Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Einde van de zitting: afsluiten doen we met deze wijze woorden van een licht bekende Izegemnaar

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Lofbetuiging aan Noël Vansteeland als ferme opsluiter

De lofbetuigingen voor Noël Vansteeland blijven duren : ook Filip Lombaert (Groen), Arne Allosserie (N-VA) en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) sluiten zich aan bij de laudatio. De younsgsters van N-VA ontkurken ondertussen al de flessen...

Voorzitter Piet Seynaeve (N-VA) sluit zich aan bij al die mooie woorden en bedankt Noël ook nog eens uitgebreid.... Hij dankt ook schepen Frank Duhamel en OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe voor wat ze presteerden in de voorbije jaren.

Onder applaus overhandigt stadssecretaris Anton Jacobus nog een einde-mantaat-cadeautje : een bloemstukje !

Noël plaatst ook zelf nog een woordje, waarbij hij heel speciale dank heeft voor zijn voorganger, voorbeeld en boegbeeld : Eddy Lecluyse, in de zaal aanwezig.

En nu, eindelijk : de langverwachte pint! - De zitting is gesloten.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Geert Leenknecht brengt hulde aan Noël Vansteeland

Open VLD-raadslid Geert Leenknecht staat op het einde van de zitting nog stil bij het afscheid van zijn collega-raadslid Noël Vansteeland.

"Vanavond nemen we afscheid van Noël Vansteeland, na 27 jaar in de gemeentelijke politiek. Hij werd indertijd meteen verkozen. We zijn het allemaal eens dat Noël de perfecte fractieleider voor Open VLD was. Hij is altijd een gedreven politicus geweest, met een correct taal- en woordgebruik. Noël was - en is - door iedereen geliefd."

"Noël heeft een gedreven dossierkennis en was vaak weg voor vergaderingen en commissies. Het zal even wennen worden om die vrijgekomen extra tijd op te vullen, maar dat zal wel lukken met zijn taken als zaakvoerder en met een kleinkindje om voor te zorgen."

"De afgelopen negen jaar hebben we nooit van mening verschild en altijd gelijk gestemd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was Noël ei zo na schepen, maar dat is de politiek. Zijn afscheid stemt ons verdrietig, want hij verlaat onze familie. Maar we zullen Open VLD weer op de kaart zetten, mee met de hulp van Inge Six, die Noël zitje inneemt. We zullen verder constructieve oppositie voeren, dat beloven we."

Peter Defreyne (CD&V) onderschrijft deze mooie woorden. "Noël is een bruggenbouwer met visie en is eigenlijk een bestuurder die per toeval in de oppositie is beland. Hij is een trouwe vriend, ver boven de partijpolitieke verstandhoudingen." Hij sluit af met een pittige haiku.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Over ontslag van voorzitter comité externe relaties

Filip Buyse (Vlaams Belang) heeft een heel directe vraag voor schepen Kurt Himpe (N-VA) : "Ik verneem dat er een serieuze kink in de kabel zou zijn tussen het schepencollege en het comité externe relaties. Bij zoverre dat de voorzitter van het comité ontslag heeft genomen..."

Schepen Kurt Himpe (N-VA) laat hem nauwelijks uitspreken en snijdt Filip meteen de pas af. "Ik vraag u zo'n vragen in de geheime zitting te stellen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Izegem betaalt niet mee in zwembad van Roeselare

Peter Defreyne (CD&V) heeft nog een vraag voor burgemeester Bert Maertens (N-VA): "We lezen dat Roeselare Izegem wil betrekken in de bouw van hun nieuwe zwembad. Zijn er plannen in die richting? En is het wel nodig om daarin mee te stappen?"

De burgemeester repliceert gevat. "Ik was verbaasd toen ik dit alles via de pers vernam. Roeselare heeft inderdaad plannen over een nieuw zwembad. Voor ons ook het sein om eens over onze eigen zwembadinfrastructuur na te denken. Maar we hebben geen plannen om mee te betalen, integendeel. Ik heb inderdaad met mijn collega Luc Martens uit Roeselare over hun plannen gesproken, maar dat gesprek duurde amper 2 minuten. Maar dat neemt niet weg dat we de actief moeten nadenken over ons eigen zwembad."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Spreidingsplan vluchtelingen : "OCMW weet nog van niks"

Geert Leenknecht (Open VLD) tijdens de interpellaties : "Het verplicht spreidingsplan voor vluchtelingen voorziet 8 à 9 extra vluchtelingen voor Izegem. Heeft het OCMW hiervoor de nodige voorzieningen ? En hebben wij garanties dat de vluctelingen voldoende gescreend zijn in Brussel ?"

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) pikt natuurlijk in, en gaat meteen de nationale politieke toer op door staatssecretaris Theo Francken (N-VA) de mantel uit te vegen. "Principieel blijf ik me verzetten, samen met een groot deel van de bevolking, tegen de opvang van asielzoekers, en ik wil meer transparantie over het spreidingsplan.

Peter Defreyne (CD&V) : "Laat ons toch niet vergeten dat het hier gaat om concrete mensen die een oorlogsgebied ontvluchten. Laat ons in plaats van geldelijke steun eerder coördinerend optreden. De gedragenheid bij de bevolking zal dan ook veel groter zijn."

OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe : "Morgen komt er opnieuw een doorgangswoning vrij en gaan we opnieuw naar onze 36 plaatsen. Van het spreidingsplan weten wij op vandaag nog niks. Mochten wij meer vluchtelingen krijgen, dan zullen wij allicht een bijkomend huis moeten huren. De subsidies zouden hierdoor omhoog. Het kost onze stad dus niks, maar de belastingbetaler wel natuurlijk, want die subsidies moeten toch van ergens komen.

Worden ze genoeg gescreend ? Bij vorige aankomsten bleek de screening toch niet zo goed gebeurd. Maar het is verbeterd. Natuurlijk kennen ze nog geen Nederlands omdat ze zo snel doorstromen naar de steden. Maar u zou uw vraag beter aan iemand van het federale niveau stellen.

Bert Maertens : "Normaal zullen we over het spreidingsplan deze weke nog een brief krijgen van de hogere overheid."

Schepen van inburgering Tom Verbeke (N-VA) voegde er nog aan toe dat Izegem de zaken kleinschalig wil aanpakken en formules van buddyschap wil onderzoeken, zoals die ook bestaan in andere gemeenten.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Er komen babyverzorgingstafels in alle openbare gebouwen van Izegem

Nick Verschoot (N-VA) pleit ervoor om in alle Izegemse openbare gebouwen babyverzorgingstafels te installeren. "Dat moeten we voor onze bevolking voorzien", zegt hij. "Nu is dat slechts het geval in De Leest en in ons openbaar zwembad. Mijn collega Trui Tytgat kaartte dit zes jaar geleden al aan, maar willen nu een concreet engagement."

Schepen van Patrimonium Caroline Maertens (N-VA) antwoordt bevestigend. "Er komen verzorgingstafels in alle openbare gebouwen van onze stad", zegt ze. "Voor de toekomstige gebouwen de nieuwe voetbaltribune en het buurtgebouw Bosmolens kan dit meegenomen worden bij de inrichting."

"In de bestaande gebouwen zullen we iedere situatie apart moeten bekijken of er een mogelijkheid is om dit in de aangepaste toiletten voor andersvaliden te voorzien. 't Sok, Iso, kasteel Wallemote, het oud gemeentehuis van Emelgem en Eperon d'Or is dit alvast geen probleem. Daar kan het perfect aangebracht worden in het andersvalidetoilet."

Voor de topturnhal wordt het wat moeilijker omdat in die ruimte ook al een douche voorzien is. "We zullen bekijken waar we de verzorgingstafel dan best kunnen aanbrengen."

"Eén verzorging- of luiertafel kost ongeveer 300 euro en dat kan betaald worden via het budget onderhoud gebouwen. Wij zullen dus de verzorgingstafels installeren waar we nu al kunnen."

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Oprichting zorgbedrijf centraal in OCMW-budget 2016

Scheidend OCMW-voorzitter Marc Vanlerberghe (SP.A) licht toe : Meest fundamentele wijziging in het meerjarenplan, is het voornemen om samen met het stadsbestuur een Izegems Zorgbedrijf op te richten, als onderdeel van het ruimere verhaal van inkanteling van het OCMW in het stadsbestuur. Deze keuze nemen wij om in Izegem een 'openbaar' zorgaanbod te garanderen voor onze bevolking." Dit zorgbedrijf zou dan instaan voor het beheer van WZC de Plataan, onze assistentiewoningen Rode Poort en Vijverhof, ons dienstencentrum De Leest, dagverzorgingscentrum Dischveld, de dienst gezins- en seniorenzorg en ook kinderopvang Okido. "Wat het budget betreft, is de stadstoelage identiek aan de bedragen opgenomen in het aanvankelijke meerjarenplan, namelijk 3.300.000 euro."Vermeldenswaardig is volgens Marc Vanlerberghe nog : - binnen de sociale dienst werd een buffer van 50.000 euro voorzien voor eventuele personeelsuitbreiding in functie van noodzaak om werklast te verminderen binnen de materiële opvang van asielzoekers en/of begeleiding sociale tewerkstelling; - sterke toename subsidies voor materiële opvang asielzoekers als gevolg van de toename van ons contingent (van 24 naar 36 plaatsen). - uitbreiding budget voor sociale tewerkstelling (van gemiddeld 27/dag naar 30/dag) voor tewerkstelling van leefloners als art 60. -in het keukenbudget is er rekening gehouden met het vertrek van de Sint-Jozefskliniek uit Ten Bos.

En Marc Vanlerberghe sloot 'ludiek' af : "Aangezien dit mijn laatste zitting is als OCMW-voorzitter, stel ik voor dat u de vragen maar richt aan mijn opvolger".

Waarna er een appalusje volgde voor Marc Vanlerberghe.

Vragen waren er niet echt, alleen wou Peter Defreyne (CD&V) graag op gezette tijdstippen op de hoogte gehouden worden van de voortgang in het proces van de eenmaking van stad en OCMW. Een vraag die dus duidelijk voor opvolger Frank Duhamel is, maar waar niet echt werd op geantwoord.

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Belastingsregelmenten goedgekeurd

Alle belastingen zijn goedgkeurd bij onthouding van de volledige oppositie. Noël Vansteeland (Open VLD) zorgt in zijn laatste zitting nog eens voor de vrolijke noot door af en toe eens tegen te stemmen.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Lothar Feys pleit voor een parkeer-app

Lothar Feys (N-VA) is voorstander van het Piaf-systeem. "Maar waarom ook niet parkeren via een app?", stelt hij. "Na 1 jaar zouden we de samenwerking met OPC evalueren. In februari is het zover. Ideaal om de app te overwegen."

"Via deze weg kunnen gebruikers ook snel zien welke parkeerplaatsen vrij zijn. Dit is trouwens niet langer weggelegd voor grote steden, want ook steden als Knokke-Heist en Wetteren gebruiken al een app om parkeren in kaar te brengen."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Geert Leenkneccht : "Platte belasting op tweede verblijven"

Geert Leenknecht (Open VLD) vraagt een studie te doen naar de tweede verblijven die verbonden zijn aan bedrijven en winkels. "Moeten zij die belasting wel betalen ? We gaan onze begroting toch niet redden met die 17.000 euro ? Ik vind dit een platte belasting, want ze betalen al kadastraal inkomen !"

Naar aanleiding van de parkeerretributies, vraagt Geert zich nogmaals af waarom er niet is gekozen voor sms-parkeren.

Schepen Tom Verbeke (N-VA) antwoordt dat dit toch een vrij duur systeem is, zowel voor de stad als de gebruiker. "Maar we zijn wel bereid om straks in februari na één jaar het betalend parkeren te evalueren."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Nieuwe betaalmogelijkheid bij het parkeren in Izegem: het Piaf-toestel

"Op dit ogenblik hebben bestuurders de mogelijkheid om in de betalende zone van het stadscentrum een parkeerticket te nemen en te betalen met muntstukken. We breiden de betaalmogelijkheid nu uit met een persoonlijke elektronische parkeermeter", stelt schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA). "Een dergelijke elektronische parkeermeter kan worden aangekocht bij het bedrijf OPC dat aangesteld is voor de parkeercontrole in onze stad. Het Piaf-toestel kost de bestuurder 33 euro, maar het toestel kan in verscheidene steden en gemeenten gebruikt worden."

"Het toestel moet opgeladen worden via een laadstation in de parkeerwinkel van OPC of via internen. Voor elke oplaadbeurt wordt een bedrag aangerekend van 3,23 euro, ongeacht de grootte van het opgeladen bedrag aan parkeergeld. Maar met het systeem betaalt de bestuurder enkel het effectief verschuldigde bedrag. Als een bestuurder parkeert in een betalende zone, dan moet het Piaf-toestel ingeschakeld worden, wordt de plaats gekozen waar er geparkeerd wordt en start het systeem. Je betaalt alleen voor de exact gebruikte parkeertijd. De gebruikers moeten er wel rekening mee houden dat de maximale parkeertijd van de parkeerzone ook van toepassing is bij dit betaalsysteem."

GF
© GF
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Retributie afleveren identiteitskaarten, rijbewijzen... gaat naar beneden

Opvallend: de retributie voor het afleveren van rijbewijzen, identiteitskaaren, reispassen, stedenbouwkundige inlichten... gaat naar beneden. "In tegenstelling tot een verhoging die door de FOD Binnenlandse Zaken is voorgesteld", aldus Financieschepen Tom Verbeke.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Budget 2016 en meerjarenplan aangenomen

Na nog een wederwoord van de interpellanten, waarop dan niet meer werd gerepliceerd, wordt er gestemd : CD&V en Vlaams Belang stemmen tegen, Open VLD onthoudt zich. Bij de meerderheid uiteraard een volmondig ja !

Jos Remaut
door Jos Remaut

Bert Maertens : "We hopen deel van onze dotatie aan brandweer terug te krijgen"

Burgmeester Bert Maertens (N-VA) legde uit waarom de brandweerdotatie volgend jaar stijgt. "Dat is zo voorzien in het meerjarenplan. We zitten daar ook met een vergrijzing, en ten laatste in september verwachten we een indexaanpassing voor het personeel."

"Het meerjarenplan is vanmorgen in de zoneraad goedgekeurd, maar als er overschotten zijn, dan zullen die in mindering worden gebracht van de gemeentelijke dotatie. En er wordt wel degelijk verwacht dat er een overschot zal zijn. Het is ook niet zo simpel om in de eerste jaren meteen correct te budgetteren."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Zwerfvuil harder aanpakken

Nadia Staes, schepen van Milieu (SP.A): "Zwerfvuil is inderdaad nog altijd een groot probleem. We hebben Netwerkt, mensen die ons jaarlijks 53.000 euro kosten en het centrum net houden en bepaalde plaatsen onderhouden. Daarnaast hebben we onze eigen mensen om vuilnisemmers te ledigen en zwerfvuil op te ruimen. Ook met de Minaraad hechten veel belang aan deze kwestie. Ook de actie Propere Stad willen we in samenwerking met de politie weer nieuw leven in blazen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Inbraak in brandweerkazerne: één flesje Rodenbach als buit

Bert Maertens: "Collega Sintobin haalt aan dat het politiegebouw volledig en rondom afgesloten zou moeten kunnen worden. Dat valt niet in dovemansoren, want enkele weken geleden was er een inbraak in de brandweerkazerne. Daarbij werd welgeteld één flesje Rodenbach buitegemaakt. Het was wel het signaal om de achterkant dicht te maken, zodat verdere inbraken verhinderd zullen worden."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Kurt Himpe (N-VA) : “We hebben gewoon geen ruimte voor een vrachtwagenparking”

Schepen Kurt Himpe in de repliekronde : "Al jaren breken we daar onze tanden op. Zo dachten we bijvoorbeeld aan extra ruimte op de Zuidkaai. Maar daar is wel een heel groot bedrijf gevestigd, en de kans bestaat dat vrachtwagens van dit bedrijf de parking snel zullen innemen, wat niet de bedoeling is."

"Er zijn randvoorwaarden : er moet een vrij grote ruimte zijn, een kleine vrachtwagenparking heeft geen zin. En we hebben al niet veel ruimte in onze stad. Als er al opportuniteiten zijn, dan zal men die eerst willen gebruiken voor bedrijfsgrond. Ik ben ook voorstander van een vrachtwagenparking, dat weet u allemaal. Maar er is verdorie zo weinig plaats om die aan te leggen. "

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Bert Maertens deelt nieuw staatsieportret: The A-Team uit Izegem

Tussen alle cijfermatige sérieux door: burgemeester Bert Maertens deelt het nieuwe staatsieportret van N-VA al op zijn Facebookprofiel en heeft het over zijn A-Team. Wij zoeken op Kapaza alvast naar een zwart-rode bestelwagen. En wie zou B.A. Baracus zijn!?

Lothar Feys legde zopas de eed af als nieuwe schepen in Izegem. The A-team is er klaar voor! ?

Posted by Bert Maertens on dinsdag 15 december 2015
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Tom Verbeke: "Via budgetwijzigingen gericht inspelen op interessante projecten."

Schepen Tom Verbeke heeft een hele kluif aan de vele vragen. "Ik wil benadrukken dat cijfermatig alles klopt. En ik zou graag ook meer investeringen doen, maar we doen dat binnen een welbepaald kader. Dat hebben we zo afgesproken. Net zoals we hebben afgesproken om de schuldgraad niet te laten groeien en om de opcentiemen niet te doen stijgen en niemand van het stadspersoneel te laten afvloeien."

"We hebben inderdaad enkele grote projecten mogelijk in de pijplijn. Kasteel Ter Wallen, Het Blauwhuis en de Site Strobbe staan te koop. Maar moeten we dit kopen? We kunnen ook de regierol op ons nemen. Het is echter moeilijk een bedrag te plakken op iets dat er nog niet is. Gelukkig hebben we daarvoor budgetwijzigingen en kunnen we gericht inspelen op interessante projecten."

Over de Marktstraat is Tom Verbeke formeel. "Ik had graag gezien dat die straat nu al in een nieuw kleedje zat. Daar doe ik niet flauw over. Maar ik betreur het dat sommigen onder jullie nogal lacherig over Visie 2030 doen. Dat overlegorgaan kan een oplossing bieden voor de toekomst van de Marktstraat. Nu is deze straat een belangrijke winkelader én verkeersader."

gf
© gf
Jos Remaut
door Jos Remaut

Filip Lombaert (Groen) : "Wij dragen ons steentje bij voor het klimaat"

Filip Lombaert (Groen) legde uiteraard een aantal ecologische klemtonen, en hoeft het verwondering te wekken dat hij hiervoor aanknoopt op het internationale klimaatakkoord ?

"Vorig weekend werd een klimaatakkoord gesloten in Parijs om de CO² uitstoot terug te dringen om de opwarming te beperken tot 2°C of minder. Om dit te realiseren zullen er op veel beleidsdomeinen en op alle niveaus maatregelen moeten genomen worden. Internationaal, nationaal, regionaal en zeker ook lokaal.

In de begroting 2016 zitten enkele nieuwe beleidskeuzes die daartoe zullen bijdragen.

Op vlak van mobiliteit worden twee nieuwe initiatieven genomen: - Er wordt voorzien om te starten met een deelauto, beter gekend als Cambio, na een bevraging en een infomoment voor de Izegemnaren. Deelauto's schakelen tot 12 particuliere wagens uit.

- Er is een aankoop voorzien van een elektrische wagen voor de stad.

Het lijken misschien geen spectaculaire maatregelen, toch zijn ze heel belangrijk. Het zijn trendbreuken, waarbij de stad haar voorbeeldfunctie opneemt.

Geen trendbreuk, maar een serieuze bijdrage leveren alle maatregelen die worden voortgezet om energie te besparen. De premies voor de renovaties van woningen blijven lopen en helpen eigenaars en verhuurders om duurzame investeringen te doen. Op het vlak van verlichting werd de voorbije jaren al serieus geïnvesteerd in openbare verlichting, recent nog op de begraafplaats in Emelgem. In 2016 wordt voorzien in LED verlichting in de Leest.

Wat verwarmingskosten betreft verwacht onze fractie veel van de lopende gebouwenstudie. De herlocalisatie van diensten van onze stad zal niet alleen voor de gebruikers en op vlak van functionaliteit een meerwaarde bieden. Herlocalisatie moet ook resulteren in een aanzienlijke energiebesparing. Minder verbruik, betekent ook dat de jaarlijkse terugkerende energiekosten dalen."

Wat de investeringen betreft kijken we uiteraard uit naar de realisatie van de nieuwe sportinfrastructuur en naar de realisatie van de Site Rebry en het fietspad op Wandel op de Mandel. De site Rebry wordt een groene ruimte voor de jeugd, een vaste stek voor de florerende speelpleinwerking bij het JOC. Het fietspad op Wandel op de Mandel zal een aangename fietsverbinding vormen met Ingelmunster, een alternatief voor de drukke Baron- en Ingelmunsterstraat."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Arne Allosserie (N-VA): "Visie 2030 moet boven partijgrenzen staan."

Arne Allosserie (N-VA): "Ik wil graag reageren op wat collega Stefaan Sintobin zegt. Visie 2030 moet een hefboom zijn om over 2018 heen te denken en moet het de partijpolitiek overstijgen."

"We erkennen dat er verbeteringen mogelijk zijn aan het handelscentrum, maar tijdsdruk is in dergelijke materies vaak een erg slechte raadgever. Deze meerderheid wil een instrument creeëren om hier aan te werken."

"Het is ook duidelijk dat N-VA de Izegemse verenigingen wil blijven verankeren. En beste collega Sintobin, de veiligheid is in deze stad blijft gegarandeerd."

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Stefaan Sintobin : "Visie 2030 niet meer dan een marketingstunt"

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) herhaalt nog eens zijn kritiek op Visie 2030 : "U schuift de realisatie door naar de volgende legislatuur. Waar wie zegt er dat dan nog dezelfde coalitie aan de macht zal zijn ? Voor mij is dit eerder een marketingstunt, en ondertussen worden belangrijke beslissingen niet genomen. Ja, wij zijn voorstander van burgerparticipatie, en we willen zelfs nog verder gaan : wij willen dat er een referendum komt over die plannen. Want de mensen die er nu hun mening ten overvloede over ventileren, stellen procentueel niet veel voor. Mooie plannen en veel wind, maar als het effectief gaat over knelpunten, dan geeft men niemand thuis en gebeurt er niks. Waar zit de kracht van de verandering ?"

"Ondertussen liggen de plannen van de vorige meerderheid voor de stadskernvernieuwing volledig stil. Maar daar zijn ook andere partners bij betrokken, en die willen verder. De NMBS bijvoorbeeld wil absoluut dat de overweg van de Nederweg gesloten wordt. Het openblijven ervan was nochtans een belangrijke voorwaarde indien de centrale brug zou afgeknipt worden."

GF
© GF
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Filip Buyse: "Autofinancieringsmarge wordt komende jaren steeds kleiner."

Filip Buyse (Vlaams Belang): "Het staat buiten kijf dat u de autofinancieringsmarge zal halen, maar voor de jaren die komen, wordt die steeds kleiner, beste schepen Verbeke. Wij hebben bekeken waar die marge daalt."

"Er zou bijzonder kritisch omgegaan worden met personeelskosten, klonk het bij de start van de legislatuur. In 2014 was die 8.291.000 euro en die zal in 2019 tot 10.860.000 aangroeien. Toch een sterke stijging."

"Wanneer we de kosten tegenover de opbrengsten zetten, zien we dat we tot 2019 een opbrengst van ongeveer tien procent hebben. De kosten zullen dan weer tot 18 procent stijgen. Met andere woorden: in deze evolutie wordt de autofinancieringsmarge telkens meer aangetast, door de personeelskost en in mindere mate de energiekost. Wat ook opvalt, is de contributie aan de brandweerzone: die zorgt tegen 2019 voor een flinke meerkost."

"Wat ons binnen het budget van 2016 zorgen baart, is Farys. Daar zien we geen enkele opsplitsing meer wat die dotatie behelst. Elk detail ontbreekt daar."

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Peter Defreyne : “Investeringen compleet ondermaats voor een stad als de onze”

Peter Defreyne (CD&V) is rustig maar gedecideerd : "Op boekhoudkundig vlak haalt u met dit budget uw cijfer, er is geen enkel probleem. Maar beleidsmatig hebben we wel opmerkingen : er wordt te weinig geïnvesteerd in de toekomst van de stad. Wij willen een sterker investeringsritme, zoals in de vorige bestuursperioden. Zo doet u dit jaar niets aan de Marktstraat. U zou in 2015 een studie doen en in 2016 realiseren. Wij hebben toen al geprotesteerd, omdat daar onmiddellijke actie nodig was. Dit uitstel herhaalt u nu : de studie wordt 2016, de uitvoering 2017. Ik hoop alvast dat het dit keer wél waar zal zijn."

"Hetzelfde voor Visie 2030 : al goed en wel, maar wat zal u met al die plannen doen ? Ik zie in budget en meerjarenplanning geld om plannen te maken, maar geen cijfers om die plannen te realiseren. Zo worden die plannen wel erg vrijblijvend. Maar ik maak me daar zorgen over, want als je niet aan de effectieve uitvoering begint, dan zal de polemiek die heerst rond bepaalde punten niet ophouden. Het geloof zonder de werken is dood."

In het voorbije jaar zijn er drie opportuniteiten aan bod gekomen : de kasteeldomeinen Ter Wallen en Blauwhuis, en de site Strobbe. Dat u op vandaag niet kan zeggen wat u daarmee zal doen, daar eb ik alle begrip voor. Net zoals we wel begrijpen dat je niet alles kan doen. Maar uit de begroting die hier voorligt, blijkt geen enkele intentie in deze. Idem dito voor de vrachtwagenparking. Ondertussen blijft de aanblik van Izegem bij het binnenkomen triestig : een muur van vrachtwagen langs de rijksweg, en het is ook onveilig."

"Wanneer de ambitie hebben om een handelscentrum te worden, dan moeten daar toch investeringen tegenover staan. U haalt het budget naar omlaag van 32.000 naar 20.000 euro, en daar staan geen alternatieven tegenover."

"Voor een gemeente is zo'n begroting misschien voldoende, maar voor een stad als Izegem absoluut onvoldoende !"

Frank Meurisse
© Frank Meurisse
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Noël Vansteeland: "Pekkershoek op Bedrijvencontactagen"

Noël Vansteeland (Open VLD): "Ik lees dat de stad bedrijven, ondernemingen en centrumhandelaars zal ondersteunen. Maar aan de andere kant krijgen ze een belasting op hun oren van liefst 400.000 euro om reclamefolders uit te delen. Dat vind ik frappant."

"Ik geef een voorstel mee om ondernemers beter te dienen. Onlangs waren er Bedrijvencontactdagen in Kortrijk. Daar waren enkele kleinere gemeenten die er met hun bedrijven naartoe getrokken zijn. Waarom geen 'Pekkershoek' maken op een dergelijke beurs en de krachten te bundelen?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Izegem: dienstverlenend

Izegem moet ook voor een kwaliteitsvolle dienstverlening staan. "Zo werd onder andere de centrale uitleendiens top één fysieke locatie gebracht en met de herinrichting van het stadhuis hebben we geopeerd voor duurzame en herbruikbare materialen die de fysieke toegang nog moeten verbeteren. Ook de bouw van een nieuwe ontvangstruimte op de begraafpllaats in de Reperstraat steekt in dat plaatje."

Schepen Verbeke verwijst ook naar de lancering van het ondertussen vertrouwde Izine en stelt dat er een nieuwe organisatiestructuur werd uitgetekend om de efficiëntie te verhogen.

"Ook inspraak en wijkwerking dragen we hoog in het vaandel. Dit willen we verder stimuleren, want het is van essentieel belang voor een goede besluitvorming. Denk ook aan Visie 2030. Voor ondernemingen hebben we economische raad fel herwerkt en zo de slagkracht vergroot."

Een laatste speerpunt is het Izegemse gevoel. "Iedereen is Izegemnaar", zegt Tom Verbeke. '"En onze stad is er voor iedereen. Daarom bouwen we een nieuw wijklokaal op de Bosmolens en zijn er plannen om het project Hart voor je Buurt te herwerken."

Ook inburgering is van primordiaal belang. "Daarom werd de dienst inburgering opgericht, die zowel de toeleiding naar een volwaardig inburgeringstraject belgeleidt, als de taalpromotie en het taalbeleid van onze stad gestalte geeft. Zo denk ik aan de Babbeldoos, waar (anderstalige) kinderen al spelend onze taal leren. Vanaf 2016 zullen ook kinderen van 6 tot 12 jaar er terecht kunnen. Ook Babbel'uit wordt verder uitgebouwd; Dit project helpt volwassenen met een taalachterstand."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Izegem: regionale stad bij uitstek

Volgens Tom Verbeke moet Izegem zich ook verder ook profileren als een regionale stad. "Izegem bouwt verder aan zijn centrumfunctie en versterkt zijn regionale aantrekkingskracht. We trokken onder andere een projectleider lokale economie aan die nieuwe dynamiek brengt en een integrale aanpak van lokale economie en handelscentra nastreeft."

"Via een projectcheque ondersteunen we de realisatie van vernieuwende ideeën en wanneer handelaars samenwerke. We zullen voor de stad een citymarketing plan opstellen om onze unieke verkoopspropositie beter vorm te geven en consequent uit te dragen."

"Tegelijk met de opening van Eperon d'Or ook het Huis van de Economie gelanceerd en willen we ook samenwerken met private spelers zoals de nieuwe brouwerij Van Honsebrouck. Ook de nieuwe kunstacademie, die op 1 september is opgestart, wordt niet vergeten. Die moet de spil worden van de uitbreiding van het creatieve avondonderwijs in onze stad."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Vrije tijdbesteding en verenigingen blijven steunen

Tom Verbeke gaat verder: "Vrije tijd en verenigingen verliezen we niet uit het oog. Izegem is door haar verenigingen en evenementen een bruisende en levendige stad. We voorzien een goed uitgebouwde vrijetijdsinfrastructuur die zowel het eigen stadsaanbod als dat van de verenigingen maximaal ondersteunt. De subsidielijn voor bouwtoelagen voor jeugd, cultuur en sportverenigingen in 2016 wordt verhoogd tot 43.500 euro, we blijven investeren in het gebouw en de cultuurwerking van De Leest, we zullen in 2016 starten met de uitvoering van het Masterplan sport, waarbij de site op Krekel Zuid een volledig nieuwe gedaante zal krijgen, met onder andere een nieuw kunstgrasveld en een energiezuinige sportinfrastructuur."

er wordt ook geïnbesteerd in geluidswerende aanpassingen aan het JOC. "Het kasteel Wallemote zal volledig gerenoveerd zijn en ter beschikking komen van de verenigingen, Izegemnaren en andere organisatoren. De site Rebry achter het JOC zullen we herinrichten tot een nieuwe groene ruimte voor de jeugd en de buurt, in participatie met diezelfde jeugd en de bewoners."

"We willen de niet geringe bijdragen aan verenigingen ook niet verminderen, ondanks de besparingen. Ons verenigingsleven is een bloeinend verenigingsleven en deze meerderheid koos expliciet om de bijdragen niet te verminderen. Sportverenigingen ontvangen 53.400 euro per jaar, cultuurverenigingen 46.000 euro per jaar, jeugdverenigingen ontvangen 40.000 per jaar, seniorenbonden ontvangen 6.000 euro per jaar. Verenigingen die werken rond ontwikkelingssamenwerking ontvangen 17.162 euro per jaar.

"We blijven ook investeren in grote manifestaties, zowel op sportief als op socio-cultureel vlak met in 2016 een volledig nieuw stadsfestival. De bibliotheek kan in 2016 rekenen op een hoge bijdrage van 109.000 euro om de collectie te vervangen en uit te breiden. De stad investeert verder in de samenwerking met de partnersteden en gaat actief op zoek naar de meerwaardes die deze uitwisseling voor onze stad en zijn bewoners kan betekenen. Inzet van vrijwilligers is hier essentieel."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Veiligheid blijft belangrijk

Ook veiligheid staat het komende jaar hoog op de agenda. "We willen kordaat komaf maken met incidenten en problemen die het onveiligheidsgevoel bij de inwoners en handelaars groter maakt."

"Als uiting hiervan is het lokaal integraal veiligheidsplan opgemaakt dat de prioriteiten op het vlak van de veiligheid voor onze stad definieert. Concreet betekent dit dat de stad via de GAS-sancties overlast krachtdadig aanpakt, dat in de uitgaansbuurten de aanwezigheid van de politie verhoogd is door het meer in zetten van het flexteam, dat er voor 80.000 euro geïnvesteerd is in camerabewaking, dat er een vergunningskader voor nachtwinkels en horeca werd uitgewerkt."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Izegem: aantrekkelijke woonstad

Tom Verbeke bespreekt de investeringen: de Site Rebry werd aangekocht, het Kasteel Wallemote nadert de volotooing van de renovatie, er werd een wagen voor een teamleider binnen het stadhuispersoneel aangekocht en er zal opdracht gegeven worden om het Autonoom Gemeentebedrijf op te richten.

"We stellen daarnaast acht prioritaire doelstellingen voor. Ten eerste de aantrekkelijke woonstad die Izegem wil zijn. Het stadsbestuur wil een duidelijke en ambitieuze visie ontwikkelen voor Izegem als stad in de toekomst. Via burgerparticipatie is de planningsfase in een eindstadium aangekomen. Begin 2016 wordt aan de burger opnieuw gevraagd deel te nemen aan de discussie over de verschillende aspecten van deze studie. Gelijktijdig loopt de locatiestudie voor het patrimonium van de stad en het OCMW. Met de inzichten van onze inwoners, de locatiestudie, de mobiliteitsstudie en de plannen van het studiebureau gaat het stadsbestuur aan de slag om tot een algemeen plan te komen dat te realiseren valt over deze en toekomstige legislaturen. Ook in de latere fase is budget voorzien om via burgerparticipatie onze inwoners een stem te geven in dit grootse project."

"Maar we hebben nog meer gedaan. We hebben zowel stimulerende als sanctionerende maatregelen werden genomen om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. We willen ook de netheid van de stad op duurzame wijze vergroten. Daarom beslisten we onlangs om een onkruidbestrijdingsmachine te kopen die volgens de strengste milieunormen opereert. Maaien volgens het bermdecreet wordt elk jaar uitgebreid, net zoals het tijdelijke project met de groenafvalzakken. Dit laatste wordt in 2016 verdergezet tot IVIO de studie heeft afgewerkt ivm gemengde ophaling van groenafvalzakken samen met groenafvalcontainers."

Trage wegen worden verder aangelegd, concreet gaat het over Wandel op de Mandel. We zullen extra groenruimtes ontwikkelen in de stad kan voor 2016-2017 en 2018 rekenen op ongeveer 200.000 euro per jaar."

"De parkeercontrole hebben we uitbesteed aan een private partner met een dubbel positief effect: in het handelscentrum zijn tijdens de uren waarop gecontroleerd wordt veel plaatsen beschikbaar en de stad haalt meer inkomsten uit deze samenwerking want er is een mentaliteitswijziging opgetreden waardoor mensen spontaan een ticketje nemen bij het parkeren."

Verkeersremmende maatregelen komen er in de Leenstraat. "En de Kachtemsestraat wordt samen met de Vijfwegenstraat heraangelegd om een mooiere en veiliger verbinding te hebben. Ook het stuk van de Roeselaarsestraat tussen de Kapucijnenlaan en de Sasbrug wordt aangepakt zodat de volledige Roeselaarsestraat zal vernieuwd zijn."

De plannen om de Marktstraat her aan te leggen komt in 2016 om in 2017 uit te voeren. En het vervangen van de kwikarmaturen werd versneld uitgevoerd zodanig dat het volledig Izegems grondgebied zuiniger wordt verlicht.

Ook de buitenschoolse kinderopvang werd bestendigd maar de tekorten werden weggewerkt.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Begroting 2016 komt uitgebreid aan bod

Schepen van Financiën Tom Verbeke (N-VA) stelt met veel gevoel voor poëzie de begroting voor 2016 voor en verwijst graag naar het vallen van de bladeren, het naderen van kerst en dus dat de tijd rijp is om de nieuwe begroting op de wereld los te laten. "Ik wil alvast alle mensen in onze financiële dienst bedanken voor het niet aflatende werk dat ze geleverd hebben", aldus Tom Verbeke.

Schepen Verbeke gaat prat op gezonde stadsfinanciën: "Zuinig financieel beheer is sluitstuk van het beleid. Net als in andere steden en gemeenten heeft het bestuur een antwoord gezocht om het hoofd te bieden aan de moeilijke financiële situatie. In concreto moest voor een financieel evenwicht bij aanvang jaarlijks zo'n 2,4 miljoen euro gevonden worden. Daarbij heeft het bestuur de doelstelling zelfs nog wat scherper gesteld dan wat decretaal verplicht is. We wensen immers niet enkel op het einde van de legislatuur een structureel evenwicht, ook bekend als de autofinancieringsmarge. De betrachting was en is om dit elk jaar vanaf 2014 te halen. En daar slagen we in. Ondertussen bereiden we de toekomst voor door waar mogelijk reserves op te bouwen."

Om dit alles mogelijk te maken, werden een hele resem aanpassingen, besparingen en ingrepen vooropgesteld. "Het spreekt voor zich dat dit niet de gemakkelijkste beslissingen zijn, maar noodzakelijk voor het behalen van het financieel evenwicht."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Peter Defreyne : "Maken jullie werk van fietsverbinding tussen Groen- en Papestraat ?"

De raad keurt de overdracht aan de stad Izegem goed van de wegenis in de verkaveling Mission aan de Groenstraat. Het gaat in totaal om goed 19 are grond die wordt ingelijfd bij de openbare wegenis.

Peter Defreyne (CD&V) had hierop aansluitend een vraag : "Aansluitend op een pijpenkop van deze verkaveling ligt het park Steendam. Daarin is een trage verbinding met een dubbel fietspad voorzien naar de Papestraat. Blijft men dit idee genegen ? Er is een stuk grond te koop aansluitend op de Maandagmarkt, dus moeten we nu misschien wel de opportuniteit grijpen. En zal men ook meer gaan investeren in het park om het aantrekkelijker te maken voor het publiek ?"

Schepen Caroline Maertens (N-VA) antwoordt : "Trage wegen zijn wij altijd genegen, maar ik heb op vandaag geen weet van een stuk grond dat te koop zou zijn. Investeringen in het park Steendam zijn vooralsnog niet voorzien."

GF
© GF
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor omgeving Sint-Rafaëlkerk

Schepen Frank Duhamel (SP.A) buigt zich over de omgeving van de Sint-Rafaëlkerk: Er is de laatste tijd weer veel te doen geweest over de Sint-Rafaëlkerk. De verkoop is uiteindelijk niet doorgegaan, maar nu willen we voorstellen om er een ruimtelijk uitvoeringsplan rond op te maken, met inbegrip van de huidige groene zones.

Zo kunnen wie die dan ook behouden. Dan kunnen we eind volgend jaar in dit dossier landen en verder actie ondernemen."

Peter Defreyne (CD&V) stelt voor om voor de site een wedstrijd uit te schrijven, zoals het stadsbestuur dat ook voor de Site Strobbe van plan is. Frank Duhamel stelt dat het over twee volledig verschillende sites gaat. "Strobbe gaat over handel, wonen en diensten, bij Sint-Rafaël willen we in eerste instantie de groene zones bestendigen."

PVH
© PVH
Jos Remaut
door Jos Remaut

Voorwaardelijk gunstig advies voor DECOF

Schepen Frank Duhamel (SP.A) licht toe : "DECOF, aan de Noordkaai 34, ligt eigenlijk in een natuurgebied maar er is nu al zeer veel verharding aanwezig. Maar we moeten dit bedrijf alle kansen geven, en daarom willen we het planologiosch attest voor het herwaarderen van de bedrijfssite voorwaardelijk gunstig adviseren. We voorzien wel een aantal randvoorwaarden : beperking in hoogte van de gebouwen (wat we vooraf hebben afgesproken met het bedrijf), rekening houden met overstromingsgebied en de nodiige compensaties voorzien voor de ingenomen natuur."

De raad keurde de beslissing van het scehpencollege unaniem goed.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Straks gezellig de barbecue aansteken op openbaar domein?

Burgemeester Bert Maertens (N-VA): "Elk jaar evalueren we het politiereglement, wat enkele wijzigingen oplevert. Nu willen we een passage inbouwen, waardoor het in de toekomst mogelijk is om op openbaar domein op duidelijk afgebakende plaatsen een barbecue kan gehouden worden. Concreet gaat het om de site Rebry, dat straks onder handen genomen wordt."

Tweede zaak gaat over dierenverdrijvers. "Dit zijn automatische installaties die meeuwen, honden, katten... kunnen verdrijven bij bedrijven of in landbouwgebied. Die verdrijven maken een ultrasoon geluid, dat niet voor de mens hoorbaar is. Dit willen we via het politiereglement reguleren, waardoor er telkens een machtiging van de burgemeester nodig is."

Ook het organiseren van grote evenementen komt op tafel. "Nu moet je een uitgebreide fiche invullen en bekom je een uitgewerkt veiligheidsplan, zoals dat nodig is bij grote manifestaties als Univerz Festival en Izegem Koers. Met een wijziging willen we bekomen dat de organisator zich houdt aan de richtlijnen die het gericht overleg oplevert."

Noël Vansteeland (Open VLD): "Het valt mij op dat het vanaf nu verboden is voor uitbaters van horecazaken en traiteurzaken om gassen van de keuken en het fornuis af te laten. Hoe kan je dat nu verbieden?"

Bert Maertens: "Er bereiken ons klachten van omwonenden, vooral van appartementsbewoners. Maar dit is vooral een stok achter de deur voor wanneer er echte problemen opduiken. Dan kunnen we in overleg een herlocalisatie van de afgasinstallatie bekijken. Maar het wordt geen regelneverij."

GF
© GF
Jos Remaut
door Jos Remaut

Stefaan Sintobin : "Betekenisvolle stap in de afschaffing van de provincies"

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) windt er geen doekjes om : "We zijn pro, omdat het een betekenisvolle stap is in de ontmanteling van de provincies. Toch gaan wij dit punt niet goedkeuren, want wij vrezen dat dit hier vooral een ambtelijk tussenbestuur zal worden, zonder democratrische controle. Dit dreigt hier een WVI in 't klein te worden."

Bert Maertens weerlegt : "Het is niet de bedoeling dat Midwest zelf beslissingen gaat nemen. Die gebeuren verder door de gemeenten, waar er wel puoliteike controle is.

Wat de toekomst van de provincies betreft, gaf Bert Maertens Sintobin een sneer : "Dit is hier niet de plaats om over de provincies te discussiëren, dat gaan we straks drie dagen doen in het Vlaams Parlement. De provincies worden overigens niet afgeschaft, ze blijven hun grondgebonden materies behouden. En het zou bijzonder dwaas zijn mochten we in ons traject van Midwest geen beroep doen op de fantastische expertise die de provincie West-Vlaanderen heeft op het vlak van interlokale samenwerking."

De goedkeuring van de oprichting van Midwest in deze raad is een feit, alleen Vlaams Belang stemde tegen.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Open VLD krijgt opfrissing in verschillende adviesraden

Doordat drie leden van Open VLD recent de nieuwe politieke partij Vizie boven de doopvont hielden en met het afscheid van Noël Vansteeland, moeten ook een aantal vertegenwoordigers van Open VLD in de verschillende adviesraden van de stad Izegem vervangen worden.

Jos Remaut
door Jos Remaut

Midwest 43 cent per jaar per inwoner

Bert Maertens is volop op dreef over de associatie Midwest, hij is overduidelijk een ferme believer. Om de kostprijs hoeft de stad zijn lidmaatschap alvast niet te laten : 0,43 euro per jaar per inwoner als basisfinanciering.

"Deze zal ook blijven doorlopen wanneer het RESOC (regionaal economisch en sociaal overleg) ophoudt te bestaan, wat een verplichting is die van hogerhand is opgelgd in het kader van de interne staatshervorming. Daarna zal nog moeten blijken in hoeverre Midwest bepaalde taken en initiatieven van het RESOC zal kunnen overnemen."

Jos Remaut
door Jos Remaut

Izegem trekker in associatie 'Midwest'

Punt 1 gaat over de interlokale vereniging Associatie Midwest. Burgemeester Bert Maertens himself (N-VA), samen met collega Luc Martens van Roeselare, een van dé grote trekkers van het Midwest-concept, geeft een omstandige toelichting.

"Sinds 2005 komen de burgemeesters van de gemeenten uit de regio Roeselare - Tielt bijeen in het Midwestoverleg. De voorbije jaren is des samenwerking in de regio én tussen de gemeenten van de regio sterk toegenomen. Met een actieve werking van het Midwestoverleg, de gebiedsgerichte werking van de provincie, de toenemende regionale werking in WVI en de initiatieven van RESOC werd een structurele ondersteuning uitgebouwd rond deze regionale samenwerking."

Tegelijkertijd neemt de nood aan gespecialiseerde expertise bij de gemeenten toe. Lokale besturen (gemeenten, OCMW's, ....) beschikken niet altijd over de mogelijkheid om deze expertise alleen uit te bouwen. Ook de samenwerkingsverbanden vragen om professionele ondersteuning.

In navolging van een aanbeveling uit de studie van F. De Rynck (2010), werd in februari 2012 de Interlokale Vereniging (ILV) Associatie Midwest opgericht waarbij zowel de gemeente- als OCMW besturen uit de regio partner zijn. Deze structuur laat toe expertise te delen, gezamenlijke regionale projecten uit te voeren en intergemeentelijk personeel aan te stellen. Bestaande en nieuwe vormen van samenwerking kunnen onder deze schelpstructuur georiënteerd worden.

We stellen vast dat in de voorbije jaren de dynamiek tot samenwerking in de regio gegroeid is. De besturen zijn vragende partij om hun werking te versterken door intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. Daarbij wordt de nood aan een structuur met rechtspersoonlijkheid in de regio steeds groter Daartoe willen we nu dus een formele intercommunale oprichten, die onder meer personeel kan tewerkstellen."

Bert Maertens onderstreepte ook duidelijk dat het hier niet gaat om een fusie van gemeenten of zelfs maar een voorbereiding daartoe. "Daar bestaat op vandaag, ook in deze regio, geen draagvlak voor".

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Frank Duhamel beeëdigd als OCMW-voorzitter

Frank Duhamel (SP.A) legt zijn schepenmandaat nu ook officieel naast zich neer en legt de eed af als OCMW-voorzitter. Daar volgt hij zijn partijgenoot en vriend Marc Vanlerberghe op.

PVH
© PVH
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Lothar Feys officieel schepen

Na drie jaar wachten is het zover: Lothar Feys is officieel schepen van de stad Izegem. De N-VA'er is met zijn 26 lentes de jongste schepen ooit in Izegem. Hij zal zich bekommeren om Wonen, Jeugd en Asiel & Integratie.

En hij zorgt meteen voor goed nieuws: na de zitting trakteert hij alle raadsleden en aanwezigen op een verfrissing!

PVH
© PVH
Jos Remaut
door Jos Remaut

Ook twee neuwe OCMW-raadsleden leggen de eed af

Bij het begin van deze zitting leggen twee nieuwe OCMW-raadsleden de eed af.

Frank Duhamel (SP.A) komt in de plaats van Marc Vanlerberghe, die straks OCMW-voorzitter af is en weer gewoon gemeenteraadslid wordt. Frank wordt in uitvoering van het coalitieakkoord halfweg deze bestuursperiode ook voorzitter van het OCMW.

Ann Denys (CD&V) komt in de plaats van Frans Vroman, jarenlang een boegbeeld in de Izegemse gemeenteraad en OCMW-raad. Hij komt uit de arbeidersvleugel van CD&V.

Ook Sandra Verbrugghe (Open VLD) wordt nieuw in de OCMW-raad, maar kon er vanavond niet bij zijn en zal later de eed afleggen. Zij komt in de plaats van Inge Six, die doorschuift naar de gemeenteraad. Zij neemt daar de zetel in van Noël Vansteeland, die na vele jaren dienst op eigen initiatief stopt met de nationale politiek.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Bomvolle raadszaal vanavond

Dankzij de eedafleggingen van Lothar Feys (N-VA) en Frank Duhamel (SP.A) en het afscheid van raadslid Noël Vansteeland (Open VLD) zit de raadszaal Meilief afgeladen vol.

PVH
© PVH
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Noël Vansteeland neemt afscheid als gemeenteraadslid

De gemeenteraadsleden zwaaien vanavond ook Noël Vansteeland (59) uit. Het Open VLD-boegbeeld zetelde 27 jaar lang in de oppositie en kon daarbij op het respect van alle collega-raadsleden rekenen.

Hij kondigde zijn afscheid aan tijdens de zitting van eind oktober en wil zich vanaf nu volledig focussen op zijn bedrijf, het truckcenter Vansteeland.

Hij wordt in januari opgevolgd door Inge Six.

FM
© FM
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Wissel van de wacht/macht

Het wordt een belangrijke en zelfs historische gemeenteraad, vanavond. Zo neemt Marc Vanlerberghe (SP.A) afscheid als OCMW-voorzitter en zal hij vanaf januari als gemeenteraadslid zetelen. Zijn partijgenoot en goede vriend Frank Duhamel volgt hem als OCMW-voorzitter op.

Het schepenzitje van die laatste gaat dan weer naar Lothar Feys (N-VA). Hij wordt met zijn 26 lentes de jongste schepen ooit in Izegem. Lothar krijgt Jeugd, Wonen en Inburgering & Integratie in zijn portefeuille.

De eedafleggingen vinden bij de start van de zitting plaats.

FM
© FM
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

In een notendop

RMG
© RMG