Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jos Remaut
door Jos Remaut

Einde van de zitting

Het provinciebudget 2016 is aangenomen, de zitting wordt gesloten.

Jos Remaut
door Jos Remaut

De stemming is geopend

Diverse beslissingen en belastingsreglementen vooarfgaand aan de stemming van het eigenlijke budget worden nu gestemd. Zonder problemen overigens.

Voor veel punten is er een meerderheid van 45 tegen 25 bij 0 ontoudingen, voor heel wat andere punten is er zelfs unanimiteit.

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Blijven vechten tegen mogelijke afschaffing provinciale opcentiemen"

Guido Decorte, na de voorzet van zijn partijgenoot Christof Dejaegher een half uurtje geleden :

"We blijven vechten tegen de intentie van Vlaanderen om ons de opcentiemen vanaf 2017 te ontnemen. Tegen eind volgend jaar verwachten wij een uitspraak van de Raad van State."

"Maar als wij daarna blijven vinden dat dit écht onrechtvaardig is, dan gaan we daar zeker op reageren."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Een mondje West-Vlaams mag

Geheel binnen de lopende imagocampagnes van de provincie, verlaat Guido Decorte in het vuur van zijn betoog af en toe heel eventjes het pad van het gepolijste algemeen Nederlands en gooit hij er al eens een woordje dialect of een West-Vlaamse tongval tussen. Het komt uit het hart, zoveel is duidelijk !

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

En daar is de West-Vlaamse (eetbare) grond weer

Jos Remaut
door Jos Remaut

Guido Decorte : "Hendrik Verkest slaat de nagel op de kop"

Gedeputeerde Guido Decorte herhaalt nog even een tussenkomst aan die Hendrik Verkest (CD&V), een oudgediende van deze provincieraad, hield in een van de voorbije detailzittingen.

De tussenkomst van Hendrik Verkest : "De provincie heeft één nadeel: zij is een oud Belgisch bestuurlijk niveau en van daaruit geviseerd om minstens nog verder afgebouwd te worden en liefst nog helemaal te verdwijnen."

"Ik heb nog niemand horen verklaren dat een regio van één miljoen inwoners een slechte schaal heeft. De grote hippe Europese stadsregio's waarvan men droomt à la Barcelona hebben ook die schaal. De nieuwe Vlaamse regio's die in de plaats zouden komen van de provincies hebben een schaal van rond de 300.000 inwoners. Ik begrijp het niet goed."

Dat de stad Antwerpen problemen heeft met een provinciebestuur dat bovenliggend en beperkter is dan de stad zelf, kan je misschien nog begrijpen. Maar voor de rest is Vlaanderen een geheel van kleinere steden en op Europese schaal gemiddelde gemeenten.

"Een partij heeft natuurlijk perfect het democratisch recht om tegenstander te zijn van het provinciaal niveau. Wat mij verwondert, is het gebrek aan inhoudelijke argumentatie. Is de provincie West - Vlaanderen te duur, sluiten haar initiatieven niet aan op de West - Vlaamse vraag of behoefte."

"Wie is beter in staat met democratische legitimatie dit volkje aan de Noordzee te besturen ? Is er teveel personeel bij de provincie volgens de taken en opdrachten die ze uitvoert ?"

"Zullen regio's van 300.000 inwoners met concurrerende kleinere steden hiertoe beter in staat zijn? Dat is toch de vraag die het debat zou moeten domineren."

"Terloops nog even opmerken: geen enkele stad is zo geldopslorpend per hoofd, per inwoner dan Antwerpen. We spreken van 6 keer meer uit gemeente - en stedenfonds dan de doorsnee gemeenten. Namelijk 1200 euro per hoofd voor Antwerpen tegenover 200 euro voor de gemeenten."

"Er is natuurlijk de grootstedelijke problematiek. Maar er zijn ook grootstedelijke inefficiënties. Vraag is of zo'n geldverslindend bestuurlijk apparaat moet uitgezaaid worden over heel Vlaanderen."

"Ik heb op al die vragen en bedenkingen weinig inhoudelijke kritiek gehoord tijdens de debatten. Hoe kan deze provincieraad gelukkig zijn met de ontwikkelingen die op ons afkomen ? Zorgen voor West - Vlaanderen in een solidariteit met Vlaanderen en met de federatie België dat lijkt mij een mooie opdracht."

RN
© RN
Jos Remaut
door Jos Remaut

Nieuwe piste : bilateraal onderhandelen met elke provincie afzonderlijk

Eerste gedeputeerde Guido Decorte begint zijn repliek met een verwijzing naar zijn openingstoespraak op 16 november.

Waarin hij veel vraagtekens plaatste bij de haalbaarheid van de datum van 1 januari 2017 om de afslanking van de provincies door te voeren.

"Een verhaal dat blijkbaar gedurfd was en is doorgedrongen tot de Commissie Binnenlandse Zaken in het Vlaams Parlement. Het is blijven hangen ..."

"Ik maak hier bij deze dan ook een nieuwe piste openbaar, die op het eigenste moment ook besproken wordt binnen het projectteam van de Vlaamse overheid. Een voorstel waarbij de Vlaamse overheid voortaan bilateraal gaat onderhandelen met elke provincie. Want elke provincie is anders en heeft andere accenten en prioriteiten."

"Dit is volgens mij een aanpak die beslist betere resultaten zal opleveren. Ik geloof er, eerlijk waar, echt in. Ik hoop dan ook dat fractieleider Kristof Pillaert van N-VA deze piste wil ondersteunen naar zijn minister Liesbeth Homans toe."

RN
© RN
Jos Remaut
door Jos Remaut

"Eet bijzonder smakelijk, en gebruik straks uw gezond verstand"

Het zijn de laatste woorden van de tussenkomst van Christof Dejaegher, die een stevig applaus krijgen. Hij verwijst naar onze goeie eetbare grond, waarin de West-Vlaamse boer dapper voortploegt.

En straks, daarmee is de eindstemming bedoeld. Maar die is nog even veraf, want de deputatie zal nu eerst nog, bij monde van eerste gedeputeerde Decorte, repliek geven.

grf
© grf
Jos Remaut
door Jos Remaut

"Afschaffing provinciale opcentiemen zal toets met grondwet moeten doorstaan"

Christof Dejaegher van CD&V besluit : "Zelfs al heeft onze partij op nationaal vlak concessies gedaan, dan zie ik nog geen reden om niet verder voor onze provincies te strijden. De grote leiders zullen nu eenmaal altijd wel op sommige vlakken van mening verschillen".

En wat betreft de plannen tot afschaffing van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing : "Die zullen de toets met onze grondwet nog moeten doorstaan !"

Jos Remaut
door Jos Remaut

Christof Dejaegher : "We steunen Guido Decorte door dik en door dun"

Christof Dejaegher (CD&V): "Onze fractie steunt door dik en dun eerste gedeputeerde Guido Decorte in zijn strijd voor de provincies. En wij niet alleen, zo te horen aan het applaus van daarnet."

"OK, er is een compromis binnen de Vlaamse regering, maar het moet op een correcte en een duidelijke wijze worden uitgevoerd. "

"Als er iémand is die opkomt voor het belang van West-Vlaanderen, dan is het deze meerderheid. En dit terwijl de West-Vlamingen niet dieper in de geldbeugel moeten tasten. Ja, er is een indexering van onze belastingen, maar die een platte belastingsverhoging noemen, dat vind ik er toch wel zwaar over."

Ronny Neirinck
© Ronny Neirinck
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Inmiddels elders in het halfrond...

Jos Remaut
door Jos Remaut

Christof Dejaegher (CD&V): "Geen beestenboel dit jaar"

Fractieleider Christof Dejaegher van CD&V brengt er als laatste spreker de stemming wat in. "We gaan er hier geen beestenboel meer van maken. T'es tid dat ut is. 't skoap is de preut of".

Waarmee hij verwees naar de urenlange discussies in de voorbije zittingen over... jawel, de interne staatshervorming.

En dat van die beestenboel, dat verwees naar de vele beeldspraken met dieren die er in de drie voorbije zittingen zijn gehanteerd.

Maar misschien ook wel een beetje naar het schimmige karakter van sommige discussies...

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Samen werken aan gemeenschappelijke sokkel voor overdracht van provinciepersoneel"

Peter Roose zit in alle ellende en schimmige sfeer van de drie voorbije budgetbesprekingen toch één lichtpuntje : "N-VA maakte een opening om samen aan tafel te zitten rond de personeelsproblematiek."

"Voor de eerste keer voelde ik, mijnheer De Roo, een zekere empathie om samen te werken aan een gemeenschappelijke sokkel inzake overdracht van personeel, waarmee we naar de Vlaamse regering trekken. Ook de vakbonden werken mee, ze hebben de strategische keuze gemaakt voor het scenario van het minste erg."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Peter Roose (SP.A): “N-VA wijst ons aanbod ostentatief af”

Peter Roose, met een lichte vorm van dramatiek in de stem : "Terwijl wij ons met zijn allen inspannen om de provincies een nieuwe toekomst te geven, wijst de N-VA ons aanbod ostentatief af".

Even een kort moment van stilte in de zaal, de woorden zinderen na.

Maar N-VA mag niet reageren, haar beurt is al geweest.

Jos Remaut
door Jos Remaut

SP.A kristisch over uitspraken van Vlaamse vakministers

Peter Roose : "Zal minister Gatz (cultuur) zijn engagement waar kunnen maken ? Hij belooft immers dat het huidig cultureel beleid van onze provincie door hem zal verder gezet worden. Maar dat zal financieel niet evident zijn."

"Minister Vandeurzen (welzijn) is echter nog duidelijker : als er geen extra centen naar zijn departement komen, dan wordt er geen enkel West-Vlaams initiatief voortgezet..."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Peter Roose : "Dieren mogen nog, mensen niet, leg dat maar eens uit"

Peter Roose (SP.A): "De opsplitsing tussen grondgebonden en persoonsgebonden materies zal altijd voor discussie blijven zorgen."

"Vrijwilligers ondersteunen voor het oversteken van een bedreigde diersoort, dat zal de provincie mogen blijven doen. Maar diezelfde vrijwilligers inzetten om een blinde persoon de straat te laten oversteken, dat zou niet meer kunnen. Leg dat maar eens uit aan een zinnig mens!"

kw
© kw
Jos Remaut
door Jos Remaut

Hugo De Plecker : "Pas de armoedetoets toe !"

Kritische uitsmijter aan het eind van zijn betoog, naar aanleiding van de 2,5 miljoen subsidie voor de herstelling van het orgel in de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge : "Mag ik vragen om bij dergelijke investeringen in de toekomst eerst de armoedetoets toe te passen !"

Jos Remaut
door Jos Remaut

Open VLD : "Myriam Vanlerberghe verdient alle lof !"

Hugo De Plecker van Open VLD had, na een uitweiding over GoneWest, nog een onverwacht bloemetje in petto : "Myriam Vanlerberghe verdient alle lof. Deze deputatie verdedigt zich zo goed als mogelijk tegen de aanvallen van de Vlaamse regering. Laat ons allen samen opkomen voor ons personeel."

"En voor de dienstverlening, die bedreigd wordt. Ondertussen verneem ik dat Vlaanderen dit ook van plan is. Maar hun aanpak doet me toch de wenkbrauwen fronsen."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Het begin van een nieuwe start of het begin van het einde ?

Hugo De Plecker (Open VLD) : "We staan halfweg deze bestuursperiode. Het begin van een nieuwe start of het begin van het einde ? Ook als provincieraadslid hebben we veel vragen voor de toekomst, dit is een onzekere periode."

"Ook ik bezin me wel eens, maar ik blijf ervan overtuigd : we moeten onze West-Vlaamse mensen alle kansen geven, om te genieten bijvoorbeeld. Wij als provincie voelen aan wat de mensen beroert en wat ze willen."

Waarna Hugo De Plecker een aantal toekomstgerichte initiatieven van de provincie nog eens in de kijker plaatst.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Maar... N-VA ziet ook goede punten

Kristof Pillaert rondt af : "We hebben zeker ook positieve zaken gezien en gehoord tijdens deze debatten. Vooral in de grondgebonden zaken zijn er toch wel verschillende zaken waar we achter kunnen staan."

"Op gebied van toerisme doet Westtoer voldoende inspanningen om toeristen aan te trekken voor de onze kustprovincie. De cruisetoeristen en de WO 1-toeristen bestendigen blijft een aandachtspunt."

"Ook Westdeal kan onze goedkeuring wegdragen. Het feit dat er nu, mede onder impuls van Geert Bourgeois, geld voorhanden zal zijn door de goedgekeurde GTI doet ons hopen op een krachtdadig beleid. Een beleid overigens waar gedeputeerde de Bethune kan rekenen op onze steun. Hierbij blijven we aandacht vragen voor de haven van Zeebrugge."

"Inagro heeft als onderzoekscentrum al heel wat strepen verdiend. Het blijft een toonbeeld voor onderzoek op landbouwgebied. Of de serre op het dak van de veiling een goed idee is, zal moeten blijken. We kijken uit naar de resultaten, maar geven het project alvast het voordeel van de twijfel."

"Tenslotte kunnen we ons zeker ook vinden in het provinciaal beleid rond de waterlopen. De provincie neemt haar taak hier zeker ter harte. We weten dat bufferbekkens aanleggen handen vol geld kosten, maar zien hiervan zeker ook het nut in."

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Zullen radiospotjes ook maar één ondernemer naar West-Vlaanderen doen verhuizen?"

Kristof Pillaert (N-VA) nam ook het communicatiebeleid van de provincie op de korrel.

"De zeer grote uitgaven die aan de regionale zenders wordt betaald om deze raad toch maar een beetje weerklank te geven in de pers, zijn er toch wel over. In de geschreven pers noemen ze dit publireportages."

"Als de regionale zender genoeg geïnteresseerd zouden zijn in dit politiek niveau, moet men ze niet betalen om een verslag te maken van de raad. Dan heb ik het nog niet eens over elke gedeputeerde die, tegen betaling, zijn of haar zeg mag doen om te verkondigen hoeveel ze wel doen voor de provincie."

"Vorige week zijn er dan de spotjes gestart op de radio. Vanuit mijn studies en mijn job, heb ik wel enigszins zicht op de return on investment van dergelijke spotjes. Ik denk niet dat er één ondernemer, na het horen van dit spotje, zal zeggen: ah, we verkopen de hier onze boel in Antwerpen of Limburg en gaan ons vestigen in West-Vlaanderen. Trouwens gedeputeerde Decorte geeft ook toe dat hij het effect van deze spotjes niet kan meten."

Nvdr: De radiospotjes promoten o.a. West-Vlaanderen als 'beste grond om te ondernemen'. Je kan trouwens zelf proeven van die (eetbare) grond. Klik hier.

Jos Remaut
door Jos Remaut

N-VA: "Beaufort 2015 blijft een doorn in ons oog"

Het was te verwachten dat Beaufort ter sprake zou komen op de eindbespreking, want er is de voorbije weken al veel om te doen geweest. Alhoewel er geen editie 2016 in de begroting staat, rakelde Kristof Pillaert (N-VA) dit item toch op.

"Natuurlijk blijft Beaufort 2015 ook een doorn in ons oog. Daar zijn, op zijn zachtst gezegd, nog heel wat onduidelijkheden. Hoe zit het nu met dat contract met Bredene, hoeveel opdrachten moest A Dog Republic nu uitvoeren en op hoeveel gemeenten? Hoeveel hebben ze er nu uiteindelijk uitgevoerd? Wat was de opkomst? "

"Volgens de gedeputeerde is er in december een evaluatie en gaan we dan de juiste toedracht kennen. Mij lijkt het bizar dat je, bij dergelijk groot evenement, na een goede twee maanden nog niet weet hoe de vork aan de steel zit. Het enige wat we konden noteren is dat er nog geen klachten van gemeenten binnen gekomen waren. Is dit de maatstaf van succes?"

Jos Remaut
door Jos Remaut

N-VA wil ordentelijke overdracht van bevoegdheden

Kristof Pillaert (N-VA): "Net als de Vlaamse regering zijn wij als N-VA-provincieraadsfractie ook van mening dat de oefening op een goede manier moet verlopen."

"Niet aan de hand van afbraakpolitiek , wél het beleid van de overheden in Vlaanderen op een betere manier organiseren. Als uitgangspunt nemen we daarbij niet de vraag 'Hoe kunnen we zoveel mogelijk taken bij de provincies houden?', maar wel de vraag 'Hoe kunnen we de overheid in Vlaanderen zo goed mogelijk organiseren?'.

"Een voorbeeld: in de mindervalidensport is minister Muyters met een oefening bezig om zowel de taken die de provincies , de Vlaamse overheid en een aantal private VZW's opnamen te bundelen in één duidelijk beleid. Dat is niet alleen efficiënter, maar vooral - en dat is de belangrijkste doelstelling - beter voor de doelgroepen: mensen met een beperking die willen sporten! Dat is ons uitgangspunt!"

"Daarom zijn ook wij bezorgd over een ordentelijke overdracht van bevoegdheden. Wij willen niet dat de provinciebesturen omwille van deze oefening allerhande mensen en middelen gaat overhevelen naar 'grondgebonden' bevoegdheden. Wij willen dat er in de diverse sectoren evenveel middelen worden geïnvesteerd als vroeger..."

RN
© RN
Jos Remaut
door Jos Remaut

"Efficiënter besturen, zonder afvloeiing van personeel"

Kristof Pillaert (N-VA): "Het doel van deze interne staatshervorming is om efficiënter te besturen. Onze fractie denkt in dezelfde richting"

"Ik wil hier echter nog eens herhalen dat ook wij wensen dat dit op een vlotte manier kan gebeuren, zonder afvloeiing van personeel. En dit is trouwens ook het standpunt van minister Homans."

Jos Remaut
door Jos Remaut

N-VA aan het woord : "Laat ons focussen op het budget"

Kristof Pillaert (N-VA) : "Het is hier in de voorbije dagen al te vaak over de interne staatshervorming gegaan. Onze fractie kreeg zelfs het verwijt dat we op niets reageerden of antwoordden. Als N-VA-provincieraadsleden kennen we onze plaats. Daarom ook dat wij hier ons wilden beperken tot de bespreking van het budget West-Vlaanderen."

"Zoals je kon merken uit onze tussenkomsten, hebben we de documenten grondig bestudeerd. We bogen ons over de grondgebonden zaken die zeer belangrijk zijn en worden voor de provincie én over de persoonsgebonden zaken die tot 2017 onder de voogdij van de provincies blijven."

"Hier en daar konden we uit andere fracties ook enkele inhoudelijke noteren, soms mochten we zelfs toezien op een mooi georkestreerd één-tweetje. Maar helaas bleven de tussenkomsten over de interne staatshervorming de bovenhand halen."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Kurt Ravyts : "Dan toch liever streekbesturen"

"Als fusies uit den boze blijven, dan geloven wij in wel in de streekbesturen", aldus Kurt Ravyts (Vlaams Belang) in het vuur van zijn betoog.

Hij verwees daarbij naar het initiatief Midwest in het centrum van de provincie, waar 17 gemeenten in de regio Roeselare-Izegem-Tielt intensiever gaan samenwerken.

"In dat licht zijn wij als Vlaams Belang heel sceptisch over de rol die provincies in de toekomst nog te spelen hebben."

"Laat ons echter stoppen met het schaduwboksen. Laat ons kleur bekennen. Het kan er bij mij niet in dat N-VA bv. gaat voor een ontmanteling van het provinciale bestuursniveau, maar dat dan tegelijkertijd de burgemeester van Dentergem, Kamerlid voor de N-VA, een meer doorgedreven en verregaander samenwerking binnen de interlokale vereniging Midwest afwijst. De brave man spreekt zich in zijn gemeenteraad keihard uit tegen wat hij noemt "de dreiging van een stadsgewest". Wat is het nu eigenlijk ? Staat de N-VA nog achter een intermediair bestuur of gaan zij voluit voor enerzijds provinciaal georganiseerde Vlaamse Agentschappen en anderzijds de huidige meer dan 300 lokale besturen in Vlaanderen ?"

Kurt Ravyts kondigde meteen ook aan dat Vlaams Belang het budget 2016 niet zal goedkeuren.

kw
© kw
Jos Remaut
door Jos Remaut

"Ook CD&V en Open VLD verantwoordelijk voor rampzalige implementatie van interne staatshervorming"

Kurt Ravyts (Vlaams Belang) : "De implementatie van het regeringsprogramma trekt op niks, werkelijk op niks. Maar ik kijk hiervoor evenzeer in de richting van de collega's van CD&V en Open VLD."

Toch viseerde hij in zijn tussenkomst ook N-VA.

"Zet u maar schrap, want deze deputatie bereidt een ferme eindstrijd voor tegen minister Homans. Ik verneem dat gedeputeerde Vereecke momenteel samen zit met Vlaamse overheid en VVSG en er zouden wel eens knopen kunnen worden doorgehakt, hoor ik. Over de inventarissen en over het vrijwilligersbeleid. Wij zouden toch graag eens een stand van zaken vernemen."

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Even tussendoor: Tillegembos Brugge breidt uit met 5 hectare

In de rand van de provincieraad komen we te weten dat provinciedomein Tillegembos in Brugge met ruim 5 hectare uitbreidt naar een totale oppervlakte van 135 hectare.

De aankoopprijs bedraagt 232.572 euro.

Met de aankoop realiseert de provincie meteen het sluitstuk van de groene fietsgordel rond Brugge.

Het Tillegembos is het oudste provinciedomein van West-Vlaanderen, de eerste 44 hectaren werden al in 1963 aangekocht.

Samen met het Tudordomein, de bossen in het zuidwesten van Brugge en in Zedelgem en Jabbeke vormt Tillegembos de zogenaamde Kasteelbossen.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Kurt Ravyts : Tactisch-strategisch spel ?

Kurt Ravyts : "Al bij al zeer beperkt welke gebouwen allemaal verkocht zullen worden. Ook invulling van het nieuwe grondgebonden verhaal nog niet duidelijk. Zelfs al is er weinig duidelijkheid vanuit Vlaanderen, ontslaat u dit van de plicht om u al voor te bereiden op de toekomst ? Of voert u gewoon een taktisch-strategisch spel ?"

Gedeputeerde De Corte, u zei op de openingszitting dat we, ik citeer, "nergens, maar dan ook nergens" staan in de bestuurlijke hervorming. De vraag is of u dat ontslaat om "nergens" te staan in de voorbereiding van de exclusief grondgebonden toekomst die u te wachten staat ? Wellicht staat uw wel degelijk ergens maar maakt dit onderdeel uit van een tactisch-strategisch communicatiespel waarbij we het als raadsleden van de oppositie moeten doen met volgende omschrijvingen die eigenlijk bijna dooddoeners zijn : "We zullen een verantwoord fiscaal beleid voeren, de optimale bevoegdheden bepalen voor het grondgebonden profiel als kennispartner en regiobestuur. We zullen sterker inzetten op gebiedsgerichte werking, ruimte scheppen voor vernieuwend beleid, maximale hefboomwerking zoeken via Europese middelen en partner blijven voor samenwerking tussen lokale besturen.".

Jos Remaut
door Jos Remaut

"Niet geruimde Dikkebusvijver in het kwadraat"

Kurt Ravyts (Vlaams Belang) ziet positieve tendenzen : "Er wordt beter en exacter begroot dan vroeger, dit is een positieve evolutie. Maar over wat er na 1 januari zal gebeuren, vernemen we weinig tot niks. De provincetoekomst lijkt wel een niet geruimde Dikkebusvijver in het kwadraat. Je kan dus niet de bodem zien en hiermee bedoel ik : eigenlijk weet niemand hier exact hoe de geherprofileerde provincie er na december volgend jaar zal uitzien. "

"Bent u zich aan het voorbereiden op 1 januari 2017 ? Onmiskenbaar wel in de interne organisatie van het budget 2016. Dus veel verschuivingen om een aantal zaken veilig te stellen. Ik heb daar begrip voor, het zou inderdaad kras zijn dat u de middelen voor een aantal zaken onnodig in gevaar zou brengen. Maar over de echte politiek-inhoudelijke prioritering van wat er na 1 januari 2017 komt vernemen we amper iets."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Ook klimaatbeleid komt aan bod

Gerda Schotte (Groen) had het, haast vanzelfsprekend dezer dagen, ook over het klimaatbeleid.

"De eerste gedeputeerde zei in zijn tussenkomst dat de provincie het voortouw zal nemen en als organisatie tegen 2030 CO2 neutraal wil zijn. We verwachten ons dus aan een serieus klimaatplan voor de eigen organisatie, want een onderbouwing van deze doelstelling hebben we nog niet gezien."

"Als men de doelstelling voor sensibilisering om het ganse grondgebied van de provincie CO2 neutraal te maken tegen 2050 wil bereiken dan zal de ondertekening door de burgemeesters van een convenant niet volstaan en zullen er acties op het terrein moeten worden ondernomen.

Het verbaast ons dan ook dat de ambitie van het provinciebestuur op het vlak van Ruimtelijke Ordening erin bestaat om de behoefte aan bijkomende woongelegenheden en bedrijventerreinen te onderzoeken is. De behoefte aan meer open ruimte en natuur moet blijkbaar niet worden onderzocht ?"

.

Ronny Neirinck
© Ronny Neirinck
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Het roer van Gerda

Gerda Schotte (Groen) maakt haar punt wel héél duidelijk.

"Voor Groen is de belangrijkste vraag welke richting we willen uitvaren. Koers houden lijkt voor de deputatie de evidentie, verdedigen wat er is. Maar daardoor worden kansen gemist om de steven te wenden waar dat nodig is."

En om haar woorden wat kracht bij te zetten, diept de politica een kanjer van een houten scheepsroer boven "om een nieuwe koers te kunnen uitzetten".

Jos Remaut
door Jos Remaut

Gerda Schotte: “Stop met die klaagzang”

Gerda Schotte (Groen) mag de eindbespreking openen. Ze vraagt om nu maar eens op te houden met de focus voortdurend op de interne staatshervorming te richten. Het gaat hier ten slotte over het budget.

"Vergis U niet, wij hebben ook onze vragen en bezorgdheden bij de bestuurlijke hervormingen. Deze liggen voor ons op twee vlakken :

Vooreerst de zorg voor het personeel van de provincie : het huidige personeel dat in 2016 met steeds minder mensen dezelfde bevoegdheden zal moeten uitvoeren en niet weet wat de toekomst zal brengen

Maar ook de zorg voor alle kleine en grotere initiatieven op vlak van welzijn, cultuur en sport in de provincie die niet weten of ze nog voldoende middelen zullen krijgen voor hun activiteiten en tot wie ze zich in de toekomst zullen moeten wenden.

Wij vinden het ook getuigen van onbehoorlijk bestuur vanuit Vlaanderen dat er op deze twee vlakken een jaar voor de uitvoering ervan nog zo veel onduidelijkheid is en er in feite nog geen wettelijk kader is.

Maar we vinden dat het provinciebestuur, beter dan te blijven steken in een klaagzang over wat verkeerd loopt in Vlaanderen nu een offensief beleid moet voeren op de terreinen waar het wel bevoegd is en blijft nl. de grondgebonden materies. "

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Klein hongerke?"

Jos Remaut
door Jos Remaut

De zitting begint

Voorzitter Eliane Spincemaille opent de zitting. Eerst enkele mededelingen. Onder meer over het zakje eetbare grond dat de provincie verdeelt aan al wie het hebben wil. Het kadert binnen de campagne 'De beste grond om te ondernemen ligt in West-Vlaanderen'.

Wil je ook zo'n zakje, dan kan je dat bestellen via www.west-vlaanderen.be

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Twitter mee via onze hashtag #PRWVL

We brengen niet alleen live verslag uit van de debatten, we volgen ook wat er leeft op de sociale media rond de provincieraad. Tweeten doen we met de hashtag #PRWVL

Jos Remaut
door Jos Remaut

Afslanking van de provincies

Waarmee we meteen al aan hét item zijn dat deze budgetbespreking overschaduwt : de gevoelige afslanking van de provincies, hun apparaat en hun personeel, vanaf 2017. Iets wat voor het provinciebestuur uiteraard erg moeilijk ligt, vooral ook omdat de Vlaamse overheid nog niet echt blijkt te weten wat ze wil en hoe een en ander concreet zal georganiseerd worden.

"We staan nog nergens", aldus eerste gedeputeerde Guido Decorte tijdens zijn 'State of the Union' op maandag 16 november. "Het door de Vlaamse overheid uitgestippelde traject voor de afslanking van de provincies heeft op vandaag nog geen enkele deadline gehaald. En het zal daarbij absoluut niet liggen aan een gebrek aan provinciale goodwill."

Wordt ongetwijfeld vervolgd, deze namiddag.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Geen extra belastingen

Om dit allemaal gefinancierd te krijgen, hoeft de provincie volgend jaar geen extra belastingen te heffen : de provinciale belastingen worden enkel geïndexeerd.

Nochtans is er grote bezorgdheid of de provincie ook in de toekomst haar engagementen nog allemaal gefinancierd zal krijgen.

Nadat eerder al het provinciefonds is afgeschaft, voorziet de interne staatshervorming dat de provincies vanaf 2017 geen opcentiemen meer mogen heffen op de onroerende voorheffing, die een heel belangrijke vormt in de provinciale inkomsten. Vlaanderen wil die belasting voortaan zelf hefffen.

Het belooft weliswaar van een deel van die inkomsten door te sluizen naar de provincies, maar de gedeputeerden, eerste gedeputeerde Guido Decorte op kop, hechten daar maar weinig geloof aan. Vlaanderen is voor hen de jongste maanden op te veel vlakken een onduidelijke en onbetrouwbare partner gebleken.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Investeringsbudget van 37,5 miljoen euro

Wat het investeringsbudget betreft, dat ligt dan weer 3,7 miljoen hoger dan in 2015 en zal nu ruim 37,5 miljoen euro bedragen.

Grootste projecten zijn hier de aankoop van het Provinciaal Hof in Brugge (5 mln), het vervolg van de renovatie van de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge (bijna 2,4 mln), de oprichting van een erfgoeddepot Potyze in Ieper (2 mln), waterbeheersingswerken (1,8 mln), de deelname in het project Westpoort (1,5 mln) en de afwerking van de nieuwe infrastructuur in het Zwin (1,4 mln).

Daarnaast worden er voor 14 miljoen euro investeringssubsidies toegekend aan derden. Het grootste bedrag is hier 2,125 mln (tweede schijf op een totaal van 4,25 mln) voor de nv internationale luchthaven Kortrijk- Waregem.

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Provinciebudget 2016 : even opfrissen

In het exploitatiebudget dat de provincie voor volgend jaar voorlegt is er een overschot van zowat 14 miljoen euro : het verschil tussen de bijna 166 miljoen inkomsten die er voorzien zijn en de bijna 152 miljoen aan uitgaven.

Die geraamde uitgaven liggen 4 % lager dan in 2015 : toen moest immers een eenmalige vergeoding van 2,5 miljoen euro betaald worden voor de omgevingsaanleg aan het nieuwe Olympiazwembad, en waren er ook meer uitgaven voor de herdenking van WO I.

Jos Remaut
door Jos Remaut

In een notendop

Infografiek RMG
© Infografiek RMG