Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Na een laatste repliek van de verschillende fracties zit de gemeenteraad erop

Bedankt om het verslag twee dagen lang trouw te volgen. Een overzicht en verslag in De Weekbode Roeselare van deze week. We zien en horen jullie graag terug op 25 januari 2016. Tot volgend jaar!

© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) ontgoocheld

"Ik heb hier de hele avond geboeid zitten luisteren naar de opmerkingen en vragen, maar ik heb geen enkele vraag voor mij gehoord", aldus Marc Vanwalleghem. "Wel een aantal zaken waar aandacht voor gevraagd wordt. Ik kan het dus kort houden."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Schepen José Debels: "Nieuw voetbalterrein voor Dosko Beveren"

"KSV Roeselare is bezig met een oefening om te kijken of het aanbod van de verschillende niveau's nog moet aangeboden worden of als er samenwerking mogelijk is met andere voetbalclubs in de stad."

"Er is op de begroting 490.000 euro voorzien voor de aankoop van grond voor de aanleg van een nieuw voetbalterrein voor Dokso Beveren. We zullen ook kijken of andere clubs daar gebruik van kunnen maken."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Schepen José Debels: "Automatische kassa in het Spillebad"

"We plannen een automatische kassa in het Spillebad voor een bedrag van 40.000 euro. In het zwembad was er een vaste kassier. Die man is op pensioen en nu werd de kassa in een beurtrol via de redders bemand. We moeten het zwembad nog uitbaten tot 2018. De redders moeten zich op hun taak, het redden, kunnen concentreren. Een automatische kassa en een badge-systeem moet daarbij helpen. Er zullen ook meer jobstudenten worden ingezet tijdens het weekend."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Vergelijken is niet altijd even verstandig

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Schepen Kris Declercq (CD&V): "Bedrijven ruimte geven om zich te ontwikkelen"

"We doen het goed in de stad", aldus Kris Declercq. "We trekken de kop van 40 gemeentes als het gaat over het grootst aantal investeringen, alles om optimaal ondernemen te ondersteunen. We zijn daar al een tijdje mee bezig via verschillende alternatieven om bedrijventerreinen te ondersteunen, KMO's verder te helpen, enz. Niet alleen de focus op retail, maar ook op KMO."

"Je moet daarbij niet zozeer subsidies geven, we kiezen ervoor om de bedrijven fysieke ruimte te geven, zodanig dat ze zich kunnen ontwikkelen."

"De hallen hebben een unieke functie in de stad en zullen hun rol blijven spelen op de recreatieve site Schiervelde. Er is een site gemaakt, tien jaar geleden, die nog steeds actueel is. Waarbij gemengd gebruik voorgesteld wordt en dat zullen we ook doen, lees 2019, door enkele aanpassingen door te voeren. Het beheer hoeft daarbij niet per se door de stad gebeuren."

"De studie van 25.000 euro voor de Sint-Amandskerk is bedoeld om de toekomst van de kerk te bestuderen, te bekijken wat de mogelijkheden zijn. We zullen rekening houden met een bestemming die respect heeft voor de oorspronkelijke functie van het gebouw. Dat kan cultureel, wonen en wie weet beleving, mogelijk valt dat te verenigen. Het kan misschien een voorbeeld zijn voor andere kerken die nog volgen."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Schepen Michèle Hostekint: "Ook huurwoningen energiezuinig maken"

"We willen jonge kunstenaars via urban art hun ding laten doen in het straatbeeld. Dat wisselen we af met groepen of klassen kinderen die in een participatief project iets kunnen doen. Zo was er een project met Onze Kinderen en met studenten van Vives."

"Momenteel zijn er vijf mensen tewerkgesteld in het Vrijetijdspunt dat nu cultuur, sport en jeugd bundelt. Mensen kunnen hier terecht voor alle vragen rond vrijetijd."

"We willen ook op de huurmarkt de energiebesparing stimuleren. We zoeken hoe we daar een aantal incentives geven zodat oudere woningen energiezuiniger kunnen gemaakt worden."

"Er beweegt heel wat op het vlak van jeugd. Denk maar aan de grote investering voor skaters op TRAX."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Ondertussen buiten...

Daar waar de gemeenteraadszitting binnen vrij sereen verloopt, is het volop ambiance op de kerstmarkt waar de decibelmeter ondertussen enkele tandjes de lucht in gegaan is. Ambiance!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Kinderarmoede prioritair"

Wat welzijn betreft kwam kinderarmoede bij verschillende partijen aan bod. "We mogen dit debat dan ook niet stoppen vanavond", stelt Filiep. "Er beweegt veel rond dit thema in de stad, maar het komt niet altijd als een geheel in de gemeenteraad."

"Park Vandewalle wordt heraangelegd, daarvoor is twee keer 150.000 euro voorzien om het meer open te stellen voor de buurt", vertelt Filiep Bouckenooghe (Groen). "De rotondes zien we als toegang voor de stad, daar is tweemaal een bedrag van 6.000 euro voorzien."

"Voor het De Coninckplein moet er een alternatief zijn voor het kortparkeren, dat is duidelijk de opdracht en daarover zullen we waken."

"De groene longen blijven prioritair, maar het is belangrijk om niet alleen te investeren in de twee bossen buiten de stad, maar ook de kleinere longen binnen de stad zoals de begraafplaats, Sint-Sebastiaanspark, enz."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Schepen Griet Coppé: "Inspraakvergaderingen zijn de moeilijkste"

"Inspraakvergaderingen zijn altijd de moeilijkste vergaderingen. De helft van de zaal zegt ja, de andere helft zegt neen. We proberen dit zo goed mogelijk te doen. Zo hebben we bij de heraanleg van de Izegemsestraat in Rumbeke al heel vroeg de mensen uitgenodigd en zijn er nog aanpassingen gebeurd na opmerkingen van de bewoners."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Schepen Griet Coppé: "Mobiliteit blijft hele uitdaging"

"Ik hoorde veel vragen over mobiliteit. Voor de volgende 3 jaar is meer dan 300.000 euro voorzien om aanpassingen te doen in het kader van het nieuwe verkeerscirculatieplan. We werken ook verder aan het mobiliteitsplan waarmee we straks naar de gemeentelijke begeleidingscommissie gaan. Op die manier willen we een mobiliteitsvisie uittekenen tot 2030. Zullen daarmee alle mobiliteitsproblemen opgelost zijn? Dat zal wellicht nooit gebeuren. We zoeken wel naar de best mogelijke oplossingen. Er zijn in Roeselare meer dan 30.000 auto's ingeschreven voor 60.000 inwoners. Het blijft dus een grote uitdaging om files proberen te vermijden."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "Investeringen blijven nodig"

"De 300.000 euro voorzien voor de inrichting van het stadhuis is voor korte termijn. Als we verhuizen, dan zitten we hier sowieso nog enkele jaren en dus zijn een aantal aanpassingen nog nodig", aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V).

"Voor de politiepost is een investering nog steeds nodig. Oké, over enkele jaren zijn ze misschien weg, maar na afloop zullen die verdiepen of gebouwen gebruikt worden door mensen van de stad, dus is het belangrijk dat de infrastructuur optimaal is."

De Spil bestaat 20 jaar en dus is het logisch dat er daar enkele zaken gerepareerd of vervangen moeten worden, dat is volledig normaal.

"Wat de zone rond De Spil zal zijn, dan hebben we gezegd dat de toekomstige functie mogelijk wonen wordt. Dat wil niet zeggen dat er daar woningen komen. We zijn nu gewoon alle gebieden in de stad aan het bekijken waar er eventueel op termijn mogelijkheid tot wonen komt. Maar het is logisch dat we bij de toekomst van het Spillebad de hele site nemen. Dezelfde oefening maken we momenteel op het Onze-Lieve-Vrouwemarkt."

"Betreft de desinvesteringen, dan klopt het dat er heel wat projecten op de laatste twee jaar staan. Dat klopt omdat er heel wat panden dan pas vrijkomen. Denk maar aan de gebouwen op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt die nu nog gebruikt worden door Sint-Michiel. Contracten waar we ons aan moeten houden. De waarde die we inschrijven is de geschatte waarde. Het is zeker niet de bovengrens."

© STEFAAN BEEL
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Burgemeester Luc Martens (CD&V): "Probleem pensioenen meermaals gesignaleerd"

"De pensioenproblematiek weegt op de overheid, sowieso", voegt burgemeester Luc Martens toe. "Zeker op de lokale besturen omdat er op dat vlak structureel amper iets gedaan heeft om het beheersbaar te maken. Dat heeft te maken met verschillende factoren."

"Er moet federaal een oplossing komen of ze worden niet meer betaalbaar voor de lokale besturen. Dat hebben we al uitgebreid gesignaleerd en hebben we bij ons laatste overleg tussen de centrumsteden, hier in Roeselare, nog maar eens uitgesproken. We hebben ons niets te verwijten. We hebben het voldoende gesignaleerd, men heeft niet geluisterd en nu zitten ze met een probleem."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Schepen Henk Kindt: "Bij pensioen slechts 1 op 2 vervangen"

"We doen wel degelijk inspanningen om het personeelsbestand beheersbaar te houden. De voorbije twee jaar is er geen extra personeel bijgekomen, alleen vervangingen, vaak dan nog tijdelijk ook. We hebben ons voorgenomen om slechts 50 procent van de mensen die op pensioen gaan te vervangen. Het personeelsbehoeftenplan is beperkt. De personeelsbegroting stijgt dus maar heel weinig."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Schepen Henk Kindt: "Schuld onder controle"

"Je kan blijven discussiëren over de schuld en hoe de cijfers te interpreteren. In 2014 hadden we 87 miljoen uitstaande schuld. In 2001 was de schuld 97 miljoen, 10 miljoen meer, 13 jaar geleden. Je kunt dus altijd vergelijkingen maken. Wat belangrijk is, is dat we ervoor moeten zorgen dat onze ontvangsten hoger zijn dan de uitgaven in exploitatie. Dat is wat telt. Schuld is relatief, ik wil het niet minimaliseren, maar het is belangrijk om het onder controle te houden. De autofinacieringsmarge is daarbij de graadmeter."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Schepen Henk Kindt: "Personeelsbestand daalt"

"Wat het personeel betreft: hebben 471 mensen in dienst en dit gaat in 2021 naar 435. Dat is ongeveer een 40-tal minder. Er is dus geen stijging van het aantal personeelsleden van de stad."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

De koffie is binnen, de broodjes verorberd, tijd voor deel twee!

Schepen Henk Kindt zorgt als eerste voor verduidelijking.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Iedere fractie is aan bod gekomen: tijd voor een pauze

Ondertussen trekken de schepenen zich terug om een antwoord te geven op de gestelde vragen!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Ria Vanzieleghem (CD&V): “Aandacht voor armoede”

"Beleid voeren in een alsmaar veranderende samenleving is geen gemakkelijke opdracht. Het is een kwestie van de middelen efficiënt in te zetten en dat doen we. We mogen trots zijn op onze stad. Roeselare is de snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen, een bruisende, vernieuwende stad met tal van evenementen en projecten zoals ARhus, de stationssite of de Trax-site. We willen ons profileren als een warme, zorgzame stad", vertelt Ria Vanzieleghem (CD&V).

"Betaalbare huisvesting is een hefboom om armoede te vermijden, dat kan door verschillende initiatieven waar we niet genoeg op kunnen inzetten. Het streefcijfer om tegen 2018 zo'n 8 procent sociale huurwoningen te halen zorgt voor een toename van het aantal sociale huurwoningen", aldus Ria. "Het zoeken naar een job is een belangrijke factor hierin. Met verschillende partners wordt er hier actief in geïnvesteerd met subsidies voor verschillende projecten. Het is investeren in talent, leefbare wijken, duurzaamheid."

"Het bestrijden van kinderarmoede is een prioriteit binnen het beleidsplan en daar moeten we dan ook serieus op inzetten", stelt Ria. "Kinderen lijden onder armoede, ze zijn kwetsbaar voor blijvende schade met alle gevolgen van dien. Wie in armoede opgroeit, heeft ook een grote kans om als volwassene in armoede te leven en zo ontstaat een blijvende cyclus van armoede."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

"Wij bij de CD&V willen geen taboes"

"Het engagement om groene longen echt te laten groeien, delen wij volop met CD&V", duidt Dirk Lievens. "Bij het pleinenplan moeten we opnieuw streven naar een evenwicht. Tussen groen en wat de handelaars willen. Ik denk dat de eerste stappen op de Grote Markt en het Polenplein, met grotere terrassen, goed zijn."

"We willen geen taboes, ook niet op vlak van mobiliteit. We moeten alle zaken in de eerste plaats vanuit een luisterend oor bekijken, aangepast aan wat de bewoners willen."

"We willen de mensen ook verbinden, we doen dat vanuit een wij-gevoel. Mensen die samen iets creëren. Activiteiten om mensen samen te brengen, het wijkleven bijvoorbeeld, moeten er meer zijn en moeten we blijven inzetten."

"In een verlengstuk is er de keuze voor een veilige stad. De politiepost brengen we naar het station, een gevoelige plaats. Dat zou een bepaald rendement moeten opleveren, samen met het werk van de gemeenschapswacht, die goed werk doet", gaat Dirk verder. "Het cameraplan dat uitgerold wordt. Je moet soms iets zien als het gebeurt. Als we willen inzetten op veilige steden, dan is dat nodig."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

“Wonen moet betaalbaar blijven”

"We kiezen ook voor meer spelen in de stad. Ik ben blij dat de skaters eindelijk een plaats krijgen aan de Trax-site", gaat Dirk Lievens (CD&V) verder. "Tel daarbij alles wat er gebeurt aan de stad en wat er gebeurt op de verschillende pleinen."

"Over huisvesting zijn er toch een aantal zorgen. De projectontwikkelaars bouwen aan hoge snelheid, maar hebben er vaak geen zicht op. We hopen dat betaalbaar wonen blijft. We zijn wat dat betreft een van de goedkoopste centrumsteden. We hebben een ruim aanbod en moeten daar blijven op inzetten. Zo'n 80 procent van de Roeselarenaars heeft op vandaag een eigen woning, dat moet blijven. Het is de uitrol van een sterke sociale aanpak. Ook 8 procent sociale huurwoningen is een doel. We zijn er nog niet, er is nog een weg af te leggen."

"Heb ook respect voor de gemeenschap. Laat een dorp een dorp blijven, bouw er geen torens, zorg voor een evenwicht tussen groen en wonen, met voldoende rustpunten, ontmoetingsplaatsen, zorg dat de kwaliteit er blijft. Dat hebben we niet altijd met appartementen, vrees ik. Dat is niet de weg die we willen", klinkt het.

"Er zijn nog een aantal ontwikkelingsgebieden. Het Patershof in Rumbeke, de verkaveling aan de Gitsestraat. Dat zijn tekenen dat er inderdaad gekozen wordt voor wonen, voor iedereen. Het is aan ons als bestuur om daarover te waken."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

“Roeselare is een stad in beweging”

"Als je beslist om nieuwe dingen te doen, moet je de moed hebben om goede dingen af te stoten. We hebben dan ook een enveloppe met desinvesteringen. Oude deuren doen we toe en nieuwe gaan open. We doen dit met respect voor de samenleving. We zetten in op erfgoed, hebben plannen met het stationskwartier, enz."

"Deze stad is ongelofelijk aan het veranderen, overal zijn er werken bezig, er komt telkens iets nieuws in de plaats. Dat is goed. Maar we mogen ook niet te hoog springen. Financieel de nodige voorzichtigheid inbouwen. Attent zijn voor de dingen die op ons afkomen zoals renteverhogingen of prijzen die stijgen. Wat niet wil zeggen dat je niet moet investeren. Je mag het niet voor je blijven uitschuiven. Het zwembad moet er komen. Een nieuwe school is goed. Noem eens een gemeente die 8 miljoen euro investeert in onderwijs?"

"Onze looplijn is 14 miljoen euro gemiddeld investeren per jaar. We weten waar we aan toe zijn en waar we naartoe willen. We doen wat we moeten doen."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Dirk Lievens (CD&V): “Beschikken over een goed team”

"Als wij naar de stad kijken, kijken we vooral naar de toekomst, waar we samen naartoe willen", aldus Dirk Lievens. "We zijn een stad die de personeelskosten goed in de hand houdt. Dat is mede te danken aan een goed managementteam. We zijn gewapend om met een goede ploeg de toekomst tegemoet te gaan."

"Wij zijn niet alleen een stad met middenstanders die ondernemen, maar waarbij veel meer mensen ondernemen. Dat de mensen de ruimte krijgen om dingen aan te pakken. Wij als CD&V vinden dat belangrijk. We zetten ons ook in voor de kwetsbare mens, met dank aan OCMW en Zorgbedrijf."

"Hoe beleef je de stad? Als een toegankelijke stad. Met een loket. Met mensen met een hart voor de stad", aldus Dirk.

"Wat de cijfers betreft. Wij verkwisten niet. Onze mensen van de financiële dienst doen plichtsbewust, verantwoord, met grote openheid hun ding. We zijn daar voor het derde jaar op rij getuige van. Alles is helder, duidelijk en transparant."

© STEFAAN BEEL
Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Frederik Nuytten (Sp.a): "Gewapend voor de toekomst"

"Een aantal zaken verdienen de komende jaren extra aandacht. We willen de komende jaren werk maken van de armoedetoets en aandacht hebben voor kinderarmoede."

"Ondanks besparingen van bovenaf en dankzij financiële inspanningen van het stadsbestuur zijn de financiën van de stad gewapend voor de toekomst."

"De autofinancieringsmarge geeft aan dat we de schuldenlast onder controle hebben en dat er ruimte blijft voor bijkomende investeringen. We zaaien naar de zak en een stad die niet investeert, blijft stilstaan."

© STEFAAN BEEL
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Het record blijft voorlopig op 58 minuten staan

Bij de bespreking van de meerjarenplanning in december 2013 zat Peter Logghe nog in de gemeenteraad. Hij pakte toen uit met, een naar eigen zeggen, korte uiteenzetting die maar liefst 58 minuten duurde. De uiteenzetting van N-VA duurde twee minuten langer, maar zij waren wel met zes.

In vergelijking met Peter duren de tussenkomsten vandaag relatief kort, gemiddeld een kwartiertje. Wordt het record nog verbroken?

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Frederik Nuytten (Sp.a): "Terugblikken halfweg legislatuur"

"Halfweg de legislatuur kunnen we terugblikken op enkele mooie realisaties. Zo is het kenniscentrum ARhus een vertrouwd huismerk geworden. De TRAX-site is in volle ontwikkeling en kon al mooie initiatieven hosten."

"Een nieuwe website, gratis wifi en sms-parkeren geven aan dat de stad mee evolueert in de digitale wereld."

"Klimaat is ook in Roeselare belangrijk. Het warmtenetwerk van MIROM breidt uit en de nieuwe wijk in de Gitsestraat wordt een toonbeeld van duurzame ontwikkeling."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

“Afwerking site Trax belangrijk voor beleving”

"Sport is één van de dingen die ervoor zorgt dat Roeselare en haar inwoners bruisen van energie. De bestaande sportsites worden aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt en gerenoveerd waar nodig. Er wordt verder gewerkt aan de realisatie van het nieuwe recreatiedomein met zwembad", aldus Leen.

"Ook het creëren van recreatieruimte in de woonomgeving zorgt voor een bruisende stad. Er wordt verder gewerkt aan de speelzones en het speelweefsel en ook aan het bespeelbaar maken van de publieke ruimte in de binnenstad. De realisatie van een buitenskatepark op de Trax-site zou rond moeten zijn in 2016."

"De afwerking van die site is een hoogtepunt op muzikaal, cultureel, sociaal vlak. Daar zijn we het denk ik wel over eens. Initiatieven zoals het hartslagfestival en bouger bouger trokken alvast veel volk, meer van dat zou ik zeggen."

Ondernemen

"Werk voor iedereen daar willen we als Stad naar toe streven. Het is een belangrijke factor om armoede tegen te gaan, om een goed leven te hebben. Het is een hefboom om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij. De kans op werk is niet voor iedereen gelijk."

"De stad neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Kansengroepen krijgen door een intensieve en persoonlijke begeleiding de kans en mogelijkheid deel te nemen aan die arbeidsmarkt. Er wordt samen gewerkt met de VDAB, OCMW. Midwest organiseert een netwerkplatform."

"Naast de kansengroepen zijn er ook de mensen die begeleid worden in een job op maat. Om in het beste geval door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

“Verantwoordelijkheid nemen bij vluchtelingen”

"Wij willen iedereen mee hebben in die warme zorgzame stad. En dat vraagt een voortdurende alertheid op alle beleidsdomeinen. Als je weet dat de kinderarmoede ook in Roeselare nog veel te hoog is, het aantal leefloners nog stijgt, de kansen voor iedereen niet hetzelfde zijn, dat we onze verantwoordelijkheid willen opnemen voor de vluchtelingen, en volop willen inzetten voor de integratie van erkende asielzoekers. Bij elke actie moet dat rode knipperlicht branden."

Tot slot kan het thema Groen ook niet ontbreken: "Een groen Roeselare is ook een bruisend Roeselare, een Roeselare waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar het leuk vertoeven is, waar mensen graag rond slenteren en de stad ontdekken... De vergroening van de stad zet zich met heel wat projecten door. Er is de vergroening van de pleinen en Rumbeke, het groenplan, de vernieuwde begraafplaats, enz. Kortom de vergroening van de stad zet zich breed verder en daar zijn we blij om."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Yana Debusschere (Groen): “Auto mag geen evidentie zijn”

"Het is belangrijk dat er niet alleen ingezet wordt op kwaliteitsvol wonen, maar ook op energiezuinig wonen", vertelt Yana Debusschere (Groen). "Het is positief dat de subsidie verder doelgericht wordt ingezet voor de kansengroepen. O p die manier creëren we een plus voor de bewoners en een maatschappelijke winst. Hoe minder productie van energie, hoe beter voor iedereen."

"Levenslang wonen zowel in je woning als in je omgeving is een must. Door de vergrijzing evolueren we naar een vermaatschappelijking van de zorg. Er wordt verder ingezet op het aanpassen van een woning om er zo lang mogelijk te blijven, maar in dit kader past ook het nadenken over alternatieve woonvormen zo co-housing of assistentiewoningen. De stad biedt een platform aan om daarover na te denken, om mensen samen te brengen."

"Wonen betekent ook zorg voor open ruimte. Wanneer we de overstromingen die dreigen door de klimaatverandering willen tegengaan zullen we de open ruimte zoveel mogelijk moeten vrijwaren en streven naar woonverdichting binnen de ring."

Ook mobiliteit is een belangrijk thema voor Groen. "Velen van ons zijn opgegroeid met de evidentie van de auto als 'het' middel om je te verplaatsen, gemakkelijk, te allen tijde beschikbaar. Maar de druk op de omgeving, op het klimaat, op de steden wordt enorm. Het aantal auto's groeit nog steeds, maar de ruimte die beschikbaar is niet. Als overheid moeten we ingrijpen om de leefbaarheid en haalbaarheid te bewaren."

"Bereikbaarheid van de stad en het autoluw maken van het centrum zijn geen tegengestelden. Bereikbaarheid bereik je door te zorgen dat de auto zich parkeert op de meest daarvoor geschikte plaats binnen de stad. Dat is het liefst ondergronds. Het is een drempel voor sommigen om onder de grond te gaan. De stad komt tegemoet bij het nemen van een abonnement van de stationsparking, blauwe zone rond de kop van de vaart wordt uitgebreid wat dan meer een sturende maar noodzakelijke maatregel is."

"Bereikbaarheid is ook zorgen dat de fietsers op een veilige manier in de stad geraken. Het herinrichten van straten en dan denk ik aan fietsstraten en schoolstraten verhogen de veiligheid voor de zwakke weggebruiker. Het is ook een vlot openbaar vervoer. Waar nog te weinig gebruik van gemaakt wordt."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Brecht Vermeulen (N-VA): "Verkoop gebouwen overschat"

"Het financieel evenwicht wordt enkel bewaard door de verkoop van stadsgebouwen de komende jaren. In 2018 rekent u op 6,3 miljoen euro opbrengsten, in 2019 op 4,8 miljoen euro. Veel van die eigendommen zijn volgens mij te hoog gewaardeerd. Zal u 3,4 miljoen kunnen binnenhalen voor de verkoop van de site op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt? Alles hangt af van vraag en aanbod. Ik wil nog zien dat die bedragen effectief zullen betaald worden."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Brecht Vermeulen (N-VA): "Hoe personeelskost beheersen?"

"Kortrijk, Sint-Niklaas, Aalst... Al deze gemeenten zetten allemaal zwaar in om de personeelskost te doen dalen. En Roeselare? Hier stijgt de kostprijs voor de bezoldigingen tot bijna 40 miljoen euro in 2016. Ik heb dus niet de indruk dat er expliciet een inspanning gebeurt om te besparen op personeel. De stad zet zelfs 350.000 euro extra middelen in voor de nieuwe organisatiestructuur. Welke maatregelen heeft het stadsbestuur tot nog toe al genomen om de personeelskosten te beheersen of te beperken?"

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Brecht Vermeulen (N-VA): "Roeselare heeft een hoog schuldniveau"

"Ik ben erg verontrust door de toename van de schulden van de stad. De financiële last van de stad stijgt van 2015 naar 2016 met 26,5 procent: van 88 miljoen naar 111 miljoen euro. Ik noem dit toch een hoge stijging. Tot 2021 blijft de schuld van onze stad hoger dan 100 miljoen euro liggen. Roeselare bevindt zich op een hoog schuldniveau, want in 2012 was dat maar 79 miljoen euro."

© GF
Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Brecht Vermeulen (N-VA): "peptalk en spindoctortaal"

"Naar de buitenwereld toe wil het stadsbestuur een imago brengen van een ploeg die zich strik houdt aan een streng budgettair kader", zegt Brecht Vermeulen. "Met een gewezen minister, drie parlementsleden en een gewezen kabinetschef in de bestuursploeg verbaast deze peptalk en spindoctortaal mij niet. U concludeert dat Roeselare financieel gezond is. Maar het is niet omdat u niet de laatste van de klas bent, dat u daarom onmiddellijk grote onderscheiding verdient."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

“Groen mag geen dogma worden”

"De vergroening van de stad komt duidelijk aan bod in het budget. Er is al een en ander gedaan en niemand kan er tegen zijn, maar groen mag geen dogma worden. Het volledig Sint-Amandsplein groenzone maken... Het idee om het plein met het mooiste standbeeld van de stad te verfraaien spreekt mij uiteraard aan. We stellen echter vast dat er dan wel moet voorzien worden in de buurt van plaatsen voor kortparkeren voor de klanten van de handelszaken. De afwerking van de oude begraafplaats naar een wandelpark is wel een mooi project."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

“Tekort aan sportterreinen blijft”

"Hoe zit het met het voetbal? In 2013 bleek al uit een studie dat er een tekort was aan speelterreinen in onze stad. Dit jaar zullen er twee bijkomende terreinen komen", vertelt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "Maar heeft de schepen al eens overleg gehad met alle voetbalclubs van Roeselare en dit om een gezamenlijke visie op de toekomst proberen op te stellen. We weten dat dit een serieus werk is, maar als schepen zou u dit moeten aandurven."

"Daarnaast zijn we ook bezorgd om de vraag over de verhoging van huurprijzen van zalen en terreinen van vorig jaar. Is er hierover nog communicatie geweest met de sportclubs? Hoe werd dit ontvangen?"

"Sinds kort hebben we ook een rugbyclub. Wat als zij plots met de vraag komen voor een terrein? Waar gaan we dat realiseren?"

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

“Verkeerscirculatieplan is als de heilige koe”

"Mobiliteit blijft een heikel punt. Door de ingrepen die tot op heden gebeurden is onze stad op sommige momenten een haast onneembare burcht. Als je bijvoorbeeld 's avonds omstreeks 17.30 uur de stad in moet vanuit het noorden (Beveren) of het oosten (Ardooie) sta je in file; Reken dan nog eens dat het verkeer blokkeert aan de rotonde aan het station en iedereen ziet dat dit verkeerschaos veroorzaakt", stelt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang).

"De oplossing is simpel, maar langs deze kant kan er niet aan het circulatieplan gekomen worden. De heilie koe, onder andere in de vorm van de knip Ardooisesteenweg - Jules Lagaelaan heeft zich in Krottegem en wil zich niet verleggen. Alle verkeer stropt, maar aan het verkeerscirculatieplan wil men niet komen. Integendeel, er komt een camera om de mensen te bestraffen..."

"Ik ga het ook niet opnieuw over het parkeerbeleid hebben, maar zeg nu eens eerlijk: een blauwe zone inrichten langs de vaart dient toch enkel om het belang van de stationsparking te dienen en niet dat van de burger dat hier nog lange tijd vrij kon parkeren, vooral op zaterdag om de inkopen in de stad te doen."

© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): “Stadhuis moet centrum dienstverlening blijven”

"We konden gisteren horen hoe er mogelijk een nieuw stadhuis nodig is", vertelt Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). "Er zijn inderdaad redenen die u kan aanhalen, het is een doolhof en niet energiezuinig, maar volgens ons moet het stadhuis blijvend het centrum van de dienstverlening te blijven in onze stad. Is het natuurlijk een feit dat bij een nieuwe locatie er ook de verkoop van de oude locatie is. Het sociaal loket werd ondertussen ondergebracht in de Gasthuisstraat, de politie zal verhuizen naar de Stationsomgeving, de toeristische dienst is ook al verhuisd, dus er komt wel wat ruimte vrij. Wat zal men hiermee doen?"

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Vragen bij uitgaven voor 2016

Francis Reynaert (Open VLD) somt verder nog een aantal uitgaven op waar hij vragen bij heeft. "Er is 350.000 euro voorzien voor stoelen en tapijten in De Spil. Die kosten komen ten laste van de stad. Zo is het voor de satellieten niet moeilijk om hun begroting te doen kloppen, de stad betaalt toch. Er worden nog investeringen gedaan in het oude politiegebouw op de Botermarkt terwijl de politie straks naar het stationsgebouw verhuist. De stad voorziet de verkoop van de site op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt en van het Spillebad. Zijn die eigendommen juist geschat? Het valt met op dat de bijdrages voor RIHO, De Spil, ARhus allemaal stijgen. Om af te ronden: Roeselare is een bruisende stad, maar hou de portemonee maar in de gaten. Veel ruimte voor nieuwe investeringen voor de volgende legislatuur is er niet."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Francis Reynaert (Open VLD): "Schulden stad stijgen"

Francis Reynaert (Open VLD): "Ik zie de schulden toch spectaculair stijgen, of heb ik het verkeerd voor? Tegen 2021 eindigen we op 111 miljoen euro schuld, waar uiteraard ook interest moet op betaald worden. De belastingen op het ontbreken van parkeergarages komt toch terug. Ik dacht dat we dat in een commissie anders beslist hadden. Graag duidelijkheid daarover. Wat het personeelsbestand betreft: u zegt dat er minder personeel in dienst is bij de stad, maar klopt dit wel? Ik tel er toch 35 meer dan vorig jaar."

Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Open VLD: "zorgen rond mobiliteit"

Annelies Carron (Open VLD): "Meerjarenplan blijft grotendeels hetzelfde. Wij zouden uiteraard enkele andere accenten leggen. Onze zorgen rond mobiliteit en ons handelscentrum blijven. Een wat bijzondere nieuwe actie is de begeleidende maatregelen pendelaars waar de blauwe zone wordt uitgebreid om de mensen te dwingen richting stationsparking. Men gaat ervan uit dat heel wat pendelaars daardoor niet meer net buiten de zone zullen parkeren en kiezen om hun abonnement met 50% te compenseren ter aanmoediging. Maar wat met werknemers, handelaars die door deze maatregel binnen de blauwe zone vallen, hoe worden deze gecompenseerd? Moeten we niet opletten met verschillende maten en gewichten..?"

© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Verkoop gebouwen moet voor nodige inkomsten zorgen

Aan de inkomstenzijde staan ook nog enkele opbrengsten uit de verkoop van gebouwen. Voor 2016 zijn dat het gebouw van de Nationale Bank en de pastorie van Oekene. Momenteel is er een studie bezig waarbij de stad het volledige patrimonium onder de loep neemt. Mogelijk worden er de komende jaren nog meer gebouwen verkocht.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

We zitten overigens al aan het laatste punt...

Maar dat wil niets zeggen! Schepen Henk Kindt is bezig met het meerjarenplan te duiden, waarop de verschillende partijen hun mening kunnen geven. Daarna zorgde de bevoegde schepenen nog voor een repliek.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Henk Kindt: "Stad Roeselare is financieel gezond"

De stad heeft ervoor gekozen om het financieel meerjarenplan te verlengen tot 2021. "Wat betekent dat we in 2021 een positieve autofinancieringsmarge moeten hebben. Deze verlenging van het meerjarenplan is geen verplichting vanuit de Vlaamse overheid, maar een keuze die we weloverwogen hebben gemaakt omdat we van mening zijn dat het beheer als een goede huisvader een beheer op lange termijn is", aldus schepen van Financiën Henk Kindt (SP.A).

"We zitten ondertussen halfweg de legislatuur en we zitten op koers. We kunnen duidelijk aantonen dat we financieel gezond zijn. Niet alleen om deze rit tot een goed einde te brengen, maar bovendien is er nog power over voor de verdere toekomst."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Aanpassen Kattenstraat kost 600.000 euro

Het omturnen van de Kattenstraat tot fietsstraat zal zo'n 600.000 euro kosten.

De renovatie van DIPOD (de vroegere stedelijke werkplaatsen) en de integratie van het evenementenloket daar gaat gepaard met een investering van 800.000 euro. Langs de kant van de inkomsten zijn er geen wijzigingen in de gemeentebelastingen.

De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft op 8,5 procent. De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven voor de rest van de legislatuur op 1.810.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Leuke statistieken!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Uitbreiding WieMu goed voor 2,5 miljoen in 2016

Bij de investeringen in gebouwen is voor volgend jaar 7,8 miljoen euro voorzien voor de promotiebouw van gemeentelijke basisschool De Vlieger.

De bouwwerken voor de renovatie en de uitbreiding van het WieMu zijn in 2016 goed voor bijna 2,5 miljoen euro. Het onderbrengen van de politiepost Roeselare in het stationsgebouw zal ruim 600.000 euro kosten. Voor de heraanleg van de Izegemsestraat in Rumbeke staat zo'n 1,5 miljoen euro ingeschreven, voor de Westlaan/Noordlaan 1,45 miljoen euro.

© GF
Vincent Vanhoorne
door Vincent Vanhoorne

Gemeentebelastingen wijzigen niet

Er zijn geen wijzigingen in de gemeentebelastingen. De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft op 8,5 procent. De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven voor de rest van de legislatuur op 1.810. Brecht Vermeulen van N-VA merkte op dat de belastingen in Roeselare hoog blijven.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Geen belastingsverhoging in Roeselare

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Gelukkige verjaardag #GRRSL!

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Yana ruilt Roeselare voor Bredene...

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Voorzitter Bart Wenes bedankt Yana Debusschere voor drie jaren inzet

Voorzitter Bart Wenes bedankt Yana Debusschere, die haar plaats in de gemeenteraad doorgeeft aan Steven Dewitte. Yana ziet haar functie als gemeenteraadslid niet meer combineerbaar met haar job en andere activiteiten aan de kust, waar ze binnenkort naar verhuist.

"Je was niet de dame van de lange tussenkomsten, maar wel de dame van de frisse ideeën en de gevatte tussenkomsten. We gaan je herinneren als de dame die hier het Roeselaars kraantjeswater op tafel geplaatst heeft. We wensen je alle succes toe, zowel op privé als politiek vlak. Bedankt voor je inzet", besluit Bart.

© STEFAAN BEEL
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Spanningen tussen de personeelsleden om verloning

"Momenteel is het stadsbestuur druk bezig met het inplannen en doorvoeren van het nieuw personeelsplan en de nieuwe personeelsformatie", vertelt Immanuel De Reuse. "In de bevoegde commissie hebben we hier enige tijd geleden de uitleg gehad over de principes en de bovenbouw."

"Bij het doorvoeren van dergelijke veranderingen horen natuurlijk de nodige groeipijnen. Momenteel zijn er bijvoorbeeld in de stedelijke werkplaatsen heel wat onduidelijkheden, spanningen en vragen bij het personeel. Verschillende personen dienen bijvoorbeeld dezelfde taken uit te voeren en hebben andere loonschalen. Dit zorgt voor onderhuidse spanningen. Is dit iets waar jullie van op de hoogte zijn?"

"De situatie die je aanhaalt is geen rechtstreeks vervolg van de nieuwe organisatiestructuur. Die is zo goed als volledig ingevuld. Er waren hier al verschillende infosessies rond, zodanig dat iedereen voldoende geïnformeerd is. Er is aan de nieuwe structuur een personeelsbehoefteplan gekoppeld en nu is het kwestie om vanaf 1 januari aan de slag te kunnen."

"Tegelijkertijd is er een tweede oefening aan de gang, zijnde de functieweging. In kader van de nieuwe structuur willen we duidelijkheid over de loonschaal bij de stad. Daarvoor is eerst een theoretische oefening nodig om dan een realistische uitrol te doen."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Plannen Brugsesteenweg zitten voorlopig in de koelkast

"Roeselare boost, maar de bezoekers van onze stad blijven zich wel tot vervelens toe vastrijden in het verkeer", stelt Francis Reynaert (Open VLD). "Meerdere malen hebben we bij het stadsbestuur de vraag herhaald wanneer er nu werk zal worden gemaakt van de invalsweg Brugsesteenweg. Het fileleed begint al bij het aanschuiven van op de Rijksweg om dan via een slakkengang naar het centrum te kunnen rijden. Men zou voor minder het centrum negeren en blijven hangen in het Mammoetcenter."

"Met de komst van 950 woningen rond de Gitsestraat zal het er niet op verbeteren. Op vandaag, in de budgettering van 2016, zien wij alvast geen voorzieningen om samen met het gewest deze belangrijke invalsweg aan te pakken voor een vlottere doorgang. Graag hadden we eens een duidelijke stand van zaken gekregen."

"De discussie was er al meermaals, zeker over de afwikkeling van het verkeer. Maar ik wil zeggen: dit is een baan van het Vlaams gewest, waarbij zij de weg opvolgen en niet de stad. Zij kijken ook voor de planning", aldus schepen Griet Coppé. "Sinds 2013 is Vlaanderen bevoegd voor de Brugsesteenweg, daarvoor was de provincie verantwoordelijke. Er waren plannen, maar door de overdracht is alles opnieuw stilgevallen."

"Ondertussen trachten we zo goed als mogelijk daar vooruitgang in te krijgen. Wetende dat de budgetten niet voor het grijpen liggen, integendeel. De budgetten voor investeringen bij het gewest zijn enorm gekrompen in vergelijking met vorige legislaturen. Als men werken zal doen, wil men vooraf een duidelijke studie maken."

"Er komt een virtuele proefopstelling. De startnota is goedgekeurd. De voorbereidingen zijn bezig, maar wij als stad zijn hier toeschouwer en moeten wachten op de resultaten van het Agentschap Wegen en Verkeer. De juiste timing is moeilijk te zeggen, maar AWV is er mee bezig. In de loop van volgend jaar hopen we uitsluitsel over de beste afwikkeling van het verkeer, maar dat wordt niet evident", besluit Griet.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Belasting op brandstofpompen blijft gehandhaafd

Vorig jaar was er in de decemberzitting heel wat discussie over de belasting op brandstofpompen. "Toen werd door schepen Kindt gezegd dat het om een recuperatiereglement gaat voor het innen van de belasting van 2014 nog mogelijk te maken", aldus Annelies Carron (Open VLD). "Maar het is wel degelijk de bedoeling om het reglement in 2015 nog eens ten gronde te bekijken en te zorgen dat er een rechtvaardige verdeling is, waarbij we eventueel kunnen denken aan een progressief tarief. In 2015 gaan we het reglement zeker opnieuw aanpassen, zo klonk het. We zijn dan ook verrast dat dit onderwerp niet op de agenda verscheen vandaag. Kan dit nader verklaard worden?"

Schepen Henk Kindt: "Ik had inderdaad die intentie om nog een beter reglement te maken, dat hoopten we althans. Tot onze spijt hebben we moeten vaststellen in de loop van 2015 dat het niet beter kon. Het huidig reglement bleek solide en er kwam ook geen enkel bezwaar tegen. Alle betalingen gebeurden perfect, net als de aanslagen voor 2015. We hebben nog eens andere mogelijkheden juridisch laten onderzoeken, maar we hebben ervoor gekozen om het huidige reglement te houden."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Gratis bussen tijdens het eindejaar: "Eerste weekend was goed"

Cyriel Ameye (Vlaams Belang) had een vraagje over de gratis bussen tijdens de eindejaarsweekends. "Daar bij kan iedereen gratis de stadsbus nemen, wie in Roeselare woont kan bovendien ook de regionale lijnen nemen", vertelt hij. "De frequentie van enkele lijnen werd zelfs op zondagnamiddagen verhoogd, dit als proefproject. De lijn wil immers nagaan of meer stads- en regiobussen in de weekends, ook meer gebruikers aantrekken."

"Ik vind dat dit beter over heel het weekend had gelopen of toch op zaterdagnamiddag in plaats van zondag. Dan zouden er wellicht nog meer mensen het openbaar vervoer gebruiken. Bovendien valt het zuiden van de stad opnieuw uit de boot, nochtans ligt Beitem even ver verwijderd van het stadscentrum als de Kapelhoek. Bovendien kon de communicatie beter. Kan dit wat verduidelijkt worden? En hoeveel kost dit de stad?

"Er is al communicatie om geweest", aldus schepen Griet Coppé (Open VLD). "Via een persbericht, de website, sociale media en als het gratis is, dan gaat de boodschap meestal heel snel. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat mensen het weten, maar uw vraag zal daar nog meer de nadruk op leggen."

"Het eerste weekend was alvast een succes, zowel De Lijn als de handelaars zijn tevreden. Na dit weekend zijn er nog drie shoppingweekends, nog tot en met 4 januari, zowel op zaterdag als zondag. Op zondag is er een aangepaste frequentie."

"Wat de lijn richting Beitem betreft is er een uurfrequentie, er is dus een verbinding met het zuiden van Roeselare", aldus Griet. "De juiste factuur krijgen we pas achteraf, volgens het aantal mensen, maar qua raming gaat het om een bedrag van 5.600 euro. Dit project is een goede zaak. Er is parking te kort bij heel veel volk, dan kan dit een mooi extraatje zijn. We hopen dit te kunnen herhalen in de toekomst."

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Klokslag 19 uur: tijd om te beginnen

Klokslag zeven uur, tijd voor de vijfde gemeenteraad van het politiek jaar, de laatste voor 2015. Beginnen doen we met vier vragen om uitleg.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Enkele verontschuldigingen

Bij de N-VA-fractie zijn er enkele afwezigen, Maxim Deweerdt en Siska Rommel kunnen er ook vanavond niet bij zijn.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Vandaag een vraag over de vangrail? Of toch over de Brugsesteenweg

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Zelf iets te zeggen?

Heb je zelf iets te zeggen over de gemeenteraad? Deel het op Twitter met de hashtag #GRRSL. Wie weet nemen we je tweet dan wel over binnen ons live verslag.

Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Stad voorziet 7,8 miljoen euro voor promotiebouw De Vlieger

De gemeenteraad buigt zich vanavond over de begroting voor 2016. Bij de investeringen in gebouwen is voor volgend jaar 7,8 miljoen euro voorzien voor de promotiebouw van stedelijke basisschool De Vlieger uit Rumbeke.

De werkzaamheden zijn daar volop aan de gang. Bedoeling is dat de leerlingen er op 1 september in de afgewerkte schoolinfrastructuur aan de slag kunnen gaan. In de Louis Leynstraat komt er aanpalend ook een kinderopvang van De Speelvogel. Bepaalde lokalen zullen door beide organisaties gebruikt worden.

Er is ook nog geld voorzien voor andere projecten, waaronder bijna 2,5 miljoen euro voor de uitbreiding van het WieMu, 1,5 miljoen euro voor de heraanleg van de Izegemsestraat en 600.000 euro voor het onderbrengen van de politiepost in het stationsgebouw.

De verschillende partijen krijgen vanavond de kans om hun opmerkingen te maken of om meer uitleg te vragen. De bezorgdheden van de partijen kun je lezen in onze live, vanaf 19 uur vanavond.

© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Drukte Brugsesteenweg blijft voor vragen zorgen

Op de gemeenteraad vanavond zijn er drie vragen om uitleg. Een daarvan komt van Francis Reynaert (Open VLD). Daarbij maakt hij zich grote zorgen om de Brugsesteenweg, zeker wanneer er binnenkort nog eens bijna 1.000 woningen in die buurt gebouwd worden. "Wie naar de stad wil komen, kan niet anders dan in de file te staan. Men zou voor minder het centrum negeren en blijven hangen in het Mammoetcenter."

Annelies Carron verwijst dan weer naar de belasting op brandstofpompen. Die zorgde exact een jaar geleden voor heel wat beroering. Schepen Henk Kindt beloofde die in de volgende begroting aan te passen. "Maar ik vind er niets van terug, kan dat?", aldus Annelies.

Tot slot ook nog een vraagje over het gratis openbaar vervoer tijdens de eindejaarsweekends in Roeselare.

© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

In een notendop

© GF
Thomas Dubois
door Thomas Dubois

Lees hier nog eens het verslag van maandagavond

Interne fout - KW

Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.