Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Het zit erop

Na iets meer dan anderhalf uur is de gemeenteraad al afgelopen. Bedankt dat u erbij was, graag tot de volgende keer!

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Meer gratis publieke wifi"

Emmily Talpe (Open Ieper) pleit voor een uitgebreider gratis publiek wifi-aanbod in Ieper. Schepen Dieter Deltour (CD&V): "We hebben een aantal voorstellen gekregen van firma's. Deze worden nu onderzocht, er wordt gekeken naar de dekking, het financiële uiteraard, en in Ieper ook wat kan op het vlak van ruimtelijke ordening, omdat er met kasten of antennes moet worden gewerkt. Dat is niet zo eenvoudig op onze Grote Markt bijvoorbeeld. Over enkele weken komt dit op het schepencollege."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Verhuis naar Auris in maart"

Emmily Talpe (Open Ieper): "We zijn blij dat het Yperleygebouw verkocht is aan lokale ondernemers met ambitieuze plannen. Maar zal de verhuis van de stadsdiensten van het Yperleygebouw naar het Aurisgebouw nu rond zijn begin maart?"

Burgemeester Durnez: "Als er geen al te onvoorziene situaties ontstaan zal het inderdaad in de loop van maart zijn."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Nog heel wat als'en"

Burgemeester Jan Durnez (CD&V): "Ik neem aan dat u het over Zonnebeke en Heuvelland hebt. Wat de Westhoekgemeenten betreft is er een eenduidig standpunt tot vandaag dat we niet kiezen voor een vrijwillige fusie, omdat dan de discussie over de bestuurskracht verloren gaat: de capaciteit om dingen te doen in verhouding met de opdrachten die er zijn. We kiezen wel voor samenwerking, er wordt niks uitgesloten. We sluiten niet uit dat we ooit met de minister gaan praten over een fusie. Wanneer de buurgemeenten dezelfde optie kiezen dan staan we een stap verder. Maar er zijn nog heel wat als'en voor dat het geval zal zijn."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Verken vrijwillige fusie"

Jan Vercammen (N-VA), de toekomstige gemeenteraadsvoorzitter: "Gelet op de verschillende maatregelen die de Vlaamse regering voorstelt in geval van vrijwillige fusie, zoals een serieus financieel engagement met de overname van schulden tot 20 miljoen euro. Gelet op de afnemende solvabiliteitsmarge van diverse gemeenten rond Ieper, waarbij onze stad als gevolg van strikt en goed bestuur relatief goed stand lijkt te houden. En gelet op de huidige relatief verkiezingsluwe politieke tijden, en mogelijke win/win: is er bereidheid binnen het stadsbestuur om hierover een veldverkenning te starten? Mogen wij u als kartelpartner hierbij assisteren, aangezien de vraag vanuit de randgemeenten, voornamelijk bij N-VA-gerelateerde fracties, stilaan duidelijke proporties aanneemt?"

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"We gaan uw voorstel onderzoeken"

"Dit is geen nieuw idee: ik zag het onder meer al in de praktijk in Lehrte (Duitsland). We zijn het voorstel genegen en zullen het verder onderzoeken, zoals u voorstelt een vijftal kasten per jaar, in dezelfde omgeving. We gaan aan de nutsmaatschappijen vragen of ze hieraan willen meewerken, en anders dat ze hun vuile kasten properder kunnen houden. Ik zou u wel willen vragen dat u niet altijd verwijst naar onze stadsdiensten, op basis van een gesprek van 30 seconden aan de hoek van een bureau, dat vinden ze niet fijn."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Maak kunstwerken van elektriciteitskasten"

Valentijn Despeghel van SP.A pleit ervoor om elektriciteitskasten als kunstobject te gebruiken. "Nu zien ze er niet goed uit, ze zijn vuilgrijs, er staan graffititags op... Wie zien daar mogelijkheden om er kunstwerken op te realiseren: beschilderen, graffitikunstwerken aanbrengen of met hoezen uit stof behangen."

Ieper heeft 52 eigen voetpad-elektriciteitskasten, waarvan er al tien geïntegreerd zijn in het straatbeeld. "De andere 42 kunnen we in principe dus vanaf morgen aanpakken", aldus nog Valentijn Despeghel.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Geen sprake van kilte"

"Er is geen sprake van kilte, we werken samen zoals voorheen", aldus burgemeester Jan Durnez (CD&V).

"Ik ken u als een integer man, ik hoop dat u het ook meent", antwoordt Philip Bolle (SP.A).

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Hoe voelt dat, oorzaak te zijn van zoveel miserie?"

Philip Bolle komt tussen over de beslissing van Yves Leterme om géén burgemeester van Ieper te worden. "Hoe voelt dat, voorzitter, de oorzaak te zijn van zoveel miserie die uw partij en uw partijgenoten nu te beurt valt? U die de hoogste toppen scheerde in nationale en internationale politiek, zult nu wellicht de geschiedenisboekjes ingaan als de man die zijn partij ontredderd achterliet op weg naar een electorale klets. Het zorgvuldig opgebouwde imago van Ieper Vredesstad ligt met deze publieke politieke stammentwist definitief aan diggelen. Uw tomeloze ambitie heeft het gehaald van uw geroemde politiek instinct en intellect, en we delen allemaal in de brokken. De politiek en haar minnaars, meneer Leterme, staan versteld bij zoveel bedrog."

"Wij doen onze hoed af voor burgemeester Durnez en voor schepen Verschoore. Hoe moet het nu verder? Er zijn brokken gemaakt in het schepencollege. Zelfs de N-VA laat van zich horen, wie had dat ooit durven voorspellen. De drie volgende bestuursjaren zullen opgaan aan strategie en berekening met het lijsttrekkerschap voor de CD&V-lijst in 2018 als inzet. Game of Thrones in de Westhoek. In welke mate kunnen de hoofdrolspelers in dit politiek drama nog door één deur? Hoe kan er nog krachtig verder worden bestuurd?"

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Kerk van Voormezele: kaleien te duur?

Een deel van het interieur van de parochiekerk van Voormezele zal worden gerenoveerd, een investering van 255.000 euro btw inclusief. "Waarom zal daar geopteerd worden voor kaleien in plaats van bepleisteren? Dat is veel duurder", aldus Philip Bolle (SP.A).

Schepen Dieter Deltour (CD&V): "Aan dit dossier is een studie voorafgegaan. Er moest meer gebeuren dan enkel schilderwerk, onder meer door een vochtprobleem. We hopen dat de eenheidsprijs van het herbewerken van het pleister wat lager zal uitvallen. Waarom we gaan kaleien? Daar heb ik het advies van onze technische dienst gevolgd."

"Ook wij hebben ons geïnformeerd", zegt Philip Bolle. "Ik begrijp dat die architect dat mooier vindt en dat de renovatiebedrijven staan te springen, maar het kost dus 100.000 euro meer dan voorzien, en daar gaan we niet mee akkoord."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

"Ook verhuurders via Airbnb moeten betalen"

De stad wil nu ook logiesverstrekkers die verhuren via een platform als Airbnb de toerismetaks laten betalen.

Emmily Talpe (Open Ieper): "Hoe ga je die verhuurders via Airbnb traceren?"

Schepen Jef Verschoore (CD&V): "We proberen inderdaad alle logiesvormen op dezelfde manier te behandelen, dat was ook de vraag uit de sector zelf. We willen de mazen sluiten. Airbnb is een nieuwe logievorm, maar hier valt dat nog goed mee. Airbnb is niet altijd gelijk aan een nieuwe logievorm, ook de bestaande schrijven zich in op het platform. Moeten we daar veel energie in steken? Niet zo veel. Iemand die logies aanbiedt is vrij vlug via het internet terug te vinden. Er zijn er amper enkele tientallen in Ieper." De schepen is geen voorstander van een stop op het aantal logies. "Dat zal zichzelf wel oplossen na het recordjaar in de herdenking 2014."

Emmily Talpe: "Misschien is het fenomeen nu nog beperkt, maar we moeten ook aan de toekomst denken."

"Vandaar dat we de omschrijving 'alle overige logievormen' gebruiken", antwoordt Jef Verschoore.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Belastingen wijzigen niet

Ook volgend jaar veranderen de Ieperse belastingstarieven niet: ze blijven op 1.500 opcentiemen op de onroerende voorheffing en op 8 procent wat de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betreft.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Rapport over In Flanders Fields Museum

Volgens Philip Bolle (SP.A) is een rapport van onder meer de Universiteit Antwerpen over het IFFM gematigd positief, maar wordt er ook in gewaarschuwd voor directe politieke inmenging. "Voelt u zich aangesproken, schepen?"

Schepen Jef Verschoore (CD&V): "Dat de politiek aanwezig is in het IFFM lijkt me heel normaal, gezien wij de inrichtende macht ervan zijn en we de financiering verzorgen. Ik voel me daar verder niet door aangesproken. De werking en het bestuur verlopen democratisch."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Meer dossiers op gemeenteraad

Voortaan zullen dossiers vanaf 20.000 euro in plaats van 40.000 euro voorgelegd worden aan de gemeenteraad, omdat ze niet meer onder het begrip 'dagelijks bestuur' zullen vallen en dus niet zomaar meer door het college van burgemeester en schepenen, los van de gemeenteraad, kunnen worden behandeld. Goed nieuws, zegt Philip Bolle (SP.A). "We hopen dat er hierdoor iets meer betrokkenheid kan komen."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Mandaten

Philip Bolle (SP.A) komt tussen over de verdeling van de mandaten van gewezen raadslid Mariola Moeyaert (CD&V). "Die gaan niet naar haar opvolgster maar naar vier oudgedienden."

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

En we zijn vertrokken

Met een paar minuten vertraging opent Yves Leterme (CD&V) - de afscheidnemende voorzitter - de zitting.

Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Herinrichting Leet

Het stadsbestuur wil tot slot de Vlaamse Bouwmeester opdracht geven mee te helpen bij de geplande herinrichting van de Leet, nadat eerder al de burgers hun ideeën konden doorgeven. De stad zal starten met de opmaak van een masterplan/beeldkwaliteitsplan met voorontwerp van het inrichtingsplan van de herinrichting van de Leet en omgeving. In januari 2016 wordt door de Vlaams Bouwmeester de lijst van projecten gepubliceerd waarna architecten, stedenbouwkundigen en ontwerpteams uit binnen- en buitenland zich kandidaat kunnen stellen voor één of meerdere projecten. Eind maart 2016 moet de projectdefinitie klaar zijn en die vormt de basis waarop de Vlaamse Bouwmeester samen met de opdrachtgever de selectie doet. De werken zelf zouden na het herdenkingsjaar 2018 kunnen starten.

GF
© GF
Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

Wat met Airbnb?

De gemeenteraad zal zich ook moeten uitspreken over een aanpassing van het reglement van de toeristentaks. De stad wil nu ook private verhuurders die via een onlinedienst als Airbnb logies aanbieden belasten, en wil ook zelf gaan uitzoeken wie gasten ontvangt via zo'n platform.

GF
© GF
Pieter-Jan Breyne
door Pieter-Jan Breyne

In een notendop

GF
© GF