen worden. Al kunnen er aan het eind van de zitting, in het kader van het zogenoemde Artikel 13, nog onverwachte vragen opduiken.

Johan Sabbe
door Johan Sabbe

In een notendop

De samenstelling van de gemeenteraad

JS
© JS