Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Einde van de zitting

Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA) sluit de openbare zitting af. Nog een prettige avond !

Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Meerderheid legt motie over 'aanpak zwerfvuil' aan raadsleden voor

Tielt gaat de strijd aan met het zwerfvuil. "Zwerfvuil is een groeiend probleem. Ook in Tielt", zegt schepen Margot Baekelandt (SP.A) . "We roepen de hogere overheid op om ook landelijke en kleinstedelijke gebieden niet te vergeten in de impactstudie van de Vlaamse overheid. We leggen daarom een motie aan alle gemeenteraadsleden voor."

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Wat was de bijdrage van de stad aan de Ode van de Ode van de Brandweer Tielt en Brandweer Aarsele ?

9 juli 2015, een historische datum. In Ieper werd de 30.000ste Last Post geblazen. Wat ook in Tielt en Aarsele live mee te volgen was. "Beide herdenkingsplechtigheden werden door de brandweer georganiseerd", aldus Hedwig Verdoodt (CD&V). "De verwelkoming gebeurde door het stadsbestuur. Wat was de bijdrage van de stad ?"

Schepen Simon Bekaert (SP.A) : "Deze projecten kaderden in het totaal herdenkingsjaar in Tielt rond WO I. We hebben heel wat ondersteuning geboden aan verschillende activiteiten, zoals door publiciteit en logistieke ondersteuning..."

CD&V'er Hedwig Verdoodt : "Waarom kon er geen drankje af voor alle aanwezigheden ? Waarom moest de vriendenkring van de brandweer daarvoor opdraaien ?" "We zullen het nakijken en schriftelijk antwoorden", aldus schepen Simon Bekaert (SP.A)

KW
© KW
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Geen vertegenwoordiger van schepencollege op afscheidsavond van internationaal jeugdkamp

Om de vijf jaar wordt in Tielt een internationaal jeugdkamp georganiseerd. " Er was weer een mooie afscheidsavond, maar niemand van het schepencollege was aanwezig", aldus CD&V'er Christophe Capoen.

"Schepen Bart Biebuyck kwam later op de avond wel even langs. Door afwezigheid getuigt men echter van weinig respect voor de organisatoren van dit kamp en voor de vrijwillige begeleiders van de zustersteden. Zeker als het huidig stadsbestuur Europa dichter wil brengen bij de mensen van onder uit en om zo bij de mensen en verenigingen te starten in plaats van enkel bij de officiële delegaties. Dit was een gemiste kans."

"Voor het internationaal jeugdkamp was 30.000 euro budget voorzien", zegt schepen Simon Bekaert (SP.A), die toen waarnemend burgemeester was. "Op heel wat momenten was er wel een lid van het schepencollege aanwezig, zowel formeel als informeel."

"Het is spijtig dat het internationaal jeugdkamp op deze manier politiek wordt misbruikt. Het zwaartepunt van zo'n jumelage ligt niet op de slotavond. Wel bij de start en op officiële momenten. Ook de jeugddienst verzekerde ons dat we niet tekort hebben geschoten."

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Tieltse handelaars zullen vanaf aanslagjaar 2015 minder belasting voor reclamedrukwerk betalen

Eind 2013 besliste de meerderheid tot de invoering van een belasting op het huis-aan-huis verspreid reclamedrukwerk. "Ondernemers ontvingen voor de eerste keer de pijnlijke gevolgen van deze beslissing : een bijkomende belasting van ruim 400 tot bijna 3.000 euro", aldus CD&V-oppositieraadslid Joris Uyttenhove.

Dat het optimaliseren van het winkelapparaat een van de prioriteiten van de huidige bestuursmeerderheid is, staat daar haaks tegenover. "Unieke handelszaken, zoals we er in Tielt heel wat hebben, vereisen individuele promotie. Het zijn juist deze ondernemingen die door het huidig reglement zwaarder worden getroffen. De bijkomende belasting is onverantwoord hoog voor deze handelaars. Heel wat ondernemers willen hun reclamebudget gevoelig terugschroeven."

"We vragen dat deze belasting wordt herzien. Zo moet er een vrijstelling komen voor de handelaars met een unieke handelsvestiging in Tielt, waarvan ook de maatschappelijke zetel in Tielt ligt. Zo kunnen nichezaken in Tielt verder gerichte reclame voeren. Wat Tielt als winkelstad ten goede zal komen. Pas dan zou het Tieltse handelsleven worden gepromoot en gestimuleerd. Vorig jaar was er één subsidie voor één starter... Zo'n maatregel is veel positiever dan wat muziek in de Kortrijkstraat draaien."

Bart Biebuyck (Open VLD), schepen van economie : "Er zijn een aantal vrijstellingen voorzien, bijvoorbeeld beperkte reclamevoering door nichezaken. We hebben een evaluatie gemaakt. Die limiet van 50 gram staat ter discussie. Samen met handelaars zijn we op zoek naar een oplossing. Er ligt een aanpassingsvoorstel op tafel, waar Tieltse bedrijven beter van zullen worden. De verschillende diensten bekijken nu alle details. Op 15 september wordt dit voorstel besproken in de raad voor lokale economie. Tegen het einde van het jaar ook in de gemeenteraad. Het nieuwe reglement zal echter pas volgend jaar in voege treden. Er zijn wel heel wat meer bedrijven die de voorbije jaren zijn gestart. Ook het reglement voor de jonge starters is vatbaar voor aanpassingen."

Krant van West-Vlaanderen
© Krant van West-Vlaanderen
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Eén jaar na verhuizing nog geen ontwerp van nieuwe jeugdlokalen

Net voor de start van een nieuw werkjaar verhuisden in het najaar van 2014 jeugdverenigingen van de bouwvallige lokalen in de Ieperstraat naar lokalen in de vroegere Godelieveschool in de Peperstraat. "Het stadsbestuur beloofde hen dat deze verhuizing tijdelijk was", aldus CD&V'er Christophe Capoen. "We zijn een jaar verder en er ligt nog geen concreet voorstel op tafel."

"De belofte dat de tijdelijke verhuizing maar voor twee jaar is, komt nu al in het gedrang. Wanneer zal dit stadsbestuur nu eens eenduidige en gedragen beslissingen kunnen nemen, zodat Tielt niet stil blijft staan ?", stelt Christophe Capoen. "Er wordt en werd veel beloofd, maar er komt niks van. Voorstellen blijven zoek."

Schepen Margot Baekelandt (SP.A) : "We zijn volop bezig. De architect is aangesteld en aan het werk. Er moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten, zoals de inplantingsplaats (omgeving Ontvangerstraat en Patersbos) en budget. U was de vorige schepen van jeugd in Tielt en hebt toen niks ondernomen. Wij werken nu wel aan een oplossing."

"Het is totaal verkeerd om dat in mijn schoenen te schuiven. Er waren wel degelijk plannen, onder meer voor de renovatie van het dak voor de gebouwen in de Ieperstraat", reageert CD&V'er Christophe Capoen.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

CD&V : "Voorliggende cijfers duiden op weinig daadkracht"

De oppositie reageert fel op de voorgestelde jaarrekening 2014. CD&V-fractieleider Vincent Byttebier : "De vaststelling van de jaarrekening 2014 komt wel wat laat op de gemeenteraad. Daar hebben we echter wel begrip voor, door de nieuwe regelgeving. Het duurde echter wel heel lang vooraleer we alle informatie kregen. Pas enkele dagen geleden kregen we die, rijkelijk laat. Het blijft in Tielt moeilijk om de nodige informatie te krijgen. Dat getuigt van weinig transparantie, en dat is wraakroepend."

"Over hebben, is niet altijd een bewuste besparing. Dit college is geen voorbeeld van daadkracht : veel dossiers liggen stil, of er is heel beperkte vooruitgang. Dat komt later nog aan bod. Nog geen derde van het geplande investeringsbedrag werd uitgevoerd. De meerderheid stond in 2014 gewoon stil : door mandaatverschuivingen, interne perikelen..."

"Alle informatie werd tijdig meegedeeld", reageert burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "U gaat te kort door de bocht door te stellen dat Tielt "stil zou staan". Dat is niet waar. Sommige investeringen worden gespreid over verschillende jaren, dat is bijvoorbeeld ook het geval voor openbare werken. De administratie heeft heel goed werk geleverd. Ze verdienen een dikke pluim"

Schepen Veerle Vervaeke (Open VLD) : "Openbare werken opstarten vergt veel voorbereiding. Dan volgt een administratieve procedure. Er werd in 2014 heel wat uitgevoerd, dat de komende jaren in het straatbeeld te zien zal zijn. We hebben zeker hard gewerkt. Er zijn heel wat projecten lopende. De budgetten schuiven soms door en worden zeker de komende jaren gebruikt, zoals monumentenverlichting, openbare verlichting. We hebben intussen al heel wat herstellingen laten uitgevoerd. Niet allemaal grote projecten, maar passen wel binnen het structureel onderhoud. We staan zeker niet stil."

"Er werd wel bespaard", vult schepen Guido Mehuys (SP.A) nog aan. "Uitgaven werden bijvoorbeeld systematisch verminderd. We hebben nu mooie overschotten, zowel bij het OCMW als bij de stad. Eventueel kunnen we de komende jaren dan nog wel extra investeren."

CD&V'er Luc Vannieuwenhuyze : "Soms betekent het wel dat als iets niet uitgegeven werd, er ook niet voldoende zou zijn gewerkt. Er is absoluut ook geen openheid. Wanneer wordt informatie nu eens tijdig doorgespeeld ? We krijgen de cijfers veel te laat. Is er bereidheid om dat wel te doen ? U bent totaal niet transparant of open."

Burgemeester Els De Rammelaere : "We houden niks achter. U kent ook de weg naar de administratie. U krijgt alles waar u recht op hebt. Wat hebt u dan niet gekregen ? Dat klopt niet."

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Tieltse regenboogcoalitie duwt schuldenlast gevoelig lager

Het staat zwart op wit in de jaarrekening 2014 : de regenboogcoalitie slaagt erin om de hoge schuldenlast gevoelig terug te dringen. Dat blijkt onder meer uit de zogenaamde autofinancieringsmarge. "Die indicator stond in 2013 nog diep in het rood", zegt burgemeester Els De Rammelaere (N-VA). "Voor 2014 staat die duidelijk in het groen, en het gaat verder de goede richting uit."

De jaarrekening sluit af met een overschot van 1,2 miljoen euro. "Dit overschot is bijna uitsluitend te wijten aan de uitgaven : 1,2 miljoen euro minder dan voorzien. Op sommige elementen heeft het stadsbestuur geen impact, zoals de zachte winter of de relatief lage energieprijzen. Andere elementen zijn het gevolg van een bewust beleid : bijvoorbeeld zuinig beheer. Ook lonen van het overheidspersoneel werden in 2014 niet geïndexeerd."

Van de 3 miljoen geplande investeringsuitgaven werden in 2014 facturen ontvangen voor een bedrag van 926.000 euro. De resterende kredieten worden naar 2015 overgedragen." Goed nieuws dus voor de stadskas. Zo daalt de schuld per inwoner gevoelig verder : in 2010 bedroeg die nog 2.129 euro, in 2014 nog maar 1.679 euro."

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Tielt stopte het OCMW in 2014 ruim 2,8 miljoen euro toe

De gemeenteraard neemt kennis van de jaarrekening 2014 van het OCMW, dat in 2014 een toelage van de stad van 2,8 miloen euro kreeg. OCMW-voorzitter Pascale Baert (Open VLD) : "Het budgettair resultaat van 2014 bedraagt 553.000 euro, onder meer door een besparing door de niet-uitgevoerde indexsprong. De diensten houden verder de knip op de beurs en springen plichtsbewust met het budget om."

In september volgt nog de vervanging van 180 bedden in het woonzorgcentrum Deken Darras. Verder staan nog enkele andere, kleinere investeringen op het programma.

KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Lieven Vancoillie
door Lieven Vancoillie

Veel cijfers op eerste zitting na de zomervakantie

De agenda van de raad in openbare zitting.

1. Notulen van vorige zitting.

2. OCMW Tielt : kennisgeving jaarrekening dienstjaar 2014 met jaarverslag 2014.

3. Kerkfabrieken: Rekeningen dienstjaar 2014 - advies.

4. Vaststelling Jaarrekening 2014 stad Tielt.

5. Goedkeuring akte voor ruiling van percelen Bergstraat -Mankemerriestraat Tielt

6. Goedkeuren Actieprogramma onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van Vlaamse Besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen.

De oppositiepartij CD&V voegde nog een aantal punten toe.

Joris Uyttenhove vraagt de herziening van de belasting op de huis-aan-huis verspreid reclamedrukwerk.

Volgens Christophe Capoen hopen de jeugdverenigingen binnenkort het ontwerp van de nieuwe jeugdlokalen te zien te krijgen.

Hetzelfde raadslid betreurt dat geen lid van het college van burgemeester en schepenen op de afscheidsavond van het internationaal jeugdkamp aanwezig was.

Tenslotte hoopt Hedwig Verdoodt te vernemen wat de bijdrage van de stad was aan de geslaagde Ode aan de Ode van de Brandweer Tielt en Brandweer Aarsele.

GF
© GF