Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

De open zitting is na twee en een half uur afgelopen

Er volgt nog een benoeming in besloten zitting.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Doven van straatverlichting

In mei vorig jaar besliste het schepencollege om de straatverlichting in de meeste Ieperse straten 's nachts te doven tussen 23 en 6 uur. Dat is volgens Emmily Talpe (Open Ieper) een te ruim tijdsbestek. Ze kwam er al herhaaldelijk over tussen in de gemeenteraad. "Een evaluatie was na zes maanden gepland. Met de herfst en donkerder dagen voor de deur, is het tijd om knopen door te hakken. Ik vang voldoende reacties en bezorgde signalen op van Ieperlingen."

Schepen voor 'licht' (aldus Yves Leterme) Stephaan De Roo (CD&V): "We zijn nu een maand of vijf na de definitieve uitvoering van dit plan en wellicht in oktober of ten laatste in november zullen we met de evaluatie naar de gemeenteraad komen. We hebben wel al een paar kleine ingrepen gedaan, bijvoorbeeld bij wijkkermissen."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Proosdijzaal: vervolg

Burgemeester Jan Durnez (CD&V) bevestigt dat de nieuwe toegang en de zaal moeten passen binnen de heraanleg van het Astridpark en de Leet.

Philip Bolle (SP.A): "Ik herhaal: wij zien geen noodzaak voor deze investering, omdat de stad nu al voldoende zalen heeft. Collega Jan Breyne, mijn vertrouwen in uw neutraliteit - u als Vriend van de Sint-Maartenskathedraal - is tot een dieptepunt gezakt. Waarom verkoopt de kerkraad de Sint-Niklaaskerk niet in plaats van dat hier publieke middelen moeten worden voor gebruikt?"

Jan Breyne: "Ik heb voldoende bewezen denk ik dat de Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal - een pluralistische organisatie - garant staan voor een pluralistisch gebruik van de zaal."

© JL
Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Moet de stad de renovatie van de Proosdijzaal betalen?

Emmily Talpe (Open Ieper) komt tussen over de Proosdijzaal, een ruimte bovenaan in de Sint-Maartenskathedraal. "Half juni verscheen in de pers (in Het Wekelijks Nieuws West, red.) het artikel 'Onbekende vleugel kathedraal wordt feestzaal', over de Proosdijzaal. Men wil de zaal gebruiken voor recepties, trouwfeesten, enzovoort. Er is echter een praktisch probleem: de toegankelijkheid. Op vandaag moet je via een binnentrap naar boven. Dat wil men oplossen door een extra toegang met een lift."

"Een nevenbestemming vinden wij een goede zaak. Toch drie bedenkingen. Na de herdenking van 14-18 willen jullie de Leet en omgeving heraanleggen, er zou een 'harmonieus geheel' komen. Vandaar onze vraagtekens bij het feit dat jullie dit nu willen doorduwen los van de plannen over enkele jaren met de Leet. Het is maar een toegang, kun je zeggen, maar daar zijn we het niet mee eens. Het gaat niet om een discrete toegang maar volgens het voorstel dat in het dossier zat om een moderne en enorm grote kubus, die vloekt met de gotische stijl van de kathedraal. En gezien die meer dan 500.000 euro zou kosten, moeten we ons afvragen hoe dit zoveel mogelijk ten goede kan komen aan de Ieperling. Het is niet verstandig om dit niet mee te nemen in het integrale project van de Leet en het Astridpark en omgeving."

"We moeten er ook over waken dat iedereen er gebruik van zal kunnen en willen maken. Hoe kan de neutraliteit gewaarborgd worden? Wie beslist trouwens wat er zal kunnen plaatsvinden en wat niet? Wel een receptie van een huwelijk maar geen avondfeest? Het lijkt ons niet aangewezen dat het de kerkraad is die daarover zal mogen beslissen. Wat is eigenlijk het precieze kostenplaatje, ook voor de uitbating? Zijn er trouwens al voorstellen binnen van architecten?"

Philip Bolle (SP.A): "Onze conclusie is een andere dan die van Open Ieper. De kerkraad laat niet na de vele mogelijkheden van de zaal te benadrukken, en terecht. Voor wie meent dat het gebouw niet uitgerust is voor bijvoorbeeld een babyborrel, dat is het wel. Er werd de voorbije jaren 600.000 euro in geïnvesteerd. Waar zit dan het probleem? Er is een uitgang te weinig om de zaal wettelijk bruikbaar te maken. Geschatte kostprijs voor die extra toegang met lift? 700.000 euro inclusief btw. Iets zegt mij dat de kerkraad en de Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal de maatschappij willen laten betalen voor hun renovatie. Voormalig burgemeester Luc Dehaene had gelijk: het is ongetwijfeld een interessant project, maar heeft de stad nood aan die ruimte?"

"Ik verwijs naar Het Perron, naar het Vleeshuis, naar de raadszaal en de conferentiezaal in dit stadhuis, naar de kapel van het OCMW, naar de Yperley die u vruchteloos probeert te verkopen, naar de zalen in de bib en de academie, naar de recente investeringen in ART (Vort'n Vis, red.). Kortom: wij hebben die extra ruimte van de Proosdijzaal niet nodig. Niets belet de kerkraad om een overeenkomst af te sluiten met private organisatoren om hun evenement daar te laten plaatsvinden. Maar moet de stad die droom betalen? Ik meen van niet. Niets houdt de kerkraad tegen dat project zelf te financieren. De verkoop van de voormalige Sint-Niklaaskerk zou ruim voldoende opbrengen om de Proosdijzaal te renoveren. Wij wensen hen daarbij alle succes toe. Laat ons de uitgestoken hand niet vullen met euro's maar krachtig schudden, op een goede afloop."

Jan Breyne (CD&V): "Er is nog heel wat werk te doen voor de Proosdijzaal helemaal operationeel zal zijn. Wat met geld van de gemeenschap wordt gerealiseerd moet voor de hele gemeenschap beschikbaar zijn, daar ben ik het mee eens. Het gezond verstand en niet de kerkfabriek zegt dat niet alle evenementen daar geschikt zijn. Maar de zaal moet wel open staan voor iedereen, dus vanzelfsprekend voor niet-kerkelijke activiteiten. De stad gebruikt de Proosdijzaal trouwens al jaren kosteloos voor de lessen orgel van de academie. Heeft de stad nood aan die ruimte? Dat is een legitieme vraag. Maar is het verantwoord dat een stad een zaal met dergelijke mogelijkheden zomaar links laat liggen? Wat zou uw reactie dan zijn, meneer Bolle?"

© JL
Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

'Unanieme' motie N8 niet zo unaniem

Valentijn Despeghel (SP.A): "De schorsing wijst erop dat dit onderwerp gevoelig ligt. Waarom hebben mevrouw Lannoo en ikzelf deze motie ingediend? Het water staat de bewoners van Brielen en Elverdinge aan de lippen. Er passeert nog altijd enorm veel zwaar verkeer door die dorpen, de huizen lijden schade. Ik dacht dat een eensgezinde motie hier aangewezen was."

Groen-raadslid Vera Lannoo: "Een eerste versie van de tekst is verspreid ruim voor de gemeenteraad van juli, we zochten een zo groot mogelijke groep mensen die zich daar achter kon scharen. In de week voor de gemeenteraad is er over en weer gebeld en gemaild, tot SP.A, Groen en CD&V/N-VA akkoord konden gaan. We wilden aandringen bij de hogere overheid op een spoedige oplossing, met een kleine omleiding rond Brielen en een aanpassing van het wegdek in Elverdinge met meer aandacht voor de zwakke weggebruiker. Op vraag van CD&V/N-VA hebben we dat laatste laten vallen en hebben we een paragraaf toegevoegd met de boodschap: 't is niet omdat Brielen opgelost is, dat alles opgelost is. Van Open Ieper kregen we geen antwoord. Nu komt Open Ieper af met een wijziging. Sorry, ik vind dat niet correct, de motie is ingediend volgens de regels van de kunst. Wij vragen hier de stemming over."

Johan Sanders (VB): "Ruim 25 jaar geleden, ik had nog een partijlidkaart van de Volksunie, kwam minister Sauwens spreken over de de A19. Hij had de oplossing bij zich, klonk het toen. Een kwarteeuw later zitten we er hier nog over te praten. Of hoe politiek in zijn eigen voet kan schieten. Ik denk wel dat we ons achter de motie kunnen scharen."

Emmily Talpe (Open Ieper): "In juli kon ik hier niet zijn door familiale omstandigheden. Maar was ik er wel, dan had ik de motie afgekeurd, er staan zaken ik waarmee ik niet akkoord kan gaan. Ook onze fractie ijvert voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van de dorpen langs de N8. Ik heb minister Weyts al meermaals vragen gesteld daarover. Hij is ermee bezig, en ik denk dat we heel binnenkort nieuws mogen verwachten. Onze fractie vindt dat we als lokaal bestuur niet moeten zeggen dat we een omleidingsweg rond Brielen moeten leggen, omdat het een Vlaamse beslissing is en omdat zoiets het dossier eerder in de weg kan zitten. Mijn voorstel is: laat ons de minister aansporen om een structurele oplossing te bieden voor de verbinding Ieper-Westkust, niet alleen voor Brielen en Elverdinge maar voor het hele traject. En anderzijds: zorg voor tijdelijke maatregelen om Brielen en Elverdinge te ontlasten. Maar ik kan absoluut niet ingaan op een motie die spreekt van een omleidingsweg rond Brielen."

Jan Breyne (CD&V): "We hebben gewerkt aan een tekst waarin iedereen in deze raad zich kon vinden. Plots kwam Open Ieper het voorbije weekend met een eigen tekst. In beide teksten komt het essentiële naar voor: laat dit dossier niet stilvallen, neem het terug op. En voer dringend tijdelijke maatregelen in voor die dorpen. Omdat er volgens ons een gedragen motie moet komen die door iedereen in deze raad wordt goedgekeurd, en die er op dit moment niet is, vragen we de voorzitter om uitstel op dit punt. Als collega Sanders hier al 25 jaar op wacht, zal die laatste maand niet zo veel verschil meer maken."

Philip Bolle (SP.A) vindt dit niet meer fatsoenlijk. "Dit wordt een soap. We zijn hier al tientallen jaren mee bezig in Ieper. De tekst wordt maanden geleden al geschreven, alle partijen worden op de hoogte gebracht, de tekst wordt verfijnd. Die tekst komt hier op de zitting en dan plots wordt er warm en koud geblazen, en wil men ingaan op wat Open Ieper vraagt. Wij wisten vooraf dat Open Ieper dit niet zou goedkeuren. Ik heb daar ook geen probleem mee, omdat ik weet dat zij een andere oplossing voorstaan. Nu valt men over de minimalistische versie van een omleidingsweg rond Brielen. Als dat er uit gehaald wordt wordt de motie geen tekst meer maar een vod. CD&V/N-VA hebben hun woord gegeven om dit goed te keuren en wij verwachten dat dan ook van hen vanavond."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

De schorsing duurt al tien minuten

De helft van de raadsleden is buiten de raadszaal aan het overleggen.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Problematiek van de N8: zitting geschorst

Emmily Talpe (Open Ieper): "Kunnen we de vergadering even schorsen over dit punt? Er moet nog iets worden uitgeklaard."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Nieuwe straatnamen goedgekeurd

Ieper heeft voortaan officieel een Helakker, Koerierpad en Hovelandpad.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Verhuizing naar Auris met Sint-Maarten, maar van welk jaar?

Philip Bolle: "De verhuizing van de stadsdiensten naar het Aurisgebouw ging met Sint-Maarten plaatsvinden, maar van welk jaar?"

Jan Durnez: "Ik denk niet dat ik Sint-Maarten gezegd heb, ik heb 'een sint' genoemd. Hout vasthouden, de aannemers zitten op schema. Als er niks misloopt, zullen ze voor de kerstvakantie klaar zijn. Ze hebben een vork tot februari om eventuele zaken op te vangen. Op de kalender zie ik op 14 februari Sint-Valentijn..."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Herinrichting van Pilkemseweg met fietssuggestiestroken

SP.A had een alternatief voorgesteld via een vrijliggend fietspad in de Dehemlaan. Philip Bolle: "Dit is een gemiste kans naar Ter Waarde, maar ook als eerste 'sprong' naar het achterliggende bedrijventerrein. Om die reden gaan we ons op dit punt onthouden. Fietssuggestiestroken suggeren alleen maar veiligheid, maar zijn dat niet."

Nancy Six (VB) kon zich daarin vinden. "En waarom zijn die stroken nu plots in het oker in plaats van in het rood? Wij verkiezen in elk geval een fietspad."

Ook Vera Lannoo van Groen sloot zich daarbij aan. "Zo'n belangrijke verbinding verdient een veilig vrijliggend fietspad naar het nieuwe administratieve centrum. Er wordt te pas en te onpas geparkeerd op fietssuggestiestroken. Hoe zal parkeren daar tegengegaan worden? Zou u in plaats van 2 keer 1,5 meter brede stroken niet één comfortabel fietspad van drie meter breed aanleggen?"

Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "Ik zal niet alle argumenten herhalen waarom we voor deze oplossing kiezen. Wij hebben ook een verkeersdeskundige in huis en het is op zijn advies dat we hiervoor kiezen. Wat de fietssuggestiestroken betreft: het is op de Pilkemseweg helaas niet mogelijk om een vrijliggend fietspad aan te leggen, als je er nog parkeerplaatsen wil behouden. Er is plaats naast de stroken om te parkeren."

© pjb
Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Werken Potijzestraat: zwaar verkeer

De stad gaat wegenis- en rioleringswerken uitvoeren in de Potijzestraat. "Er is een petitie van buurtbewoners rondgegaan daartegen, maar wij zien er geen problemen in", aldus Philip Bolle. "Men heeft er wel de indruk dat het zwaar verkeer alsmaar meer zijn weg vindt naar de Potijzestraat. Kan de heraanleg zorgen voor een ontradend effect?"

Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "We gaan dit meenemen, en we hebben sinds kort een tonnagebeperking ingevoerd en dus gaan we daarop moeten controleren."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Ik verwarde u met collega Despeghel"

Yves Leterme (CD&V) zorgt even voor hilariteit, tegen Emmily Talpe (Open Ieper): "Excuseer mevrouw Talpe, ik verwarde u met collega (Valentijn, red.) Despeghel."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Verkoop van woning oud-brandweerman

De stad wil het pand in de Haiglaan 16 verkopen, waar een brandweerman woonde tot zijn pensioen. Philip Bolle (SP.A): "285.000 euro is een forse som voor een behoorlijk vervallen huis. Dat is het volgens mij niet waard. Dit doet me denken aan de Yperley."

Volgens burgemeester Jan Durnez (CD&V) is dat nochtans de beste optie en heeft het gebouw nu geen relevant nut meer voor brandweer noch stad.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Alsmaar meer bevoegdheden van gemeenteraad naar schepencollege"

Philip Bolle (SP.A): "Ik vind dat er ons soms beslissingen 'passeren' in dossiers net onder de 40.000 euro. Kunnen we daar ook van op de hoogte worden gehouden?" Yves Leterme was de suggestie genegen.

Groen-raadslid Vera Lannoo had twijfels: "Agenda's van de gemeenteraadszittingen blijken de laatste jaren alsmaar beperkter te worden. We zijn stelselmatig bezig met de bevoegdheden van de gemeenteraad door te schuiven naar het schepencollege. Wat de democratische besluitvorming betreft is dat géén goeie evolutie." Nancy Six van Vlaams Belang sloot zich daarbij aan. "We zitten hier soms voor spek en bonen."

Burgemeester Jan Durnez (CD&V): Die 40.000 euro kan eventueel aangepast worden."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Katrien Descamps legt de eed af als raadslid

Ze vervangt Mariola Moeyaert, die als prof gaat werken in de Verenigde Staten.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

De zitting is gestart

Met een tiental minuten vertraging opent voorzitter Yves Leterme (CD&V) de zitting.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

De gemeenteraadsleden laten op zich wachten

Normaal start de gemeenteraadszitting stipt in Ieper, dat is vanavond niet het geval.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Oppositie heeft vragen over aanpak N8

Nog op de agenda enkele tussenkomsten van de oppositie, zoals een vraag naar de aanpak van de N8-problematiek door raadsleden Valentijn Despeghel (SP.A) en Vera Lannoo (Groen) en een 'gedachtewisseling' over de Proosdijzaal in de kathedraal, op vraag van Emmily Talpe (Open Ieper).

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Nieuw raadslid opent zitting

De zitting start straks met de eedaflegging van het nieuwe raadslid Katrien Descamps (CD&V).

Hoewel, nieuw: eerder zat Katrien ook al een tijdje in de gemeenteraad. Ze vervangt Mariola Moeyaert (CD&V), die les gaat geven in de VS.

© Tijl Capoen