Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Einde van de gemeenteraad

De openbare zitting zit erop na 2.15 uur. Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht, van vrijdag 29 september.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Sofie Cloet: "Verkeershinder in Westerkwartier door werken Nieuwpoortsesteenweg"

Sofie Cloet (Groen) houdt de laatste interpellatie van vanavond over het extra verkeer in het Westerkwartier door de werken aan de Nieuwpoortsesteenweg. "Wij vroegen een kordate aanpak van het stadsbestuur om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen", zegt ze. "Welke extra maatregelen zal het stadsbestuur treffen? Volgens ons moeten er alternatieve routes komen, wij denken via de Torhoutsesteenweg en Elisabethlaan of via de Troonstraat. We denken ook aan het 'knippen' van straten op het Westerkwartier, zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is."

Schepen Jean Vandecasteele antwoordt: "Wij proberen altijd de situatie zo goed mogelijk te maken, maar als er een openbaar werk is, dan heb je overlast en die kan je niet altijd wegwerken. De omleiding ontziet de straten van het Westerkwartier, maar mensen doen al eens iets wat niet mag. Ik bijna nooit en Werner (Verbiest, red.) ook bijna niet (lacht). Maar een omleiding via de Torhoutsesteenweg werd ons afgeraden door de drukte die er nu al is in die straat. Er is in elk geval over de regeling nagedacht."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"U vindt dat het studiebureau er de ballen van kent"

Schepen Kurt Claeys (Open VLD): "Opnieuw vertelt u leugens en onwaarheden. Ik noteer dat u vindt dat dit gerenommeerd Nederlands studiebureau in kwestie er de ballen van kent. De studie is er en er is wel een visie."

Natacha Waldmann (Groen): "Een visie moet een draagvlak hebben. Heel veel Oostendenaars dragen deze twee torens - want u heeft het over één toren - niet. Ik laat mij niet uitmaken voor leugenaar. U bevestigt mijn punt, het stadsbestuur kijkt wat zich aandient en beslist op die basis."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Natacha Waldmann: "Grenzeloze arrogantie"

Natacha Waldmann reageert: "Als ik ergens kritisch over ben, dan is uw eerste repliek dat ik niet correct ben. We zijn dat intussen gewoon. Maar ik hoor dat het stadsbestuur eigenlijk niet in staat is om een eigen visie te ontwikkelen. Het Stadsatelier heeft niet de taak om hier een standpunt over te geven, zegt u. Als u weet dat het slechts een kwestie van maanden is voor de visie van de stad klaar is, dan versta ik niet dat nu zo snel de vergunning voor deze Ensor Tower moet worden afgeleverd. Het is een echte schande dat je bij een project van deze impact geen visie kan voorleggen. Dit getuigt van een grenzeloze arrogantie. Dit is onverantwoord."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Kurt Claeys: "Op een gemaakte afspraak kom je niet terug"

Schepen Kurt Claeys (Open VLD): "Verschillen van visie mag, maar een analyse maken van het verleden moet je met de juiste informatie doen. Het is een menselijke fout dat dit niet op de site van de stad stond. Het is de tweede keer dat zoiets gebeurt. Publicatie op de website van openbare onderzoeken is geen decretale verplichting. Ik kan geen uitspraak doen over bezwaren, er lopen verschillende dossiers op die site. Er komt een hoogbouwnota aan. Die is er nu nog niet omdat wij het engagement deden om onze teksten - die al voor 80 procent klaar zijn - te finaliseren. Tegen eind oktober bezorgen wij de teksten aan het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende. Alles wordt ook besproken in de raadscommissie", klinkt het.

"Het Stadsatelier werd betrokken bij de opmaak van die hoogbouw. Het Stadsatelier werd in deze niet geconsulteerd, maar zag wel het dossier in. We zitten in een stedelijk ontwikkelingsgebied - dat staat hier ook met een rode kleur (doelt hij op de eerdere uitspraak van Jean Vandecasteele deze zitting, MF). Na het GRUP was er een studie over de Oesteroever. De hele hoogbouw staat er beschreven. Voor het PPS-project konden verschillende privépartners hun voorstel indienen. Het contract is gebaseerd op een studie. Op een gemaakte afspraak kom je niet terug. Het Stadsatelier kan hier nog weinig aan doen. De regels liggen vast, de bouwaanvraag werd ingediend. Het inrichtingsplan - dat verplicht is - is er als leidraad voor de mogelijke ontwikkeling. De grote fout van het Europacentrum is dat die sokkel op de gelijkvloerse verdieping een gesloten blok is. De groene ruimte in de ontwerpplannen en op de ontwerpfoto's is helemaal niet weggedaan, ik denk dat je het project niet goed gelezen hebt. Meer openbare ruimte komt er door in de hoogte te gaan. We verschillen hier van visie, maar u moet wel correct blijven."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Natacha Waldmann verbolgen over Ensor Tower

Natacha Waldmann (Groen) interpelleert over het toekennen van een bouwvergunning voor de Ensor Tower van 26 bouwlagen op de Oosteroever. "Het stadsbestuur heeft zo haar fiat voor de tweede grootste toren van Oostende, na het Europacentrum. Aanvankelijk was sprake van enkele hoogteaccenten van 15 bouwlagen, maar dit is wel elf verdiepingen meer. Geen enkele Oostendenaar zit te wachten op een tweede Europacentrum. Schepen Kurt Claeys kondigde vorig jaar al een hoogbouwnota aan, maar vandaag is het nog altijd wachten op een visietekst over hoogbouw. Intussen worden wel heel wat projecten vergund. Wat is de bedoeling nog van die hoogbouwnota?"

"Een dossier met zoveel impact wordt hier veel te weinig omkaderd met visie", vindt Natacha Waldmann. "Zo'n beslissing, die zoveel generaties zal meegaan, daar wordt in al die participatietrajecten met geen woord gerept. Het mag volgens de regelgeving, dus we gaan het toelaten, horen we. Maar het stadsbestuur heeft zelf de spelregels voor de bouwpromotoren grotendeels in handen."

"Zelfs onze vuurtoren dreigt in het niets te vervallen bij deze toren, die 30 m hoger is dan de vuurtoren. Door de bouwwoede toe te laten, stimuleert men de stadsvlucht: dit wordt een dure, residentiële wijk. We zijn er echt van overtuigd dat het anders kon en zullen ons blijven inzetten voor kleinschalige stadsontwikkeling op mensenmaat. Hoogbouw is niet goed voor een stad die jonge gezinnen wil aantrekken en die wonen betaalbaar wil houden. Over enkele decennia zullen we ons afvragen hoe dit is kunnen gebeuren."

"Waarom stond dit aanvraagdossier niet op de website van de stad Oostende en hoe kan het dat er maar één bezwaar is ingediend", wil Natacha Waldmann ook weten. "En wat vindt het Stadsatelier hiervan?"

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Goed nieuws voor Oostendenaars die al moesten zetelen op verkiezingsdag

Johan Seynaeve (Open VLD): "In oktober 2018 trekken we opnieuw naar de stembus. In het voorjaar van 2019 is dat opnieuw het geval. Heel wat Oostendenaars krijgen de eer om de stembureaus te bemannen of te bevrouwen. Wie in Kortrijk de vorige verkiezingen moest zetelen, krijgt geen oproepingsbrief meer in de bus. Is Oostende ook bereid om de inwoners die tijdens de vorige verkiezingen moesten zetelen, te ontlasten bij de volgende stembusgang?"

Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A): "Ook in Gent is men dit van plan, dacht ik. In Oostende stemmen we elektronisch. De organisatie van deze zaken rust bij de vrederechter, maar het stadsbestuur levert de lijsten van mensen uit bepaalde categorieën aan. We gaan hier over enkele maanden kijken wat de beste manier is. Dit is een goed idee. De burgerplicht mag wat gespreid worden."

"De mensen die hun burgerplicht al gedaan hebben, zullen blij zijn. Wij staan achter het feit dat vrijwilligers zich uiteraard nog kandidaat kunnen stellen om te zetelen", aldus nog Johan Seynaeve.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Jürgen Christiaens: "in elke wijk een AED-toestel"

Jürgen Christiaens (N-VA) houdt een interpellatie over de belangrijke rol van AED-toestellen. Hij is verheugd over de actie 'Oostende gaat hart', maar "we moeten toegeven dat er in enkele wijken nog geen ter beschikking zijn, zoals de Vuurtorenwijk en Zandvoorde. Daarom stellen we voor om aan elk ontmoetingscentrum één te voorzien. Ook sportclubs kunnen aangespoord worden om zo'n toestel aan te schaffen."

Schepen Arne Deblauwe schetst het project 'Oostende gaat hart'. "Ook de EHBO-cursussen blijven van groot belang", onderstreept hij. "Een reanimatie zonder AED kan perfect lukken, maar een reanimatie met AED, maar zonder kennis van EHBO, zal zeker niet lukken."

"Er komen nog extra AED's aan sporthal De Spui op de Vuurtorenwijk en aan De Veiling in Mariakerke. Deze laatste is de eerste die publiek toegankelijk zal zijn", vervolgt de schepen. "We bekijken wat de mogelijkheden zijn om nog AED-toestellen bij te plaatsen of een groepsaankoop voor clubs te organiseren."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Natacha Waldmann komt nog even terug op Autoloze Zondag

Op Twitter, welteverstaan...

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"Brandweer voldoet niet aan alle tijdsnormen"

Schepen Vandecasteele (SP.A): "U haalt wat zaken door elkaar. U heeft nogal een eigen kijk op het dossier. De zone bestaat uit 17 steden en gemeenten. Alleen Oostende was een eigen stadskorps. De zonale werking moet aan tal van wetgeving voldoen. Bij de creatie van dergelijke dingen, hebben wij gekeken of wij voldoen aan alle tijdsnormen. Dat is niet altijd het geval. De rode gebieden - en dat zal u plezier doen - zijn de slechte gebieden. De kazerne gaat niet naar Jabbeke, want dan zou de aanrijtijd veel hoger worden. Wij merken dat het beter was om rond het rondpunt te bouwen. Het dossier van de A10 is een totaal ander dossier, maar we hebben een woordelijke overeenkomst dat wij een oprit krijgen", klinkt het.

"Jabbeke kadert in het verhaal van de hervorming van de civiele bescherming. De post in Jabbeke wordt gesloten en de ambulancedienst - vier dagen op zeven - stopt. De burgemeester van Jabbeke wil uiteraard dat zijn burgers kunnen genieten van een goede brandweerdienst. Waarschijnlijk zullen die 9 personeelsleden van de civiele bescherming naar de kazerne van Oostende komen en op vrijwillige basis een vervangende ambulancedienst in de omgeving van Jabbeke bemannen. Wij kijken uit naar een nieuwe plaats in de omgeving van het rondpunt."

Patrick De Vyt (Vlaams Belang): "Ik hoop dat we in Oostende een volwaardige kazerne krijgen en dat niet alles naar Jabbeke zal gaan."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Brandweerkazerne weg uit Oostende?

Patrick De Vyt (Vlaams Belang) interpelleert over de mogelijke verhuizing van de brandweer van Oostende naar de Konterdam of naar Jabbeke. "De zone wil over vijf jaar af van de kazerne aan de Velodroomstraat, die dan pas 40 jaar oud zal zijn. Ze hebben hun oog laten vallen op een stuk grond aan de Konterdam, ter hoogte van de Koebrug. Er zou een rondpunt komen op de A10, die daarvoor zou moeten worden omgevormd tot een laan. Via het Kennedyrondpunt zou je alle wijken van Oostende vlotter kunnen bereiken dan nu vanuit het stadscentrum. De andere optie is Jabbeke, ter hoogte van de aansluiting van de A10 op de E40. Maar dat doet de aanrijtijden naar Oostende stijgen van vier tot twaalf minuten", aldus Patrick De Vyt, die waarschuwt voor een leegloop van Oostende, dat "één groot bejaardendorp" wordt.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

"Graag respect voor het personeel"

Björn Anseeuw (N-VA): "Ik spreek over mensen die het altijd gewoon waren om naar het containerpark van Mariakerke te komen. Ik heb hier trouwens teksten bij van enkele collega's van de meerderheid. Mensen van uw fractie vallen stadsmedewerkers af. Blijkbaar zijn de regels waarover u de indruk wekt dat ze er waren blijkbaar toch niet zo goed ingeburgerd. Respecteer het personeel en val ze niet af in de media, zoals sommigen hier in de zaal gedaan hebben. Ik ken trouwens het verhaal van iemand die zijn sandwichpanelen terug mee moest nemen in het containerpark om het isolatiemateriaal ertussen af te peuteren. Zo blijven we bezig natuurlijk."

Karel Labens (SP.A): "Als u mij citeert, dan moet u mij correct citeren. Ik volg schepen Vandecasteele als hij zegt dat er in het verleden misschien te laks werd opgetreden."

"Ik begrijp dat u deze situatie vervelend vindt collega, en dat bij uw eerste tussenkomst ooit in deze gemeenteraad", aldus Björn Anseeuw (N-VA).

Dat zorgt voor ongenoegen op de banken van de meerderheid. "Pestkop joengen", roept Jeroen Soete (SP.A).

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Jean Vandecasteele: "Stedelijke regels gelden op stedelijk containerpark"

Björn Anseeuw (N-VA) stelt vragen over de containerparken van de IVOO aan de Hooggeleedstraat en dat van de Vuurtorenwijk en de regels die daar gelden sinds het containerpark van Mariakerke werd gesloten. Hij vertelt dat een man met groene rugzak naar huis werd gestuurd omdat zijn rugzak niet in een groene huisvuilzak paste. Hij moest die rugzak thuis in stukken snijden om die in een groene huisvuilzak te kunnen stoppen.

Hij wil weten of het klopt dat het stadspersoneel sinds de sluiting van het containerpark van Mariakerke nieuwe richtlijnen heeft gekregen? En wordt daarover met de bevolking gecommuniceerd?

Schepen Jean Vandecasteele (SP.A) antwoordt dat het IVOO-containerpark nu stedelijk is en dat dus het stedelijk reglement toegepast, dat in 2005 al door de gemeenteraad werd goedgekeurd en ook al geldig was op de containerparken van Mariakerke en de Vuurtorenwijk. "Er is op zijn minst gezegd een cultuurverschil tussen de IVOO en de stedelijke diensten. Maar ik pas op een stedelijk containerpark de stedelijke reglementen toe. Ik begrijp de reactie van mensen als ze iets niet mogen wat vroeger wel mocht. Maar inderdaad, zaken die in de groene huisvuilzak kunnen, aanvaarden we niet op het containerpark. Anders kan je - extreem gesteld - ook de huisvuilophaling afschaffen. Maar de files aan de ingang zijn voorbij. De werking is serieus verbeterd bij vroeger en veel mensen feliciteren ons daarmee."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Vernieuwing van het station

Katty Tournoij (Vlaams Belang) interpelleert over de vernieuwing van het station. "Hopelijk zal de nieuwe fietsenstalling goed beveiligd zijn tegen fietsdiefstallen. Wat met het project van het stationsbuffet en komt er nog een kindercrêche zoals wij eerder voorstelden?"

Schepen Jean Vandecasteele (SP.A): "Wij commanderen dat dossier niet, wij werken alleen mee als stadsbestuur. In principe zijn er camera's voorzien in de fietsenstaling, maar we bekijken ook of een systeem met vingerafdrukken een mogelijkheid is. Het project met het stationsbuffet is gesneuveld. De kindercrêche bespreken we binnen het stadsbestuur en leggen we voor aan Eurostation, dat hier de bouwheer is."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Veel bedenkingen bij wakeboardpiste

Ook Yves Miroir (SP.A) reageert. "Indertijd is er een proef geweest, die bij mijn weten nooit officieel beëindigd werd, waarbij in de winter een opdeling van de Spuikom werd gemaakt. Dat gebeurde op basis van de plaats waar de meeste vogels overwinterden. Dat gebeurde gewoon met de goodwill van de sport- en de natuurorganisaties. Het lijkt mij heel interessant om een duidelijke scheiding te maken, zeker in de winter."

Sofie Cloet (Groen) pleit om eerst met de verenigingen en met Natuurpunt te praten alvorens een standpunt in te nemen. "Ook in het college zelf zijn er bedenkingen", verwijst ze naar de reactie van schepen Plasschaert."

Schepen Arne Deblauwe herhaalt dat er met heel veel partijen overlegd moet worden. Hij verduidelijkt dat een strook aan de oostzijde van de Torhoutsesteenweg of een stuk tussen de A10 en Zandvoorde-Dorp ook onderzocht zijn als mogelijke locatie. "Maar na een maand is al duidelijk gesteld dat de Spuikom de enige mogelijkheid was", vult burgemeester Johan Vande Lanotte aan.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Bart Plasschaert: "Rekening houden met aanwezige verenigingen"

Sofie Cloet (Groen): "Wij willen wachten op de resultaten van een studie van natuurbewegingen."

Katty Tournoij (Vlaams Belang): "We zijn blij met uw enthousiasme, schepen."

Bart Plasschaert (CD&V): "De vraag is niet of we voor of tegen een kabelbaal zijn, maar we moeten hier wel wat opletten. Niet elke oppervlakte van de Spuikom is beschikbaar. Ik denk ook aan de verenigingen die vandaag actief zijn op de Spuikom. De Spuikom is een belangrijke locatie voor de watersport. Op het vlak van surfen zijn er een aantal wereldtoppers in Oostende en zij leren surfen op de Spuikom. Je kan er op een veilige manier trainen en initiaties geven. We moeten opppassen dat we de Spuikom niet te veel compartimenteren. Een windsurfer en een zeiler kunnen niet zomaar in het wilde weg zeilen, veel hangt af van de windrichting."

Björn Anseeuw (N-VA): "Het idee op zich zijn we niet ongenegen, maar het mag niet ten koste gaan van de gebruikers vandaag en de natuurwaarden van de Spuikom. Wie zal de eventuele dam bouwen en betalen? Je moet dat op een goede manier verantwoorden. De stad zegt dat ze voorstander is van dit voorstel, alleen is dat plan niet voldragen."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Arne Deblauwe: "Stadsbestuur is voor wakeboardpark"

Schepen Arne Deblauwe antwoordt. "Wij kregen begin dit jaar de vraag naar de installatie van een wakeboardpark in Oostende. Je moet water hebben en de wind mag er niet te veel in spelen. We hebben meerdere locaties onderzocht, zoals het Vuurtorendok, locaties in Zandvoorde en nieuw te ontwikkelen locaties aan de Torhoutsesteenweg. De kabel moet 650 tot 850 m lang zijn. De Spuikom is een van de grootste watersportlocaties in Vlaanderen."

"Voor de Spuikom moeten we continu zoeken naar een evenwicht tussen watersport, de oesterkweek, de activiteiten van de zeescouts, de aanwezigheid van watervogels... Om dat laatste is het noordelijk deel van de Spuikom in de winter gesloten. Het stadsbestuur is voor dit wakeboardpark, als het de andere activiteiten niet te veel hindert."

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Kabelbaan over de Spuikom?

Katty Tournoij (Vlaams Belang) interpelleert over de plannen voor een kabelbaan voor wakeboarders over de Spuikom. "Met een goede samenwerking tussen verschillende sportclubs kan dit best gerealiseerd worden. Oostende mag zich niet alleen beperken tot voetbal en basketbal alleen. Wat is het standpunt van het gemeentebestuur bij dit voorstel?"

Jeroen Soete (SP.A): "Het zal niet veel gebeuren, maar in deze ga ik wel akkoord met mevrouw Tournoij. Op sportief en toeristisch vlak kan dit project een meerwaarde zijn voor Oostende."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Waarom doet Oostende niet mee aan Autoloze Zondag?

Natacha Waldmann (Groen) stelt voor dat Oostende in 2018 deelneemt aan Autoloze Zondag. Een vraag die haar partij zowat elk jaar stelt, maar die even traditioneel door de meerderheid wordt afgewezen.

Natacha Waldmann wijst op de vele leuke initiatieven die door een Autoloze Zondag kunnen ontstaan, de betekenis voor de citymarketing en de ecologische voordelen - de luchtkwaliteit verbetert al na één autoloos dagje. Ze verwijst ook naar Open Monumentendag in Oostende, toen de Elisabethlaan verkeersvrij was. "Veel mensen vroegen om dat nog eens te doen", zegt ze.

Schepen Jean Vandecasteele antwoordt dat Oostende bij de eersten was om een Autoloze Zondag uit te proberen. "Ik druk me diplomatisch uit als ik zeg dat het geen succes was. Het kostte ook veel inspanningen aan de politie. Oostende is, in tegenstelling tot Brussel, druk in het weekend. Wij hebben ook het jaar door meer autoloze straten dan Gent bijvoorbeeld. "Ik stel wel voor om in september 2018 de Visserskaai een stukje autovrij te maken en ik doe een beroep op de andere collega's om daar wat evenementen te voorzien", besluit de schepen.

Een voorstel waar Natacha Waldmann geen genoegen mee neemt: "Zo baanbrekend is dat niet", vindt ze. Er wordt gestemd en de meerderheid stemt het voorstel weg.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Nieuw crematorium

De raad bespreekt de principiële goedkeuring van de lening - waarborg op eerste verzoek van de OVCO, de Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Oostende.

Björn Anseeuw (N-VA): "Wij vinden dat het nieuwe crematorium te ver van de weg ligt. We zijn niet tegen de investering op zich, maar wat is de businesscase hierbij?"

"Uiteraard is er een businesscase. Dit komt terug bij het businessplan. Geen enkel probleem", antwoordt schepen van Boekhouding Jean Vandecasteele (SP.A) op de vraag van Björn Anseeuw om dat te krijgen.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Lokfietsen al vijf keer gepakt

Jeroen Soete (SP.A) interpelleert over de strijd tegen fietsdiefstallen en het succes van de lokfietsen. "Tot voor kort niet echt een groot succes, maar als bij wonder is dat de afgelopen week veranderd met drie lokfietsen die gestolen werden en vier dieven opgepakt", aldus Jeroen Soete. "Maar het heeft toch geruime tijd geduurd. Is er een mogelijkheid om de capaciteit van die lokfietsen nog uit te breiden?" Hij wil ook weten of er beveiligingsmiddelen kunnen worden aangeboden aan de inwoners.

"In enkele weken tijd zijn de lokfietsen al vijf keer gepakt. Er zijn al zes verdachten opgepakt, waarvan er vier werden aangehouden", zegt korpschef Philip Caestecker. Het succes is dus nog groter dan nu al bekend was. "Hoe dat komt? Wij blijven in elk geval binnen het wettelijk kader, maar voor de rest kan ik u daar niets over zeggen. Wij passen ons nu wel aan aan een bepaalde modus operandi van de dieven."

"Wij bekijken ook de mogelijkheid om fietsen te laten traceren met gps-systemen. We zoeken daarvoor de markt af", vervolgt de korpschef. "We willen in elk geval op korte termijn communiceren over de middelen die mensen ook individueel kunnen inzetten om zich tegen fietsdiefstallen te beschermen. Een goede raad alvast: sluit je fiets en hang hem vast aan een vast element."

Op vraag van Manu Beuselinck (N-VA) stelt de korpschef nog dat zowel georganiseerde bendes als individuele dieven zich schuldig maken aan fietsdiefstallen.

Matthias Feyen
door Matthias Feyen

Dringende vraag over aanwezigen in moskee

De gemeenteraad start met een dringende vraag van Björn Anseeuw (N-VA) over 'stedenbouwkundige vergunningen die worden afgeleverd op basis van foutieve informatie van de aanvragers'. "In de pers verklaarde de secretaris van een moskee in Oostende veel hogere aantallen dan in de vergunningsaanvraag voor 82 mensen."

"Aan het vrijdaggebed nemen hier 200 mensen deel, soms meer", klonk het in De Zeewacht van vrijdag 22 september bij de secretaris van de moskee in de Romestraat.

Schepen Kurt Claeys (Open VLD): "Als blijkt dat een andere hoeveelheid mensen aanwezig zou zijn, dan moeten we dat in de eerste plaats vaststellen dat die mensen een inbreuk plegen. Dan pas gaan wij optreden, want dan geldt dat als een overtreding."

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Autoloze zondag in Oostende?

Er zijn 23 agendapunten in openbare zitting en Natacha Waldmann (Groen) diende ook nog een voorstel van beslissing in over het organiseren van autoloze zondag in Oostende in 2018. Het is niet de eerste keer dat Groen het voorstel doet, maar de meerderheid reageerde nog nooit positief. Afwachten of daar vanavond verandering in komt.

Hannes Hosten
door Hannes Hosten

Interpellatie over Ensor Tower

Op de agenda staan tien interpellaties: Natacha Waldmann (Groen) zal het hebben over het toekennen van een bouwvergunning voor de 26 bouwlagen hoge Ensor Tower op de Oosteroever, Katty Tournoij (Vlaams Belang) en Jeroen Soete (SP.A) stellen vragen over de plannen voor een kabelbaan voor wakeboarders op de Spuikom. Katty Tournoij diende ook een interpellatie in over de vernieuwing van het station.

Björn Anseeuw (N-VA) heeft het over de 'schijnbaar nieuwe regels' op het containerpark en Patrick De Vyt (Vlaams Belang) wil meer weten over een mogelijke verhuizing van de Oostendse brandweer naar de Konterdam of Jabbeke. Jürgen Christiaens (N-VA) houdt een pleidooi voor AED-toestellen in het kader van de campagne 'Oostende gaat hart' en Sofie Cloet (Groen) interpelleert over extra verkeer in het Westerkwartier door de werken op de Nieuwpoortsesteenweg.

Johan Seynaeve (Open VLD) interpelleert over de 'vrijstelling oproeping burgers bij verkiezingen' en Jeroen Soete (SP.A) tenslotte stelt ook nog vragen over de strijd tegen fietsdiefstallen.