Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Einde van de zitting

Laatste zitting van het jaar wordt afgesloten. Prettige eindejaarsfeesten.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Tonny Demuytere wordt officieel uitgezwaaid

Raadslid Tonny Demuytere (Groen) heeft zijn laatste gemeenteraadszitting erop zitten. Burgemeester Vanryckeghem dankt hem voor de voorbije drie jaren en hoopt hem nog veel tegen het lijf te lopen in deze levendige stad.

Tonny Demuytere wordt vanaf 2016 hij opgevolgd door Inge Vandevelde.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

SP.A vraagt om 15 extra agenten voor politiezone

Mario Verhellen omtrent budget 2016: SP.A vraagt vooral een betere invulling van de politiezone MIRA. Er zijn nog 15 M/V tekort om aan het voorziene korps van 141 te raken.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Je moet meer buitenkomen"

Schepen Rik Soens pareert Heidi Vandenbroeke: "Waregem leeft niet?? Dat is vooral jouw probleem, niet ons probleem. Jij moet meer buiten komen, dan zal je zien wat er allemaal te beleven valt."

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Waregem is een slaapstad vol appartementsgebouwen"

Heidi Vandenbroecke (N-VA) over budget 2016: "Waregem is een slaapstad geworden vol appartementsgebouwen. De vergrijzing slaat toe. Waregem lééft niet. De winkelstraten en het winkelpand lopen leeg. Er is al te veel leegstand. En toch promoot het stadsbestuur Waregem als winkelstad. Onbegrijpelijk."

"En intussen loopt het prijskaartje van de nieuwe boulevard maar verder op."

"De enige troeven die de stad heeft zoals de hippodroom worden ook al niet benut. Ook hier wordt er paniekvoetbal gespeeld."

"Onze stad verdient meer dan kortzichtigheid".

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Geen budget voor Be Part? Dan verhuist dat naar Kortrijk"

Xavier Wyckhuyse (Open VLD) over het budget 2016: "Er is geen budget voorzien voor Be Part in 2016. Als we het kunstencentrum zo gaan behandelen, zal het wellicht verhuizen naar Kortrijk."

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Verhuis dienstencentrum 't Gaverke is pijnlijk"

"Het omturnen van het lokaal dienstencentrum op 't Gaverke is pijnlijk. Het verhuist naar het centrum. Dat is een spijtige zaak. Het wordt wel vervangen door een antenne maar dat is iets adners dan een dienst met permanentie. Ik onderken de nood aan infrastructuur in het centrum maar Waregem zou in vergelijking met andere steden gerust drie centra mogen hebben."

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Oog hebben voor ouderenzorg"

Mario Verhellen (SP.A) heeft een opmerking bij het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Waregem. "Budgetten voor uitkeringen zijn in stijgende lijn. Nog heel wat mensen vallen onder de drempel. De dagprijzen op de zorgcampus zullen niet stijgen. Dat is een goede zaak. Anderzijds moeten we de ouderenzorg goed bekijken. Het aantal ouderen stijgt. We moeten meer mogelijkheden creëren."

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

"Betaalbaar wonen voorop"

Opmerking van Mario Verhellen (SP.A) bij de meerjarenplanning van WAGSO. Hij hoopt dat de realisatie van de 100 extra wooneenheden langs de Schoendalestraat in Sint-Eloois-Vijve in overleg zal plaatsvinden met de sociale woonmaatschappijen zodat betaalbaar wonen voorop blijft staan.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Team KW is er klaar voor

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Twitter mee via hashtag #grwaregem

We volgen straks niet alleen de debatten op de gemeenteraadzitting, ook de sociale media houden we in de gaten. Twitteren doen we via hashtag #grwaregem

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

De agenda van vanavond

Op de openbare zitting worden 9 punten behandeld:

1. mededelingen

2. goedkeuren budgetwijziging 2015 WAGSO

3. goedkeuren wijziging meerjarenplanning 2014-2019 en budget 2016 WAGSO

4. goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019 en kennisname budget 2016 OCMW Waregem

5. vaststellen aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting - dienstjaar 2016

6. vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing - dienstjaar 2016

7. vaststellen wijziging meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016 stad Waregem

8. vragen

9. goedkeuren verslag vorige zitting

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

De gemeenteraad in een notendop

kw
© kw