Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

De gemeenteraad zit erop

Het was een heel korte gemeenteraad. Amper 35 minuten heeft ze geduurd. "Dat moet een record zijn", zegt voorzitter Myriam Maes. De volgnde gemeenteraad is op 26 november.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Aanhangswegen palmen verkeersplaatsen in

Aanvullende agendapunt van Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD-: "Op de parking van de sportzone staan aanhangwagens die soms vier plaatsen inpalmen."

Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen): "Die karren staan daar niet op hun plaats. Ik heb al gevraagd of er geen betere locatie kan gevonden. Er is beterschap. De nieuwe depot langs de Ouderdomseweg kunnen we wellicht eind dit jaar in gebruik nemen waar die aanhangwagens permanent kunnen staan op de koer. Ik heb ook gevraagd aan de technische dienst om de aanhangswagens rationeel te parkeren."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Slimme borden in de Werf

Jean-Marie Blondeel (N-VA): "Kan er een slim bord in De Werf opgesteld worden?"

Schepen Pieter Marchand (CD&V): "De naleving van de fietsstraat is niet zoals het hoort. De statistieken in 2017 vielen mee. Het testproject om daar een schoolstraat te implementeren is nog bezig. We voorzien ieder jaar budget om slimme borden te voorzien, ik veronderstel dat er daar ook in De Werf mogelijkheden toe zijn."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

N-VA: "Raming overschreden. Er zijn nog zekerheden in het leven."

Er moet een tussentijdse rekening van diverse wegenwerken goedgekeurd worden. Geert Ganne (N-VA): "Er wordt opnieuw gevraagd om een rekening goed te keuren die serieus de raming overschrijdt. Er zijn nog zekerheden in het leven. Ik vraag me af of dit niet kan voorkomen worden.

Kris Notebaert (CD&V): "We proberen het goed te doen dat het goed is voor dertig jaar, zodat we het niet na enkele jaren opnieuw moeten doen. We ervaren bij zulke werken soms onvoorziene omstandigheden. Je kunt niet alles voorzien."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Stukje grond verkocht

Verkoop perceel grond Dweersstraat. Goedkeuring ontwerp van verkoopakte, is het volgende agendapunt. "Is er een lijst van dergelijke stukjes grond?", vraagt Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD).

Christof Dejaegher (CD&V): "Ik heb gezegd dat het er ook geen tientallen waren. Het gaat meestal om regularisaties die geen marktwaarde hebben. In dit geval gaat het over een stukje tuin en met dit stuk grond hebben wij geen plannen. Meestal gebeurt de verkoop op initiatief van de aangelanden. Lijsten aanleggen is moeilijk, want je kunt niet alles voorzien."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Burgemeester: "Aquafin moet niet met ons spelen"

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) heeft een vraag over de aansluiting riolering Haringe centrum op Roesbrugge: "Vrijdag kregen we nog een aanvullende nota. Er wordt verwezen naar een bewonersvergadering. Daar zou gevraagd zijn naar verkeersremmende maatregelen. Waarom is er gekozen voor twee kussen en drie versmallingen. Waarom die keuze? Er is ook een aanzienlijke meerprijs. Kan ik uitleg krijgen?"

Christof Dejaegher (CD&V): "Er is een derde partij met wie we samenwerken die ons voor dezelfde situatie dringt als destijds met de Benedictijnenstraat. Aquafin zei dat ze het dit jaar nog absoluut wilden aanbesteden. Dus wilden dat ze dat snel goedgekeurd zien. Ik was daar niet blij mee en ik heb dat ook duidelijk laten merken. Zeker omdat ze dat vorig jaar ook gedaan, en dan hebben ze de aanbesteding veel later gedaan. Als ze dat nu opnieuw doen, dan is dat met ons spelen. Daardoor hebben we nog inderhaast een bewonersvergadering moeten organiseren. Gelukkig maar, want daar kregen we nog heel wat input onder andere betreffende snelheidsremmende maatregelen. Er is ook een probleem met vrachtwagen die via de gps door het dorp gestuurd worden. Een oplossing die werd aangedragen is een platteau. Door de aanpassingen zitten we met een meerkost. We hebben niet gekozen voor een fietssuggestiestroken, die we trachten te bewaren voor centrumstraten. Ook bredere parkeerstroken zorgen voor een vernauwing van de rijweg."

Jan Van Bruwaene (N-VA) vraagt wat kandelastenen zijn: "Kandelastenen zijn de type stenen die we ook gebruikt hebben op het Burgemeester Bertenplein", antwoordt de burgemeester.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Gasthuissite op een drafje gepasseerd

Punt 5 en 6 gaan over het project Gasthuissite. Daar worden 31 appartementen en drie winkels gebouwd. Onder andere het tracé der wegen moet goedgekeurd worden. Er zijn geen tussenkomsten.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Vlaamse erfgoedbibliotheek

Partnerverklaring Stadsarchief Poperinge en vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is het eerste punt.

Sabien Lahaye-Batthue (Open VLD): "Het is een partnerverklaring. Die is nodig om subsidies te bekomen. Maar waar wordt het dossier ingediend? En hoe wordtd e gemeenteraad verder op de hoogte gehouden?"

Loes Vandromme (CD&V): "Ik kan dat in een commissie toelichten. Maar we hebben al een samenwerking en het is eigenlijk gewoon een uitbreiding."

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

Voorzitter trapt gemeenteraad op gang

Voorzitter Myriam Maes (CD&V) verklaart de gemeenteraad voor geopend. Stéphanie De Maesschalck (Groen) en Danny Lefebvre (OPen VLD) eijn verontschuldigd.

Tom Gheeraert
door Tom Gheeraert

In een notendop

TOGH
© TOGH